Beieškant Lietuvoje Lietuvos, iškyla du pasirinkimai, degraduoti arba emigruoti

Beieškant Lietuvoje Lietuvos, iškyla du pasirinkimai, degraduoti arba emigruoti        

                                                                             Mūsų sodo bendrijioje vaikomasi didesnių pinigų,užmirštant ten gyvenančius gyventojus (nes už kiekvieną ara, imamas fiksuotas mokestis po 25 lt.) to pasekoje, leidžiama privatizuoti  atokesnes erdves, kuriose, toliau, nuo ten, pastoviai gyvenančių gyventojių,  būtų galima įrenkti  bendro naudojimo  buitinių šiukšlių konteinerius. (Nes sezoniniai sodininkai,kurie atvažiuojia tik vasaros sezonui,tų bendrų konteinerių jie  reikalaujia, nes turi tokią teisę ir ja naudojasi. Prie savęs tų konteinerių jie statyti nenori,o stato, prie ten, nuolatos gyvenančių,turinčius nuosavus konteinerius ir tiesiogiai su buitinių šiukšlių vežėjais, sudariusiai sutartis ir vietoj 3 litų už mėnesį mokėdami 16 lt. (Ne paslaptis,kai kurie pastoviai, gyvenantys,nesudarę tiesioginių sutarčių su šiukšlių vežėjais, tuo naudojasi,ir pigiau moka už šiukšles,nešdami į bendrus konteinerius,už tai bendrų konteinerių idėjia, taip atkakliai ginama,o tie,kurie sąžinigai moka,sudaro sutartis, negudrauja ,tai tie gudraujantys, prie savęs nenori tų konteinerių,bet neša prie tų,kurie gudrauti nemoka ir nenori to daryti.Tokį amoralų elgesį ir gudravimą, gudručių, toleruoja mūsų pirmininkas Vytautas Rosinas, matyt lengviau tokią bendruomenę valdyti, nes labai lengva suskaldyti ir supriešinti žmones. Statant konteinerius, prie ten nulatos gyvenančių, ignoruojiami teisingumo žmoniškumo ir moralės principai.Kuriamas patogesnis ir geresnis gyvenimas, kito sąskaita.Taip blogindami, ten nuolatinai,gyvenančių gyventojių kokybę ir jų aplinką.Visam tam,kas buvo aukščiau išdėstyta, pritarė ir Lietuvos teismas,kuris teisingumo žmoniškumo ir moralės Lietuvoje negina,paprastam žmogui įstatymai negalioja,atstovaujama turtingesnių interesai,tuo ir naudojasi nedori  žmonės,kuriems teisingumas,žmoniškumas ir moralė,ne šio pasaulio dimencijia,kažkur girdėti žodžiai. Mūsų Lietuvos vyriausias financistas Vasiliauska tokia filosofijia vadovaujiasi.Žuvis pūsta nuo galvos.Kadangi Lietuvos teismai paprastų žmonių negina,beliko „laisvoj nepriklausomoj  nuo piliešių,Lietuvoj  gintis  patiems.Iš sodo bendrijios Dobilas,praktiškai jiokių paslaugų negauname ir nežinome už ką mes tas įmokas privalome mokėti.                                                                                                                        Kai dauguma Lietuvos  gyventojių  į bendrą gėrį numojia ranka,tai to bendro gėrio ir nelieka. Aš šiuose soduose gyvenu nuo pat jių susikūrimo dienos, iau virš 30 metų. Vidines sodo problemas nėra kam spresti,svarbu vietiniams,kad jių neliestų.                                     Pirma problema soduose, su kuria mes susidūrėme,buvo elekrtos grobstymas,buvo bjiauru,kai už išvoktą elektros energijią papildomai turėjiom susimokėti,nes priešingu atvejiu,buvo gąsdinama,atjiunkti elektro energijią visiems sodams.Toks cinizmas ir neteisingumas tesėsi apie trejeta metų.

Antra problema buvo vanduo, buvę ir esantis pirmininkai, nieko nedarė, kad būtų vanduo ištisus metus. Tiekdavo vandenį tik vasarą,o rudenėjiant, žiemą ir pavasarį buvo išjiungiamas,maždaug pusei metų. Mano pastangos,kad vanduo būtų tiekiamas ištisus metus ir,kad atskirai kiekvienam žmogui nereiktų daryti gręžinį (tai būtų pigiau)nedavė vaisių,tik ušsitraukiau rūstybę buvusių ir esamo pirmininko.Kadangi mūsų soduose niekas nesirūpino,kad vanduo būtų ištisus metus,tai isigijią sklypą,nauji savininkai,pasidaro savo gręžinius ir numojio ranka į tokią bendrijią ir net į susirinkimus nevaikšto,nes ji gyvybiškai svarbių problemų nesprendžia,tik rūpinasi mokesčių surinkimu,kad uštektų sodo pirmininkui atlyginimui išmokėti 1200 litų ir buchalterei 400 litų. Iš to,kas ankščiau išdėstyta, darau išvadas,nėra pas mus soduose jiokios demokratijios,jie manęs nelaiko de jiūre ir de fakto sodo bendrijios nariu,nes pastoviai ignoruojiama mano nuomonė,tai aš dabar tokiu ir nenoriu būti ir nenoriu mokėti,tų žeminančių įmokų nežinia už ką. Nebent už dvokiančius,bendro naudojiamo šiukšlių konteinerius,kurie pastatyti prie pat mano vaikų kiemo į kuriuos, gudručiai neša savo buitines šiukšles,kad pastoviai gyvenant,vietoj 16 lit.galėtų mokėti po 3 litus.Lietuvoje  teisingumo,žmoniškumo ir moralės nepaisoma,paliekant nepatenkintus degraduot,pratintis prie šiukšlinos aplinkos ir dvokiančių bendro naudojimo konteinerių,arba,jai nori žmoniškesnio teisingesnio gyvenimo,emigruot.  (Neturiu Dievo dovanos sklandžiai dėstyti mintis,bet ši temo galėtų jius sudominti

Facebook komentarai
});}(jQuery));