DĖL NERIJAUS MEILUČIO KANDIDATŪROS EUROPOS TEISMŲ TARYBOS TINKLO VYKDOMOSIOS VALDYBOS RINKIMUOSE, TINKAMUMO

 

 

THE LITHUANIAN HUMAN RIGHTS OBSERVERS’ ASSOCIATION

Liepų al. 2 LT- 57167 KedainiaiAddress for correspondence: Josvainių g. 4  LT-57274 Kedainiai

AB SEB LT80 7044 060008092435 Tel+370 608 00512  Fax.+370 422 60008

Į.k 191991323 el.p.  lztss.eu@gmail.com

png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAAECAYAAACk7+45AAAADklEQVQYV2NkgAJG3AwAAH4ABQNeuYIAAAAASUVORK5CYII=

To:

European Network of Councils for the Judiciary 

President Nuria Diaz Abad  2018-05-07 Nr. P18/05

Rue de la Croix de Fer 67 

1000 BRUSSELS, BELGIUME

Mail : office@encj.eu

 

PAREIŠKIMAS

DĖL NERIJAUS MEILUČIO KANDIDATŪROS EUROPOS TEISMŲ TARYBOS TINKLO VYKDOMOSIOS VALDYBOS RINKIMUOSE, TINKAMUMO

 

Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir nevyriausybinė visuomenės organizacijos ginančios Žmogaus teises bei laisves, viešąjį (įstatymo saugomą) interesą Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos (toliau –LŽTSS Įstatų nuostatomis ,vykdydama Žmogaus teisių bei laisvių priežiūrą, Žmogaus teisių, laisvių bei įstatymų saugomo intereso gynimą, vadovaudamasi jos Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės pozicija, kad (cituojama) Netinkamas teisėjo elgesys pakerta žmonių tikėjimą teisingumu ir žemina visą valstybės autoritetą. Teisingumą vykdyti gali tik profesionalūs ir dori žmonės. Todėl tik principingas pačių teismų ir teisėsaugos požiūris į savo darbą gali padidinti visuomenės pasitikėjimą Lietuvos teisine sistema, dalyvaudama Lietuvos Respublikos Teisėjų tarybos posėdžiuose ir užfiksavusi teisinėje demokratinėje valstybėje neturintį precedento įvykį – aukščiausiojo Lietuvos Respublikos teismų ir teisėjų tarybos organo – Teisėjų tarybos elementariausių demokratijos, žmogiškumo, teisėtumo, sąžiningumo ir t.t. principų nesilaikymą,

šiuo Pareiškimu kreipiasi į European Network of Councils for the Judiciary vadovybę, Executive Board ir informuoja, kad  LŽTSS susidarė pagrįstą nuomonę, kad Teisėjų tarybos narys, Kauno apygardos teismo pirmininkas, teisėjas Nerijus Meilutis negali atstovauti Lietuvai tarptautinėse institucijose ir prašo atkreipti dėmesį į nurodytas aplinkybes vertinant jo kandidatūrą. 

 

 

Faktai

  1. 2018 m. kovo 30 d. Teisėjų tarybos posėdyje, po Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaitos pristatymo, Teisėjų Tarybos narys, Nerijus Meilutis pateikė Tarybai žinomai melagingus duomenis apie 2017-11-06 vykusio Teisėjų etikos ir drausmės komisijos posėdžio, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl drausmės bylos iškėlimo Kauno apygardos teismo teisėjui G.Koriaginui, eigą. Teisėjų tarybos narys, teisėjas Nerijus Meilutis (nebuvęs minėtame posėdyje, nebūdamas teisėjų etikos ir drausmės komisijos nariu) teigė, kad pareiškėjas, prašęs iškelti drausmės bylą teisėjui G. Koriaginui, į Komisijos posėdį „atsivedė armiją“, teisėjui buvo „daromas spaudimas“, teisėjas buvo „taršomas“ ir pan. Tuo teisėjas N. Meilutis grindė klausimą dėl Teismų savivaldos institucijų posėdžių viešumo apribojimo. Tokiems teisėjo Nerijaus Meilučio teiginiams paprieštaravo Teisėjų etikos ir drausmės komisijos narė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja Sigita Jokimaitė, kuri paaiškino, kad nieko tokio tame posėdyje (2017-11-06) nebuvo, paaiškino, kad pareiškėjas (nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila), dalyvavęs viešame Komisijos posėdyje, tik prašė komisijos priimti papildomus dokumentus. Kitas Teisėjų Tarybos narys Algis Norkūnas, galimai paveiktas teisėjo Nerijaus Meilučio paskleistos žinomai melagingos informacijos, piktinosi, kad Teismų savivaldos veikloje dalyvauja visuomenės atstovai ir išreiškė siūlymą užsidaryti nuo visuomenės. Iš esmės tiek teisėjas Nerijus Meilutis, tiek teisėjas Algis Norkūnas pasisakė už draudimą visuomenės atstovams dalyvauti Teismų veikloje. Tokia pozicija nesuderinama su demokratinės teisinės valstybės institucijų veiklos skaidrumo bei viešumo principais, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir su Lietuvos Respublikos Prezidentės pozicija ir Europos Sąjungos pagrindinėmis vertybinėmis pozicijomis. Šiuo atveju pažymėtina, kad teisėjas Nerijaus Meilučio elgesys nesuderinamas ir su Lietuvos Respublikos Teisėjų etikos kodekso reikalavimais.

