Dr.Lilijana Astra DVIGUBA PILIETYBĖ – MILŽINIŠKA TEISINĖ APGAULĖ SU POLITINIŲ PRIVILEGIJŲ KUPRA

Dr.Lilijana Astra

DVIGUBA PILIETYBĖ – MILŽINIŠKA TEISINĖ APGAULĖ SU POLITINIŲ PRIVILEGIJŲ KUPRA

Nepriklausomos Lietuvos istorijoje dar nebuvo tokio pavojingo, aukščiausios politinės valdžios suplanuoto visuotiniobalsavimo,kokiu žada tapti Gegužės 12-osios referendumas dėl Dvigubos pilietybės. Visą mėnesį truko  LRT transliuojamivieši debatai, įsiplieskiant nesutaikomiems ginčams ir augant kritinei įtampai tarp šio referendumo  oponentų ir karštų jo propaguotojų, atstovaujamų LR Seimo, Vyriausybės,išeivijos,kai kurių akademinių sluoksnių atstovų. Jų gražbylystė rožinėmis spalvomis tapė Dvigubos pilietybės privalumus:tai ir „pasaulio lietuvių integravimas“, ir „jų grįžimas  į Tėvynę“, ir kažkodėl vadinamos vientisos pilietybės įgijimas,nors iš tiesų yra priešingai.                

Nė vienas iš šių uolių referendumo lobistų, vykdančių akivaizdų politinį užsakymą,taip ir nesugebėjo logiškai pagrįsti 12-jo LR Konstitucijos straipsnio keitimo būtinybės. Kodėl yra siūloma brutaliai sugriauti dabartinę galiojančią konstitucinę LR pilietybės normą?Juk ji neužkerta kelio įgyti Lietuvos pilietybę ir kasmet vis daugiau asmenų iš įvairių pasaulio šalių pasinaudoja šia galimybe.Šiandieninis LR Konstitucijos 12 straipsnis skelbia:

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

Dabartinė 12-jo straipsnio konstitucinė  norma susiformavo mūsų valstybės teisės tradicijų pagrindu ir tapo pamatine nacionaline vertybe, nes pagrindinė  pilietybės funkcija – pagrįsti ir išsaugoti giluminį teisinį asmens santykį su valstybe.

Tačiau gegužės 12 referendume piliečių balsavimui valdančioji LR Seimo dauguma teikia neįtikėtinai keistą politinį naujadarą, selektyviai įteisinantį Dvigubą pilietybęvien tik geopolitiškai išskirtinei lietuvių kilmės asmenų grupei:

„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.

Sunku patikėti, tačiau referendumevisuotiniam balsavimui siūloma atrankinė,  rūšinė arba selektyvi, todėl neteisinė Dvigubos pilietybės apibrėžtis, kuriiš esmės neigia konstitucinę pilietybės sąrangą. Kitaip tariant, tai yra milžiniška teisinė apgaulė! Joje slypidar neregėtas ir negirdėtas bei lietuvybei mirtinai pavojingas politinis skaldymas, kryptingi siekiant, kad tik tam tikra, išskirtinė pasaulio lietuvių dalis, gyvenanti ribotai apibrėžtoje geopolitinėje erdvėje – ES valstybėse, JAV – galėtų būti pamaloninta šia keičiamo Konstitucijos 12-ojo straipsnio (ne)teise.Dar daugiau, ši elitinė lietuvių kilmės asmenų grupė  įgytų galimybes mokytis, gauti socialines paslaugas, gydytis iš Lietuvos biudžeto lėšų, nors mokesčius mokėtų jau kitose valstybėse. Tačiau pati svarbiausia šios brutaliai brukamos Dvigubos pilietybės paskirtis– vardan kurios ir sugalvota visa ši pseudo-teisinė valstybinio masto afera – tai  referendumo keliu suteikti konstitucinę galią formuoti aukščiausią valdžią Lietuvoje.

Visi kiti pasaulio lietuvių bendruomenės nariai iš Australijos, Pietų Amerikos valstybių, mūsų etninių žemių lietuviai– jokiųtokių politinių privilegijų neįgytų. Toks rūšiavimas šių lietuvių  bendruomenių narių ryšio su Tėvyne tikrai nesustiprins.

Kyla labai rimtas  nacionalinio saugumo lygmens klausimas: o kas gi iš tiesų yra tie mums vis dar nežinomi ir neregimi, daugumos Seimo narių politinę valią pajungę šešėliniai lobistai, sugalvoję garsųjį  Džordžo Orvelo „Gyvulių ūkio“ planą, kai „vieni yra lygesni už kitus“, perkelti į mūsų valstybės Pagrindinį įstatymą?

Ne juokai, nes yra iš peties užsimota buldozeriu pervažiuoti per visą LR Konstituciją, po  Dvigubos pilietybės skraiste – su visomis jos  privilegijų ir prieštaravimų kupromis –griaunant ir kitasiš pilietybės išplaukiančias konstitucines normas, susijusias su  karine prievole, priesaika valstybei, t.y. suardant Pagrindinį įstatymą iš vidaus.

Akivaizdu, kad valdančiųjų politikų proteguojama logiškai prieštaringa, neteisinga ir iš esmės iškreipta Dvigubos pilietybės samprata neigia ir vientisą LR Konstitucijos sąrangą bei jos teisinių normų sistemą. O pagal kertinį  europinės teisės principą iš neteisės teisė nekyla (ex injuria jus non oritur).

Ir šiai tragiškai neteisei, įvilktai į Gegužės 12-osios referendumą dėl Dvigubos pilietybės pasipriešinti gali tik vieninga pilietinė valia.

Gegužės 12-osios referendumeNESUTIKIME griauti  LR Konstitucijos, saugančios nuosekliai teisiškai grindžiamą pilietybės instituciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));