Banditaujantis policininkas visada prieina liepto galą

tamosius

tamosius

Banditaujantis policininkas visada prieina liepto galą

Nuotr. : Lazdijų policijos komisariato tyrėjas Ričardas Tamošaitis pristato nepilnamečiams, kas jų laukia, susidūrus su policija

 

Praeitą savaitę iš darbo policijoje išmestas Lazdijų policijos komisariato turėjas Ričardas Tamošaitis – jam iškelta byla dėl įtariamo piktnaudžiavimo.

Paaiškėjo, kad policininkas sugalvojo tokį versliuką – internete surinko Kauno prostitučių telefonų numerius, susitarė su jomis dėl susitikimo, ir atvykęs kaip klientas, prisistatė, kad iš policijos, ir matyt, kad pareikalavo honoraro už tylą.

„Tačiau tos merginos, kurios dirba Kaune, žinoma, kad visada turi policijos „stogą“, todėl tas kvailelis nesuprato, ant ko „užsirovė, – pasakojo LL šaltiniai, – taip jis ir įkliuvo – išmestas iš darbo, ir dar jam iškelta baudžiamoji byla”.

„Aš tą Ričardą Ramošaitį šiek tiek pažįstu, jis bene pirmas pasitaikė, kai reikėjo susukti aferą tam, kad mane nuteisti, – LL pasakojo  Veisiejų gyventojas Romas Balevičius, – jis teisme paliudijo, kad neva manęs nerado namie, o paskui aš su juo pasikalbėjau ir paklausiau, ar jis tikrai buvo pas mane ir kokių kaimynų klausė. Tada Tamošaitis tik numuilino ir man pasakė, kad „man liepė tai sakyti“.

Apie policininko Ričardo Tamošaičio darbo metodus kalbama ir Druskininkų teismo administracinėje byloje : Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Leonora Jakubauskienė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui O. K., Lietuvos Respublikos pilietės, dirbančios ( – ), administracinio teisės pažeidimo bylą, ir Nustatė :

O. K. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl to, kad ji 2010-12-10d. apie 11 val., savo bute, esančiame ( – ), už 15 litų pardavė Ričardui Tamošaičiui 1 butelį 0,5 l talpos degtinės ,,Naliboki“ su Baltarusijos Respublikos banderole.

Administracinio teisės pažeidimo protokole taip pat nurodyta, kad O. K. savo bute laikė 2 butelius 0,5 l talpos degtinės ,,Naliboki“, 2 butelius po 0,5 l talpos degtinės ,,Hlebnoje vino“, 1 butelį 0,5 l talpos trauktinės ,,Nastoika sladkaja“, 3 butelius po 0,5 l talpos balzamo ,,Balzam“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, ir 1 butelį degtinės 0,5 l talpos ,,Ozone“, 1 butelį 0,7 l talpos likerio ,,Tropical“, 2 butelius po 0,5 l talpos trauktinės ,,Malūnininkų“ be nustatyto pavyzdžio banderolių, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos 2001-10-30d. akcizų įstatymo Nr. IX-569 2 str. 2d., 3 str. 7d. reikalavimus ir 1995-04-18d. Nr.I-857 alkoholio kontrolės įstatymo 20 str. 1d. 14 p.

Byla nutrauktina.

Pažeidėja paaiškino, kad jinai turi vizą į Baltarusijos Respubliką, dažnai ten vyksta pas gimines, alkoholinius gėrimus pirko savo reikmėm. 2011-12-10d. apie 11 val. atvykęs pas ją į namus policijos pareigūnas R. Tamošaitis, paprašė jos parduoti butelį degtinės. Minėtą pareigūną pažinojo iš matymo. Jam paaškino, kad alkoholiniais gėrimais jinai nepriekiauja. Tačiau pareigūnas atkakliai prašė jos parduoti butelį. Jinai suprato, kad jis dėl savo pareigų nenori pirkti alkoholio parduotuvėje, todėl už tą pačią kainą kaip ir pati pirko, pardavė R. Tamošaičiui butelį degtinės ,,Naliboki“ už 15 litų. Be to, prieš ateinant pareigūnui pas ją į butą, jinai per langą matė, kad jis atėjo ne vienas, kitas pareigūnas buvo likęs kieme. Suprato, kad tai buvo policijos pareigūnai. Po to, R. Tamošaitis paklausė ar jinai dar turi namuose alkoholinių gėrimų, todėl jinai iš baro išėmė ir ant stalo pastatė visus turimus alkoholinius gėrimus, kurie buvo nupirkti artėjančioms šventėms. R. Tamošaitis paskambino į Druskininkų PK ir iškvietė dar policijos pareigūnus. Mano, kad pareigūnas R. Tamošaitis išprovokavo ją parduoti jam butelį degtinės, todėl prašo bylą nutraukti ir grąžinti jai alkoholinius gėrimus. Alkoholio laikymo tvarkos jinai nepažeidė.

