Dėl mums ir Lietuvos žmonėms, keliančių abejonių Vaikų teisių kontrolierės E. Žiobienės galimai nusikalstamos veiklos, siekiant nuslėpti Kauno pedofilijos bylos faktus

Į Lietuvos Prezidentę

Į Lietuvos generalinę prokuratūrą

Į Lietuvos Seimą

Į Lietuvos Vyriausybę

 

Dėl mums ir Lietuvos žmonėms, keliančių abejonių Vaikų teisių kontrolierės E. Žiobienės galimai nusikalstamos veiklos, siekiant nuslėpti Kauno pedofilijos bylos faktus

Mes, Lietuvos Santaros Sąjunga LSS ,visuomeninė organizacija, vienijanti didelę dalį visuomenės narių, siekiančių santalkos ir teisingumo Lietuvoje, prašome kompetetingų institucijų atlikti tyrimą dėl abejotinų , Vaikų teisių kontrolierės E. Žiobienės veiksmų, dėl galimų jos ryšių su nusikalstamomis struktūromis, bei galimai į pedofilijos skandalą įsipainiojusiais asmenimis, ir išsamiai atsakyti į visus,  visuomenei rūpimus klausimus. Mes jau nebetikime, kad Vaikų teisių kontrolierė galėtų atsakyti pati į mums ir visuomenei rūpimus klausimus, nes visi jos iki šiol su pedofilijos byla susiję neaiškūs atsakymai ir veiksmai sukėlė tik dar daugiau klausimų.

1. Mums iškilo daug abejonių dėl Vaikų teisių kontrolierės E. Žiobienės atlikto tarnybinio tyrimo dėl 2012 m. kovo 23 d. įvykių Garliavoje, Klonio gatvėje vykdant didelei daliai visuomenės nepalankiai vertinamo teismo sprendimo. Prašome ištirti ir atsakyti:

1.1. Kaip ir su kuo Vaikų teisių kontrolierė E. Žiobienė atliko tyrimą, dėl nepavykusio antstolės S. Vaicekauskienės 2012 m. kovo 23 d. D. Kedžio dukters perėmimo, kuriame buvo panaudotas smurtas prieš vaiką?

 1.2. Ar tyrime dalyvavę specialistai (jei tokie buvo) kompetentingi vaikų teisių apsaugos srityje?

1.3. Ar tyrime dalyvavę specialistai buvo išsamiai susipažinę su pedofilijos byla?

1.4. Ar tyrime dalyvavę specialistai žino galimą pedofilijos auką, ar yra aplankę, susipažinę su jos gyvenimu pas globėją ,ar supranta jos lūkesčius? Jei tai yra padarę, tai kada?

1.5. Kodėl tyrimo išvados tokios neaiškios, ar visi tyrimę dalyvavę specialistai moka suformuluoti paprastiems žmonėms suprantamų paaiškinimų?

2. Po paskelbtų Vaikų teisių kontrolierės E. Žiobienės tarnybinio tyrimo neaiškių išvadų, pilnu „teisinių žargonų“ formuluočių kaltinant Vaikų teisių darbuotoją Andželiką Vėžbavičiūtę mums ir daugumai visuomenės pasidarė dar neaiškiau ką ir dėl ko kontrolierė kaltina, todėl prašome ištirti ir atsakyti:

2.1. Kuo remiantis Vaikų teisių kontrolierė E. Žiobienė kaltina Kauno r. Vaikų teisių tarnybos darbuotoją Andželiką Vėžbavičiūtę, kad ji neatliko savo pareigos nutraukusi smurtą prieš vaiką, į kurį įsivėlė net kaukėti policijos pareigūnai?

2.2. Kodėl Vaikų teisių kontrolierė paskelbdama tyrimo išvadas žmoniška aiškia kalba visuomenei taip ir nepaaiškino kaip kritiniu atveju turėjo veikti Vaikų teisių darbuotoja, tai yra nepasakė, ar ji turėjo apginti mergaitę, ar ji turėjo padėti tęsti smurtą ir prievartą?

