Dėl nuomininko palikto „siurprizo“ „Vilniaus šilumos tinklų“ išlaidos ir negautos pajamos sieks apie 1 mln. eurų

Dėl nuomininko palikto „siurprizo“ „Vilniaus šilumos tinklų“ išlaidos ir negautos pajamos sieks apie 1 mln. eurų

 

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT), šių metų kovo 30 d. susigrąžinusi šilumos ūkį, susiduria su buvusio nuomininko UAB „Vilniaus energijos“ neūkiško ir aplaidaus gamybos bei perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo faktais, kurie  didina VŠT finansinę naštą bei trukdo efektyviai valdyti ūkį.

 

Praėjus vos vienam mėnesiui po šilumos ūkio perėmimo, antrojoje termofikacinėje elektrinėje VŠT specialistai nustatė reikšmingus TG-5 garo turbinos defektus, dėl kurių įrenginys buvo sustabdytas. VŠT vadovų teigimu, avarinio turbinos gedimo buvo galima išvengti, jei anksčiau šilumos ūkį valdęs nuomininkas būtų atsižvelgęs į turbinos gamintojo rekomendacijas dėl įrenginio techninės būklės.

 

TG-5 turbinos remontui VŠT gali prireikti apie 500 tūkst. eurų, maža to – dėl turbinos sustabdymo bendrovė neteko galimybės gaminti „žaliosios“ elektros energijos, už kurią būtų gavusi apie 450 tūkst. eurų pajamų.

 

Pasak VŠT Technikos direktoriaus Povilo Valatkos, TG-5 turbinos defektai buvo identifikuoti šių metų gegužės pradžioje – padidėjus turbinos reduktoriaus vibracijai, turbinos apsaugos ją sustabdė ir tuomet buvo nustatyta, kad yra pažeistas turbinos reduktoriaus centrinis krumpliaratis.

 

„Mūsų žiniomis, paskutinį kartą TG-5 turbinos remontas buvo atliktas prieš metus. Jau tada turbinos gamintojo atstovai pastebėjo pirmuosius galimo gedimo požymius, apie kuriuos pažymėjo savo ataskaitoje. Deja, „Vilniaus energija“ neatsižvelgė į šias rekomendacijas ir nesiėmė tinkamų veiksmų gedimų rizikai pašalinti. Apie galinčias kilti rimtas problemas nuomininkas mūsų neinformavo, to nepavyko sužinoti ir šių metų pavasarį techninę šilumos ūkio įrenginių būklės vertinimą atlikusiam nepriklausomam ekspertui „GOPA“, – sako Povilas Valatka. Jo teigimu, tokie defektai, kuriuos VŠT nustatė TG-5 turbinoje, neatsiranda per mėnesį ar per metus, ši turbina buvo eksploatuojama jau 8 metus. Tad pagal turimą informaciją galima daryti išvadą, jog buvęs nuomininkas sąmoningai paliko paslėptą „siurprizą“ „Vilniaus šilumos tinklams“.

 

„Kiek dar panašių buvusio nuomininko „siurprizų“ mūsų laukia – negalime nuspėti, nes artėja naujas šildymo sezonas. Todėl pirmiausia dedame visas pastangas, kad būtų patikrinti ir sutvarkyti šilumos tinklo įrenginiai bei trasos, kad prasidėjus šaltajam metų laikui galėtume patikimai tiekti šilumą ir karšto vandenį mūsų klientams. Be to, turime užtikrinti gamybos įrenginių techninę būklę ir maksimaliai efektyviai juos panaudoti tam, kad įmonė nepatirtų nuostolių bei galėtų gauti papildomų pajamų. Vien dėl to, kad beveik 3 mėnesius negalėjome eksploatuoti TG-5 turbinos, patyrėme apie 450 tūkst. eurų nuostolį“, – sako VŠT Technikos direktorius.

