Airijos prezidentas: „Žemyno ateitis negali būti nulemta siaurų pašnekesių tarp galingiausiųjų“

Airis

Airis


Airijos prezidentas: „Žemyno ateitis negali būti nulemta siaurų pašnekesių tarp galingiausiųjų“

 

Airis

Birželio 20 d. Kaune iškilmingo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Senato posėdžio metu VDU Garbės daktaro regalijomis buvo apdovanotas Airijos Prezidentas Michael D. Higgins. Garbingas svečias padėkojo už įvertinimą ir savo kalboje aptarė Europos ateitį, pilietiškumą ir išsilavinimo svarbą – tokio, kuris paruošia ne tik darbui, bet ir gyvenimui.

Pasveikindamas M. D. Higginsą, VDU Tarybos pirmininkas, prezidentas Valdas Adamkus priminė susirinkusiems, jog Lietuva savo kaip europietiškos šalies veidą įgijo tarpukariu, kai laikinoji sostinė buvo Kaunas – miestas, kuris iki šiol primena apie Lietuvos gebėjimą išlikti nepaisant visų sunkumų. Tuo pačiu prezidentas pastebėjo, jog įkvėpimo ir stiprybės mūsų šalis neretai semiasi iš Airijos.

„Lietuva visuomet jautė natūralią giminystę su Airija, kurią išreiškiame per savo lietuvišką santūrumą. Išskyrus vieną dieną metuose, kai šv. Patriko dieną Vilnelė nusidažo žaliai. Iš Airijos mes semiamės įkvėpimo, žavimės jos dorumu ir stipriais saitais su savo šaknimis, kalba ir kultūra. Švęskime savo tautų, kultūrų ir kalbų unikalumą, didžiuokimės tuo, kas esame, dalindamiesi žiniomis, skatindami atvirumą ir puoselėdami bendruomeniškumą“, – kvietė prezidentas V. Adamkus.

Laisvųjų menų išsilavinimo reikšmė Airijoje ir Lietuvoje

Airijos Prezidentas iškilmių metu prisiminė Tomą Akvinietį, kurio paveikslas puošia VDU Didžiąją aulą. Svečias pažymėjo, jog šis viduramžių mąstytojas buvo tikras radikalas, supratęs, jog pasaulis tais laikais išgyveno didžiulę kaitą, ir išdrįsęs būti maištininku – įžiebti naujovišką mąstymo paradigmą, kuri dar šimtmečius veikė vakarietiškas idėjas.

„Šiandien mums labai reikia tokio moksliško kruopštumo, žinojimu pagrįstos kritikos, minties laisvės, gebėjimo kvestionuoti ir, ypač, klausytis, kritiškai įvertinti, pasipriešinti nesileidžiant į demagogiją, pasiūlyti, kaip kovoti su didžiaisiais mūsų laikų iššūkiais. Tai yra emancipaciniai įgūdžiai, kurie yra būtini pilietiškumui – manau, jog jų galima išmokyti. Būtina užtikrinti, kad jaunimas įgytų geriausią įmanomą išsilavinimą, paremtą pliuralistiniais principais, kuris paruoštų juos ne tik darbui, bet ir gyvenimui. Todėl dar viena priežastis, kodėl džiaugiuosi šiuo įvertinimu – svarba, kurią šis universitetas teikia laisvųjų menų išsilavinimui“, – kalbėjo M. D. Higgins.

Aptardamas laisvųjų menų (lot. artes liberales) naudą, Airijos prezidentas pasitelkė istorijos pavyzdį – tiek Lietuva, tiek Airija iš šio mokslo pasisemia gebėjimus apmąstyti savo praeitį, atrasti bendrumų gijas ir humanistines ateities kryptis. Naujasis VDU Garbės daktaras savo kalboje atkreipė dėmesį ir į savo paties apibrėžtą etiškos atminties sąvoką – gebėjimą iš naujo išnagrinėti savo praeitį, atleisti, prisiminti, išsilaisvinti nuo žaizdų, kurias paliko praėję įvykiai.

„Visoje Europoje buvusios kolonijinės imperijos galėtų iš naujo permąstyti savo ankstesnius santykius su kitais žemynais, pavyzdžiui, Afrika arba Pietų Amerika. Istorija, atvira įrodymams, naujiems vertinimams, netgi revizijai, yra esminė pilietiškumo dalis“, – sakė Michael D. Higgins.

Kaip politikas, poetas, rašytojas, akademikas, valstybės veikėjas, žmogaus teisių advokatas ir kūrybinių idėjų propaguotojas, prezidentas M. D. Higgins išlieka šiuolaikinės Airijos politikos priešakyje. Jis taip pat reikšmingai prisidėjo vystant menus, humanitarinius mokslus bei švietimą Airijoje ir už jos ribų.

„Ekscelencijos kaip akademiko ir žmogaus, suprantančio švietimo sistemą bei jos problemas, vaidmuo ir pasisakymai apie šios sistemos reikšmę ugdant universalius, kritiškai mąstančius žmones, gebančius prisitaikyti prie nuolat kintančios realybės, yra itin artimi VDU švietimo vizijai“, – teigia prof. J. Augutis.

