Dinkit runkeliai ir nepritapeliai į užsienį tulikų plauti

koptai-1

koptai-1


Dinkit runkeliai ir nepritapeliai į užsienį tulikų plauti.

   Kartą internete teko diskutuoti su kažkokiu anoniminiu Lietuvos patriotu, kuris gyrėsi penkių tūkstančių eurų alga. Komentaruose rašė, kad niekur nevažiuos iš Lietuvos ir siūlė visiems „nevykėliams, nemokantiems gyventi runkeliams” dingti į užsienį”tulikų plauti”.

Kadangi tokių elfų/anūkėlių/patriotų protiniai sugebėjimai yra įstrigę kažkur tarp kompiuterinių žaidimų ir rožinių įsivaizdavimų jog viskas pasaulyje sukasi aplink juos, todėl geriausia yra juos ignoruoti. Normali diskusija su tomis „sveiko ir nesveiko proto Lietuvos ateities viltimis” yra neįmanoma, bet aš vis dėl to uždaviau klausimą:

 O gal kas yra negerai su valstybės valdymu, jei žmonės bėga iš Lietuvos lyg nuo maro?

Atsakymas buvo topinis:

  Tegu išvažiuoja visi, mes naujų „kokybiškesnių” atsivešime. DABAR PASAULYJE YRA RUNKELIŲ PERTEKLIUS, GALĖSIME ATSIRINKTI.

Vargani netyčiomis „elitu” tapę žmogeliai, nežinantys nei istorijos, nei priežasčių ir pasekmių dėsningumų.

Niekada nepergyvenu kiek žmonių skaitys mano tekstus, bet visada žinau, kam skirta tie pamatys perskaitys ir susivoks. Todėl šiek tiek istorijos Lietuvos (ir ne tik) „Elitui”:

Turbūt daugelis naujienose girdėjo apie pastoviai žudomus, prievartaujamus ir engiamus Egipto Krikščionis Koptus? Bet tikrai ne daugelis žino, kad būtent Koptai yra tikrieji, senieji Egipto gyventojai. Galingą faraonų civilizaciją sukūrusios tautos palikuonys. Pats pavadinimas KOPTAS, senąją Graikų kalba (ją tais laikais vartojo visas civilizuotas pasaulis) reiškia Egiptietis.

Koptai per ilgus amžius išlaikė, lengvai iš senovės piešinių atpažįstamus, faraonų tautos veido bruožus. Jie šviesiaodžiai, didelėmis europietiškomis akimis.

Koptai labai griežtai saugo savo kraujo grynumą ir į žmonas ima tik koptes arba europietes. Susituokia jie tik kartą ir tik bažnyčioje. Valstybinės vestuvės ir skyrybos koptų visuomenėje nepripažįstami. Krikščionybės jie laikosi neįtikėtinai ištvermingai, nors dauguma šiuolaikinio Egipto žmonių ir visa valdžia yra islamistai.

Koptų kalbą mokslininkai sėkmingai naudoja senųjų Egipto papirusų iššifravimui, nes būtent ši kalba išlaikė savyje daugelį faraonų laikų kalbos elementų. Būtent koptų krikščioniškoje tradicijoje (3-4 amžiuje) atsirado vienuolynai, kurie dabar yra neatskiriama tikrųjų Kristaus bendruomenių savasties dalis. Jų bažnytinė tarnystė yra labai panaši į Lietuvos sentikių tarnavimą. Vienu žodžiu, Koptus tikrai lengvai atskirti nuo kitų šiuolaikinio Egipto gyventojų (panašiai kaip Briuselyje lengvai atskirti negausiai ten išlikusius belgus).

Musulmonai arabai yra atėjūnai tose žemėse. Kuriuos pradžioje KOPTŲ elitas atrinkinėdavo pasaulinėje perteklinių runkelių rinkoje ir vežėsi į Egiptą kaip juodadarbius (negaliu pasakyti tiksliai, bet visko gali būti jog Koptų elitas vežėsi kitatikius runkelius, nes savi buvo kažkokie nevykeliai. Turbūt taip pat jie buvo niekinami ir jiems siūloma: „nevykėliams, nemokantiems gyventi runkeliams” dingti į užsienį”tulikų plauti”) Jie ne tik atsikėlė ten gyventi, bet kai jų tapo dauguma, tada jie per prievarta sumusulmonino milijonus Koptų.

