Didinti kariuomenę — ginti lietuvių tautą

Didinti kariuomenę — ginti lietuvių tautą
Lietuvos valdžia gina lietuvius iš Lietuvos ir vykdo galutinį Lietuvos senbuvių, ypač lietuvių tautos sunaikinimą.Dabar pradėjo paspartintą Lietuvos pilietybės atėmimą iš Lietuvos senbuvių. Jau ištremta 2,4 milijono ir Lietuvoje dar lieka 1,8 milijono. Į Sibirą buvo ištremta 140 tūkstančių. Per paskutinius 4 metus deportacijos sparta šiek tiek sumažėjo ir deportuoti iš Lietuvos lietuviai neskuba atsisakyti Lietuvos pilietybės. Deportacijos paspartinimui ir pilietybės atsisakymo paspartinimui Prezidentė sukėlė isterinį triukšmą apie Rusijos grėsmę. Tuo tikslu 2015 metais buvo įvykdytas kariuomenės padidinimas. Iš Lietuvos išvaryti šauktiniai buvo verčiami grįžti į Lietuvą ir tarnauti Lietuvos kariuomenėje, kad užtikrinti stabilų Lietuvos senbuvių išvarymą iš Lietuvos, o po to šauktinius vėl ištremti iš Lietuvos. Buvo renkami šauktiniai nuo 19 iki 26 metų iš visų Pasaulio šalių, nes iš Lietuvos jų nepakako.
Oficialiai priskaičiuojama 175 tūkstančiai šauktinių 19 – 26 metų amžiaus. Vaikų iki 18 metų jau beveik du trečdaliai yra išvaryti iš Lietuvos (oficialiai tik 500 000 ir 500 000 dar kol kas palikta Lietu-voje). Daug išvaroma po mokyklų baigimo po 18 metų, o todėl jaunuomenės nuo 19 iki 21 metų tikriausiai jau trys ketvirtadaliai yra išvaryti. Blogiausia padėtis yra po universitetų ir kolegijų baigimo, kai didžiajai jų daliai neduodamas darbas ir jie yra privesti išvykti į Vakarų NATO šalis. Tokių jau išvaryta keturi penktadaliai ar net devyni dešimtadaliai. Apytiksliai skaičiavimai rodo, kad 19 – 26 metų amžiaus šauktinių Lietuvoje yra likę tik apie 30 tūkstančių. Maždaug 145 tūkstančiams buvo atimtas darbas Lietuvoj ir taip jie buvo išginti į kitas šalis. Net 100 tūkstančių šauktinių turi atleidimus ar atidėjimus nuo kariuomenės. Tai rodo, jog beveik visi dar Lietuvoje gyvenantys šauktiniai turi atleidimus ar atidėjimus nuo kariuomenės ir nėra galimybės pašaukti 3000 šauktinių į kariuomenę.
Prezidentei ir valdžios partijoms slepiant išvarymo iš Lietuvos mastą ir galutinio lietuvių tautos sunaikinimo grėsmę, skubiai buvo pradėta didinti kariuomenės skaičių. Prezidentė (vyriausias karinių pajėgų vadas) ir Lietuvos valdžia gerai žinojo, jog nėra ką šaukti į kariuomenę Lietuvoje, o todėl nutarė kariuomenę papildyti šaukiamojo amžiaus vaikinais, kuriuos jie išginė iš Lietuvos nutautinimui. Didžioji dalis šauktinių jau daug metų gyvena ir dirba NATO Vakarų valstybėse. Dauguma jų turėjo viltį bent išėję į pensiją, grįžti į Lietuvą. Daugelis jų Vakaruose jau turi pastovų darbą, žengia karjeros laiptais ir turi šeimas. Paėmimas į Lietuvos kariuomenę gali visą tai sugriauti. Kad to neįvyktų, daugelis jų skuba išsiregistruoti iš Lietuvos ir atsisakyti Lietuvos pilietybės, t.y. galutinai atsisveikinti su Lietuva, lietuvių tautą ir viltimi kada nors sugrįžti į Lietuvą. Taip Prezidentė ir valdžia spartiną ne tik tiesioginį ir dvasinį, bet ir teisinį lietuvių tautos sunaikinimą, o tai yra didžiulis nusikaltimas prieš lietuvių tautą ir Lietuvos valstybę.

