pabaiga-sveto-pabaiga-video-1

pabaiga-sveto-pabaiga-video-1

  BOBŲ KARALYSTĖ

Alvydas Veberis

Bausti, neleisti, uždrausti,  nekvėpuoti, nelankyti tėvų, sveikiems leistis nuodus, nedirbti, laukti išmaldos iš ,,valdžios‘ malonės,  visus įkalinti…

Šiandien ne tik Lietuva, bet visas pasaulis užvaldytas šio pasaulio kunigaikščio (velnio). Jis Šventame Rašte įvardintas žvėries ženklu – 666.

 

Vertybės apverstos aukštyn kojomis. Valdo moterys. Jos strimgalviais veržiasi į valdžią. Karalienės, prezidentės, valdovės ir vadovės… ,,bobos“. Jų daugėja. Kas svarbiausia dauguma jų bevaikės, kelnėtos, o kai kurios net lytis keičiasi į vyrų arba atvirkščiai. Vyrai tampa moterimis. Tai akivaizdus piktosios dvasios apsėdimas.  Pabaigos ženklai.

 

pabaiga-sveto-pabaiga-video.jpg

nuotr. ,,Svieto“ pabaiga.

 

Jei pažiūrėtume į religines bendruomenes, tai vyraujanti – Romos katalikų bažnyčia (Vatikanas). Lietuva jos filialas. Kodėl tiek skausmo būtent tose šalyse?  Juk iš pažiūros, atrodo,   toks gilus tų šalių gyventojų tikėjimas. Bobutės eina į bažnyčias ryte ir vakare. Pastoviai atgailauja ir priiminėja šventą komuniją. Vatikano prieigose sausakimšos minios. Tačiau tai apgaulė ir migla. Romos katalikų bažnyčia, spjaudama Dievui į veidą, pakeitė Jo įsakymus. Vietoje vienintelio Tarpininko Kristaus, kuris atidavė savo gyvybę žmonijos išgelbėjimui, jie garbina Mariją.

 

Lietuva pavadinta Marijos žeme. Tikinčios moterys net galvą guldančios už Mariją, bet ne Kristų. Nenuostabu, kad maldos Dievo kūriniams nepadeda. Net mirštantiems nuo paplitusio viruso, ne rankomis, bet  ekskavatoriais duobes kasė kur? Romoje. Ten, kur įsitvirtinęs žvėries didysis tarnas-popiežius. Ar tikintieji susimąsto, kad jų maldos stabams, paveikslams, Dievo kūriniams…, tai tuštybė ir migla? Ne tik, kad tokios maldos ir moterų vadovavimas nepadeda, bet kenkia. Biblijoje-Šventame Rašte aiškiai parašyta:

 

,,Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad VADOVAUTŲ vyrui,- ji tesilaiko tyliai. Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui-Ieva. Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo. Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,-jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą“. (1 Tim 2,12-15)

 

Lietuvoje vadovauja visokios grybauskaitės, šimonytės, žiobienės, šakalienės, grunskienės, šalaševičiūtės, juknevičienės… galėčiau vardinti ir vardinti. Ar ne jų dėka verčiamos vertybės aukštyn kojomis?  Negana to, dar moteriškais rūbais apsirengęs vyriškis (senoliai pavadintų ,,darkačizna“) užima aukščiausią postą ginti žmogaus teises!!! Ar išverstaskūris gali tokį darbą aplamai dirbti?

221

221

nuotr.  Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkas V.T.Rasikevičius. Ar ne tokie  verčia pasaulio vertybes  aukštyn kojomis?  Kas jis,- vyras ar moteris? Pavardė vyriška, apranga moteriška.

 

Gerai, kad LR Prezidentas G.Nausėda suprato, kur veda tokie veikėjai ir nedviprasmiškai, paskleistą  kritiką kunigų atžvilgiu. Jis ją  įvardijo, kaip  viešą inkviziciją.  Šioje vietoje Prezidentas užsitarnavo liaudies masėse didžiulę pagarbą.  Su tuo sustoti nevalia. Kiti reikalai neblizga. Jei iki šiol  Lietuva aklai vykdė ir tebevykdo   Europos Sąjungos, JAV veikėjų reikalavimus, o savo galva negeba tvarkytis savo namuose, tuomet reikia palikti tarnystę ir eiti šunims ,,šėko” pjauti. Ne Amerika, Europos Sąjunga, bet mes patys privalome būti savo šalies šeimininkai.

 

Tokiu mąstymu su visomis vakcinomis, draudimais, patarėjais, užsienio šalių samdomais ekspertais grimztame į susinaikinimą. Su moterėlių vadovavimu, talkinant šešėlyje stovintiems žydams, išvogta Lietuva. Žydai vadovauja.  Jie ne tik nužudė Kristų, bet baigia sunaikinti visą pasaulį.

 

Artėja Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11-oji. Gana ,,valdžios” patyčių! Ar jie nesupranta, kad jie tautos išlaikytiniai ir privalo tarnauti žmonėms? Jei jie dirba užjūrio ir svetimiems tironams, tauta privalo parodyti, kur jų vieta.  Piliečiai privalo:   ne nulenkę  galvas leidimų prašinėti piketams, mitingams, peticijas rašinėti ir parašus rinkti, bet pareikalauti, kad jie,  sulindę per visokias landas į aukščiausius postus, vykdytų žmonių valią.

 

Tauta matydama, kad priiminėjami netinkami įstatymai, stringa jų vykdymas, privalo  pasipriešinti ir be jų malonės streikuoti, mitinguoti, neleisti tyčiotis. Lietuvos policija, armija privalo ginti žmones, o ne maitvanagius!  Jie privalo atstovauti tautai, o ne tironams! Jei valdžia  negirdi žmonių balso,  nereaguoja, tuomet belieka, kaip JAV, per Prezidento rinkimus, užimti Seimo, Vyriausybės pastatus ir neleisti jiems toliau ten net kojos įkelti. Sudaryti Laikiną Vyriausybę iš visiems žinomų dorų, sąžiningų piliečių. Visus sisteminės žiniasklaidos ,,skalikus’’,- tokius, kaip  jakelaičius, tapinus, miliūtes, tapinienes, makaraitytes… vyti žąsų ganyt.

 

Gana!  Lietuva išvogta, korumpuota, klesti teisinis nihilizmas… Valdžios nusikaltimai viešai įvardinti, nusikaltėliai žinomi,  bet  jiems tai,  kaip vanduo nuo žąsies. Gana! Maitvanagiai nesikeičia, todėl kito kelio nėra, kaip juos taikiu būdu neįleisti į jų darbo vietas, nes DARBDAVYS TAUTA.

Facebook komentarai
});}(jQuery));