skip to Main Content
Zigmas-apie-Teisinguma-300x150

2015-10-22 d. 10.00 val. Seime įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Dėl nusikalstamo susivienijimo, vykdančio turto nusavinimą ir kreditorių apgavystes, naudojantis bankroto bylomis teisme“. Be signataro, trumpai pasisakė Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovė Rytų Europoje Lina Černeckytė – Helstein ir šios organizacijos aktyvus narys Arūnas Banaitis .

 

 Zigmas apie Teisinguma

 

Zigmas apie Teisinguma

 

Lina Černeckytė – Helstein: Tarptautinis Prigimtinės Teisės tribunolas savo veiklą Lietuvoje pradeda, rinkdamasis išskirtines bylas, kurios gali sudominti ne tik Lietuvos gyventojus. Mat žmonių, nepatenkintų teisėsaugos institucijų veikla, gausu visame pasaulyje. Šia prasme Lietuva nėra išskirtinė. Bylas, kurias mes renkamės, esame pasiryžę pabaigti iki galo. Tam mums padeda ir kai kurie prokurorai, ir teisėjai. Nes sąžinės nepraradę teisėsaugos darbuotojai patys pavargę nuo nešvarių žaidimų teismuose, kada manipuliuojant bankrtoto įstatymu, iš esmės vyksta verslininkų „nurenginėjimas“. Galima drąsiai sakyti, kad tikrų bankrotų Lietuvoje beveik nevyksta. Dažniausiai, naudojantis Bankroto įstatymu, vyksta organizuotas verslininkų apiplėšimas, kur teismai veikia ranka rankon su bankroto administratoriais. Vieną iš tokių nusikalstamų bylų, kada „subankrotinama“ normaliai galinti veikti įmonė, pristato signataras Zigmas vaišvila.

 

Zigmas Vaišvila. Kai dingsta teisingumas, niekas nebepadarys žmonių gyvenimo vertingu

 

 Šia XVIII a. Prūsijos filosofo Imanuelio Kanto citata savo veiklą pristato advokatės Jūratės Matonienės kontora „In corpore“. Prisiminkite šią kontorą ir jos šūkį. Šiai advokatei, kuri daug metų dirbo mano vadovautoje lizingo įmonėje ir kurios teisinę kvalifikaciją gerai žinau, buvo patikėtas net D. Ulbinaitės gynėjo dublerio vaidmuo. Tiesa, teisės šioje byloje nereikėjo.

 

2013-08-21 ir 2014-10-30 savo spaudos konferencijose, atsikirsdamas į viešai skelbiamą melą apie mano vadovautos UAB „FF Lizingas“ 7 mln. Lt skolas finansų ministerijai, paaiškinau, kokią kainą sumokėjau dėl tiesos sakymo prieš 2009 m. Respublikos Prezidento rinkimus. Iškart po šių rinkimų suburtos 5 prokurorų grupės bandymas man pareikšti įtarimus dėl BAB „Oruva“ turto, kurio niekas ir niekada man nebuvo patikėjęs valdyti, iššvaistymą baigėsi 2011-02-15 d. Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimu, konstatavusiu, kad BAB „Oruva“ turtą iššvaistė kreditorių komitetas finansų ministerijos atstovų balsavimais. Liko nepaminėta tuometinės finansų ministrės D. Grybauskaitės pavardė ir jos vadovaujamos ministerijos sumokėti milijonai į AB „Oruvos“ sąskaitą latviškame AS „Parex banka“, kuris šiuos milijonus tyliai nusirašė.

 

Nepavykus šiam antpuoliui, bandyta tai pasiekti civilinėse bylose. Finansų ministeriją atstovaujantis Turto bankas teismams pateikė žinomai melagingą informaciją, kad UAB „FF Lizingas“ 2002 m. pirko iš BAB „Oruva“ turtą, tariamai įkeistą finansų ministerijai. Viešai skelbiami hipotekos duomenys, palygini bylose finansų ministerijai įkeisto turto sąrašus su mūsų pirkto turto sąrašais, ir nustatai, kad to nebuvo. Tačiau beveik 11 metų teismai to „nematė“. To pagrindu nuo 2011 m. vasaros laikinųjų apsaugos priemonių pretekstu, kad apsaugoti šį žinomai melagingą finansų ministerijos reikalavimą UAB „FF Lizingas“ 7 mln. Lt apimtimi buvo areštuotas UAB “FF Lizingas” turtas, faktiškai sustabdyta šios įmonės veikla.

