Dr. Rūta GAJAUSKAITĖ, kriminologė, Stogai ir pastogės

Dr. Rūta GAJAUSKAITĖ, kriminologė

Įsiskaudėjusi Kauno pedofilijos byla ir vėl ištrūko iš teisinių nihilistų suplanuotų gniaužtų, o  vietoj pompastiškos pergalės, vėl pažėrė naujų netikėtumų. Atrodo, viešumo ir nuomonių įvairovės principas – veikia!!! Tai žiūrėk kokį įslaptintą liudininką ima ir išaiškina, tai kokį sakralinį teiginį, žiūrėk ir apverčia aukštyn kojom bei suformuoja kitokią nuomonę… Kad nesismulkinti su visokiais „garliaviniais“, „violetiniais“, ir „kloniniais“, griebiame „jautį už ragų“ ir aiškinamės pačiame aukščiausiame – elitiniame – lygyje. Surikiuota pedofilų aukos gynėjos N.Venckienės neutralizavimo scenarijų, vienu sakiniu sugriauna Prezidentė. Teisėja nepažeidinėja įstatymų. Beje, jau antrą kartą – vienu sakiniu ji jau išgelbėjo ir auką nuo prievartos. Tai dabar scenarijaus „šukes“ apginti puolėsi visi: ir nusiorientavę, ir nusitoleravę, ir nusismurtavę, ir nusirevoliucionavę! Antai, eksprezidentas V.Adamkus, apibendrinęs savo pasipiktinimą scenarijaus sutriuškinimu, pasiūlė „linčo teismą“. Ir žinote, jis teisus! Šitoks prašmatnus amerikonų pastatytas Antaviliuose kalėjimas tuščias stovi, o pedofilijos skandalas sprendžiamas gatvėje… Ir dar kur? Sodų rajone, kur net medžio padoraus kartuvėms nėra – negi kabinsi virvę ant obels? Tačiau ir tokia akivaizdi eksprezidento tiesa ir netgi parašyta jo memuarų knyga, neišgelbėjo jo ginamųjų! „Neturiu garbės“ – tiesiai į ekraną prisipažino V.Adamkus, paklaustas žurnalisto, ar lanko jį kas nors Turniškėse, ar vienišas stumia dienas… Argi neįdomu būtų, kur ta V.Adamkaus garbė prapuolė? Akivaizdu, kad dviejų kadencijų Prezidento garbė visai ne šlepetėmis ar užlūžusiais kompiuteriais matuojama. Jo garbės vertės kriterijai daug didesni, taigi ir jos praradimo žala turėtų būti solidi. Ir, aišku, visai ne Mažeikių kainos dydžio, o viso milijono tautiečių, politinių emigrantų ir jų vaikų pilietybės atstatymo kaina!!! Taigi, ketvirtadalis Tautos per dvi V.Adamkaus kadencijas taip ir nesulaukė savo pilietinių teisių atstatymo… Va, kas pragaišino V.Adamkaus garbę! Ar nevertėtų papildyti memuarų tokiu atradimu? O gal tai nebuvo paslaptis, o tik slepiama? Tuo tarpu kitataučiai, daugiausiai „dievo išrinktos tautos“ numylėtiniai – kas tik prašė, tas ir gavo. Netgi iš kitų valstybių išvyti ir nuteisti, bet V.Adamkaus buvo mielaširdingai Lietuvoje priglausti ir netgi apdovanojimais pamylėti… Bet ir šie žilagalvio Turniškėse nelanko… Netikite? Anava, Šaptajus Kalmanovičius iš JAV už špionažą išvytas, Izraelyje už bendradarbiavimą su KGB nuteistas, bet ne tik Lietuvos pilietybę

