,,DAR VIENI TAUTOS GELBĖTOJAI“

0ducai

0ducai

 

Alvydas Veberis 

0ducai

,,DAR VIENI TAUTOS GELBĖTOJAI“

Ar tokie turi būti pasaulio valdovai – žemdirbiai?

Priešrinkiminiame Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nario Petro Nevulio reklaminiame lankstinuke rasime visą pagyrų puokštę. Rašoma: ,,Gyvenimas nieko neduoda veltui‘‘. Iš tiesų, viską daro sąžiningas darbas arba lengvai į kai kurių korumpuotų sukčių kišenes krentantys pinigai arba labai dideli pinigai. Tokie žodžiai, kaip moralė, dora, sąžinė, etika, gailestingumas… liko ne šio pasaulio dimensijos. Agroverslininkas, kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis po puoselėjamos pagonybės ir abstinencijos šydu, yra gerai žinomas Lietuvos verslininkas. Šiaulių rajono meras pasiūlė man su juo bendradarbiauti, kad neliktų Romos katalikų bažnyčios verslo Kryžių kalne. Suprask, nereikalingas konkurentas. Jų matymu, aklo tikėjimo pagonybė turi grįžti į senus laikus. Tuomet buvo gausybė garbinamų dievų, pagoniškos gamtos apeigos,- aukurai, vaidilutės, rasų ir kitokios šventės. Juk krikščionybė Lietuvai įskiepyta prievarta. Pagonybės šalininkai mano, kad tai netikra. Jie skaito, kad Biblija – Šventas Raštas, kuris ištisus šimtmečius buvo slepiamas ne tik nuo tikinčiųjų, bet ir nuo kunigų, daugiau tinka tik išrinktajai žydų tautai. Deja… visa tai melas. Biblija, tai laiškas kiekvienam sekančiam Kristų, pasitikinčiam visos Kūrinijos Valdovu. Jis vadinamas Dievu. Jo siųstas sūnus Kristus atnešė į žemę žinią ir išsigelbėjimą iš pražūties visoms tautoms. Marijos žemė vaidenasi tik suklaidintiems tikintiesiems.

Nauja tautos ,,gelbėtojų“ banga pamačiusi visiškai susikompromitavusias sistemines partijas su R.Karbauskiu priešakyje metėsi ,,gelbėti“ Lietuvos ir į savo būrį rinkti naujus ,,dievus“. Prie milijonieriaus ,,gelbėtojai“ limpa, kaip širšės prie medaus. Į ją metėsi, aukštai išreklamuotas reitinguose, buvęs vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Jis atliko labai svarbų darbą garsioje Garliavos pedofilijos byloje. Jo nuopelnas, kad sustabdė ir smurtu išplėšė su juodų kaukių samdytų armija, iš neliečiamybę turinčios teisėjos N.Venckienės glėbio, galimai išnaudotą pedofilų mergaitę, o niekuo dėti žmonės po teismus tebetampomi keletą metų. Tuo metu šalies Prezidentė, kad neliktų kalta, kaip Judas Iskariotas nukryžiuojant Kristų, nusiplovė rankas ir išskrido toliau nuo Tėvynės. Aplankė Amerikos lietuvius. Deja, išmintingi lietuviai, pasitiko ne su pyragais ir putojančio šampano purslais, bet su riksmais, šūksniais ir didžiais priekaištais jai. 

Paskui S.Skvernelį į Ramūno Karbauskio partiją šliejasi kiti. Merai, verslininkai, policininkai ar tos sistemos ,,įžymybės“. Vienas jų Panevėžio rajono švytintis plika galva Petras Nevulis. Jis politikas, Panevėžio r. tarybos, Lietuvos ūkininkų sąjungos narys. Seka partijos vadovo R.Karbauskio pavyzdžiu: supirkinėja žemes ir plečia savo individualų ūkį. Jeigu atsakingai ir protingai pažiūrėjus, nieko keisto, bet…kai lipama per kitų galvas, tai nieko gero. Lietuva sunaikinta ar dar ir tokiems naikintojams vietos atsiras? Gal rinkėjai visai pamišo? O gal tie, kurie balsus atiduoda už alaus ,,bambalį‘‘, ledų porciją ar kaliniams, sėdintiems įkalinimo įstaigose, už arbatos puodelį, jiems visiškai tas pats, kas valdo Lietuvą. Tokie nebeturi ką prarasti. Juk jie tiek materialiai, tiek dvasiškai – ubagai. 

P.Nevulis kovotoja savo valdose su gervių pulkais, kurie įrašyti į raudonąją knygą. Mat šie sunaikina pasėlius, išlesa grūdus. Naudos jo ūkiui neduoda ir serbentų ūkis. Jų plotai sumažinti. Tad ekologiško ūkio uogininkas ne tik galvoja apie chemizuotus ūkius, bet juose pagrinde augina grūdines kultūras. Juk perteklinė chemija naikina visa, kas gyva. Norint pelno, reikia to nuodo nepagailėti. 