Apie Prezidentės, kaip vyriausioji karinių pajėgų vado, ir Lietuvos valdžios nuslėpimus bei klastojimus vykdant galutinį lietuvių tautos sunaikinimą.
Oficialiai 1990 metais per Perestrojką Lietuvoje gyveno 3 milijonai 700 tūkstančių gyventojų. Jų tarpe buvo milijonas vaikų iki 18 metų.
Oficialiai 2015 metais Lietuvoje gyveno 2 milijonai 900 tūkstančių gyventojų. Jų tarpe buvo 500 tūkstančių vaikų iki 18 metų.
Gyventojų sumažėjo 800 tūkstančių ir jų tarpe vaikų 500 tūkstančių. Tokiu būdu suaugusių sumažėjo tik 300 tūkstančių. Kitaip tariant į Vakarus buvo išginta mažiau 150 tūkstančių šeimų ir kiekviena šeima išsivežė vidutiniškai po 4 vaikus. Tremiant į Sibirą 3 suaugusiems tekdavo 1 vaikas, o tremiant į Vakarus 3 suaugusiems oficialiai tenka 5 vaikai. Penkis kart padidinti vaikų trėmimą yra neregėtas Prezidentės rekordas ir tai reikėtų užregistruoti Gineso rekordų knygoje.
Atėmus iš gyventojų skaičiaus 2 900 000 vaikų skaičių iki 18 metų 500 000, gausime rinkėjų skaičių, t.y. 2 400 000.            Vyriausioji rinkimų komisiją skelbia, jog rinkėjų yra 2 550 000 arba 2 650 000. Registrų centras skelbia, kad rinkėjų yra 2 730 000. Kad vienu metu būtų 4 skirtingi rinkėjų skaičiai yra stebuklas ir jį taipogi reikėtų užregistruoti Gineso rekordų knygoje.
Iš tų pačių oficialių duomenų gauname, kad Lietuvoje tuo pačiu metu vaikų iki 18 metų yra 
500 tūkstančių, 350 tūkstančių, 250 tūkstančių ir 170 tūkstančių. Tai irgi yra prezidentinis stebuklas ir jį reikia užregistruoti Gineso rekordų knygoje Prezidentės vardu. Katalikų bažnyčią, tuos, kurie padarė tokį neabejotiną stebuklą (tikriausiai Prezidentę) turėtų priskirti prie šventųjų.
Gyventojų skaičiai taipogi stebuklingi. Prie 2 730 000 rinkėjų pridėjus 500 000 vaikų, gausime, jog Lietuvoje šiuo metu gyvena 3 230 000 gyventojų, o ne 2 900 000.
Tikrovėje dabar Lietuvoje turėtų gyventi 4 milijonai 200 tūkstančių gyventojų, o jau ištremta 2 milijonai 400 tūkstančių ir Lietuvoje dar lieka 1 milijonas 800 tūkstančių gyventojų.
Valdžia, žiniasklaida ir Vyriausioji rinkimų komisija meluoja apie mažą rinkėjų dalyvavimą rinkimuose. Jie puikiai žino, kad 1,2 milijono sąrašinių rinkėjų jau gyvena Vakaruose ir tik 1,4 milijono sąrašinių rinkėjų dar gyvena Lietuvoje. Iš rinkėjų, gyvenančių Vakaruose praktiškai atimta rinkimų teisė ir iš jų tik keli tūkstančiai pajėgia ja pasinaudoti. Net 80 procentų Lietuvoje gyvenančių rinkėjų paprastai dalyvauja Seimo ir tarybų rinkimuose.