 

2009 m. mano užimtumu pasinaudojo mūsų valdžios ir latviško AS „Parex banka“ draugas ir Jūratės Matonienės sutuoktinis Juozas Matonis, paslapčia nuo daugumos akcininkų suorganizavęs UAB „Skomė“, nuosavybės teisėmis valdančios 7500 m2 komercinio ploto Vilniaus komercijos centre – Konstitucijos pr. 12 neteisėtą valdymo perėmimą savo vadovaujamos UAB „Baltic arms“ vardu. Paranku buvo buvusiam VRM pavaduotojui, sugebėjusiam jaunesnįjį brolį Algirdą Matonį 1991 m. rugpjūtyje iškart po Maskvos pučo per kelias dienas perkelti iš KGB į Lietuvos kriminalinę policiją, matyti jį Lietuvos kriminalinės policijos poste. IR teismai, ir prokurorai to negalėjo nežinoti. Nors A. Matonis neatliko privalomų liustracijos procedūrų, bet GGRTC vadovė B. Burauskaitė iškart viešai gavo Prezidentės D. Grybauskaitės pylos dėl A. Matonio pavardės paviešinimo KGB asmenų tinklalapyje.

 

2009 m. prasidėjo UAB „Skomė“ ir jos akcininkų ginčai. Kas nenorėtų šio komercinio ploto valdymą įgyti už 86,6 Lt už 1 m2. Todėl J. Matonis su bendrininkais ėmėsi plano susidoroti su Z. Vaišvila bet kokia kaina ir visiškai – finansiškai morališkai ir kitaip. Nebeminėsiu ikiteisminio tyrimo dėl neteisėtų priemonių naudojimo, kurį vis tik po LAT Pirmininko G. Kryževičiaus persiųstos medžiagos teko vis tik Generalinei prokuratūrai pradėti. Teismų karuselė įsisuko.

 

Imtasi ir labiausiai Lietuvoje ištobulinto sužlugdymo metodo – bankroto. Pasitelkta daugiausia bankroto bylų administruojanti ir chamiškiausiai teismuose ir su įmonėmis besielgianti grupuotė, iki šiol veikusi formaliai dviejų įmonių (UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“), tačiau faktiškai vienos vardu. Teisėjai dažnai susimaišo, kuriai šių įmonių siųsti korespondenciją, nes ir adresas Jogailos g. 7 Vilniuje yra tas pats, ir buveinė bendra, ir administratorė ta pati tame pačiame kompiuteryje registruoja korespondenciją. Neformaliai už šių įmonių nugarų stovi broliai advokatai Juozas Viščinis ir Povilas Viščinis, kurių tėvas buvo ilgametis Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas, bei Riabčiukų šeima, pasižymėjusi tuo, kad tėvas ir sūnus sugebėjo klientаms dėl nukentėjusio kūdikio iš Marijampolės ligoninės priteistus 0,5 mln. Lt nukreipti į savo sąskaitą.

 

Nuo 2010 m. UAB “Skomė“ grąsino UAB „FF Lizingas“ bankrotu, nors pati buvo mūsų skolininkė. Laikėmės ir su finansų ministerijos, ir su UAB „Skomė“ inicijuotais areštais. Tačiau po to, kai Lietuvos Aukščiausias Teismas 2013-02-28 nutartimi, c.b. Nr.3K-3-68/2013, konstatavo, kad byla dėl neteisėtų paslapčia nuo daugumo akcininkų įvykusio UAB „Skomė“ 2009 m. akcininkų susirinkimo nutarimų dėl įmonės valdymo perdavimo UAB „Baltic arms“ turi būti tiriami Z. Vaišvilos argumentai dėl nesąžiningo įmonės verslo perėmimo, J. Matoniui teko įvykius beatodairiškai forsuoti.