  2. Apie aukščiau nurodytas aplinkybes liudija 2017-11-06 Teisėjų etikos ir drausmės komisijos posėdyje dalyvavę visuomenės atstovai: Nepriklausomų mokslinių ekspertų asociacijos bei Lietuvos profesinės saugos lygos vadovas Kazys Serbenta, Nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila, Lietuvos Žmogaus Teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas Donatas Šulcas, Nepriklausomo Žmogaus Teisių centro vadovas Karlis Bilans, Žlvinas Razminas, Kęstutis Eiva, Tauras Jakelaitis, Vytautas Steponėnas. Keletas iš jų taip pat dalyvavo ir 2018-03-30 Teisėjų Tarybos posėdyje, todėl aiškiai pastebėjo, kad teisėjas Nerijus Meilutis Teisėjų tarybai tyčia ir tendencingai, su iš anksto numatytu tikslu, pateikė visiškai tikrovės neatitinkančius duomenis, kurių pagrindu norima ateityje apriboti piliečių ir visuomeninių organizacijų teises stebėti Teisėjų etikos ir drausmės komisijos posėdžius, galimai, taip pat ir dalyvauti Teisėjų Tarybos posėdžiuose.

  3. Tame pačiame Teisėjų Tarybos posėdyje (2018-03-30), Teisėjų taryba pritarė Teisėjų tarybos kandidatūros Europos teismų tarybų tinklo Vykdomosios valdybos (angl. ENCJ Executive Board) narių rinkimuose, kurie vyks 2018 m. gegužės 30 d. – birželio 1 d., teikimui bei nusprendė pavesti Teisėjų tarybos nariui Nerijui Meilučiui atstovauti Teisėjų tarybai šiuose rinkimuose. Manytina, esant nurodytoms aplinkybėms akivaizdu, kad Nerijus Meilutis negali atstovauti Lietuvos Valstybei tarptautinėje Teismų savivaldos institucijoje. Lietuvos Valstybei negali atstovauti teisėjas, pažeminęs teisėjo vardą tendencingai meluodamas, klaidinantis Tarybą ir atvirai pasisakantis prieš pagrindinių teisinės valstybės principų įgyvendinimą, kas yra labai svarbu Tautai, priverstinai emigruojančiai iš Lietuvos būtent dėl tų principų – Teisingumo, kaip teisėjo pareigos ir Valstybės saugomos dorovinės vertybės, ignoravimo.

  4. Nevyriausybinė visuomeninė organizacija ginanti Žmogaus teises bei laisves, viešąjį (įstatymo saugomą) interesą – Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga (LŽTSS) 2018-04-19 kreipėsi į Lietuvos Teisėjų Tarybą dėl sprendimo pavesti Nerijui Meilučiui atstovauti Teisėjų Tarybai Europos teismų tarybų tinklo Vykdomosios valdybos narių rinkimuose atšaukimo ryšium su nurodytomis aplinkybėmis. Šiuo raštu taip pat buvo prašoma kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl drausmės bylos iškėlimo Nerijui Meilučiui dėl jo veiksmų teikiant Teisėjų Tarybai žinomai melagingą, tendencingą informaciją, ir į Teisėjų Tarybos 2018-04-27 posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl tinkamo kandidato atstovauti Lietuvos Teisėjų Tarybą ENCJ Executive Board narių rinkimuose.

  5. Į LŽTSS 2018-04-19 raštą Teisėjų tarybai nebuvo sureaguota jokiu būdu, paminėti klausimai Teisėjų tarybos posėdyje nebuvo svarstyti, nemotyvuojant ir neargumentuojant buvo atsisakyta teisėjui Nerijui Meilučiui, už žinomai melagingos tendencingos informacijos pateikimo Teisėjų tarybai pateikimo kelti drausmės bylą, atsisakyta atitinkama tvarka kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją. 

  6. LŽTSS visuomeninio stebėtojo statusu dalyvavusi 2018-03-30 ir 2018-04-26 Teisėjų tarybos posėdžiuose, susipažinusi su Teisėjų tarybos 2018-03-30 posėdžio protokolu, reiškia abejonę dėl posėdžio metu vykusių faktinių aplinkybių ir posėdžio protokole surašytų aplinkybių:   2018-03-30 Tarybos posėdžio protokolas surašytas aiškiai nuslepiant ir iškraipant esmines aplinkybes vykusias posėdžio metu.

 

Pridedama: 2018-04-19 pareiškimas

 

LŽTSS Pirmininkas Donatas Šulcas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));