Diplomatijos skandalas: D. Grybauskaitės klapčiukai turės teisme aiškintis dėl neegzistuojančios Italijos įstaigos „dokumentų“ ir lavono atpažinimo telefonu

Diplomatijos skandalas: D. Grybauskaitės klapčiukai turės teisme aiškintis dėl neegzistuojančios Italijos įstaigos „dokumentų“ ir lavono atpažinimo telefonu

Kristina Sulikienė

Griūva visa gražiai kurpta Lietuvos diplomatijos (jai vadovauja Dalia Grybauskaitė), teismų ir prokuratūros su policija „byla“, kai gyvas žmogus Romualdas Apanavičius g. 1975 01 01 yra paverstas mirusiu.

Teismo nagrinėjimo metu (teisėja Kristina Lysionok) paaiškėjo, jog net iš interneto matosi, jog tokios įstaigos Romos savivaldybėje kaip „Ufficio dello stato civile“ tiesiog nėra: tai pažodinis vertimas iš lietuvių kalbos į italų – nevykusiai išversta „Civilinės metrikacijos skyrius“.

Romoje yra „demografijos tarnyba“, kurios rekvizite „demografici“ rašoma iš mažosios raidės, gi Lietuvos įstaigoms pateiktame „dokumente“ Demografici parašyta didžiąja.

Kokia save gerbianti įstaiga suklastos savo pačių rekvizitus? O štai kai dokumentus klastoja specialiosios tarnybos, jos tyčia palieka „vizitinę kortelę“ – kokį nors kvailą klastojimo ženklą, kad visi suvoktų, jog dokumentas – suklastotas, ir „jūs mums nieko nepadarysite“.

Kad ši byla – spectarnybų, rodo ir teismo reakcija į URM įžūlumą: teismas URM teismų sistemoje pavadino „bankrutavusia įstaiga“ (BĮ). Na o italai Lietuvos diplomatijos galvą Dalią Grybauskaitę, kuri leidžia savo paskirtiems ambasadoriams ir jų patarėjams lavonus atpažinti telefonu – patys paskelbė mirusia ją Bolonijos laidojimo paslaugų mugėje 2016 04 01 – 03.

„Dokumente“ yra ir daugiau neatitikimų, o italų kalbos specialistai pakomentavo iš karto po teismo posėdžio, jog visas dokumentas – tai nevykęs vertimas iš lietuvių kalbos į italų. 

Romualdas Apanavičius jaunesnysis dingo be žinios 2012 12 03. Jis galėjęs žinoti apie slaptąsias teroristines dešiniųjų organizacijas, žvalgybos paslaptis bei netgi sausio 13-osios aferą, įvairias atominės energetikos aferas, žlugdant netgi Estlinką (elektros jungtis tarp Suomijos ir Estijos) per teroro aktus Suomijos atominėje elektrinėje, esančioje Olkiluoto. Aišku, šis jėgainės žlugdymas irgi pridengtas skraiste „rusai puola“, nes iš prancūzų firmos Aveva 5-ojo reaktoriaus statybos darbus perėmė rusų Rosatom. Hitachi iš viso buvo išmesta iš konkurso Suomijoje, kaip neturinti licencijos ką nors statyti Europoje. Šias ir panašias karines paslaptis žinojęs R. Apanavičius (1975) dingo be žinios, o ėmus jo ieškoti, skubiai buvo suklastota jo mirtis, sukurpiant netgi netikrų dokumentų išrašus, kurie buvo legalizuoti Vilniuje, Civilinės metrikacijos skyriuje, kuris ilgai net teismui neteikė jokios informacijos, galiausiai priremtas įrodymų gausos, palūžo ir pats pasiūlė įtraukti URM į bylą ir priversti išsiaiškinti šią tamsią istoriją iki galo.

Civilinė byla Nr. e2YT-19661-863/2018

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-13838-2018-3

Procesinio sprendimo kategorija 3.2.4.9.2

 

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. birželio 15 d.

Vilnius

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos Kristinos Sulikienės pareiškimą dėl mirties įrašo 2014 m. gegužės 16 d. Nr. 2416 anuliavimo, suinteresuoti asmenys – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius, Romualdas Apanavičius ir Virginija Apanavičienė, išnagrinėjo rašytinių įrodymų išreikalavimo klausimą.

 

Teismas

 

n u s t a t ė:

 

pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama anuliuoti Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriaus 2014 m. gegužės 16 d. atliktą mirties įrašą Nr. 2416 Romualdui Apanavičiui gimusiam 1975 m. sausio 1 d. Teismo posėdžio metu pareiškėja atkreipė teismo dėmesį, jog į bylą pateiktas išrašas iš Italijos mirties aktų registro yra akivaizdžiai suklastotas, pakanka patikrinti internete Roma Capitale svetainę ir matysis, jog dokumentą išdavęs „Ufficio dello stato civile“ neegzistuoja.

Suinteresuoto asmens Civilinės metrikacijos skyriaus atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog dėl dokumento autentiškumo skyriui nekilo abejonių, tačiau siekiant nustatyti tiesą byloje tikslinga įtraukti į bylą Užsienio reikalų ministeriją, kad tarpininkautų duomenims apie Romualdo Apanavičiaus mirties įrašo apskaitymą Italijos mirties registre patikrinimui.

Teismas prašymą dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos įtraukimo į bylą suinteresuotu asmeniu tenkino. 

Siekiant pašalinti abejones dėl Romualdo Apanavičiaus mirties apskaitymo užsienio valstybėje – Romoje, tikslinga prašyti Užsienio reikalų ministeriją tarpininkauti minėtiems duomenims į bylą gauti.

Papildomai, duomenys apie Romualdo Apanavičiaus mirties apskaitymą Italijoje išreikalautini remiantis 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose.

 

n u t a r i a:

 

kreiptis į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją dėl tarpininkavimo gauti duomenis ar, ir jei taip kada (kokiomis aplinkybėmis) Italijos viešame registre buvo apskaityta Romualdo Apanavičiaus mirtis.

Kreiptis 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose pagrindu į kompetentingą Italijos teismą dėl rašytinių įrodymų, apie Romualdo Apanavičiaus mirties apskaitymą Italijoje, išreikalavimo.

Nutartis neskundžiama. 

 

Teisėja                                Kristina Lysionok

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));