 

2013 m. UAB „FF Lizingas“ vyr. finansininkė pasisavina įmonės apskaitos duomenis, dokumentus ir inicijuoja bankroto bylą dėl vėluojančio darbo užmokesčio. Advokatas J. Viščinis, 2010 m. – 2013 m. dirbęs UAB „Ius Positivum“ teisininku, 2013 m. pereina dirbti į J. Matonio sutuoktinės J. Matonienės advokatų kontorą „In corpore“. Pirmą kartą Vilniaus apygardos teismas atsisako kelti UAB „FF Lizingas“ bankroto bylą, antrą kartą byla patenka tuo požiūriu garsiam teisėjui D. Rinkevičiui, kuris 2013-09-10 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, įsiteisėjusia 2013-11-13 d., bankroto bylą iškelia, administratoriumi paskiria ne UAB „Skomė“ siūlytą UAB „Ius Positivum“, bet dvynę UAB „Admivita“, kurią pasiūlo Sodra, besinuomojanti iš UAB „Skomė“ patalpas Konstitucijos pr. 12 Vilniuje.

 

Bankroto byla buvo iškelta, nors įmonės įsipareigojimai buvo tik 2,24 mln. Lt, o balanse apskaito turto – 13,34 mln. Lt. Dar labiau šis blefas paaiškėjo paskelbus tik dalies UAB “FF Lizingas” turto varžytines (daugiau kaip pusės nekilnojamojo turto) – pagal turto vertinimus šio parduodamo turto rinkos vertė 15,285 mln. Lt. Dar neparduodami 8 nekilnojamojo turto vienetai, kilnojamasis ir finansinis turtas.

 

Pritrūko dienos, kad šis bankroto blefas būtų išsklaidytas, nes iškart po to Lietuvos apeliacinis teismas 2013-11-06 d. panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013-01-25 sprendimą dėl garsiųjų 7 mln. Lt priteisimo finansų ministerijai iš UAB „FF Lizingas“ ir grąžino bylą Vilniaus apygardos teismui, kad nustatytų, ar pirko vis tik UAB „FF Lizingas“ finansų ministerijai įkeistą turtą. Finansų ministerija, Lietuvos apeliacinio teismo priversta atskleisti melagingas kortas, 2014-04-09 d., t.y. jau įsibėgėjus UAB „FF Lizingas“ bankroto bylai, civilinėje byloje Nr.2-44-160/2014 sumažino savo ieškinio reikalavimą nuo 6,911 mln. Lt iki 86428 Lt !

 

2013-09-10 Vilniaus apygardos teismo nutartimi teisėjas D. Rinkevičius netenkino UAB „FF Lizingas“ prašymo leisti parduoti antstolei priverstine tvarka UAB „FF Lizingas“ komercines patalpas Danės g. 21 Klaipėdoje ir tokiu būdu įvykdyti UAB „FF Lizingas“ pirmos ir antros eilės kreditorių reikalavimus, t.y. pašalinti formalų pagrindą bankroto bylai iškelti. Teisėjas D. Rinkevičiaus argumentas – turtas bus parduotas bankroto procedūros būdu. Šioje vykdomojoje byloje išieškoma skola buvo tik 50189 Lt, o priverstine tvarka parduodamo turto įkainojimas – 1`660`764,00 Lt, pagal UAB „Admivita“ užsakytą šio turto vertinimą jo rinkos kana – 1`849`819,89 Lt. Tačiau reikėjo bankroto.

 

Nepasakosiu dvejus metus trunkančio UAB „Admivita“ tyčiojimosi iš manęs istorijos. Pateiksiu Jūsų teismui ir pamokai esminius dalykus, ko galime visi pasimokyti ir telktis prieš tokius ciniškus savavaldžiautojus, manančius, kad ir teisme jie gali elgtis bet kaip, nes žino, kad jų nebaus, kad teismo sprendimai bus tik tokie, kokių jiems reikia. Labai įdomu buvo stebėti kai kuriuos teismo posėdžius, kuriuose jaunutės administratorės tyčiojasi ne tik iš bylos dalyvių, bet ir iš teismo, o teismas nuleidęs akis tyli, dėl mūsų prašymų įvertinti tokį administratoriaus elgesį nepasisako.

