Dėl absoliučios korupcijos teismų sistemoje

Siunčiu Jums esmę problemos susijusios su korupcija.

2008m. mūsų sklypo bendraturčiai savavališkai atliko gyvenamojo namo rekonstrukciją, padidino jį 130 kv.m. viršijant maksimalų leistiną sklypo užstatymo tankį 46 kv.m. VTPSI išdavė tai statybai statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktą, nepaisant to, kad nebuvo jokios projektinės dokumentacijos ir statybos leidimo ir to, kad dalis namo kirto sklypo ribą užimant dalį valstybinės žemės. Ir šis neteisėtas statinys buvo įregistruotas  Nekilnojamojo turto registre.

2012m. prokuroras gynantis viešą interesą kreipėsi į teismą su ieškiniu ir teismas statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktą pripažino neteisėtu, o statybą savavališka, bet pranešimo Registrų centrui nenusiuntė, kad šis neteisėtas statinys būtų išregistruotas.

Bendraturčiai pasamdė architektą Gintarą Pamernecką, kuris yra Lietuvos architektų rūmų etikos tarybos nariu, paruošti jiems projektą savavališkos statybos įteisinimui. Problema yra tame, kad šio statinio įteisinti neįmanoma nieko nenugriovus, kadangi leistinas sklypo užstatymo tankis yra viršytas.

Matininkė iš įmonės Globistafas Virginija Sadlauskienė, atliko kadastrinius matavimus, kuriuose mums priklausantį ūkinį pastatą nubraižė tokį, koks jis buvo iki 1998m. rekonstrukcijos, o būtent 20kv.m, o ne 82kv.m, koks jis yra dabar ir nenubraižė mūsų rekonstruotos namo dalies.

Architektas projektą braižė ant kito geodezininko topografinės nuotraukos, kurioje buvo pavaizduota faktinė situacija ir visi pastatai, kokie jie yra iš tikrųjų. Iš pradžios jis sklypo užstatymo tankį apskaičiavo taip, kaip yra iš tikrųjų.

Projektas buvo teikiamas Vilniaus miesto savivaldybei 5 kartus, bet statybos leidimas nebuvo išduodamas, kadangi sklypo užstatymo tankis buvo viršytas ir nebuvo pateiktas aktualus registro pažymėjimas, architektas su projektu teikė 2013m. registro pažymėjimą, o projekte nurodė, kad projektas buvo rengiamas pagal 1976m. ir 1987m. kadastrinius matavimus. Kadangi architektas teikė 2013m. registro pažymėjimą į bylą, jam buvo puikiai žinoma, kad 1997, 2007, 2008 ir 2012 metais buvo atliekami kadastriniai matavimai, o jis privalėjo vadovautis aktualiomis duomenimis. Šeštą kartą architektas pateikė 2015m. žemės sklypo ir 2008m. statinių registro išrašą, taip atnaujinęs 2013m registro pažymėjimą ir perskaičiavo sklypo užstatymo tankį neiškaičiuojant į jį mums priklausančių statinių, tokiu būdu pritraukdamas skaičius taip, kad užstatymo tankis nebūti viršytas. Visus 6 kartus projektą tikrino tas pats specialistas, taiga puikiai žinant visą situaciją išdavė statybos leidimą.

2016m. VTPSI atliko šio statybos leidimo teisėtumo patikrinimą ir nustatė, kad SLD buvo išduotas neteisėtai, dėl kurio panaikinimo kreipėsi į teismą su ieškiniu. Vilniaus miesto savivaldybė šioje byloje laikėsi nuomonės, kad tai jog tankis yra viršytas vos 3% arba 46kv.m yra mažareikšmis neesminis nukrypimas nuo projekto.

