skip to Main Content
226keist_dov_1

Atmetusi kitų tiekėjų pasiūlymus, kariuomenė pirko brangiausius kastuvėlius

VPT kariuomenei liepė iš naujo svarstyti atmestus pasiūlymus

226keist dov 1

Visa, kas geriausia – Lietuvos kariuomenei. Taip galima pavadinti Lietuvos kariuomenės organizuotą 1,342 mln. eurų vertės pirkimą, kai, atmetus kitų dviejų tiekėjų pasiūlymus dėl neva techninės specifikacijos neatitikusių prekių, laimėtoju paskelbtas didžiausią – 1,522 mln. eurų – kainą pasiūlęs tiekėjas.

 

Laimėtoja pripažinta bendrovė – UAB „Nota bene“ – yra laiko patikrinta kariuomenės tiekėja: nuo 2006-ųjų ji yra laimėjusi virš penkiasdešimt skirtingos apimties Lietuvos kariuomenės skelbtų viešųjų pirkimų už bendrą beveik 30 mln. eurų vertę. Bendrovė yra viena iš dešimties didžiausių Lietuvos kariuomenės tiekėjų.

 

Minimame ekipuotės dalies – kariškų kastuvėlių – pirkime pasiūlymus teikė dar dvi bendrovės, tačiau jų pasiūlymus Lietuvos kariuomenė atmetė – Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), konstatavo, jog tai padaryta nepagrįstai (pagrindimą skaitykite išvadoje). Įvertinusi pirkimą, VPT nurodė panaikinti sprendimą dėl laimėtojo ir iš naujo svarstyti kitų tiekėjų pateiktus pasiūlymus.

 

„Stipriai kariuomenei ir šalies saugumui būtina kokybiška, šiuolaikinė ekipuotė. Suprantamas kariuomenės noras dirbti tik su pasirinktais tiekėjais, tačiau, VPT manymu, konkurencija pirkimuose užtikrintų ne tik perkamų prekių kokybę, bet ir žemiausią kainą rinkoje“, – sako VPT direktorė Diana Vilytė. 

 

Kariškų kastuvėlių įsigjimui buvo numatyta 1,342 mln. eurų, tačiau „Nota Bene“ pasiūlyta 1,522 mln. eurų kaina kariuomenės viešojo pirkimo komisijai nepasirodė per didelė: kreipdamasi į kariuomenės vadą su prašymu priimti teigiamą sprendimą dėl kainos priimtinumo, kainos pagrindime ji nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, t.y., sumą padidino nepagrįstai. VPT išvadoje konstatuojama, jog poreikis didinti šiam pirkimui suplanuotas lėšas nulemtas neobjektyvių priežasčių.

 

 Daugiau apie Lietuvos kariuomenės viešuosius pirkimus:  http://freedata.lt/vpt/bypo/188732677

 

Daugiau apie „Nota Bene“ laimėtus viešuosius pirkimus: http://freedata.lt/vpt/searchContracts?q=Nota+bene

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VITA RAMANAUSKAITĖ, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

KONTROLĖS SKYRIUS

PIRKIMŲ VERTINIMO IŠVADA

2016-06- _  Nr. 4S-_________

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įvertino Lietuvos kariuomenės (toliau – Perkančioji organizacija) pateiktus dokumentus, susijusius su vykdomu viešuoju pirkimu.

 

I dalis. Bendra informacija

Pirkimo pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data

Ekipuotės prekės (gertuvės, katiliukai, kariški kastuvėliai, komplektai slepiamųjų dažų, kompasai, kariški žibintuvėliai) (skelbtas 2015-12-29 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 170579) 3 objekto dalis „Kariškas kastuvėlis“ (toliau – Pirkimas)

Pirkimo būdas

Atviras konkursas

Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) pirkimo sutarties vertė su PVM

1.342.350,00 EUR (3 Pirkimo objekto dalies)

Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija

Pirkimo vykdymo teisinis pagrindas (pirkimui taikomo įstatymo, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (redakcija nuo 2015-07-02 iki 2015-12-31, toliau – Įstatymas)

Vertinimo apimtys/etapas

Dalinis vertinimas / Pirkimo procedūrų vertinimas po laimėtojo nustatymo, bet iki sutarties sudarymo

Dėl pirkimo vyksta teismo procesas (nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas)

 

II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai

 

1.