gavo, o ir valstybinį apdovanojimą priedu! Ir neaišku už ką? Gal jis gynė Lietuvos garbę nuo savo bendrataučių kaltinimu lietuviams žydšaudžiavimu? Gal jis viešino Pasauliui apie lietuvius – žydų gelbėtojus? Gal jis skleidė žinias apie 600 metų lygiateisio žydų gyvenimo Lietuvoje, kai visos Europos valstybės žydus skriaudė? Nieko panašaus Šaptajus Kalmanovičius Lietuvai nepadarė. O va, kagėbistinius įgaliojimus jis privalėjo vykdyti. Ir V.Adamkus negalėjo to nežinoti. Ir nieko. Nei jam apkaltos kaip Paksui, nei teismo. Tik garbės neteko… A, tiek to. Tai iš Izraelio – teistas, o kiek iš Rusijos kriminalų buvo įpilietinti Lietuvoje – lyg savų kolaborantų trūktų? Antai, kad ir Lietuvos gėjų lygos (LGL) vadovas Simonko, – kadaise prašėsi Lietuvos pilietybės. Lietuvos ambasados Minske darbuotojai, patikrinę prašytojo duomenis, ar tik nenustatė, kad jis teistas Baltarusijoje baudžiamąja tvarka už lytinius nusikaltimus?! Ir tarpininkauti jo pilietybei ambasada atsisakė. Tačiau netrukus Simonko ne tik gavo Lietuvos pilietybę, bet ir įkūrė LGL bei iš didelio dėkingumo, matyt, skundžia Lietuvą ES, organizuoja Vilniuje gėjų eitynes ir aktyviai kovoja už visų Lietuvą dergiančių mažumų, privilegijas! Pastaruoju metu netgi apjungė tokias  9 organizacijas į vieną „kumštį“ ir „pramušė“ leidimą apsijungusių mažumų demonstracijai net Kovo 11-osios šventės metu!!! Bet ir tie neateina V.Adamkaus aplankyti… Argi neakivaizdu, kad šis pederastų ir tolerastų buvęs aukšto lygio „stogas“ dabar net ir pastogei nebetinkamas? Juolab, pats Tautai prisipažinęs, neturįs garbės… Sekantis „vienas iš trijų asmenų“ Lietuvoje – tai premjeras A.Kubilius, trumpai drūtai su Seimo Pirmininke I.Degutiene patvirtinę, kad teismo sprendimas turi būti vykdomas! Na, sakykime, šiek tiek primiršo sprendimo teisėtumo patvirtinimo apeliacinį mechanizmą, Tarptautines konvencijas, ir savo „šeimos koncepcijos“ principines nuostatas… Matyt, buvo tikėtasi, kad „2K“ valdymo laikotarpiu Vyriausybės, su G.Kirkilu priešaky, patvirtinta „Antidiskriminacinė programa“ jau bus įpareigotų 5 ministerijų įdiegta ir realiai veikianti! Taigi užteks tik įsakymo „pass“ ir jos visos penkios puls direktyvų vykdyti! O jų neteisėtus veiksmus išmoningai pateisins „justicijos korifėjai“… Bet ir vėl viešumas  pakoregavo gražiai surikiuotus planus… Antai, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano V.Nekrošiaus žongliravimą teisinėmis sąvokomis Kauno pedofilijos byloje, į nieką pavertė išviešintas neteisėtas jo dėstytojavimas nelegalioje Rusijos išlaikomoje aukštojoje mokykloje! Antrą smūgį V.Nekrošiaus „dvigubų standartų“ taikymui trenkė Lietuvos piliečių atmintis apie jo brolelio Ipolito Nekrošiaus advokatavimą Dekanidzės byloje!! Ir trečią, mirtiną nokautą, V.Nekrošiaus psichologinės manipuliacijos gražbylystei per TV sudavė žinia, paviešinta Apie Aukščiausiojo Teismo Pirmininko V.Greičiaus juodintojų G.Švedo ir H.Šinkūno priglaudimą Teisės fakultete į prodekanų postus!!! Atrodo, kad ir Nekrošių šeimynėlė jau nebetenka garbės? Tačiau visas teisėjų klanas, viešai melavęs ir

demaskuotas V.Greičiaus pateikta filmuota medžiaga,  liko nenubaustas. Jie Teisėjų Taryboje labai demokratiškai balsavo… … patys už save ir taip save išgelbėję, dabar aktyviai smerkia N.Venckienę ir kėsinasi į jos imuniteto panaikinimą už teisėtą aukos gynimą! Ir kas gi šitų teisėjų stogas? O kas pastogė? Na, stogas – tai Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, formuojantis teisinę politiką šalyje. Komiteto vadovui St. Šedbarui nepasitikėjimą pareiškė per 20 Lietuvos žymių politikų. O pastogė, tikriausiai, yra Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas G.Kryževičius, kuriam atsistatydinti labai motyvuotai pasiūlė 7 politinės organizacijos. Šių dviejų pareigūnų akivaizdžiai neatitinkantis teisybės „teisingumo įteisinimas“ – ar tik nepavertė Lietuvos valstybės paprasta plėšikų gauja? Ir visų akys nukrypo nuo Aukščiausiojo Teismo į Konstitucinį Teismą (KT), kuriame turėtų dirbti didžiausią teisėjo praktiką  (Pasaulyje ne mažiau 20 metų) turintys teisėjai, aukštos moralės asmenys, patys garbingiausi valstybės piliečiai. Na, kas gali paneigti, kad į Konstitucinį Teismą eksprezidentas ir Seimas išrinko ne pačius kvalifikuočiausius, kompetentingiausius, doriausius ir pilietiškiausius Lietuvos teisininkus? 

