Dėl klebono pasiliksminimų su nuogais nepilnamečiais pradėtas Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo ikiteisminis tyrimas

2
Alvydas Veberis
Pradėtas Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo ikiteisminis tyrimas
2
Kaip žinia, Vilkaviškio Virbalių parapijos tikintieji atskleidė klebono Gedimino Marcinkevičiaus užkulisius. Moterys pasipiktino, kad iš ten kur turėtų sklisti šviesa, ne tik jos neranda, bet tenka klampoti per dvoką bei klebono ir jo draugų pelkę.
Per klaidą orgijų vaizdai papuolė  ne į tas rankas. Mat vienas našlaitis, kuris iš Panevėžio važinėjo pomėgių tenkinti pas Virbalių kleboną, atnešė gautą jam nereikalingą dovaną (foto aparatą) už paslaugas, pasiūlyti ir parduoti savo draugams. Jame rastos atminties blokelyje orgijų nuotraukos iš klebonijos. Keista, kad klebonijoje ne tik girtaujama, bet elgiamasi nepadoriai… Dar blogiau, kai patys visą tai įamžina fotografuodami. Matyt po orgijų  klebonas mėgaujasi šviežiais orgijų vaizdais? Be kita ko, ant stalo stovintis alkoholio butelis, cigaretės, kompiuteris ir jame atidaryti  sekso puslapiai, nuogas panevėžietis ir kiti nepadorūs vaizdai,  visa  tai tik patvirtina.
Ar reikia smerkti kunigą, kai Romos katalikų bažnyčioje pedofilijos skandalai lenda į viešumą, kaip grybai po lietaus?
Aš manau, kad pati didžiausia kaltė tenka Romos hierachijai. Jie įsivedė celibatą ir pasmerkė šeimą. Argi popiežius ir jo svita liko aukščiau Dievo? Juk  vyrui Adomui  sukurta moteris Ieva kurti šeimą ir  daugintis.
Nejaugi katalikų bažnyčioje visi kunigai ligoniai-impotentai ir jiems nereikia šeimos? Kaip matome praktikoje jie labai myli vos tik gimusius vaikus. Gaila, kad ta meilė  pasitarnauja kitoms reikmėms. Vatikane įvestas  celibatas būtent pasitarnauja nuodėmei. Ten šeimos nėra. O ką sako Biblija? ,,O vyskupas (kunigas) turi būti nepeiktinas: tik kartą vedęs, blaivus, protingas, padorus, svetingas, gebąs mokyti;  ne girtuoklis, ne kivirčius, bet švelnus,… turįs klusnius ir tikrai dorus vaikus. Jei kas nesugeba šeimininkauti savo namuose, tai kaipgi jis pasirūpins Dievo Bažnyčia?!..” (1Tim 3, 1-7).
Liaudies patarlė sako, kad žuvis genda nuo galvos. Tai ko norėti iš eilinių kunigų, kai Romos katalikų bažnyčios galvos slepia pedofilijos skandalus? Jų popiežiai nespėja mokėti moralinių išmokų ir atsiprašinėti  nuskriaustųjų.
Pasaulis apsėstas piktojo. Ne tik pasaulietinė, bet ir bažnytinė valdžia propaguoja iškrypimą. Bevaikės šeimos, lesbijiečių ir gėjų santykiai tapo norma. Pedofilija paversta suaugusių žmonių žaidimais.
Ar reikia kaltinti Virbalių kleboną? Manau, viešos orgijos, kurios temdo vietinių parapijiečių akis, kunigui garbės nedaro. Yra išeitis. Žmogaus teisių gynėjas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, politikas ir teisininkas, LGBT aktyvistas Tomas Vytautas Raskevičius manau mielai kunigą priimtų į savo gretas. Ar ne geriau geranoriškai pasitraukti iš kunigo pareigų? O gal priešingai? Juk Šventame Rašte – Biblijoje Romos katalikų bažnyčia įvardinta Babele (ištvirkėlių namai). Tai Antikristo tvirtovė.  Būtent ten glūdi  pačios didžiausios nuodėmės. Pradedant kryžių karais, pedofilijos skandalais, materialiniais lobiais… Visa tai prieštarauja Dievui ir Jo Žodžiui.
Ikiteisminio tyrimo bažnytinio tribunolo teisėjui Miroslavui Dovdui, prašančiam pateikti orgijų nuotraukas, galiu viešai pateikti tik fotoaparatą. Norint pateikti intymius santykius nedera nuogumą viešinti. Klebonas privalo skelbti tiesą, tai gal pats ir tegul paaiškina savo veiksmus vykstančius klebonijoje. Juk be kaltės nebūtų skubėjęs iš Šakių parapijos vykti į Panevėžį pasiaiškinti to, ko nebuvo?! Prof. V. Landsbergis pasakytų, kaip ir įvertindamas Garliavos įvykius:  kad ir arkliui aišku, kad parašytuose parapijiečių straipsniuose melo nėra.  Kol kas klebonas išsisukinėja, viską neigia. Tipo parapijiečiams jis nepatinka ir nori juo atsikratyti. Pagal teisėją M.Dovdą ir informaciją internete jis jau perkeltas į kitą parapiją. Pokalbyje su klebonu G.Marcinkevičiumi, jis tai neigia. Sako, kad dirbu ten pat Virbaliuose.  Patikrinus faktus, pasirodo, kad vėl klebonas meluoja. Perkeltas į Ilguvos parapiją.