Bet netgi praradę politinę valdžią Koptų elitas išlaikė ekonominę galią. Iki pat 1970 metų koptų rankose buvo apie 70 procentų visų Egipto finansų ir gamybos. Vėliau iš koptų elito (kuris neteko savo runkelių palaikymo), musulmonų dauguma viską atėmė ir dabar Koptų elitas renka šiukšles aplink  Egipto sostinę Kairą.

Na, bet tiesios dėlei reikia pažymėti, kad net ir po to kai musulmonai viską atėmė iš Koptų ir paliko jiems tik vieną verslo nišą rinkti ir rūšiuoti šiukšles, Kristus nepaliko jų. Dabar jie vėl po truputį tampa vienais turtingiausių žmonių Egipte.

Įdomiausia, kad sumusulmoninti buvę koptai tampa dar aršesniais arabais musulmonais nei patys arabai, todėl aršiai nekenčia savo protėvių tautos žmonių. Šiuo metu Koptų visoje savo protėvių šalyje beliko tik apie 10 proc.

Visi Koptai yra krikščionys. Kai tik koptas nustoja būti krikščionimi, jis nustoja būti koptu.

Atsitraukimo nuo Kristaus ir to pasekoje silpniausių savo bendruomenės narių niekinimas yra tikrai ne vien mano tėvynės Lietuvos „elito” problema.

Visi Koptai yra krikščionys. Kai tik koptas nustoja būti krikščionimi, jis nustoja būti koptu.

Atsitraukimo nuo Kristaus ir to pasekoje silpniausių savo bendruomenės narių niekinimas yra tikrai ne vien mano tėvynės Lietuvos problema.

Prieš kelioliką mėtų beveik visa subedievėjusi Lietuvos žiniasklaida džiugiai pranešė, kad jau trečdalis Danijos vyriausybės narių netiki Dievu. Naujiena buvo pateikta taip, lyg žmonės pradėjo vis labiau protauti. Lyg Europa eina į priekį palikdama „viduramžių prietarus“.  Akliems bedieviams nedašunta, kad senosios Europos gerovė ligi šiol vis dar laikosi TIK ant tų DVIEJŲ TREČDALIŲ likusių su Kristumi. Tiktai tai, kad daugumoje Europos valdžia vis dar Krikščionių rankose, čia yra gerovė visiems (ir mums Krikščionims ir nekrikštams ir kitų dievų išpažinėjams). Kai tiktai neomarksitai pasieks tikslą, sunaikins šeimas paversdami jas „pidorastus vulgaris“ – profesionaliųjų pidorastų (nemaišyti su gėjais) tragikomiška parodija, tuomet  Kristaus mokinių labai greitai liks mažiau nei pusė ir mes likusieji savo žemėje pavirsime  koptais, o Europa taps naujuoju Egiptu. Visus krikščionis naujajame Kalifate vadins tiesiog laikinai užsilikusiais europiečiais, o mūsų bažnyčia vadins tiesiog europiečių bažnyčia (neskirstydami į konfesijas).

p.s. Ar mes galime ką nors padaryti? Be abejo taip!!! Jeigu Dievas su mumis tai kas gi prieš mus? Prisiminkite ko mus mokė Pats Kristus. Užsidarykime kiekvienas savo kambarėlyje, išpažinkime savo nuodėmes Dievui, atgailaukime dėl savo atsimetimo, atsiverskime nuo tuščio bedieviško kvailumo ir melskimės prašydami duoti supratimą koks mano asmeninis kelias šioje nesibaigiančioje kovoje tarp blogio ir gėrio, tarp tamsos ir šviesos.  Nors mes žinome aiškiai, kad viskas (ir tamsa ir šviesa) priklauso Dievui ir viskas yra Jo kūrinys (Aš sužeidžiu, Aš ir pagydau), bet mes esame būtent šviesos pusėje, nes į mus Dievas žiūri būtent per Gėrio, Meilės ir Šviesos prizmę. Tik tie kas atsitraukia nuo Jėzaus Kristaus, tarnauja blogiui, neapykantai ir tamsai.

Visada prisiminkite Broliai, svarbiausia nebūkite DRUNGNAIS (nei šiokiais nei tokiais), nes būtent tokie bus išspjauti.

 Nuotraukoje kotų elito vaikaičiai ir anūkėliai, po to kai elito senukai nesugebėję išlaikyti savo runkelių ir praradę savo valdžią iškeliavo pas Viešpatį.

Su meilę ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

Facebook komentarai
});}(jQuery));