2.3. Ar teisingai supratome mes, mūsų nuomone ir dauguma Lietuvos piliečių, kad Vaikų teisių kontrolierė E. Žiobienė reikalaudama nubausti Vaikų teisių tarnybos darbuotoją davė suprasti, kad 2012 m. kovo 23 d., kai antstolė S. Vaicekauskienė davė komandą kaukėtiems policijos pareigūnams imti klykiančią mergaitę, naudojant jėgą prieš vaiką ir jos artimuosius, Andželika Vėžbavičiūtė turėjo taip pat padėti jiems prisidėdama panaudojus jėgą, nes antstolei ir pareigūnams galbūt jėgos pritrūko?

2.4. Jei ne, tai norime aiškiai žinoti, be sausų manipuliacijų ir neaiškių „teisinių žargonų“, kaip Vaikų teisių kontrolierės nuomone 2012 m. kovo 23 d. turėjo pasielgti Vaikų teisių darbuotoja Andželika Vėžbavičiūtė: nutraukti fizinį ir psichologinį smurtą, ar pratęsti prisidedant prie antstolės ir kaukėtų pareigūnų?

3. Mums dar labiau neaišku, ir įtartina, kodėl Vaikų teisių kontrolierė E. Žiobienė aiškindama viešai, apie 2012 m. kovo 23 d. įvykį Garliavoje  panaudojo pavyzdį, kad kartais vaikų teisių darbuotojams tenka per jėgą atplėšti vaikus nuo girtos motinos, kai tuo tarpu Kauno pedofilijos atveju kontrolierė reikalauja kad vaikas būtų gražintas motinai, kuri, kaip teigia mergaitė, leisdavo ją tvirkinti. Todėl mums kilo abejonių, ir įtarimų, kad kontrolierė galimai nelinkusi ginti pedofilijos aukų, o galimai linkusi padėti nusikaltėliams. Prašome ištirti ir atsakyti:

3.1. Ar tai reiškia, kad Vaikų teisių kontrolierės E. Žiobienės nuomone, girtaujanti motina pagal ją yra nusikaltėlė, o galimai motina sąvadautoja, jos nuomone nėra nusikaltėlė, todėl nuo girtos motinos vaiką reikia atimti, o motinai sąvadautojai reikia atiduoti?

3.2. Kokiais įstatymais remiantis ,Vaikų teisių kontrolierė E. Žiobienė toleruoja smurtą prieš vaiką?

3.3. Kodėl Vaikų teisių kontrolierė atlikusi tyrimą dėl 2012 m. kvo 23 d. įvykių nieko nepasakė apie kaukėtų, vaiką gazdinančių pareigūnų veiksmus?

3.4. Kokiais įstatymais remiantis Vaikų teisių kontrolierės nuomone, vaiką turi imti kaukėti pareigūnai?

4. Mes nesuprantame, kodėl Vaikų teisių kontrolierė E. Žiobienė užimdama savo pareigas, ir davusi priesaiką ginti vaikus iki šiol nesudarė komisijos, neatliko tyrimo, nesusipažino su pedofilijos byla (kaip ne kartą viešai teigė pati), nebuvo susitikusi su nukentėjusia mergaite, nepateikė atsakymus visuomenei, galimai aktyviai vykdo šmeižto kompaniją. Todėl prašome ištirti ar kontrolierė galimai pati nėra susijusi su pedofilijos byla ir to pasekoje vengia visuomenei duoti objektyvius atsakymus:

4.1. Kodėl Vaikų teisių kontrolierė E. Žiobienė daugiau kaip per du metus nesusipažino su pedofilijos byla (kaip ne kartą teigė per televiziją) ir šiuo klausimu neatliko tyrimo, kai tuo tarpu tyrimą, dėl vaiko perdavimo galimai motinai sąvadautojai atliko galimos sąvadautojos naudai?

