skip to Main Content

ANONSAS

 

2015-10-22 d. 10.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Dėl nusikalstamo susivienijimo, vykdančio turto nusavinimą ir kreditorių apgavystes naudojantis bankroto bylomis teisme“. Dalyvauja Arūnas Banaitis ir Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovė Rytų Europoje L. Helstein.

 

Spaudos konferencijoje bus atskleista Lietuvos teismuose veikianti grupuotė, atitinkanti Lietuvos Baudžiamojo kodekso 25 ir 249 straipsniuose nustatytą nusikalstamo susivienijimo sąvoką.

Prelegentai atskleis šio nusikalstamo susivienijimo, nebesislapstančio šešėlyje, veiklos būdus, narius ir tikslus. Pasitikėdami savo nebaudžiamumu ir teismų sistema, šio nusikalstamo susivienijimo nariai savo veiklą vykdo jau atvirai. Dėl šios didelio masto galimai nusikalstamos veiklos teisinio įvertinimo bei sustabdymo kreipiamasi į Lietuvos teisėsaugą, valdžios institucijas, Seimą.

Dėl Lietuvos teismų sistemos naudojimo ne teisingumo vykdymui, bet nusikalstamų siekių įgyvendinimui Lietuvoje vykstančių teismų procesų sisteminę stebėseną pradėjo Tarptautinis Prigimtinės Teisės Tribunolas.

Prelegentai pateiks praktinius demokratijos įrankius dėl Lietuvos Respublikos piliečių gynimosi, vienijimosi ir pastangų telkimo siekiant pasipriešinti Lietuvos teismų ir vykdomosios valdžios institucijų naudojimui neteisėtiems ir net nusikalstamiems tikslams. Todėl prelegentai skelbia pradžią teisingų teisėjų ir bylininkų vienijimuisi, pripažįstant teisę pagrindiniu demokratijos įgyvendinimo įrankiu.

 

Šis tariamai neįmanomas darbas yra reali priemonė stabdyti masinę tautos emigraciją. 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));