Įstatymo 39 straipsnio 7 dalis[1]

Pirkimo komisija 2015-12-28 posėdyje (protokolo Nr. 2015-VP48-P-1) patvirtino Pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygų 6 priedo „Techninė specifikacija kastuvėliui kariškam“ (toliau – Techninė specifikacija) 2.1-2.7 punktuose nustatyti fiziniai reikalavimai kariškam kastuvėliui, o Techninės specifikacijos 2 punkte nustatyta, kad „Kastuvėlis turi atitikti firmos „Gerber Legendary Blades“ ar „Fiskars“ NSN kodo 5120-01-476-7556 modelį arba būti jam lygiavertis“. Perkančioji organizacija Tarnybai paaiškino, kad „Kitų gamintojų kastuvėliai bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, pvz. vertinimo metu bus bandoma ar kastuvėlis atlieka Techninės specifikacijos 1 punkte nustatytą paskirtį, ar kastuvėlis nekelia triukšmo lauke <…> bei patikrinti kiti Techninės specifikacijos 2 punkte nustatyti fiziniai reikalavimai“, o tiekėjui Eurosec OU raštu nurodė, kad „techninė informacija apie kastuvėlį yra viešai prieinama įvedus prekės NSN kodo numerį internetinės paieškos sistemose (pvz. www.google.lt arba https://nationalstocknumber.info ar kt.)“.

Pirkimo komisija 2016-05-12 posėdyje (protokolo Nr. 2015-VP48-P-27) atmetė ūkio subjektų grupės UAB „Deftools“ ir SPEQ OU (toliau – Deftools) bei tiekėjo Eurosec OU (toliau abu tiekėjai kartu –Tiekėjai) pateiktus pasiūlymus, nes:

– Tiekėjai „nepateikė dokumentų, įrodančių pilną kastuvėlio atitikimą NSN kode 5120-01-476-7556 nustatytiems reikalavimams“;

– Tiekėjų „pateiktame pavyzdyje nėra tarpinės tarp rankenos ir įvorės, kaip reikalaujama NSN kode“;

– Tiekėjų pateiktų kastuvėlių dėklai pasiūti iš netvirto audinio – Deftools pateikto kastuvėlio dėklo šonai jau išdilę, o tiekėjo Eurosec OU pateikto kastuvėlio dėklo šonai prasipjovė bandymų metu.

Tarnyba, įvertinusi Tiekėjų pasiūlymų atmetimo aplinkybes, konstatuoja, kad Perkančioji organizacija Tiekėjų pasiūlymus atmetė nepagrįstai, nes:

1) Įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo <…>“. Perkančioji organizacija dėl trūkstamų dokumentų pateikimo į Tiekėjus nesikreipė, nors tokio pobūdžio dokumentai (įrodantys pilną kastuvėlio atitikimą NSN kode 5120-01-476-7556 nustatytiems reikalavimams) gali būti pateikti pasiūlymų vertinimo metu, nes nesikeičia nei pasiūlymo kaina, nei siūloma prekė, tuo labiau, kad iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos visi pasiūlymus pateikę tiekėjai turi pristatyti ir kastuvėlių pavyzdžius;

2) nei Pirkimo dokumentuose, nei įvedus NSN kodą viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose (pvz. https://nationalstocknumber.info) nėra pateikti kastuvėlio konstrukcijos elementai, išsamūs brėžiniai ir pan., pagal kuriuos būtų įmanoma nustatyti, kad siūlomas kastuvėlis turėjo būti komplektuojamas su tarpine tarp rankenos ir įvorės. Tokiu būdu Perkančioji organizacija Tiekėjų pasiūlymus atmetė dėl kriterijaus (tarpinės nebuvimo), kuris net nenustatytas.