Prezidentas kvietė Europos Sąjungos ateitį kurti vieningai, remiantis širdimi ir protu

Savo kalboje Airijos Prezidentas taip pat daug kalbėjo apie Europos Sąjungos (ES) ateitį ir vertybes, būtinybę Lietuvai ir Airijai dirbti drauge siekiant prisidėti prie visai Europai svarbių politinių sprendimų priėmimo, nepamirštant taikos, laisvės, demokratijos, žmogaus teisių, lygybės ir orumo vertybių.

„Privalome suprasti, kad politiniai sprendimai, kuriuos priimame, turi rimtas pasekmes visiems žmonėms – tiems, kurie labiausiai pažeidžiami – ir mūsų vis trapesnei planetai. Būdami ES nariais, visi privalome žvelgti toliau, nei siekia artimiausi politiniai iššūkiai – link mūsų bendros ateities Europoje. Žemyno ateitis negali būti nulemta siaurų pašnekesių tarp galingiausiųjų – ar tarp pačių artimiausiųjų“, – tikino Airijos valstybės vadovas.

Kalbos pabaigoje Michael D. Higgins pacitavo kitą VDU garbės daktarą, Nobelio premijos laureatą, rašytoją Česlovą Milošą, kuris rašė, kad žmogaus protas yra neįveikiamas, nenugalimas jokiomis grotomis ar spygliuota viela, jo vedama ranka žodžius „Tiesa“ ir „Teisingumas“ rašo iš didžiosios raidės – ir, galiausiai, kad žmogui protas patiki viso pasaulio valdymą.

 „Šioje kritiškai svarbioje istorijos kryžkelėje mums išties yra patikėtas viso pasaulio valdymas. Mums prieinami ne tik vertingi protavimo įrankiai, bet ir širdies muzika. Privalome leisti, kad mums viltį teiktų jie abu – darykime tai gerai, savo Europos Sąjungoje, savo ateities kartose. Darykime tai etiškai – humaniškai, nuolankiai ir su atjauta širdyse. Tačiau svarbiausia – darykime tai drauge, le chéile“, – vienytis kvietė Airijos prezidentas.

Michael D. Higgins asmenybė – įkvėpimas pažinti pasaulio įvairovę

Garbės daktaro vardas prezidentui suteiktas socialinių mokslų srityje už humanistinių vertybių sklaidą, veiklą žmogaus teisių srityje ir savo šalies paveldo išsaugojimą. Anot VDU rektoriaus, profesoriaus Juozo Augučio, įkvepia visa prezidento M. D. Higgins gyvenimo istorija, kurioje jo siekį pažinti pasaulį, suvokti įvairovę ir raidą lydėjo troškimas mažinti neteisybę gimtojoje Airijoje ir visame pasaulyje.

„Negalima nesižavėti prezidento gebėjimu suderinti daugybę skirtingų veiklų, dalytis taikliomis įžvalgomis aktualiausiomis istorijos, politikos ir kultūros temomis, skatinti tautą, saugant savo savastį bei kalbą, visada gręžtis į Europos paveldą, remtis jos ilgaamže patirtimi ir kritiškai vertinti  ateities vizijas bei vystymosi galimybes“, – teigia VDU rektorius Juozas Augutis.

Prezidentas – aktyvus žmogaus teisių gynėjas. Jo iniciatyvos neapsiriboja vien Airija, bet ir  pasiekia Nikaragvą, Čilę, Kambodžą, Iraką ir Somalį. Tarptautinis taikos biuras Helsinkyje 1992 metais prezidentui M. D. Higgins skyrė Sean MacBride taikos premiją. Jis taip pat yra Indianos (JAV) universiteto, Vakarų Australijos universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų garbės daktaras.

M. D. Higgins anksčiau ėjo Menų, kultūros ir airių kalbos ministro pareigas. Jis reikšmingai prisidėjo prie airių kalbos skatinimo ir ekonominio bei socialinio šalies vystymosi. Politikas inicijavo pirmosios televizijos stoties, transliavusios laidas airių kalba, įsteigimą, atšaukė cenzūros įstatymus ir prisidėjo kuriant meno centrus Airijoje.

 

 

Savo sveikinimo kalboje  VDU rektorius prof. Juozas Augutis ne tik džiaugėsi, jog tokia iškili asmenybė, kaip Airijos prezidentas, tapo VDU bendruomenės dalimi, bet ir akcentavo, kad Lietuvai kaip niekada anksčiau svarbu atrasti ryšį su svetur išvykusiais savo piliečiais, kurių nemažai įsikūrė ir Airijoje – todėl būtina bendradarbiauti tiek švietimo, tiek valstybiniu lygiu.

Nuotraukos – Jono Petronio. Nuoroda: https://we.tl/twPcqp5ZnW

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: SIMONA SUTKUTĖ, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
Facebook komentarai
});}(jQuery));