2016m. gale bendraturčiai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašant pripažinti mums priklausantį rekonstruotą 1998m. ūkinį pastatą neteisėtu. Byla buvo paskirta nagrinėti teisėjui Vitalijui Abramovičiui. Nuo to laiko iki šiandien šioje byloje įvyko 5 posėdžiai, nors parengiamuosius posėdžius teisėjas gali skirti tik 2, bet nagrinėti  iš esmės taip ir nebuvo pradėta. Šios bylos metu bendraturčiai pakeitė advokatą. Pasamdė kontora MARGERIS, šioje byloje juos pradėjo atstovauti advokatas Haroldas Ivanauskas. Kontoros pagrindiniai partneriai yra Markevičius – buvęs teisingumo ir vidaus reikalų ministras ir Gerasičkinas, kurio giminaitė Teisėja Gerasičkiene dirba Vilniaus apygardos teisme jau ilgiau nei 15m.

2017m. Vilniaus apygardos teismas pripažino, kad SLD buvo išduotas neteisėtai. Dėl šio sprendimo bendraturčiai pateikė apeliacinį skundą.

2016m. mano tėvas pradėjo rengti formavimo ir pertvarkymo projektą siekiant atsidalinti savo dalį iš bendros dalinės nuosavybės. Projektas buvo suderintas Vilniaus miesto savivaldybėje ir NŽT su pastaba, projektą tvirtinti tik kai bus bendraturčių sutikimas arba teismo sprendimas leidžiantys atsidalinti be jų sutikimo.

2018m. mano tėvas kreipėsi į teismą su ieškiniu, norėdamas atidalinti savo sklypo dalį nuo kitų bendraturčių. Byla buvo paskirta nagrinėti teisėjui Visvaldui Kazakiūnui. Savo nesutikimą dėl atidalinimo bendraturčiai pagrinde argumentavo tuo, kad negalės įteisinti savo Gyvenamojo namo, jai mano tėvas atsidalins. Teisėjas nuo pirmo posėdžio pastebėjo, kad teisė į nuosavybę yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių, o jiems suteikta galimybė įteisinti savavališką statybą yra išvestinė. Bet šita byla buvo išnagrinėta mūsų nenaudai, apie mūsų minimus argumentus sprendime nepaminėta. Sprendimas grindžiamas tuo, kad mano tėvui atsidalinus, tame sklype, kuris atiteks bendraturčiams bus viršytas sklypo užstatymo tankis ir tai pažeidžia bendraturčių teises. Vilniaus miesto savivaldybė šioje byloje laikėsi pozicijos, kad sklype viršytas užstatymo tankis yra reikšmingu nukirpimu dėl kurio jokiais būdais netvirtins mūsų FPP. Svarbus yra faktas, kad šiuo metu sklypo tankis yra viršytas 46kv.m, mano tėvui atsidalinus, sklype, kuris atiteks bendraturčiams tankis bus viršytas 46kv.m, taigi situacija nesikečia ir kas yra svarbiausia, sklypo užstatymo tankis yra viršytas dėl bendraturčių atliktos savavališkos statybos.

Keletą savaičių prieš paskutinį teismo posėdį suteikiau išsamią informaciją Alfos žurnalistui, kurį sudomino šis atvejis. Keletą savaičių susiskambinėdavome su juo, jis ruošėsi straipsniui, kreipėsi į teismą, teiravosi pats dėl bylų. Į paskutinĮ teismo posėdį atsiuntė fotografą. Fotografas pridarė nuotraukų, bendraturčių advokatas paklausė, iš kur jis bus, fotografas atsakė, kad iš Alfos ir nuo to laiko bandžiau susisiekti su tuo žurnalistu mėnesį laiko, skambinau jam vos ne kas antrą dieną, ieškojau jo redakcijoje, bet daugiau su juo susisiekti taip ir nepavyko.

Šioje byloje įdomybės tesėsi ir paskelbimo diena, paskelbimas turėjo būti 13h, prie durų teko pralaukti iki maždaug 16:30 val. ir pavyko sužinoti tik tiek, kad teisėjas vis dar skaičiuoja bylinėjimosi išlaidas.

