Premjeras visiškai teisus – valstybės tarnyba (tame tarpe prezidentės „dvaro”) yra žlugusi ……


Premjeras visiškai teisus – valstybės tarnyba (tame tarpe prezidentės „dvaro”) yra žlugusi ……

 
finisas

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai teko ypatingai sunkus išbandymas.
 
Buitinių vartotojų sąjunga ją paprašė informacijoskokia yra AB „Vilniaus šilumos tinklai“   šilumos kainoje už rugsėjo mėnesį pridėtinė vertė ct/kWh ir procentais.
 
 
Kelias valandas  posėdžiavusi Kainų komisija pagaliau pateikė atsakymą:
 
   BVS prašo Komisijos pateikti informaciją, kokią dalį išreiškiant ct/kWh ir procentais Vilniaus šilumos tinklų šilumos kainoje  rugsėjo mėnesį sudaro pridėtinės vertės mokestis.
 
Atsakydama į BVS prašymą, Komisija informuoja, kad Bendrovės centralizuotai teikiamos šilumos kainos pridėtinės vertės mokestis (21 proc.) yra 0,93 ct/kWh.
 
 
 Savaime suprantama, kad tokį atsakymą BVS apskundė Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai.
 
 Vyriausiosios  administracinių ginčų komisijos paprašyta Kainų komisija parašė sekantį atsiliepimą į skundą:
 
Komisija gavo pareiškėjo prašymą nurodyti, kokią dalį, išreiškiant ct/kWh ir procentais AB „Vilniaus šilumos tinklai“ rugsėjo mėn. centralizuotai tiekiamos šilumos kainossudaro pridėtinės vertės mokestis.
 
Atsakyme Komisija nurodė, kad šilumos kainos pridėtinės vertės mokestis (21 proc.) yra o.93 ct/kWh.
 
Atsižvelgiant  tai, Komisijos vertinimu, Pareiškėjui pateiktas tikslus, nedviprasmiškas aiškus ir atsižvelgiant į Komisijai pateikto prašymo turinį.
 
Pareiškėjas skunde nenurodė, kokios informacijos Komisija nepateikė pagal Pareiškėjo pateiktą prašymą, todėl akivaizdu, kad skundas turėtų būti atmetamas kaip nepagrįstas.
 
 
Pažymėtina, kad atsiliepimą Vyriausiajai  administracinių ginčų komisijai pasirašėKomisijos pirmininkė Inga Žilienė.
 
Atsakymą parengė  vyr. specialistė Giedrė Devetinaitė-Puzarienė.
Dokumentą derino: vedėja Vilma Adamavičiutė.
Dokumentą vizavovedėja Vilma Adamavičiutė, Komisijos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas.
 
733887Tokiu būdu eilinį kartą  akivaizdžiai ir  nepaneigiamai įrodyta, kad „Valstybinio reketo”  autoriaus Kainų komisijos kompetencija ir potencija, kaip sakoma, tikrai  „yra žemiau plintuso” …………… 

Ryšium su tuo  UAB ,,Vilniaus energija“  siūloma visa tai  pateikti   Vašingtono arbitražui. kaip Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos baisios nekompetencijos ir didžiulės  prostracijos įrodymą. 

  Pažymėtina, kad   premjeras S. Skvernelis,  atsakydamas į prezidentės Dalios Grybauskaitės kritiką Vyriausybėje svarstomai valstybės tarnybos pertvarkai. yra pareiškęs, kad  valstybės tarnyba jau dabar yra žlugusi…..

  Kaip matome ir ne bet kokia valstybės tarnyba yra žlugusi, o tiesiogiai prezidentūros prižiūrima ……

   Na o ką jau kalbėti apie valstybės tarnybą prezidentės „dvare”, jeigu prezidentei – vyriausiąjam kariuomenės vadui išvykstant iš šalies ir dėl to negalint atlikti savo pareigų, Seimo pirminkas nepaskiriamas ją pavaduoti, nes taip nusprendžia Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo skyriaus „specialistai” …….
3531 Poka sosedka ne vidit


************************************ 
P.S.

– Tai kas yra ta pridėtinė vertė?

– Ketindamas kažką gaminti, nusiperki reikalingas medžiagas ir iš jų gamini produktą.
 Prie įsigytų medžiagų, produktui pagaminti sunaudotos elektros, šilumos energijos etc. pridedi naują vertę, t.y. tai, ką prideda darbas.
 Pridėtinė vertė – tai išlaidos darbo užmokesčiui ir Sodros mokesčiams bei gaunamas pelnas. 
Yra du pridėtinės vertės pavidalai – bendroji ir grynoji. 
Į bendrąją įeina dar ir ilgalaikio turto nusidėvėjimas, t.y. turto vertės sumažėjimas per tam tikrą laikotarpį.
 Bendroji vertė, kurią darbas prideda prie apdorojamų medžiagų, apima tai, „kas paprastai yra dvi skirtingos pajamų rūšys, priklausančios dviem skirtingiems asmenims,- sankaupų pelnas ir darbo užmokestis“,

– teigia ekonomistas ir filosofas Adamas Smitas.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/jzvinklys-pridetine-verte-sukuria-ne-tik-savininkai-bet-ir-darbuotojai-o-kaip-padalijami-pelnai.d?id=15500594

 
 
 
 
Facebook komentarai
});}(jQuery));