Bene Lietuvoje įvyko perversmas ir valdžią iš Seimo perėmė teisėjų chunta?

Pasižiūrėkite į idiotišką straipsnio antraštę. Bene Lietuvoje įvyko perversmas ir valdžią iš Seimo perėmė teisėjų chunta?

Prieš pavasarinę Seimo sesiją spaudoje vėl prasidėjo viešųjų ryšių kampanija, inspiruota vienos kaimyninės užsienio valstybės ir jos minjonų Lietuvos piliečių tarpe. Vėl norima priversti lietuvius įtraukti į savo raidyną svetimų abėcėlių ženklus.

Keisčiausia yra tai, kad į šį procesą labai aktyviai įsitraukė …Lietuvos teismai. Skaitau:
—————–
„…Šią savaitę galutinę pergalę teismų maratone pasiekė dvi šeimos – Jaquet (Žakė) ir Gorecki-Mickiewicz (Gorecki-Mickevič). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) įpareigojo jų vaikų, Lietuvos piliečių pasuose įrašyti pavardes nelietuviškais rašmenimis – su raidėmis q, w ir x. Šį įrašą migracijos pareigūnai įpareigoti įtraukti ne pagrindiniame paso puslapyje, kuriame turėtų likti lietuviška asmenvardžių versija, o kitų įrašų skyriuje. Teismas be kita ko dar kart sukritikavo ir įstatymų leidėjus, jog įstatymai neužtikrina piliečių teisių šioje srityje.“
——————
Tik pamanykite – teisėjai sukritikavo įstatymų leidėjus! Dovanokite, o kokiu pagrindu?

Nuo kada Lietuvoje teismai įgijo teisę spręsti ginčus vadovaudamiesi ne įstatymais ir Konstitucija, bet savo nuožiūra?

Kiek pamenu Konstitucijos tekstą, ten visai kitaip parašyta:

„…109 straipsnis
Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.

Teisėjai, nagrinėdami bylas, KLAUSO TIK ĮSTATYMO.

112 straipsnis
Asmuo, paskirtas teisėju, įstatymo nustatyta tvarka prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai, vykdyti teisingumą TIK PAGAL ĮSTATYMĄ.“
————–
Pastebėjote – teisingumas vykdomas tik pagal įstatymą!?

Ne pagal savo supratimą, ne pagal AWPL parėdymus, ne pagal spaudos išminčių nuomonę, ne pagal Agitpropo intrigas – tik pagal Seimo priimtą įstatymą!

Skaitome toliau:

„…Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba. Tačiau valdybos viršininkė Jurgita Trijonienė konstatuoja: net ir sulaukus galutinio nepalankaus teismo verdikto, sprendimas nebus įgyvendinamas, nes to daryti neleidžia įstatymai, įpareigojantys asmenvardžius asmens dokumentuose rašyti tik lietuviškai.

„Pagal teisinę sistemą, šioje vietoje teisės aktas turi didesnę juridinę teisinę galią, nei teismo sprendimas. Bet mes bandysime kreiptis į aukštesnes institucijas, kad būtų inicijuojami teisės aktų pakeitimai, kad viską galėtumėme įvykdyti teisėtai ir tvarkingai“, – BNS migracijos įstaigos poziciją išsakė J.Trijonienė.“
—————
Pirmą dalį supratau, antros ne.

Kad niekinis, nes prieštaraujantis įstatymui, teismo sprendimas nebus vykdomas yra aišku. Kitaip teisinėje valstybėje ir negali būti.

O štai kuriems galams ir kokiu pagrindu kažkur kreiptis dėl teisės aktų pakeitimo – man mįslė. Atsiprašau, bet akiplėšiška ir akivaizdi teisėjų savivalė tikrai nėra pagrindas tokiems valdiškos įstaigos veiksmams.

Tuomet kokiems yra?

Ogi logiškai sekantiems iš aukščiau minėto akivaizdaus fakto, kad teisėjai leido sau nusipjauti į Lietuvos Respublikos Konstituciją – konkrečiai į 109 ir 112 straipsnio nuostatas, aiškiai sakančias, kad teisėjas prisiekia vykdyti teisingumą vadovaudamasis tik įstatymais!

Toks atvejis irgi yra aprašytas Konstitucijoje:

„…115 straipsnis
Lietuvos Respublikos teismų teisėjai atleidžiami iš pareigų įstatymo nustatyta tvarka šiais atvejais:

5) kai savo poelgiu pažemino teisėjo vardą;“
————
Ar begali būti didesnis teisėjo vardo pažeminimas, nei akivaizdus priesaikos – teisingumą vykdyti tik pagal įstatymą – sulaužymas?

Man tiesiog smalsu – ar Lietuvoje niekas jau skaityti nebemoka? Nei žurnalistai, nei Seimo nariai, nei garbūs teisininkų bendruomenės atstovai?

Ir todėl niekas nemato, kad kažkokia teisėjų grupuotė įžūliai ir atvirai bando pasisavinti Seimo galias, priimdama NE įstatymais, o savo subjektyvia nuožiūra grįstus sprendimus, siekdama priešingo Konstitucijai ir Konstitucinei doktrinai teisinių santykių sureguliavimo?

Drįsdama net viešai akiplėšiškai „kritikuoti“ įstatymo leidėjus už neva netinkamus – tų teisėjų subjektyvia nuožiūra – įstatymus!

Dyvų dyvas, atvirai sakant. Sunkiai įsivaizduojamas kokioje kitoje kontinentinės teisės tradicijos šalyje. Tokie inciatyvūs teisėjai, leidžiantis sau priiminėti sprendimus bylose ne pagal tai, kas parašyta įstatymuose, o tiesiog pagal tai, kas jiems tą dieną į galvą šovė ten būtų išmesti iš darbo tą pačią dieną.

Taigi, darosi smalsu – ar mūsų valstybė ir jai vadovaujanti Prezidentė pasirengusi išmesti iš darbo teisėjus, leidžiančius sau įžūliai nepaisyti Lietuvos Konstitucijos?

Nes Konstitucijoje aiškiai parašyta:

„84 straipsnis
Respublikos Prezidentas:

11) … skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas; įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus;“

 

safe image.php?d=AQC0ES8vvj1g3TtY&w=487&h=255&url=http%3A%2F%2Fs2.15min.lt%2Fstatic%2Fcache%2FMTIwMHg2MjgsODg1eDg2MSw2MTYxMzMsb3JpZ2luYWwsLDQ4NzMxMDgxMw%3D%3D%2Fpasas 558bd85e0fd7b
Šią savaitę galutinę pergalę teismų maratone pasiekė dvi šeimos – Jaquet (Žakė) ir Gorecki-Mickiewicz (Gorecki-Mickevič). Lietuvos vyriausiasis…
15MIN.LT

 

 
Facebook komentarai
});}(jQuery));