Turint dvi diametraliai skirtingas savivaldybės pozicijas tankio atžvilgiu, kreipiausi į juos prašydamas išaiškinti, ar tankio viršijimas yra esminis ar neesminis nukrypimas. Savivaldybė davė man atsakymą, neatsakydama į mano klausimą, po to dar vieną, po to kreipiausi dar su keliais skundais bandydamas išsiaiškinti, visgi kokia yra tankio skaičiavimo metodika ir kokiais teisės aktais jie turėtų remtis apskaičiuojant tankį. Atsakymo iki šiol negavau.

Visoje šitoje situacijoje Vilniaus miesto savivaldybė akivaizdžiai padėta mūsų bendraturčiams. Kontoros Margeris tikslas yra neleisti mano tėvui atsidalinti iš bendro sklypo tam, kad jo ūkinis statinis išliktų bendrame sklype, kad jie galėtų pripažinti jį savavališku ir nugriauti, tam kad atlaisvinti užstatymo plotą sklype, tokiu būdu mūsų teisėtai pastatyto statinio sąskaita įteisinti savo savavališką statybą.

Nei vienoje iš tų bylų neturėjome abejonių, kad mūsų lūkesčiai yra teisėti ir šių bylų pralaimėti yra neįmanoma, bet atsiradus byloje kontorai Margeris ir gavus tokį stulbinantį teismo sprendimą, supratome, kad kova prieš mus vyksta ne pagal taisykles ir jei teismas nuspręs, kad juoda yra balta, tai teisėta. Teisėjui juk vis tiek nieko už tai nebus.

Apeliacinėje instancijoje visos šios bylos bus nagrinėjamos  tame pačiame teisme, kur dirba teisėja Gerasičkienė. Todėl reziumuojant viską aukščiau išdėstytą, sąžiningų apeliacijų nesitikėjome.

Mūsų abejones pasitvirtino ir apeliacinėje instancijoje, mūsų bylų likimą sprendė Civiliniu bylų skyriaus viršininkė Neringa Šviedene, gerai žinoma tuo, kad kai reikia parenka tinkamų teisėjų kolegijas. Mūsų atveju vienoje byloje ji buvo pranešėja, dalyvavo dar vienoje kolegijoje ir paskyrė trečią kolegiją. Taigi kaip ir galima buvo tikėtis, teismą dėl padalinimo ir dėl ūkinio pastato išregistravimo mes pralaimėjome, ir nepaisant to, kad sklype užstatymo tankis vis tiek yra viršijamas, net neabejojame, kad teismas bendraturčių statybos leidimo nepanaikins.

Be viso to, kas aukščiau išdėstyta, kur akivaizdžiai yra korupcijos, įgaliojimų viršijimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir dokumentų klastojimo požymių, kurias galiu pagrįsti rašytiniais įrodomais. Turiu taip pat informacijos, kurios negaliu viešai skleisti, kadangi sužinojau tai iš VTPSI ir savivaldybės darbuotojų, kurie tikrai niekam tos informacijos nepatvirtins.

Man pavyko sužinoti, kad miesto savivaldybėje, visus bendraturčių interesus padeda tvarkyti Angelija Petrauskienė, viena iš miesto plėtros departamento skyrių vadovų, o per visas institucijas tvarkant bendraturčių interesus po kabinetus vaikšto Petras Ruškulis.

Akivaizdžiai neteisėtus teismo sprendimus norėtųsi paviešinti.

Šioje situacijoje, liko mums paskutinė viltis, viešinimas, nors ir nesiruošiame sudėti rankų, puikiai suprantame, kad prieš buvusį ministrą, apygardos teisėją, LAR etikos komisijos narį, savivaldybės skyrio vadovę, Poną Ruškulį, kuriam visos institucijų duris atviros, neturime net menkiausių šansų į sąžiningą šios situacijos pabaigą. Bet, bent jau išnaudosime visas mums prieinamas galimybes.