 

UAB „Admivita“, veikdama su visais ikiteisminio tyrimo dėl neteisėtų priemonių prieš Z. Vaišvilą didvyriais, ėmėsi dirbtinio ir ženklaus kreditorinių reikalavimų jo administruojamai UAB „FF Lizingas“ didinimo:

 

Teisėjas D. Rinkevičiaus UAB „Admivita“ nemotyvuotu teikimu 2014-06-12 Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtino 1`697`250 Lt AB DNB banko reikalavimą, nors tuo pat metu Vilniaus apygardos teismas ginčą dėl šio reikalavimo nagrinėjo iš esmės civilinėje byloje Nr.2-3366-232/2014 ir pagal bylos eigą suprato, kad gali ir pralaimėti tą bylą, nes paaiškėjo, kad UAB „FF Lizingas“ laidavo šiam bankui ne pagal tą banko sutartį su skolininku, o pagal kitą, kurią bankas atsisakė pateikti teismui. Todėl bendrininkai teisėjas D. Rinkevičius, UAB „Admivita“ ir AB DNB bankas išsprendė šią problemą tiesmukai, nors negali tuo pat metu teisme būti nagrinėjama kita byla dėl to paties dalyko tarp tų pačių dalyvių tais pačiais pagrindais. Tačiau teisėjui D. Rinkevičiui civilinio proceso įstatymas ne visada galioja.

Finansų ministerijos ir UAB „FF Lizingas“ ginčo bylą Lietuvos apeliaciniam teismui dar kartą gražinus nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, civilinėje byloje Nr.2-5265-275/2015 2015-08-04 Vilniaus apygardos teismo nutartimi teisėja D. Kutrienė iš dalies tenkino Trečiojo asmens VĮ Turto banko prašymą, neturintį nieko bendro su šios bylos ginčo dalyku – skolos priteisimo ieškovo finansų ministerijos naudai iš pastarosios bylos atsakovo UAB „FF Lizingas“ dėl to, kad šis tariamai iš AB „Oruva“ pirko finansų ministerijai įkeistą turtą. Tokiu būdu VĮ Turto banko naudai iš atsakovo UAB „FF Lizingas“ priteista 1`568`992,50 Lt skolos. UAB „Admivita“ ir su tuo sutiko. Gražu – užsimanau, ateinu į bylą trečiuoju asmeniu, teismas priima net ieškinio nepateikus ir net po 13 metų nuo reikalavimo į AB „Oruva“, kuri neegzistuoja nuo 2005 m., jei toks reikalavimas ir būtų, atsiradimo. T.y. praleidžiu bendrą 10 metų senaties terminą, ir gaunu pusantro milijono dovanų! Ar atsimenate, mažeikiečiai, kad pernai savo spaudos konferencijose kviečiau buvusius AB „Oruva“ darbuotojus savo negautų atlyginimų ieškoti Vilniuje Daukanto aikštėje pas tuometinę finansų ministrę?

Smulkesnių UAB „Admivita“ „nuopelnų“ nebevardinsiu. Ką daryti tokioje situacijoje, tuo labiau, kad J. Matonio vadovaujamos UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ drauge su UAB „Admivita“ pakilo į kryžiaus žygį prieš mane, norėdami padaryti mane kaltu dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto. Mat būdamas UAB „FF Lizingas“ direktoriumi priešinausi bankroto iškėlimui ir dėl to įmonei esą padariau žalos. Demagogija? Taip. Tačiau kaip su ja kovoti, išmokė patys oponentai, šia pamoka dalinuosi ir su visais, atsidūrusiais panašioje padėtyje.

 

Dėl šališkų administratoriaus UAB „Admivita“, teisėjų D. Rinkevičiaus ir D. Kutrienės aukščiau aprašytų veiksmų UAB „FF Lizingas“ patyrė didelę žalą. Dėl šių priežasčių kaip UAB „FF Lizingas“ kreditorius Vilniaus apygardos teismui pateikiau netiesioginius ieškinius dėl šių UAB „FF Lizingas“ patirtų žalų atlyginimo iš UAB „Admivita“ ir iš valstybės dėl teisėjų neteisėtų veiksmų. Deja, toks įstatymas – už neteisėtus teisėjų veiksmus atsako valstybė. Po to, ar reikalaus iš teisėjų regreso tvarka atlyginti šią žalą, spręs, matyt, būsimas teisingumo ministras.

