Dėl referendumo ir Naglio Puteikio

B3

 

Birželio 3-iosios grupės kreipimasis

 

2016 m. sausio 22 diena Vilnius

 

2015 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas skubos tvarka neapdairiai priėmė įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo“. Lietuva įsipareigojo žaibiškai priimti ir visokeriopai globoti bet kurį nelegalų atvykėlį – teroristą ar neteroristą, net netraukti jo baudžiamojon atsakomybėn. 

 

Nelegalių atvykėlių teisės priešpastatomos Lietuvos piliečių teisėms, todėl galimai pažeidžiamas Lietuvos Konstitucijos 135 straipsnis, įpareigojantis mūsų valstybę užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, Lietuvos piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves.

Europos Sąjungos prezidentas Donaldas Tuskas paskelbė, kad Šengeno zona gali subyrėti per du mėnesius, tačiau dėl šios grėsmės realių sprendimų ES vadovybė vis dar nepriima.

Lietuvos piliečiai savo siūlymais ir sprendimais turi aktyviai dalyvauti valstybės kūrimo ir vystymo darbuose. Tam trukdo senstelėjusi Konstitucijos nuostata dėl 300 tūkstančių piliečių pritarimo referendumo inicijavimui. 

 

Būtų labai gerai, jei referendumai taptų nuolatine mūsų pilietinės visuomenės veikla.

Birželio 3-iosios grupė nuoširdžiai kreipiasi į visas Lietuvos politines partijas, visuomenines organizacijas, profsąjungas, religines ir nereligines bendruomenes, sambūrius, piliečius ir žiniasklaidą telktis bendram darbui surinkti po 50 000 Lietuvos piliečių parašų VRK išduodamuose lapuose, įpareigojant Lietuvos Seimą neatidėliotinai svarstyti šiuos įstatymų projektus:

 

1. Dėl 2015 m. lapkričio 26 d. priimto LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

 

2. Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimų, nustatant, kad referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, ir kad referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik referendumu.“

 

 

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Lietuvos Respublikos Seimo nariai

Zigmas Vaišvila Audrius Nakas ir Valerijus Simulikas

 

Birželio 3-iosios grupės kreipimasis

 

2016 m. sausio 22 diena Vilnius

 

Birželio 3-iosios grupė nuoširdžiai sveikina Nijolę Giedraitienę, naujosios partijos NPD – Neapmokestinamųjų pajamų didinimas – pirmininkę ir visus partijos narius. Džiaugiamės, kad naujai įsteigtos NPD pagrindinis siekis visiškai sutampa su Birželio 3-iosios grupės tikslais ir uždaviniais, kurie tampa bendraminčiams pagrindu telktis darbais. 

Suprasdami, kad Lietuvoje dominuoja užsienio bankų ekonomistų nuomonė, kviečiame dirbti drauge. LRT eterio prieinamumas Nagliui Puteikiui stiprina mūsų visų galimybes.

Tik susitelkę galime atsverti šią sisteminių partijų įgyvendinamą politiką ir tikėtis, kad žmonės pagaliau patikėtų savo valstybe, ja didžiuotųsi.

Birželio 3-iosios grupė 

Facebook komentarai
});}(jQuery));