skip to Main Content
0kristina

„Drąsos kelias“ registravosi rinkimams, iškėlė kandidatus apygardose: Panemunės (18) apygardoje kandidatuoja teisininkė Kristina Sulikienė

0kristina

Vakar 2016m. rugpjūčio 4 dieną, politinė partija „Drąsos kelias“ su jos vedliu Seimo nariu Jonu Varkala priešakyje, VRK būstinėje įteikė pareiškinius dokumentus.

Kol dokumentai nepatikrinti, ir nepripažinti teisingais, partija laikosi pozicijos neskelbti kandidatų reitinginių vietų, daugiamandatėje apygardoje.

Skelbiami kandidatai pagal abėcėlinį sąrašą.

Seimo rinkimuose dalyvauja pats partijos pirmininkas Jonas Varkala, kandidatuosiantis Kaune, Aleksoto – Vilijampolės apygardoje. Partijos pirmininko pavaduotoja, Neringos Venckienės teta, Audronė Skučienė kandidatuos Garliavos apygardoje. Vienas žymiausių Garliavos Klonio gatvės aktyvistų, persekiojamas su baudžiamosiomis bylomis Renaldas Ščiglinskas kandidatuos Šilainių apygardoje. Kitas ne mažiau žinomas, ir nuo pat pirmųjų Klonio gatvės įvykių viską stebėjęs aktyvus Kauno gyventojas Raimundas Čiegis kandidatuoja Alytuje, kurio partijos skyriui vadovauja. Jo pavaduotoja Audronė Klimavičienė kandidatuoja daugiamandatėje apygardoje.

Lygiai tuo pačiu principu Šiauliuose kandidatuoja mokytoja, visuomenininkė, Motinų klubo pirmininkė Birutė Dilpšienė: iškelta toje apygardoje, kur dirba.

Jono Varkalos buvusioje apygardoje (Panemunės, Nr. 18) keliama partijos narė teisininkė Kristina Sulikienė, kuri yra ir mokslo bei kultūros darbuotoja, bei „Laisvo laikraščio“ bendradarbė.

Pakalbinta, kodėl dalyvauja rinkimuose, kandidatė nurodė:

„Visų pirma, esu Rokų gyventoja, Rokų didžioji dalis priklauso Panemunės seniūnijai. Nors gyvenu kaimiškojoje Rokų dalyje, mes, rokiečiai, Rokų neskirstome į miestą ir į kaimą. Visos problemos bendros.

Mane jau seniai kalbino Rokų bendruomenės centro pirmininkas bei jo pavaduotojas – klausinėjo, kodėl kaip vietos aktyvi gyventoja, nekeliu savo kandidatūros. Taip pat klausinėjo vietos specialistai – mokytojai, darželių darbuotojai, medikai, pašto tarnautojai, pardavėjos, ūkininkai, žemių neatgaunantys savininkai. Todėl vietos balsas ir nuomonė įpareigojo. Tuo pačiu metu sutapo, jog dalyvauti rinkimuose pasiūlė „Drąsos kelio“ politinė partija, su kuria palaikėme glaudžius bendradarbiavimo ryšius. Esu atstovavusi adminsitracinėse bylose teismuose 2013 m.-2014 m. beveik visiems nukentėjusiems nuo policijos smurto Garliavoje, esu susipažinusi ir su garsiąja „Patvorio gaujos“ byla, kurioje konsultuoju Gediminą Aiduką.  Su partija ryšiai tvirti nuo jos įsikūrimo, tiesiog dėl užimtumo moksliniame darbe bei teisinėje veikloje nelabai tedalyvavau partijos gyvenime bei aktyvioje politinėje veikloje. Šiuo metu taip pat esu panirusi į mokslą, nes rengiu daktaro disertaciją. Todėl pasiūlymas dalyvauti su Drąsos kelio partija buvo ir kiek netikėtas, ir nelabai planuotas, tačiau priėmusi pasiūlymą, manau, jog atstovaučiau visuomenės interesams – visų pirma, pačių labiausiai skriaudžiamų piliečių grupių interesams: pensininkams, kaliniams, žemių savininkams, nuo teisėsaugos represijų kenčiantiems piliečiams, vaikams – gelbėjant juos iš užsienio, juk politinė valdžia nesugebėjo išspręsti prievartinio lietuvių nutautinimo per globą problemos. Taip pat kaip ilgametė mokslo bei kultūros srities darbuotoja, esu susipažinusi su tragiška Lietuvos kultūros ir mokslo būkle, kurioje verkiant reikia skubių reformų, rėmimo, specialistų įdarbinimo – nes iki šiol dirba daug nieko nenutuokiančių apie mokslą ir kultūrą asmenų.“

Neringos Venckienės apygardoje Nr. 1 iškeltas emigrantas Einaras Vildė, o Prienų – Birštono apygardoje iškelta Jūratė Gaučienė, taip pat nemažą laiką ragavusi emigranto duonos.