Aplankius P. Nevulio valdas, galima įsitikinti, kad chemija skverbiasi ne tik į auginamas grūdines kultūras, bet visa kas žalia, lieka juoda. Šiais nuodais naikinamos griovių ir pagriovių šlaitų plotai, o su jais ir gyvūnija atviruose vandenyse. Vietiniai gyventojai sunerimę, kad šalia valdų esančioje upėje, kur neseniai buvo galima sugauti vėžių, dabar jų nė su žiburiu nerasi.

0zemes

nuotr. Melioracijos griovių šlaitai Petro Nevulio valdose. Jie ne šienaujami, bet augmenija ir gyvūnija naikinama chemija.

Keisčiausia, kad šis kandidatas į Seimo narius aktyvus visų galų meistras, talkina ir aplinkos apsaugai!! Kaip matome jo viešai tariami žodžiai ir mokymai skiriasi nuo darbų. Ką veikia Aplinkos ministerijos pavaldžios institucijos Panevėžio departamento tarnybos vadovas Valdemaras Jakštas su savo pavaldiniais? Žuvauja ar medžioja gerves P.Nevulio valdose?

Ar tokie valdininkai padeda žmonėms, greta esantiems kaimynams, rūpinasi ne tik savo, bet ir jų gerove? Anaiptol. Greta gyvenantis ūkininkas Vladas Deksnys ramybės neturi. Ne tik uždrausta jam perginti lauko pakraščiais savo galvijus į šalia esančias ganyklas, bet antri metai mina teismų slenksčius.

 

 

0ukis

nuotr. Ūkininkas Vladas Deksnys pardavinėja savo ūkį turėdamas ,,gerą‘‘ kaimyną, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos narį, valdininką, politiką, kandidatą į Seimo narius Petrą Nevulį.

Norėdamas gauti valstybės finansavimą prižiūrimiems melioracijos įrenginiams, P.Nevulis bandė nurodinėti V.Deksniui, kad šis prižiūrėtų ir išvalytų nuo krūmų jam nuosavybės teise nepriklausančių valstybinės žemės plote esančio griovio šlaitus. Jis ribojasi su P.Nevulio valda. Griovio šlaituose reikalinga iškirsti krūmus, nušienauti žolę, išvalyti vagą nuo sąnašų. Kol V.Deksnys neturi nuosavybės dokumentų, šiuos darbus atsisakė atlikti. Jis įtarė, kad valstybės finansavimu ES lėšomis pasinaudos P.Nevulis. Tuomet įtūžęs rajono tarybos narys P.Nevulis svetimoje Vlado Deksnio valdoje puolė jam į atlapus. Sudaužė galvą ir parbloškęs ant žemės suspardė. Kadangi P.Nevulis nujautė, kad perlenkė lazdą, pasekmės rimtos, sulaužyti V.Deksnio šonkauliai, suskubo ir užbėgo įvykiams už akių. P.Nevulis pirmas parašė pareiškimą, kad ne jis, bet V.Deksnys jį sumušė, o jis neva tik gynėsi. Tačiau tik po kelių dienų išsiėmė ekspertų pažymą, kuri rado keletą jo kūne nubrozdinimų. O kaip kitaip? Juk sudaužė V.Deksnį ne su atsivežtomis priemonėmis, bet galva, kumsčiais, suspardė kojomis. Turėjo ir privalėjo likti atoveiksmis ir jo kūne. Po įvykusio incidento ir grumtynių, tuoj pat V.Deksnys sugebėjo dar paskambinti tel. 112 ir pranešti apie įvykusį incidentą telefonu policijai. Tuoj pat ir pas V.Deksnį besisvečiuojantis sūnaus draugas Aivaras iškvietė greitąją pagalbą sužalotam vyriškiui. Tačiau ekspertai ir medikai, nors iš karto atlikta V.Deksnio kūno ekspertizė, apžiūra… bandė slėpti rastus lūžius. Vėliau tai buvo nustatyta. Kas tai?

Nekompetensija ar nenoras pyktis su vietine valdžia? Byla vis tik iškelta ne P.Nevuliui, bet apkaltintas V.Deksnys. Teisinis nihilizmas Lietuvoje tęsiasi, nors A. Butkevičius priešrinkiminiuose debatuose trimituoja, kad 75 % gyventojų pasitiki policija. Ar tai ne cinizmo viršūnė? Kas pasitiki? Nebent teisingumo vykdytojai ir nusikaltėliai, kurie už pinigus išteisinami. Manau, tai būtų panašus procentas.

Rinkimai artėja. Kas valdys Lietuvą? Dori, sąžiningi Lietuvos dukros ir sūnūs ar aferistai, melagiai, sukčiai ir grobuonys? Lietuva, jei nenori būti išbraukta iš tautų žemėlapio privalo suklusti, vieni kitus palaikyti, suglausti pečius, mąstyti ir semtis išminties iš amžinųjų vertybių – Dievo. Galvoti apie tai ar išliks Lietuva. Trečdalis pačių darbščiausių jau svetur. Jie kelia svetimų valstybių gerovę. Lietuva nyksta, liko dauguma tinginių, soc. pašalpų prašytojai, kaliniai, pensininkai ir nepasotinami išlaikytiniai – valstybės tarnautojai, apsiginklavę tankais ir patrankomis, galingais dujų terminalo laivais.

Facebook komentarai
});}(jQuery));