 

Ir užvirė košė! Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti tokį pirmąjį ieškinį – dėl teisėjo D. Rinkevičiaus veiksmų įvertinimo. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino atsisakymą. Tada nuo šio Z. Vaišvilos ieškinio nusišalino visas Vilniaus apygardos teismas, byla perduota Kauno apygardos teismui. 2015-05-27 Vilniaus apygardos teismo nutartimi nuo UAB “FF Lizingas” bankroto bylos nagrinėjimo nusišalino teisėjas D. Rinkevičius, konstatavęs, kad negali užtikrinti nepriklausomo ir nešališko teismo proceso Z. Vaišvilos atžvilgiu. Tačiau iki tol, kol Z. Vaišvila nepateikė ieškinio dėl teisėjo D. Rinkevičiaus padarytos žalos įvertinimo, tai šis teisėjas galėjo „nepriklausomai“ ir „nešališkai“ nagrinėti UAB “FF Lizingas” bankroto bylą… Dabar ši byla – Kauno apygardos teisme, nes Lietuvos apeliacinis teismas nuo jos nagrinėjimo nušalino visą Vilniaus apygardos teismą.

 

Po šių pamokų – ir man, ir teisėjams – nuo Z. Vaišvilos ieškinio dėl žalos įmonei UAB „FF Lizingas“ atlyginimo dėl UAB „Admivita“ ir teisėjos D. Kutrienės veiksmų nusišalino visas Vilniaus apygardos teismas.

 

Įdomiausia situacija šiose dviejose bylose pagal Z. Vaišvilos netiesioginius ieškinius dėl žalos atlyginimo įmonei UAB „FF Lizingas“ yra ta, kad UAB „Admivita“ yra atsakovu, iš kurio šiais ieškiniais prašoma priteisti suma ja pasiekė priteisti suma ja pasiekė 3,3 mln. Lt, o iš kitos pusės, kaip bankroto administratorius atstovauja UAB „FF Lizingas“, kurio naudai iš tos pačios UAB „Admivita“ prašoma priteisti šią didžiulę žalą. Absurdas? Taip, tai teisingumo parodija. Tačiau UAB „Admivita“ akimis nemirksi, ir kartoja: „Mus teisėtai teismas paskyrė bankroto administratoriumi, ir mes nesitrauksime, ir UAB “FF Lizingas” vardu kartosime, kad iš UAB „Admivita“ nereikia priteisti mūsų atstovaujamai UAB „FF Lizingas“ šios didelės žalos!“ Tad dabar UAB „FF Lizingas“ bankroto byloje darbotvarkėje administratoriaus keitimo teismo iniciatyva klausimas. Matyt, to dar mūsų teismų praktikoje nebuvo – Lietuvos apeliacinis teismas gražino šį klausimą Kauno apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

 

Beje, dėl šališko ir netinkamo UAB „FF Lizingas“ administravimo (vilkinimo sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą) UAB “Admivita” direktorius Egidijus Dūda 2014-09-18 Vilniaus apygardos teismo nutarimu administracinėje byloje Nr.A.2.2.-10048-276/2014 nubaustas 5000 Lt bauda.

 

Verta paminėti, kad UAB „Admivita“ vienašališkai ir neperspėjusi Z. Vaišvilos, perėmė UAB „FF Lizingas“ buveinę, o vienašališką turto ir dokumentų inventorizavimą UAB „Admivita“ vykdė faktines aplinkybes konstatuojant antstoliui D. Bliznikui, kuris ne tik nuomojais iš UAB „Skomė“ savo kontoros patalpas, bet ir kurio nusikalstamos veikos drauge su UAB „Skomė“ direktoriumi ir kitais asmenimis tiriamos ikiteisminiame tyrime Nr.10-9-00128-11 pagal UAB „FF Lizingas“ ir Z. Vaišvilos pareiškimą. Todėl nenuostabu, kad praėjus septyniems mėnesiams po šio inventorizavimo ir gerai pagalvojus, kokie dokumentai šiai grupuotei reikalingi kovai prieš Z. Vaišvilą, kokie ne, prieš keletą savaičių teisme pareiškė, kad dingo net akcininkų susirinkimų ir valdybos posėdžių medžiaga. Atsakysite jūs, mielieji. Vakar kreipiausi į Kauno apygardos teismą dėl tyčinio ir nusilpstamo UBA „FF Lizingas“ bankroto konstravimo dėl šio nusikalstamo susivienijimo nusikalstamų veikų.