Apie 2016 08 04 dokumentų pridavimą telefonu pakomentavo „Drąsos kelio“ darbuotoja, teisininkė Evelina Paltanavičiūtė – Matijošaitienė:

„Viskas vyko sklandžiai. Iš VRK gavome pagyrų, jog dokumentai labai tvarkingai suruošti. Todėl nemanau, kad bus kokių problemų, nes trūkumus dėl dokumentų, jeigu jų yra, įprastai VRK pasako iš karto. Tačiau DK laikosi pozicijos neskelbti daugiamandačių apygardų sąrašų numerių, nes jie po VRK patikrinimo dar gali keistis.“

Teisininkei Kristinai Sulikienei numatyta pozicija pirmame penketuke.

„Laisvo laikraščio“ vyr. redaktorius Aurimas Drižius, „Drąsos kelio“ politinės partijos Vilniaus skyriaus pirmininkas. iškeltas Žirmūnų apygardoje Vilniuje.

Informacija parengta ir pagal BNS, ELTA ir žiniasklaidos 2016 08 05 pranešimus

 “Drąsos kelias” politinės partijos

Kandidatų sąrašas j Lietuvos Respublikos Seimą
2016-10-09 d. Seimo rinkimuose

Eil. N r.

(ne reitingo)

Pavardė

Vardas

Apygardos

Nr.

Apygardos

pavadinimas

1

Armonienė

Vida Vaiva

17

Petrašiūnų

2

Augustaitis

Gintautas

64

Zanavykų

3

Baliukonienė

Neringa

 

 

4

Banaitis

Arūnas

15

Kalniečių

5

Baniulienė

Evelina

 

 

I6

Chamatova

Gėlsina

52

Visagino-Zarasų

7

Čiegis

Raimundas

30

Alytaus

8

Dilpšienė

Birutė

24

Saulės

9

Drigotas

Romaldas

 

 

10

Drižius

Aurimas

4

Žirmūnų

11

Filiponis

Valdas

16

Dainavos

12

Firsovas

Donatas

 

 

13

Gaučienė

Jūratė

67

Prienai-Birštonas

14

Gaučys

Rytis

 

 

15

Girutis

Virginijus

 

 

16

Grikšas

Algirdas

 

 

17

Gudzevičius

Renatas

42

Raseinių-Kėdainių

18

Jankauskas

Vytautas

 

 

19

Kačinskas

Mykolas

25

Aušros

20

Kaminickas

Darius

65

Raudondvario

21

Klimavičienė

Audronė

 

 

22

Limantas

Edmundas

29

Marijampolės

23

Liniauskienė

Donata

 

 

24

Markauskaitė

Dženeta

 

 

25

Pečiūra

Vytautas

 

 

26

Petrikas

Rimantas

20

Baltijos

27

Sėlenis

Vaidas

39

Akmenės-Mažeikių

28

Skučienė

Audronė

66

Garliavos

29

Sulikienė

Kristina

18

Panemunės

30

Ščiglinskas

Renaldas

14

Šilainių

31

Starkevičienė

Zeta

13

Centro – Žaliakalnio

32

Varkala

Jonas

19

Aleksotas-Vi Ii jampolė

33

Vildė

Einaras

1

Naujamiesčio

34

Zaleckis

Ireniįus

21

Marių

 

 

 

 

 

 

 

 

,„DRĄSOS KELIAS“  POLITINĖS PARTIJOS
RINKIMŲ TRUMPOJI PROGRAMA

Mūsų dėmesio centre – ŽMOGUS, jo problemos, dvasinė būsena, materialinė gerovė, jo šeima, santykiai su kitais žmonėmis.

Mūsų tikslas – garbinga, be monopolistų ir oligopolijos viršpelnių, skaidri ir teisinga Lietuva, kurioje teisinės valstybės principai taptų visų piliečių gerbiamu bendro gyvenimo pamatu. Teisingumas turi įsivyrauti visose gyvenimo srityse.

Mūsų šūkis: svarbiausia išdrįsti – atvirai ir drąsiai pasakyti karčią tiesą, iškelti visuomenei skaudžias problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus.

Mūsų uždaviniai:

*skatinti papildomų investicijų į šalies ekonomiką pritraukimą,

*skatinant inovacijas ir aukštųjų technologijų vystymą;

*skirti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti;

* vidutinis darbo užmokestis turi užtikrinti žmogaus socialinę gerovę;

*minimalus atlyginimas turi būti indeksuojamas;

*vidutinė pensija nuolat indeksuojama:

*skatinti kurti kaimą su tradicinių amatų, verslų ir užsiėmimų įvairove patraukliam gyvenimui; *visuomenės ir aplinkosaugos interesų darna;

*valstybė ir valdžia be korupcijos, socialinio neteisingumo, su skaidria ir sąžininga finansų politika, aiškia valstybės raidos vizija;

*dėmesys ir parama šeimai, vaikams, sąmoningo piliečio ugdymas, išsilavinusi visuomenė;

*Lietuva – krikščioniška šalis su savo kultūra, tradicijomis, papročiais, šeimos suvokimu, krikščioniškos moralės normomis;

*efektyvi, teisinga socialinė rūpyba;

*sveika gyvensena, visiems prieinamos medicinos paslaugos;

*iš esmės reformuota, piliečių pasitikėjimo verta teisėsauga;

*saugi Lietuva Europoje ir pasaulyje;

*globali Lietuva – emigracijos stabdymas, dviguba pilietybė, balsavimas internetu;

*skaidrus, atsakingas, subalansuotas valstybės biudžetas.

 

*

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));