Ar paveš Merkel sukviestus dykaduonius Vokietijos arklys? Ekonomisto prognozės


Ar paveš Merkel sukviestus dykaduonius Vokietijos arklys? Ekonomisto prognozės

 

Miuncheno universiteto Ekonominių tyrimų instituto (Ifo) profesoriaus Zino (Hans-Werner Sinn) prognozės.

 

atsisiųsti

„Ekonomika turi būti ekonomiška“, kažkada sakė Angelos Merkel bendramintis TSRS vadovas Leonidas Brežnevas, bet komjaunuolė Angela tada, matyt, buvo užsiėmusi chemijos mokslais ir bendraminčio neišgirdo.

Čekijos, Slovakijos ir Vengrijos vadovai jau pusę metų kartojo, kad Europai gresia dešimčių milijonų pabėgėlių banga. Po Naujųjų apie tai kalba jau ir neadekvatūs Vokietijos valdantieji, toks jų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministras Gerdas Miuleris (Gerd Muller). Dašuto? Bet jie, sukvietę visus Artimųjų Rytų, Rytų ir Afrikos perėjūnus, geresnio gyvenimo ieškotojus, vis dar nepraranda vilties visą šitą musulmonišką „gėrį“  „integruoti“, išdalinti visai ES. Naivios svajonės. Nepavyks. Nepavyks ir Vokietijai. Prasiskolinusioms kaimynėms juo labiau. Apie tai kalba labai šykščiai pasirodančios ES ekonomistų prognozės.

Miuncheno universiteto Ekonominių tyrimų instituto (Ifo) profesoriaus Zino (Hans-Werner Sinn) sausio pradžioje pateikė savo prognozės.

Profesoriaus nuomone pabėgėliai Vokietijai 2016 metais kainuos 21 milijardą eurų.

„Visuotinės gerovės valstybė neišvengiamai nukentės nuo laisvos migracijos. Matomai, tai palies neturtingiausius etninių gyventojų sluoksnius. Vyriausybei teks priimti sunkų politinį sprendimą“. Zino žodžiais, jo vadovaujamo instituto ekspertų skaičiavimai rodo, kad pabėgėlių integracija Vokietijos vyriausybei kainuos 21 milijardą eurų šiais metais.

„Vyriausybė turi vengti naujų skolų, kad finansuoti šias išlaidas“, – įspėjo profesorius Zin. „ Reikia remtis einamuoju biudžetu. Dabar mes neturime proficito, 2016 metų biudžetas patvirtintas „juodojo nulio“ lygyje. Būtų teisinga dabar „susiveržti diržus“. Priešingu atveju toks likimas teks ateinančioms kartoms. Mes turime integruoti pabėgėlius bet kokiu atveju, netgi biudžeto deficito sąskaita, kurį papildyti teks keliant pensijinį amžių ir subsidijų sumažinimą: valstybė bus priversta apkarpyti išlaidas“.

Dėl beprasmio užsiėmimo integruoti tai, kas nesiintegruoja, profesorius neabejoja, nors kas jam lieka, kai Vokietijoje nebėra žodžio ir spaudos laisvių, o už neigiamą vieša pabėgėlių imigracijos vertinimą vokiečiai metami iš darbo. 

Profesorius sako: „Dauguma pabėgėlių neturi jokio išsilavinimo ir nekalba vokiškai. Ir jeigu jie šnekamąja kalbą jie dar kažkaip įsisavins, tai sunkiau bus jiems įsisavinti nepažįstamą lotynišką alfabetą. Juk dauguma iš jų visiški beraščiai. Pavyzdžiui, tarp afganų labai didelis neraštingumo lygis. O Sirijoje 65% gyventojų nepajėgūs praeiti PISA testą net žemiausiu lygiu. Tarp pabėgėlių iš Sirijos yra išsilavinusių žmonių, bet beveik pusė pabėgėlių, gyvenančių Turkijos priėmimo centruose, neturi minimalių įgūdžių, reikalingų, kad adaptuotis europinėje visuomenėje. Ir tai vienas iš integracijos sudėtingumų.

„Palengvinti uždavinį gali pabėgėlių įtraukimo į darbo rinką procesas . Darbo veiklos metu jie greičiau įsisavins vokiečių kalba, užsidirbs, kas nors dalinai nuims krūvį nuo mūsų socialinės valstybės. Be to, užimtumas darbu neleis susikurti paralelinėms visuomenėms. Bet ir čia yra problemos. Viena iš jų – vis dažniau pasigirsta reikalavimai panaikinti pabėgėliams minimalaus uždarbio lygį. Neva, tokiu atveju jie sugebės lengviau rasti darbo. Bet minimalaus uždarbio panaikinimas pabėgėliams suduos į vietinius gyventojus ir atims iš jų darbo vietas“

„Mūsų prognozė 2016 metams, kol euro ir naftos kainos palyginti nedidelės. Ilgesniam periodui mes skaičiavimų neatlikome. Pagal klasikinį vertinimą visų išlaidų taip vadinamo kartų balanso pagrindu, nepaneigiamai išeina, kad milijono pabėgėlių integracijai reikės nuo 79 iki 450 milijardų eurų – priklausomai nuo to gerai ar blogai bus realizuojama jų integracijos programa.

Autorius nenurodo skaičiavimams naudotos bazės, perdaug didelė pateikiamų rezultatų paklaida, todėl neįmanoma susidaryti realaus situacijos vaizdo, o tik labai apytikrį, bet ir to pakanka, kad suprasti štai ką: tolesnei Europos integracijai ir plėtimuisi „ES variklis“ Vokietija pinigų neturės, o tai reiškia, kad vyks atvirkštinis procesas – ES dezintegracija.

Profesoriaus Zino prognozės pasirodė sausio 4 dieną, sekančią dieną pasaulis sužinojo apie pabėgėlių „integracijos“ vaisius Kiolne, Hamburge, Berlyne ir kituose Vokietijos miestuose.

Pridedu, vaizdumo dėlei, videosiužetą apie praktinę pabėgėlių „integraciją“.

 

 

Algimantas Lebionka

Šauksmas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));