 

Šią taip drąsiai ir beatodairiškai veikiančią grupuotę pavadinau nusikalstamu susivienijimu, nes jos veikos atitinka Baudžiamojo kodekso 25 ir 249 straipsniuose nustatytą šią sąvoką. Šiemet jie tai patvirtino patys. Tam, kad pasididinti iš administravimo gaunamas pajamas, UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ finansinėms paslaugoms jų administruojamoms bankrutuojančioms įmonėms suteikti „samdo“ tame pačiame ofise Jogailos g. 7 Vilniuje veikiančią UAB „Finvita“ ir advokato Juozo Viščinio brolį Povilą Viščinį. UAB „FF Lizingas“ atveju P. Viščinis Klaipėdoje atlikinėjo didelės teisnės kompetencijos reikalaujantį darbą – skaičiavo inventorizuojamų bylų lapus ir juos numeravo.

 

Tačiau tai, kas nutiko šiemet, yra Dievo ranka. 2015 m. pasikeitė bankroto administratorių skyrimo teisme tvarka – jie skiriami kompiuterinės programos, atsižvelgiant į veiklos patirtį ir užimtumą. UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ ir šių įmonių šešėlyje esančių asmenų nusikalstamas susivienijimas, veikęs paslapčia lyg formaliai dvi skirtingos įmonės ir manantis, kad teismuose visas bylas gali išspręsti taip, kaip jiems, bet ne teisingumui reikia, buvo priverstas išlysti iš šešėlio, nes antraip nebegautų pateis didžiausio Lietuvoje administruojamų bankroto bylų.

 

Pateikiu lentelę (priedas), sudarytą pagal www.bankrotodep.lt duomenis, kurioje pateikti duomenys apie advokato J. Viščinio, dirbančio advokatu advokatės J. Matonienės kontoroje „In corpore“ adresu Konstitucijos pr. 12 Vilniuje, su bendrininkais dirbtinai adresu Jogailos g. 7 Vilniuje (UAB “Admivita” ir UAB “Ius Positivum” bei jų bendrininkės UAB “Finvita” buveinė) įregistruotas net 47 mažąsias bendrijas (keletas jų – uždarosios akcinės bendrovės), kurioms ĮBVD išdavė leidimus bankroto administravimo veiklai ir kurių net 20-čiai vadovauja, dar vienoje dirba darbuotoju advokatas J. Viščinis, nekreipdamas dėmesio į advokato statusą ir pažeisdamas Lietuvos advokatūros įstatymo reikalavimus. Kitoms šioms įmonėms vadovauti pasirinkti to paties nusikalstamo susivienijimo kiti nariai: Sandra Skirbutytė, administratoriaus leidimą gavusi 2015-06-09 d. – 2 įmonėms, Indrė Kaušylaitė, administratoriaus leidimą gavusi 2015-08-21 d. – 3 įmonėms, Markas Olekas – 13 įmonių, Alenas Šerpenskas – 9 įmonėms. Dar 5 tokios įmonės įregistruotos UAB „Ius Positivum“ Kauno filialo adresu Žuvinto g. 30-70 Kaune, jų direktorius – vilnietis Naglis Menkevičius.

 

 

 

Administratoriai (įmonė)

Leidimo Nr. ir data

Vykdomos / baigtos bylos

 

Direktorius

Darbuotojai

Administratoriaus adresas

1.

Juozas Viščinis

(UAB „Ius Positivum“)

B-FA488 2012-06-14 96/0

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

 

Konstitucijos pr. 12 Vilnius

(Advokatės Jūratės Matonienės kontora „In Corpore“)

2.

Vladas Monginas

(UAB „Admivita“)

B-FA274 2010-04-26 0/22

 

Baltų pr. 99-6 Kaunas

3.

Zigmantas Vytautas Skirkevičius (UAB „Admivita“)

B-FA056 1/27

 

Karnišauskos k. Trakiškio pšt. Panevėžio r.

4.

Martynas Šlikas

(UAB „Admivita“)

B-FA243 2010-01-25 0/13

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

5.

Inga Dūdienė

(UAB „Admivita“)

B-FA323 2010-10-04 42/1

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

6.

Alenas Šerpenskas

(UAB „Admivita“)

B-FA415 2011-09-16 0/2

 

Perkūnkiemio g. 13-61 Vilnius

7.

Gintaras Matkevičius

(UAB „Admivita“)

B-FA457 2012-01-30 0/0

 

Kęstučio g. 54-2 Vilnius

8.