3) vykdytas kastuvėlių dėklų tvirtumo bandymas (pvz. atsparumas įpjovimui, plyšimui) yra neobjektyvus ir visiškai priklausantis nuo bandymą atliekančio asmens. Perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad Pirkimo procedūros būtų atliekamos užtikrinant skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymąsi, todėl, Tarnybos nuomone, Perkančioji organizacija pvz. tiekėjų atstovams turėtų sudaryti galimybes stebėti vykdomus siūlomų prekių bandymus arba pvz. pateikti išsamius bandymų laboratorijos išduotus bandymų protokolus ir pan.

Be to, Tarnyba papildomai pastebi, kad Perkančioji organizacija atmetė Tiekėjų pasiūlymus atlikusi kastuvėlių dėklų tvirtumo bandymus, nors, Tarnybai teikdama paaiškinimus dėl Techninės specifikacijos 2.7 punkte nustatyto reikalavimo (maksimalus matmenų nuokrypis ne didesnis kaip 2 proc.), nurodė, jog kastuvėlių dėklai įsigyjami atskiru pirkimu. Pagal tai sprendžiama, kad Tiekėjų pateiktų kastuvėlių dėklų tvirtumo bandymai apskritai neturėjo būti atliekami.

Tokiu būdu Perkančioji organizacija neišnaudojo Įstatyme nustatytos galimybės pašalinti/išsiaiškinti pateiktų pasiūlymų trūkumų nekeičiant pasiūlymo esmės bei pasiūlymus vertino nesivadovaudama Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais.

2.

Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis[2]

Pirkimo komisija 2016-06-14 posėdyje (protokolo Nr. 2015-VP48-P-38) nutarė, kad tiekėjo UAB „Nota Bene“ pasiūlymo kaina ne per didelė ir priimtina Perkančiajai organizacijai. Kadangi tiekėjo UAB „Nota Bene“ pasiūlymo kaina (1.522.800,00 EUR su PVM) viršijo Pirkimui suplanuotas lėšas (1.342.350,00 EUR su PVM), Pirkimo komisija iniciavo kreipimąsi į Lietuvos kariuomenės vadą su prašymu priimti teigiamą sprendimą dėl tiekėjo UAB „Nota Bene“ pasiūlytų kainų priimtinumo Perkančiajai organizacijai (toliau – Kainos pagrindimas), tačiau Kainos pagrindime nurodyta tikrovės neatitinkanti informacija, t.y. nurodyta, kad:

„<…> pagrindinė priežastis, nulėmusi kainų pasikeitimus: gauti karinių vienetų nusiskundimai dėl senojo pavyzdžio kareiviško kastuvėlio <…> įtakojo keisti technines specifikacijas <…> Pasiūlytos kainos skiriasi nuo planinių kainų, kadangi, planuojant kainas, vadovautasi seno modelio kareiviško kastuvėlio <…> pirkimo duomenimis. Šiuo metu vykdomas jau antras tokių ekipuotės elementų pirkimas ir planuojant kainos išliko tokios pačios“. Tarnyba nustatė, kad ankstesnių pirkimų, kurių pagrindu su tiekėju UAB „Nota Bene“ 2015-08-04 ir 2016-02-19 sudarytos sutartys Nr. KPS-290 ir KPS-99 (toliau – Ankstesni pirkimai), techninės specifikacijos identiškos šio Pirkimo Techninei specifikacijai ir nebuvo koreguotos, todėl Techninė specifikacija negalėjo įtakoti ir neįtakojo kainų padidėjimo.