 

VŠT jau užbaigė pirmąjį TG-5 garo turbinos remonto etapą. Jo metu buvo atlikta turbinos reduktoriaus dalių ekspertizė ir pažeistas reduktoriaus centrinis krumpliaratis pakeistas nauju. Vykdydama pirmąjį TG-5 turbinos remonto etapą, VŠT konsultavosi su turbinos gamintojos, Europos Sąjungos energetikos rinkoje gerai žinomos ir vertinamos Vokietijos kompanijos „MAN Turbo“ ekspertais. Šiuo metu TG-5 garo turbina vėl eksploatuojama, tačiau iki šildymo sezono pradžios planuojama įvykdyti TG-5 reduktoriaus remontą pakeičiant jo detales naujomis. VŠT skaičiavimu, visas TG-5 turbinos remontas įmonei gali kainuoti apie 500 tūkst. eurų. Šių išlaidų šilumos vartotojai nepajaus – jos neturės įtakos šilumos kainai, nes šio remonto išlaidos yra įtraukiamos į elektros energijos gamybos veiklos apimtis.

 

VŠT  valdomoje antrojoje termofikacinėje elektrinėje iš viso eksploatuojamos dvi garo turbinos (TG-4 ir TG-5). TG-5 garo turbina yra žymiai ekonomiškesnė už TG-4, nes pagamindama 16,7 MW elektros energijos suvartoja 78 t/h garo (TG-4 pagamindama 12 MW elektros energijos suvartoja 90 t/h garo). TG-4 turbina gamina elektros energiją bendrovės reikmėms, o TG-5 gamina vadinamą „žaliąją“ energiją (15,5 MW/h), kurią VŠT gali parduoti elektros energijos gamintojų rinkoje.

 

Antrosios termofikacinės elektrinės ir kitų VŠT šilumos gamybos objektų techninė įrenginių būklė yra palaikoma atsižvelgiant į įrenginių gamintojų ir LR teisės aktų reikalavimus.

 

„Eksploatuoti ir vystyti kokybišką bei efektyviai valdomą šilumos ūkį mus įpareigoja ne tik šalies teisės aktai ir akcininkai, bet ir atsakomybė prieš mūsų klientus. Todėl siekiame, kad visi įrenginiai veiktų efektyviai, patikimai ir saugiai. Šiuo tikslu atliekame planinius įrenginių techninius tikrinimus ir remontus – garo ir vandens šildymo katilų, garo turbinų ir jų pagalbinių įrenginių, dujų ūkio įrenginių, termofikacinių vamzdynų, sukamųjų mechanizmų, slėginių indų ir vamzdynų, elektros ir automatikos įrenginių ir kitų“, – teigia VŠT Technikos direktorius Povilas Valatka. Pasak jo, vienas iš svarbių šiuo metu antrojoje elektrinėje vykdomų darbų – vandens šildymo katilo (Nr.1) rekonstrukcija dėl išmetamų azoto oksidų dūmuose sumažinimo.

 

 

 

Apie AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT)

 

Įmonė, tiekianti šilumos ir karšto vandens paslaugas Vilniaus miesto gyventojams. VŠT įkurta 1997 m. reorganizavus tuometę „Lietuvos energiją“. VŠT rūpinasi patikimu ir kokybišku šilumos gamybos ir karšto vandens tiekimu ekonomiškai pagrįstomis kainomis. Savo veiklą įmonė grindžia skaidrumu, viešumu ir atsakomybe, todėl stengiasi diegti modernias ir efektyvias klientų aptarnavimo praktikas. Didžioji dalis bendrovės akcijų (99,4 proc.) priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. VŠT turtas nuo 2002 m. vasario 1 d. iki 2017 m. kovo 30 d. buvo išnuomotas UAB „Vilniaus energijai“, tuo metu VŠT vykdė nuomos priežiūros ir pasiruošimo perimti turtą iš nuomininko darbus. Pasibaigus nuomos sutarties terminui VŠT susigrąžino ūkį iš nuomininko ir tęsia savo veiklą.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : EDITA SIRUTIENĖ, AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“

Facebook komentarai
});}(jQuery));