Bronislovas Burgis : Kai vėl ir vėl valdžia kyla į kovą su korupcija, kyšininkavimu, nomenklatūrinėmis privilegijomis, nepotizmu, aš galvoju – labai šlykšti ta veidmainystė!

Bronislovas Burgis 

 

Kai vėl ir vėl valdžia kyla į kovą su korupcija, kyšininkavimu, nomenklatūrinėmis privilegijomis, nepotizmu, aš galvoju – labai šlykšti ta veidmainystė!

Išsiaiškinkime pagaliau. 

Esame MES (tu, aš…). 

Ar tu esi korumpuotas? Ne. Ir aš ne. 

Ar tu imi kyšius? Ne. Ir aš ne.

Ar tu įtaisei į šiltą vietą savo giminaitį? Ne. Ir aš ne.

Ar tu naudojiesi nomenklatūrinėmis privilegijomis? Ne. Ir aš ne.

*

Taigi MES esame tie, su kuriais kovoti nereikia.

Yra JIE, kurie kovoja. Akivaizdu, kad JIE yra tokie, kurie nei korumpuoti, nei privilegijomis naudojasi, nei nepotizmu susitepę. Kitaip išeitų, kad jie kovoja prieš save.

Ir yra ANIE, prieš kuriuos JIE kovoja. Dvidešimt septynerius metus kovoja! Tokioje mažoje Lietuvėlėje kovoja… 

Senovės karžygiai kristų iš juoko: juk ANŲ yra tiek mažai, juk MES ir JIE yra tokia milžiniška dauguma, juk JIE valdo visas valstybės priemones, lėšas, leidžia įstatymus, rengia taisykles, turi teismų ir kalėjimų, tai kas gi tai per kova?! Nejuokinkite pasaulio! Juk ne kardais ir ietimis kovojate su saujele niekšelių. Ir jei jau tiek metų kovojate ir vis pralaimite, tai gal susigėskite ir pasitraukite iš valdžios? Kad susideginsite, kaip Pilėnų gynėjai, niekas nesitiki, ne…

***

Išvada: kaskart, kaip išgirsite, kaip JIE kalba apie kovą, supraskite: JIE tik kalba; kalba, kad jūs nesuprastumėte, jog JIE ir ANIE yra ta pati grupuotė. Suraišiota, susaistyta viskuo: pinigais, valdžia, giminystės ryšiais, valdžios goduliu. O tie iš JŲ, kurie dar nėra įsipainioję į ANŲ tinklus (yra tokių valdžioje, yra! tai ir yra švieselės tunelio gale…), gali būti apkaltinti tik viena nuodėme – bailumu.

Facebook komentarai
});}(jQuery));