Be to, tokia Kainos pagrindime pateikta informacija prieštarauja Perkančiosios organizacijos Tarnybai pateiktiems paaiškinimams, kad būtent „Gerber Legendary Blades“ ir „Fiskars“ gamintojų kastuvėliai yra išbandyti, teigiamai įvertinti ir labiausiai atitinkantys karių poreikius;

– „Planuojami įsigyti kastuvėliai savo kokybe skiriasi nuo dabar naudojamų Lietuvos kariuomenėje“, tačiau Techninėje specifikacijoje nustatyta, kad kastuvėlis turi atitikti Gerber Legendary Blades arba Fiskars kastuvėlį, o Ankstesniais pirkimais Perkančioji organizacija įsigijo būtent Fiskars ir Gerber Legendary Blades kastuvėlius ir šiame Pirkime tiekėjas UAB „Nota Bene“ siūlo taip pat Gerber Legendary Blades kastuvėlius;

„<…> šio pasiūlymo kainos yra mažesnės lyginant su pirmojo konkurso kainomis. Tąkart kareiviškas kastuvėlis kainavo 42,35 Eur <…> Tiekėjo pasiūlyta kaina atitinka ir yra konkurencinga rinkoje siūlomiems tokios pačios markės kareiviškiems kastuvėliams <…>“. Atsižvelgiant į nurodytą kastuvėlių kainą, Tarnyba nustatė, kad Kainos pagrindime minimas 2015-08-28 CVP IS skelbtas ekipuotės prekių pirkimas (pirkimo Nr. 166862) ir pažymi, kad šiuo pirkimu buvo įsigyta 4.500 vnt. kastuvėlių, o Pirkimu siekiama įsigyti – 45.000 vnt., t.y. net 10 kartų daugiau, todėl, esant tokiam kiekių skirtumui, skirtinguose pirkimuose tiekėjų pasiūlytos skirtingos kainos objektyviai nepalyginamos.

Be to, tiekėjo UAB „Nota Bene“ pasiūlyta kaina (33,84 EUR su PVM/Vnt.) yra aukščiausia iš visų Pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlytų kainų ir kuo tokia kaina yra konkurencinga rinkos kainoms nėra paaiškinta.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija lėšų sumą padidino nepagrįstai ir poreikį didinti Pirkimui suplanuotas lėšas lėmė ne objektyvios priežastys.

     

 

III dalis Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti vykdydama kitus pirkimus

1

Įstatymo 27 straipsnio 1 dalis[3]

Perkančioji organizacija 2016-01-15 ir 2016-01-28 CVP IS priemonėmis Pirkimo dalyviams pateikė Pirkimo dokumentų paaiškinimus (pranešimų Nr. 4001377 ir 4023786), tačiau Pirkimo dokumentų paaiškinimų nepatalpino kartu su skelbimu apie Pirkimą.

 

IV dalis. SPRENDIMAS

Tarnyba, atsižvelgdama į šioje išvadoje konstatuotus pažeidimus, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu, įpareigoja Perkančiąją organizaciją:

– panaikinti Pirkimo komisijos 2016-06-14 posėdyje (protokolo Nr. 2015-VP48-P-38) priimtus sprendimus dėl laimėtojo nustatymo ir tiekėjo UAB „Nota Bene“ pasiūlymo kainos priimtinumo Perkančiajai organizacijai bei 2016-05-12 posėdyje (protokolo Nr. 2015-VP48-P-27) priimtus sprendimus dėl tiekėjo Eurosec OU bei ūkio subjektų grupės UAB „Deftools“ ir SPEQ OU pasiūlymų atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;

– iš naujo vertinti tiekėjų Eurosec OU bei ūkio subjektų grupės UAB „Deftools“ ir SPEQ OU pasiūlymų atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams bei UAB „Nota Bene“ pasiūlymo kainos priimtinumą Perkančiajai organizacijai, atsižvelgiant į šios išvados II skyriuje konstatuotus Įstatymo pažeidimus;

– raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su šia išvada, Jūs galite ją apskųsti teismui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 

Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas                                                                      Deividas Vitkauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deividas Vitkauskas, tel. (8 5) 203 4836, el. p. deividas.vitkauskas@vpt.lt

 [1]  „Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus <…>“;

[2]  „Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai <…> reikalingų prekių <…> racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“

[3]  „Perkančioji organizacija <…> atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su skelbimu apie pirkimą“;

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));