4.2. Ar pagal Vaikų teisių kontrolierę, jei teisėjai galimai įsipainioję į pedofilijos skandalą ir dėl to negalintys objektyviai tirti bylą, ji tai yra Vaikų teisių kontrolierė E. Žiobienė privalo paklusti daug abejonių keliantiems teisėjų sprendimams nieko nedarydama ir nekovodama dėl vaiko?

4.3. Ar iš viso Vaikų teisių kontrolierė pripažįsta, kad pedofilai aplamai gali būti ir teisėjai, ir prokurorai, ir politikai, ir valstybės saugumo darbuotojai, ar pagal ją tokias pareigas užimantys žmonės yra „šventi“ ir iš viso negali būti kaltinami pedofilija?

4.4. Ar teisingai supratome, kad Vaikų teisių kontrolierė mano, jog šešių – aštuonių metų vaikui neužtenka papasakoti apie pedofilijos nusikaltimą, tai yra jis (vaikas), kaip tikras seklys supermenas turi pateikti daugiau pedofilijos nusikaltimo įrodymų?

4.5. Kodėl Vaikų teisių kontrolierė, pagal savo pareigas turinti ginti vaiko teises atvirai ignoruoja visus mergaitės parodymus apie pedofilijos nusikaltimą, ir ar tai suderinama su jos pareigomis? 

4.6. Kodėl Vaikų teisių kontrolierė niekada nebuvo atvažiavusi į Garliavą, Klonio gatvę, įvertinti susidariusios situacijos,bei išsiaiškinti kaip gyvena D. Kedžio dukrelė, bet galimai atvirai vykdo šmeižto kompaniją, kad vaikas ten patiria smurtą  iš ją globojančios globėjos.

4.7. Kodėl Vaikų teisių kontrolierė visoje pedofilijos bylos istorijoje nuo pat savo darbo pradžios remiasi tik tų specialistų nuomone, kurie teigia kad pedofilijos nusikaltimo nebuvo, o specialistų, kurie teigia priešingai – ignoruoja, kaip ir ignoruoja specialistų nuomonę, kurie teigia, kad 2012 m. kovo 23 d. Vaikų teisių darbuotoja Andželika Vėžbavičiūtė apginusi mergaitę savo pareigą atliko tinkamai?

4.8. Kodėl iki šiol Vaikų teisių kontrolierė neatliko tyrimo dėl galimos pedofilijos klano įtakos teisėjui V. Kondratjevui net sužinojusi 2011 m. gruodžio 29 d. Vaikų teisių konferencijoje apie Žmogaus teisių asociacijos tyrimo išvadas, kad vykdant V. Kondratjevo nutartį bus pažeisti net septyni vaikų teisių pažeidimai?

4.9. Ar Vaikų teisių kontrolierė E. Žiobienė nedaranti jokių pastangų apginti vaiką pedofilijos byloje, galbūt galimai pati yra susijusi su pedofilijos klanu?

Prašome kompetentingų institucijų inicijuoti kad būtų atliktas tyrimas, dėl Vaikų teisių kontrolierės E. Žiobienės galimai nusikalstamos veiklos, galimus ryšius su pedofilijos nusikaltimo organizatoriais, ir bendrininkais, galimos veiklos, slepiant galimo pedofilijos klano nusikaltimus.       Atlikus, viešai paskelbti per žiniasklaidą visuomenei atsakymus į visus pateiktus klausimus, ir klausimų dalis patvirtinančius, ar aiškiai paneigiančius visuomenės nerimą.

Jeigu tyrimo eigoje bus nustatyta kad mūsų ir daugumos žmonių visi čia surašyti būgštavimai dėl Vaikų teisių kontrolierės E. Žiobienės galimos nusikalstamos veiklos pasitvirtins, o kontrolierė, bei kiti galimi nusikalstamos grupuotės atstovai bus suimti, jiems iškeltos baudžiamosios bylos dėl kriminalinių nusikaltimų susijusių su pedofiliją – atsakymus visuomenei galima pateikti ir kita visuomenei priimtina forma, pavyzdžiui – spaudos konferencija.

,,Lietuvos Santaros sąjunga‘‘   LSS      narys    KĘSTUTIS  DRINGELIS

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));