Dovilė Karčiauskaitė

(UAB „Admivita“)

B-FA508 2014-06-11 0/0

 

Šeimyniškių g. 36-20 Vilnius

9.

Lorena Paškūnaitė

(UAB „Admivita“)

ĮBVD sąraše leidimo nėra 0/0

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

10.

Indrė Kaušylaitė

(UAB „Admivita“)

B-FA530 2015-08-21 71/0

 

Vytenio g. 20-318 Vilnius

11.

Gabrielė Onusaitytė

(UAB „Admivita“)

ĮBVD sąraše leidimo nėra 0/0

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

12.

 

13.

Vaidas Jakaitis

UAB „Ius Positivum“

B-FA233 2009-12-21 11/25

R-FA85 2013-05-07 4/0

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

14.

Naglis Menkevičius

(UAB „Ius Positivum“ Kauno filialo adresas)

B-FA282 2010-04-26 17/7

 

Vitebsko g. 5 Vilnius

15.

Sandra Skirbutytė 33/6

(UAB „Ius Positivum“)

B-FA529 2015-06-09 83/6

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

16.

Agnė Žviliūtė

(UAB „Ius Positivum“)

ĮBVD sąraše leidimo nėra 0/0

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

17.

Monika Kladovščikovė

(UAB „Ius Positivum“)

ĮBVD sąraše leidimo nėra 0/0

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

18.

Agnė Būdvytė

(UAB „Ius Positivum“)

ĮBVD sąraše leidimo nėra 0/0

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

19.

Egidijus Dūda 0/14

(UAB „Admivita“)

B-FA233 2009-09-07 4/12

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

20.

Jonas Gvazdaitis

(UAB „Ius Positivum“)

B-FA020 2007-05-02 1/15

 

Jurgiškių g. 47-8 Alytus

21.

Markas Olekas

B-FA436 2011-12-12 0 / 15

 

Vytauto g. 46-11 Vilnius

 

 

 

 

 

1.

UAB „Admivita“

B-JA034 2003 03 26 43/59

Dir. Egidijus Dūda 0/14

 

darbuotojai su leidimais:

Inga Dūdienė 40/1

Vladas Monginas 0/14

Zigmantas Vytautas Skirkevičius 0/0

Martynas Šlikas 0/14

Alenas Šerpenskas 0/1

Gintaras Matkevičius 0/0

Dovilė Karčiauskaitė 0/0

Lorena Paškūnaitė 0/0

Indrė Kaušylaitė 71/0

Gabrielė Onusaitytė 0/0

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

 

2.

UAB „Ius Positivum“

B-JA082 2009 04 27 34/46

Dir. Vaidas Jakaitis11/25

 

darbuotojai su leidimais:

Juozas Viščinis 96/0 (2010 m. – 2013 m.)

Algirdas Čiurlys 0/0

Jonas Gvazdaitis 0/0

Sandra Skirbutytė 33/6

Agnė Žviliūtė 0/0

Monika Kladovščikovė 0/0

Agnė Būdvytė 0/0

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

 

 

3.

 

UAB „Serleta“

B-JA248 2015-07-08 2/0

 

Sandra Skirbutytė

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

4.

UAB „Bauleta“

B-JA239 2015-06-18 48/0

Sandra Skirbutytė

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

5.

MB „Administratorė“

B-JA253 2015-07-23 50/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

6.

MB „Kuratorius“

B-JA254 2015-07-23 1/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

7.

MB „Bankarota“

B-JA256 2015-07-23 0/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

8.

MB „Fiskus“

B-JA257 2015-07-31 5/0

Indrė Kaušylaitė

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

9.

MB „Indivita“

B-JA258 2015-07-31 25/1

Indrė Kaušylaitė

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

10.

MB „Materialus“

B-JA261 2015-08-04 1/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

11.

MB „Falimentas“

B-JA262 2015-08-04 2/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

12.

MB „Bankroto byla“

B-JA263 2015-08-04 20/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

13.

MB „Restitucija“

B-JA266 2015-08-05 1/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

14.

MB „Likvidavimas“

B-JA267 2015-08-05 5/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

15.

MB „Krakas“

B-JA268 2015-08-05 1/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

16.

MB „Teisės praktika“

B-JA270 2015-08-05 1/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

17.