Gerbiami dar neišvaryti iš Lietuvos gyventojai, prašau „neabejoti“ pateiktais skaičiais.Apie oficialiai valdžios skelbiamus ir tuos stebuklingus skaičius prieš metus padaviau oficialų pareiškimą Generalinei prokuratūrai ir pranešiau prezidentūrai. Pareiškimą tyrė policija, prokuratūros ir teismai. Visų išvada viena — klastočių ir nusikalstamo duomenų klastojimo nėra.
Išvada: teisiniu, prezidentiniu ir valstybiniu požiūriu jokių priekaištų dėl duomenų neteisingumo nėra, o todėl negalima abejoti valstybės pateikiamais duomenimis ir stebuklais.
Mirtinas pavojus lietuvių tautai
Jei stebuklai ir lietuvių ginimas iš Lietuvos tęsis, tai jau po 15 ar 20 metų lietuvių beveik neliks Lietuvoje ir lietuvių tauta bus sunaikinta. Dar likę Lietuvoje lietuviai turi pradėti kovą už išlikimą Lietuvoje. Šioje kovoje lemtingi bus 2016 metų Seimo rinkimai. Visi, kurie jaučiasi lietuviais, turi pasmerkti neregėto dydžio lietuvių tautą naikinančią nusikalstamą konservų, liberalų, socdemų, darbiečių, lenkų rinkimų akcijos ir kitų valdžios partijų veiklą. Balsavimas už tas partijas per Seimo rinkimus yra bendrininkavimas naikinant lietuvių tautą, yra nusikaltimas ir savižudybė.
Visos ne valdžios partijos, nesusitepusios lietuvių tautos naikinimu, privalo apsijungti bendrai kovai už lietuvių tautos išsaugojimą Lietuvoje. Atskirai partijai, kad patektų į Seimą, reikia surinkti 5 procentus balsavusių rinkėjų balsų. Partijų koalicijai reikia surinkti 7 procentus balsavusių rinkėjų balsų. Apsijungus į koaliciją 4 partijoms, jau kiekvienai partijai reikėtų vidutiniškai surinkti tik 7:4=1,75 procento. Labai gerai būtų, jei apsijungtų 8 ar net 9 mažos partijos.
Prašau visas partijas, kurios nebijo paskelbti, kad vykdomas galutinis lietuvių tautos sunaikini-mas ir, kad pagrindinis partijos, einančios į koaliciją, tikslas yra išsaugoti lietuvių tautą Lietuvoje ir bent dalį išvarytų iš Lietuvos susigražinti atgal į Lietuvą, imtis neatidėliotinų priemonių sudaryti Seimo rinkimų koaliciją.
Mielai padėsiu koalicijai demaskuoti nusikalstamą valdžios partijų veiklą ir padėsiu sudaryti programą, kaip išeiti iš atsilikimo ir sustabdyti galutinį išvarymą iš Lietuvos. Prašau visus, kuriems rūpi, kad išliktų lietuvių tauta, o jų vaikai ir anūkai galėtų grįžti ir gyventi Lietuvoje, savanorišku pagrindu įsijungti į kovą už dabartinių nusikalstamų valdančiųjų partijų nugalėjimą Seimo rinkimuose ir jų pašalinimą iš valdžios.

Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl., elektroninės knygos „Kaip likti Lietuvoje“, Kaunas, 2010 — 49 p. ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, docentas, Satkevičius Edvardas, t. 8-37-333116, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; svetainės:  savivalda.online.lt, ir labgeba.online.lt. Dar buvo svetainė istorija.online.lt, bet tikriausiai biudžetinių kalbininkų, istorikų, Švietimo ir Kultūros ministerijų pastangomis panaikinta be jokio paaiškinimo kodėl.

Facebook komentarai
});}(jQuery));