Didžioji dalis VPT tikrintų pirkimų – su pažeidimais

Didžioji dalis VPT tikrintų pirkimų – su pažeidimais

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) sausio – liepos mėn. patikrino 123 viešuosius pirkimus, vykdytus pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (VPĮ).  Pažeidimai buvo nustatyti didžiojoje dalyje pirkimų – 72 proc. atvejų.

VPT patikrino 13 pirkimų, vykdytų pagal Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą. Čia pažeidimai nustatyti 46 proc. tikrintų pirkimų.

VPT patikrino 13 įmonių kuro bei energijos išteklių, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus. Pažeidimai buvo nustatyti visuose pirkimuose. 

VPT taip pat konstatuoja, kad 50 procentų patikrintų sutarčių, kurios sudarytos su pirkimų laimėtojais – su pažeidimais.

 

 Iš visų (183) 2015 m. atliktų tikrinimų pažeidimai nustatyti 68 proc. atvejų

 

 „Viešiesiems pirkimams pernai išleista daugiau nei 5 milijardai eurų, todėl pažeidimų mastas kelia nerimą. Efektyvus ir skaidrus mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimas turėtų būti didžiausias valstybės prioritetas. Didelis nustatomų pažeidimų skaičius rodo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba patikrinimui vis tiksliau atsirenka pirkimus, dėl kurių skaidrumo įtarimai pasitvirtina. Taip pat tai – aiškus signalas, kad perkančiosioms organizacijoms vis dar trūksta kvalifikacijos vykdyti viešuosius pirkimus”, – sako VPT direktorė Diana Vilytė.

 

Apie 50 procentų patikrinimų atlikti, reaguojant į signalus iš išorės, tiekėjų pretenzijas. Pirkimai taip pat tikrinti, remiantis VPT rizikos vertinimo sistemos duomenimis, teisėsaugos ir kitų institucijų prašymu.

 

Vidutinė tikrintų pirkimų, vykdytų pagal VPĮ, vertė – 5,7 mln. eurų, maksimali – 232 mln, eurų. 

Buvo tikrinti pirkimai statybų (30 proc.), paslaugų (27 proc.), informacinių technologijų (22 proc.) ir kt. sričių viešieji pirkimai. Daugiausia pažeidimų nustatyta perkant statybos darbus –

18 proc. nuo visų pirkimų, kuriuose nustatyta pažeidimų. Antroje vietoje, 13 proc. – medicinos įranga, farmacijos ir asmens higienos produktai.

 

 

Dažniausiai nustatomi procedūriniai VPĮ pažeidimai:

• neteisingai vertinama tiekėjų kvalifikaciją;

• laimėtojų pasiūlymas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų;

• perkančiosios organizacijos nesvarsto kainos priimtinumo ir sudaro sutartis, nesvarstydamos klausimo, ar kaina nėra per didelė. Tokiu būdu neužtikrinamas racionalus lėšų panaudojimas;

• netiksliai parengiami pirkimo dokumentai.

Daugeliu atveju buvo tikrinti savivaldybių (30 proc.) ir biudžetinių įstaigų (30 proc.) vykdyti viešieji pirkimai.

 

Daugiau nei kartą buvo vertintos šios perkančiosios organizacijos – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (4), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (3), Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (3).

 

Pirkimai gynybos ir saugumo srityje

 

VPT Gynybos ir saugumo pirkimų skyrius 2015 m. I-ąjį pusmetį patikrino 13 viešųjų pirkimų, atliktų gynybos ir saugumo srityje. Iš jų pažeidimai buvo nustatyti 46,2 proc. atvejų.

Vidutinė tikrintų pirkimų vertė – 821 772 eurų, maksimali – 4 459 455 eurų. 

Didžiąją dalį patikrintų pirkimų sudarė pirkimai, kurių pirkimo objektas buvo ginklai, šaudmenys ir jų dalys, sprogstamosios medžiagos ir individuali įranga (53,8 proc.). Spausdinimo ir susijusių paslaugų pirkimai sudarė 38,5 proc. ir apsaugos paslaugų pirkimai sudarė 7,7 proc. visų tikrintų ar vertintų pirkimų. Iš visų 2015 m. I pusmetį patikrintų ar vertintų pirkimų, 46,2 proc. pirkimų buvo susiję su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. Su įslaptinta informacija buvo susiję spausdinimo ir susijusių paslaugų bei apsaugos paslaugų pirkimai.

 

 Taip pat 2015 m. I pusmetį buvo atlikti 4 mažos vertės pirkimų, atliktų gynybos ir saugumo srityje, tikrinimai. Iš jų, pažeidimai buvo nustatyti 4 pirkimuose (100 proc.). Vidutinė tikrintų mažos vertės pirkimų vertė 4 813 eurų. 2015 m. I pusmetį gynybos ir saugumo srityje įvyko 26 pirkimai, kurių bendra vertė siekė 9 803 400 eurų.

 

Patikrinta sutarčių už 263,98 mln. eurų

 

 

2015 metais per septynis mėnesius, VPT atliko 34 sutarčių, sudarytų pagal VPĮ, vertinimą. Tai 32,4 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Patikrintų sutarčių vertė – 263,98 mln. eurų. Iš 34 sutarčių 17 nustatyti pažeidimai.

Pernai sausio liepos mėn. buvo patikrintos 23 sutartys, kurių vertė – 86,3 mln. eurų.

 

2014 m. per 7 mėnesių laikotarpį iš 23 patikrintų pirkimo sutarčių didžiąją dalį sudarė paslaugų pirkimo sutartys, t.y. 15 atvejų arba 65,2 proc. nuo visų per minėtą laikotarpį VPT patikrintų pirkimo sutarčių.  2015 m. VPT didesnį dėmesį šalia paslaugų pirkimo sutarčių skyrė darbų pirkimo sutarčių vykdymo tikrinimams. Iš 34 VPT tikrintų sutarčių darbų pirkimo sutartys sudarė 16 atvejų arba 47 proc. visų per minėtą laikotarpį patikrintų pirkimo sutarčių (atitinkamai 2014 metais per tą patį laikotarpį – 6 atvejai arba 26,1 proc. visų patikrintų sutarčių).    

Pažeidimų pobūdis 2015 m. išliko toks pat kaip ir 2014 m. – pirkimo sutarčių šalys dažnai nesilaiko pirkimo sutarčių nuostatų ir VPĮ:

• perka didesnius nei pirkimo sutartyse nurodyti paslaugų/prekių kiekius;

• sudaro pirkimo sutartis neatlikus viešojo pirkimo procedūrų;

• keičia pirkimo sutarties sąlygas nesikreipdamos į VPT sutikimo, nors sutarties keitimo galimybė, aplinkybės, kurioms esant galimi tam tikri sutarties pakeitimai, ir pakeitimų tvarka nebuvo numatyta pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje; 

• sudarant pirkimo sutartį, pakeičia pirkimo dokumentuose bei tiekėjo, laimėjusio pirkimą, pasiūlyme nustatytas pirkimo sąlygas; 

• nesilaiko sutartyje nustatytos atsiskaitymo už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą tvarkos ir pan.

 

Pernai Lietuvoje buvo atlikta daugiau nei 10 tūkst. viešųjų pirkimų, už 5,2 mlrd. eurų. Sudaryta daugiau nei 18 tūkst. sutarčių.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VYTAUTĖ ŠMAIŽYTĖ, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

Facebook komentarai
});}(jQuery));