MB „Teisingas“

B-JA275 2015-08-20 1/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

18.

MB „Disestas“

B-JA276 2015-08-20 5/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

19.

MB „Nemokumo advokatas“

B-JA278 2015-08-20 0/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

20.

MB „Disfata“

B-JA279 2015-08-20 0/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

21.

MB „Skonfita“

B-JA280 2015-08-20 1/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

22.

MB „Kompensacija“

B-JA281 2015-08-20 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

23.

MB „Pagal įstatymą“

B-JA282 2015-08-20 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

24.

MB „Aministra“

B-JA283 2015-08-20 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

25.

MB „Fiasko“

B-JA284 2015-08-20 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

26.

MB „Admitera“

B-JA285 2015-08-20 1/0

Indrė Kaušylaitė

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

27.

MB „Verivita“

B-JA286 2015-08-20 0/0

Aleas Šerpenskas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

28.

MB „Kapitalas“

B-JA287 2015-08-20 0/0

Alenas Šerpenskas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

29.

MB „Teisėtas“

B-JA288 2015-08-21 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

30.

MB „Įsipareigojimas“

B-JA289 2015-08-21 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

31.

MB „Finansinė būklė“

B-JA290 2015-08-21 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

32.

MB „Nemokumo teisė“

B-JA291 2015-08-21 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

33.

MB „Asmens nemokumas“

B-JA292 2015-08-21 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

34.

MB „Bankroto administratorius

B-JA293 2015-08-21 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

35.

MB „Įmonės pabaiga“

B-JA294 2015-08-21 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

 

36.

 

MB „Gabrielė“

B-JA295 2015-08-21 0/0

 

Markas Olekas

 

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

 

37.

MB „bankroto laikas“

B-JA296 2015-08-21 0/0

Markas Olekas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

38.

MB „Naujasis puslapis“

B-JA318 2015-10-02 0/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

39.

MB „Pabaigos pradžia“

B-JA319 2015-10-02 0/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

40.

MB „Bankrotų grupė“

B-JA320 2015-10-02 0/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

41.

MB „Nemokumo situacija“

B-JA321 2015-10-02 0/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

42.

MB „Bankroto paslaugos“

B-JA322 2015-10-02 0/0

Juozas Viščinis

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

43.

MB „Insolventa“

B-JA323 2015-10-05 0/0

Alenas Šerpenskas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

44.

MB „Kredituma“

B-JA324 2015-10-05 0/0

Alenas Šerpenskas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

45.

MB „Alegras“

B-JA326 2015-10-05 0/0

Alenas Šerpenskas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

46.

MB „Likvidatorė“

B-JA327 2015-10-05 0/0

Alenas Šerpenskas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

47.

MB „Asigma“

B-JA328 2015-10-05 0/0

Alenas Šerpenskas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

48.

MB „Bankroveta“

B-JA329 2015-10-05 0/0

Alenas Šerpenskas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

49.

MB „Fiskara“

B-JA330 2015-10-05 0/0

Alenas Šerpenskas

Jogailos g. 7, Vilnius

(UAB „Admivita“ ir

UAB „Ius Positivum“)

 

 

 

 

50.

MB „Šimtas procentų“

B-JA193 2014-01-27 3/0

Dir. Naglis Menkevičius

darbuot. Juozas Viščinis

Žuvinto g. 30-70 Kaunas

(UAB „Ius Positivum“ Kauno filialas)

51.

MB „Saulės vaikas“

B-JA224 2015-04-23 5/0

Dir. Naglis Menkevičius

 

Žuvinto g. 30-70 Kaunas

(UAB „Ius Positivum“ Kauno filialas)

52.

MB „Energetikonas“

B-JA232 2015-05-26 0/0

Dir. Naglis Menkevičius

 

Žuvinto g. 30-70 Kaunas

(UAB „Ius Positivum“ Kauno filialas)

53.

UAB „Vandenlenčių parkas“

B-JA233 2015-05-29 0/0

Dir. Naglis Menkevičius

 

Žuvinto g. 30-70 Kaunas

(UAB „Ius Positivum“ Kauno filialas)

54.

UAB „Centro skveras“

B-JA238 2015-06-12 2/0

Dir. Naglis Menkevičius

 

Žuvinto g. 30-70 Kaunas

(UAB „Ius Positivum“ Kauno filialas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));