Atmestas Karolio Venckaus prašymas pasimatyti su pussesere – ji „valstybės paslaptis”

vaikai-1

vaikai-1

Atmestas pareiškėjo skundas dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimo panaikinimo

2021-02-10

Šiandien Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjo K. V. skundą atsakovei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl šios tarnybos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Pareiškėjas prašė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos skubiai sudaryti sąlygas jam pamatyti savo pusseserę D. S. Išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atsakė pareiškėjui, kad jo pusseserei ir jos motinai Lietuvos policijos generalinio komisaro sprendimu yra taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio, o tai yra valstybės paslaptį sudaranti informacija.

Išnagrinėjęs šią administracinę bylą teismas nusprendė, kad atsakovės atsisakymo atlikti pareiškėjo prašomus veiksmus motyvai yra pagrįsti.

Teismas konstatavo, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, atsakydama į pareiškėjo prašyme keltas abejones dėl jo pusseserės buvimo vietos ir negalėjimo su ja pasimatyti, aiškiai įvardijo, kokios priežastys neleidžia jai suteikti tokią informaciją, t. y. kad pareiškėjo pusseserei yra taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio ir detali informacija apie saugomų asmenų apsaugos organizavimą yra valstybės paslaptį sudaranti informacija. Atsakovė savo sprendime padarytas išvadas grindė informacija, gauta iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro.

Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Facebook komentarai
});}(jQuery));