Liudytojas Ričardas Tamošaitis paaiškino, kad apie 9 metus dirba Lazdijų PK. Viršininko nurodymu jis nuvyko į ( – ), esantį butą įsigyti alkoholinių gėrimų. Buvo neuniformuotas, apsirengęs civiliais drabužiais. Užėjęs į butą paprašė parduoti butelį degtinės ir O. K. iš karto pardavė jam 0,5 l butelį degtinės su baltarusiška banderole už 15 Lt. Jis paskambino į Druskininkų PK ir iškvietė policijos pareigūnus.

Liudytojas A. Glavinskas paaiškino, kad jis dirba Druskininkų PK. 2010-12-10d. O. K. pardavė R. Tamošaičiui butelį degtinės. Patikrinimo metu bute buvo rasta dar alkoholinių gėrimų be nustatyto pavyzdžio banderolių. Jų kiekis neviršijo leistinos normos. Jei pardavė vieną butelį, neatmestina, kad galėjo parduoti ir daugiau.

Liudytojas K. Račas paaiškino, kad dirba Druskininkų PK prevencijos poskyryje laikinai einančiu tyrėjo pareigas. 2010-12-10d. R. Tamošaitis iš O. K. įsigijo butelį degtinės su baltarusiškomis banderolėmis. Bute dar buvo rasta alkoholinių gėrimų be nustatyto pavyzdžio banderolių. Leistinas laikyti alkoholio kiekis nebuvo viršytas, tačiau vieną butelį iš jų O. K. pardavė.

Bylos duomenimis nustatyta, kad vieno butelio degtinės ,,Naliboki“ 0,5 l talpos pardavimo dieną O. K. raštu surašė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad pažeidimą pripažįsta ir labai gailisi (b.l. 9). Teismo posėdžio metu O. K. nuosekliai paaiškino, kad puikiai suprato, jog butelį degtinės pas ją prašė parduoti pareigūnas, be to, kitą pareigūną jinai matė likusį kieme. Policijos pareigūnas R. Tamošaitis atkakliai prašė parduoti jam butelį degtinės, o kiti byloje surinkti ir ištirti įrodymai taip pat patvirtina, kad R. Tamošaitis nuslėpė, kad jis yra policijos pareigūnas. Šias aplinkybes patvirtina ir kiti byloje surinkti ir ištirti įrodymai – R. Tamošaičio tarnybinis pranešimas, kuriame nenurodytos jo pareigos (b.l. 6), protokolai dėl dokumetų ir daiktų paėmimo (b.l. 7-8). Taigi, byloje nustatyta, kad policijos pareigūnai neapsiribojo pasyviu O. K. galimai neteisėtos veiklos tyrimu, o pats rodydamas iniciatyvą ir skatindamas O. K. pažeisti įstatymus, sukurstė ją padaryti teisės pažeidimą. Pagal Lietuvos Respublikos ATPK 6 str. įtvirtintas administracinių teisės pažeidimų prevencijos nuostatas valstybiniai organai rengia ir įgyvendina priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią administraciniams teisės pažeidimams, išaiškinti ir šalinti priežastis ir sąlygas, padedančias juos padaryti. Nagrinėjamu atveju policijos pareigūnas atliko teisės pažeidimą padaryti provokuojančius veiksmus, tai prieštarauja Policijos veiklos įstatymo 3 str., kad policija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Policijos veiklos įstatymu ir kitais įstatymais, tarnybos policijoje statutu bei kitais teisės aktais. Byloje nėra duomenų, kad pažeidimas, kuriuo kaltinama O. K., galėjo būti padarytas be policijos pareigūno įsikišimo, todėl daroma išvada, kad byloje surinkti įrodymai apie O. K. padarytą veiką yra neteisėti, gauti pažeidžiant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d. ir šiais duomenimis kaltė negali būti grindžiama, todėl byla nutrauktina (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-04-02 nutartis byloje Nr. N62-91/2010, 2008-12-31 nutartis byloje Nr. N63-1523/2008).

Neteisėtai paiimti alkoholiniai gėrimai grąžinti O. K., nes jinai nepažeidė 2010-06-11d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26d. įsakymo Nr. 4-200 ,,Dėl fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1.1d. 3.1.2. nustatytu fizinimas asmenims leidžiamų laikyti alkoholinių gėrimų tvarkos.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ATPK 250 str. 1 p., 286 str., 287 str., teisėja nutarė :

Bylą nutraukti.

O. K. grąžinti 3 butelius 0,5 l talpos degtinės ,,Naliboki“, 2 butelius po 0,5 l talpos degtinės ,,Hlebnoje vino“, 1 butelį 0,5 l talpos trauktinės ,,Nastoika sladkaja“, 3 butelius po 0,5 l talpos balzamo ,,Balzam“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, 1 butelį degtinės 0,5 l talpos ,,Ozone“, 1 butelį 0,7 l talpos likerio ,,Tropical“, 2 butelius po 0,5 l talpos trauktinės ,,Malūnininkų“ be nustatyto pavyzdžio banderolių.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));