Dėl neteisėto apygardos teismo sprendimo dėl atidalijimo pateikėme kasacinį skundą, kuris buvo priimtas nagrinėti.

 

 

Best Regards,

Jaroslav Gasperski

 
 
Dėl teisėjos Gerasičkinienės

Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, prašydamas įvertinus informaciją apie Vilniaus apygardos teismo teisėjos Laimos Gerasičkinienės galimai įvykdytą dokumentų klastojimą priimti sprendimą dėl drausmės bylos iškėlimo.

Kaip Seimo narį informavo Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga, 2014-12-18 teismo posėdyje civilinę bylą Nr. 2-4222-431/2014 nagrinėjanti Vilniaus apygardos teismo teisėja L. Gerasičkinienė neleido šiai sąjungai atstovauti ieškovui A. B., pareikšdama, neva posėdžio išvakarėse, 2014-12-17, A. B. elektroniniu būdu pateikęs teismui prašymą leisti, kad jam atstovautų fizinis asmuo. Posėdžio metu teisėja pateikė šio tariamo prašymo tekstą, kuriame nebuvo nei A. B. parašo, nei datos, nei teismo, kuriam jis skirtas, pavadinimo. Nepaisydama pastabos, kad A. B. tokio prašymo nepateikė, teisėja jį išnagrinėjo ir juo remdamasi priėmė protokolinę nutartį dėl esą netinkamo ieškovo atstovavimo.

Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos vadovas ir jo atstovaujamas A. B. kategoriškai neigia 2014-12-17 ar kuriuo nors kitu metu pateikę prašymą, kad A. B. atstovautų fizinis asmuo.

2014-12-18 patikrinęs bylos dokumentus elektroninėje teismų sistemoje EPP, A. B. teigia tokio prašymo neradęs, o 2014-12-19 teisėjos sekretorė telefonu negalėjo nurodyti jo registracijos šioje sistemoje datos ir laiko. Tačiau 2015-02-12 dar kartą patikrinęs sistemą A. B. pastebėjo, kad prie dokumento, kurį 2014-12-18 jo vardu teikė Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga, nežinomomis aplinkybėmis atsirado „zip“ tipo failas su „MS Word“ formato dokumentu, pavadintu „Dėl fizinio asmens atstovavimo kitam fiziniam asmeniui kai dalyvauja advokatas arba advokato padėjėjas“. Šis dokumentas nėra pasirašytas nei paprastu, nei elektroniniu parašu, nenurodyta, kam jis yra adresuotas ir kas yra jo siuntėjas.

Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga ir A. B. nurodo ne tik nepateikę, bet ir negalėję pateikti tokio dokumento, nes teismų elektroninė sistema nepriima „zip“ formato dokumentų – visus dokumentus ir jų priedus ieškovas ir jo atstovas teikė tik „pdf“ formatu.

Remdamiesi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga ir A. B. mano, kad teisėja L. Gerasičkinienė galimai suklastojo A. B. tariamai pateiktą prašymą, o šią jos veiką dangsto asmenys, turintys prieigą prie teismų elektroninės sistemos. Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga nurodė, kad tariamas ieškovo A. B. prašymas gali būti paimtas iš kitos bylos Nr. 2-123-431/2015, kurioje ši sąjunga atstovauja ieškovei E. Ž., nes yra parašytas moteriškos lyties asmens vardu.

Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga dėl galimai nusikalstamų teisėjos L. Gerasičkinienės veikų kreipėsi į generalinį prokurorą, o Seimo narys Naglis Puteikis prašo Teisėjų etikos ir drausmės komisijos priimti sprendimą ir dėl drausmės bylos L. Gerasičkinienei iškėlimo, o nustačius asmenis, galimai bendrininkavusius klastojant dokumentus, duomenis pranešti teisėsaugos institucijoms.

Facebook komentarai
});}(jQuery));