Niekas negali paneigti. Nors, kai eksprezidentas V.Adamkus prisipažino neturintis garbės, – o būtent jis dvi kadencijas iš eilės formavo KT sudėtį,  – nedidelis abejonės kirminėlis sukrebždėjo…Galgi teisybė, kad būtent jis „įtaisė“ į KT stribo vaiką? Ir dar ne bet kokį, o parašiusį disertaciją, šlovinančią stribus? Pasitikrinus – akurat! Yra toksai… Tada ir antras kirminėlis sukrebžda, kad gal KT dirba net teisėjais nebuvę, o jau  20 metų stažą, tai kažin, ar nors vienas iš devynių turi? Pasitikrinus – ir vėl tiesa…Lietuvos Konstituciniame Teisme – su kompetencija, kaip ir prokuratūroje, taip pat striuka. Sakoma, trečias kartas nemeluoja. Tai net plaukai ant pakaušio pasišiaušė pagalvojus, – negi Lietuvos KT yra ir asocialų, smurtavusių šeimose, išsiskyrusių, skriaudusių vaikus, girtavusių ar narkotikais besisvaiginusių?!! Ar gali taip būti, kad nuo KT teisėjo pabėgtų neapsikentusi žmona? Ar gali taip būti, kad vaikams duonelę mama išplėštų iš teisėjo tik per teismą su alimentiniu sprendimu? Ar gali taip būti, kad KT teisėjas grasintų, kaip koks bomžas, nužudyti ar pats nusižudyti? O nepavykus – būtų gydomas psichotropiniais vaistais, kad konstitucinės dvaselės nesivaidentų?

Pavyduolių pasakos, juodinančios mūsų liberaliai demokratišką tikrovę. Juk ir ant saulės dėmių yra, o teisėjai  – tik žmonės. Nedesovietizuoti. Taigi, visko pasitaikyti gali. Bet nepasitaiko. Tokiame lygyje – ne!!! Tiesa, buvo vienas išskirtinis atvejis, kai Atkuriamajame Seime buvo pateikti „Desovietizacijos“ įstatymo 4 projektai, numatantys visų komunistų partijos narių eliminavimą iš politikos, partijos centro komiteto vadovų ir KGB-istų patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už Tautos genocidą. Tada deputatas Jakov Minkevič didvyriškai iš tribūnos prisipažino  1945 metais atsiųstas Maskvos į Lietuvą KGB struktūrų kurti. Ką jis ir padarė. Todėl šiandien, šių 4 „Desovietizacijos“ įstatymo projektų svarstyti negali, o, kaip svetimos valstybės interesų vykdytojas, privalo pasišalinti iš Seimo!!! Ir KGB kūrėjas Jakov Minkevič (45 metus dangstęsis Jokūbu Minkevičiumi)  atsisakęs deputato mandato, pasišalino iš Seimo… Mes, posėdžių salėje sėdėję, iš nuostabos žado netekome. Jei tik nuo Desovietizacijos įstatymo projekto atsisakoma deputato mandato, tai kas bus, kai mes tą įstatymą priimsime? Tikriausiai, visi 20% rusakalbių Lietuvos okupacinių kolonistų paliks mūsų šalelę ir grįš į savo tėvynę… Paskubėjome pasvajoti. O J.Minkevič – per greitai atsisakė deputato mandato. Desovietizacijos įstatymo projektai buvo atmesti ir tie 20% rusakalbių lengviau atsiduso. Ir ne tik atsiduso, bet pradėjo autonomijas kurti, politines partijas registruoti ir mūsų valstybės valdyme vėlei dalyvauti! Maža to, net KGB rezervistai ramiai dirbo netgi ir Saugumo ar Užsienio reikalų ministerijos vadovais! Tautos iššifruoti ir už blogus darbus demaskuoti – ilgai savo postų nepaliko, nes tvirtai juos saugojo eksprezidento V.Adamkaus ranka… Bet ir šitie V.Adamkaus Turniškėse nelanko… O kai jie, išryškinti ir iš postų išpyškinti pagaliau išėjo iš tų pareigų – gavo nei kiek ne blogesnes kėdes. O jų suformuoti kadrai ir šiandien labai efektingai, ne Lietuvai, o ES labai naudingai ir mažumų vardais prisidengusiems labai teisėtai, nors ir neteisingai, kuria apsaugos „stogus“ ir „pastoges“ bei kėsinasi į Tautos suverenitetą. Tačiau mažas akmenėlis, didelį vežimą verčia. Mažos mergaitės tragedija pažadino didžiulį visos Tautos pasipriešinimą. Taigi, pabudome. O jei pabudome, tai kelkimės.‘ Visomis turimų autoritetų, organizacijų ir pavienių žmonių pajėgomis apginkime savo prigimtines teises ir įvykdykime savo pilietines pasipriešinimo pareigas. „Vsio zakonno“ – ne mūsų, o buvusių ir nepražuvusių uzurpuotas įstatymas. Ir įstatymas, keliantis grėsmę valstybei, Tautai ir Konstitucinei santvarkai. Tokiu atveju Konstitucija mus įpareigoja priešintis. Aktyviai, pasyviai, bet priešintis. Netikėti „elitiniu“ melu ir platinti tiesą. Pasiruošti rinkimų kampanijai kandidatų vertinimo kriterijus pagal padorumo kanonus. Juk viešumas ir nuomonių įvairovė veikia? Teisinio nihilizmo klanai nepajėgia sureaguoti į visos Tautos pilietinę iniciatyvą. Visi kartu esame nenugalimi. Be garbės Turniškėse kiurkso amerikoniškas „stogas“, panikoje isterikuoja jo suręstos „pastogės“. O tiesa – eina per visą Lietuvą ir jos nebesustabdysi.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));