Dėl LR BK 170 str. kvalifikavimo ir bylų žurnalistams: gėda prokuratūrai

Dėl LR BK 170 str. kvalifikavimo ir bylų žurnalistams: gėda prokuratūrai 

Kristina Sulikiene

Pastaruoju metu tenka skaityti apie pasipylusias bylas LR BK 170 str. pagrindu.

Šis straipsnis pradėtas taikyti visiems iš eilės: pažeidžiama socialine grupėje vienoje byloje tapo…žvalgybininkai.

Kitoje kažkokia visiškai nauja socialinė grupė „išdraskytašikniai“ – bylą bandyta atnaujinti, tačiau nepavyko, Kauno kunigas liko išteisintu. Gal dėl to, kad tokios socialinės grupės, kaip „išdraskytašikniai“ tiesiog nėra?

Dabar tenka jau ne pirmą kartą skaityti, jog klaipėdiečiui Vaidui Lekstučiui tai įtarimai siūlomi, tai šiandien jau skaitome, kad siūloma nusiteisti pagreitinto proceso tvarka – nes jis nepagarbiai atsiliepė štai apie kokias socialines grupes:

1. Europos sąjungą

2. NATO

3. Vakarietiškas vertybes

Šios trys naujos ir pažeidžiamos socialinės grupės yra labai įdomios. Pirmoji pažeidžiama grupė yra milijardinius resursus perskirstanti ekonominė sąjunga.

Antroji „pažeidžiama socialinė grupė“ yra pusę pasaulio kontroliuojantis karinis aljansas.

Na o trečioji pažeidžiamoji socialinė grupė turbūt šiuo metu valdo visą pasaulį

Net kiniečiai nebesilaiko griežtos tvarkos, ir į universitetą ateina nepasiruošę paskaitoms  – vadinasi, jau ir Kiniją persmelkė „vakarietiškos vertybės“ – totali laisvė nuo visko, pirma nuo asmeninės atsakomybės.

Įdomu, šios bylos turi šansą tik jeigu apie jas iš viso nerašoma, ar čia kažkoks „susitarimo reikalas“: juk įstatymo leidėjas įtraukdamas į LR BK 170 str., turėjo galvoje visai ką kita – pažeidžiamų socialinių grupių gynimą, o ne milijardus skaičiuojančių ekonominių ir karinių sąjungų „gynybą“.

Be to, labai įdomus Klaipėdos prokuroro pasipūtimas, panašus į kažkokią didybės maniją: jis, matai, vienas pats apgins Europos sąjungą ir NATO.

Nuo ko reikia ginti šiuos gigantus??

Nuo Vaido Lekstučio?  Tai gal V. Lekstutis kaltas dėl Brexito, ar dėl žlungančios Sirijos sunaikinim o operacijos? O gal jis, kritikuodamas NATO, sutrukdė kažkokius planus Ukrainoje? Ir iš viso – nuo kada žodžio laisvė yra prilyginama nusikaltimui?

Jau Aurimas Drižius virš dešimtmečio įrodinėja įvairių lygių teismams, kad jis rašydamas straipsnius, jokio nusikaltimo nepadarė.

Kaltas – vis nusprendžia tai vienas, tai kitas teismas. A. Drižiui „pritaikė“ „teismo sprendimo nevykdymą“.

Kartą ir man Vilniaus apylinkės prokuratūra su Egidijumi Motiejūnu, asmeniniu Andriaus Ūso advokatu, priešakyje, kurpė bylą pagal LR BK 170 str.

Tuo metu Egidijus Motiejūnas vargšėmis ir gintinomis socialinėmis grupėmis laikė šiuos profesinius susivienijimus: policiją ir Lietuvos kariuomenę.

Taip gynė, kad jo prokurorė Leontjeva net mano tekstą suklastojo, o ekspertai tą suklastotą tekstą išekspertavo.

Tai gal nereikia tų vargšų tiek ginti, kad net patys prokurorai pradeda daryti veikas, artimas nusikalstamoms?

Įdomu, o kaip atrodo dokumentacija Vaido Lekstučio byloje? Ar tikrai ten viskas tvarkoje?

Nes Europos Sąjunga ir NATO nėra LR BK 170 str. taikymo subjektai.

Tegul teisia pagal „valstybinio perversmo organizavimas“ – juk pagal tokį straipsnį pradėjo garsiąją bylą?

Kas čia per metodas – taikymas straipsnio pagal žmogų?

Jeigu prašapo byla, ją reikia nutraukti. Nenori nutraukti – nešk į teismą, pagal tą formuluotę, pagal kokią pradėjai.

Kai išsityčios teisėjas, ir grąžins atgal tokią bylą, gal praeis noras kelti bylas visiems iš eilės – ypač tiems, kas dirba spaudos darbą.

Kažkokia Europos sąjungos Šiaurės Korėja daromės, nors anksčiau mus ir Šiaurės Atėnais, ir Šiaurės Jeruzale vadino. Deja.

Facebook komentarai
});}(jQuery));