olympus

Pradžiai ikiteisminiams tyrimui  galiu  parodyti tik foto aparatą, kurį už paslaugas G.Marcinkevičius padovanojo vienam našlaičiui iš Panevėžio.  Jis lankydavosi Virbalių klebono G.Marcinkevičiaus klebonijoje. Ten ir aptikome nuogas orgijų nuotraukas.
Ikiteisminio tyrimo metu teisėjas M.Dovda  sako, kad neranda autorių ir liudytojų, kurie parašė straipsnį apie kleboną. Teisėjui reikia priminti, kokius kryžiaus kelius reikia nueiti, norint išviešinti pedofilijos skandalus ir įvardinti nusikaltėlius. Kiek tokių, kurie ryšis tam žingsniui? Ar daug tokių yra, kurie nedalyvavo ir negirdėjo įvykius Garliavos pedofilijos byloje-žudikėje? Kiek ten nekaltų mirčių, persekiojimų, baudų, įkalinimų, kurie tęsiasi iki šiol. Šiandien apeliacinis teismas skelbs drąsios, ryžtingos teisėjos, parlamentarės Neringos Venckienės nuosprendį, kuri gynė pedofilų išniekintą mergaitę. Ji be kaltės, vos ne du metus buvo įkalinta, turėjo palikti Tėvynę… O kaip atsitiko su Danijoje gyvenančiu D.Černu, kuris atskleidė Panevėžio monsinjoro Juozapo Antanavičiaus nusikaltimus? Iki dabar (daugiau dešimtmečio, kaip ir Garliavos istorijoje), tebevyksta teismai. Nukentėjusysis vos neapkaltintas J.Antanavičiaus reketu ir ,,per plauką‘‘ vos  išvengė įkalinimo. Ne visi gali atvirai ryžtis tokiam žingsniui, nes įrodyti tiesą be galo sunku. Todėl daug pedofilijos nusikaltimų lieka neišaiškinti. Tokie nusikaltimai pasiekia dienos šviesą praėjus,  po tų įvykių, daugeliui metų, kai nuskriaustieji suauga ir išdrįsta kalbėti. Vatikane įvestas  celibatas būtent pasitarnauja šios nuodėmės plitimui.
Vien kunigus nesiimčiau  kaltinti.  Romos katalikų bažnyčioje tai nuodėmei plėtotis  sudarytos tinkamos sąlygos, būtent dėl įvesto celibato.   Reiktų kaltinti visą jų hierarchiją.   Popiežiai už šias nuodėmes atsiprašinėja. Padengimui moralinei skriaudai yra sumokėję dideles sumas. Norint kažką tinkamo nuveikti reikia trimituoti, kad būtų panaikintas celibatas. Kitaip pedofilija Romos katalikų bažnyčioje egzistuos.
Facebook komentarai
});}(jQuery));