skip to Main Content

ASOCIACIJOS „Nacionalinis interesas“ Pareiškimas „Dėl VSD išplatintos medžiagos“ 

 

Mes, asociacija „Nacionalinis interesas“, visuomeniniais pagrindais veikianti organizacija, reaguodami į VSD ataskaitoje pateiktus teiginius („B3 grupę sudaro R. Paulausko „Mūsų gretos“, Lietuvos liaudies partija su laikinuoju pirmininku Aru Vyturiu Sutkumi ir visuomeninis judėjimas prieš migraciją „Nacionalinis interesas“. Pastarąją organizaciją įsteigė prorusiškomis pažiūromis,  pagarsėję Marius Jonaitis ir Vitalijus Balkus.“),  pateikiame žemiau išdėstytus paaiškinimus.

Asociacija yra savarankiška, teisėtai veikianti ir oficialiai įregistruota organizacija, kuri nėra jokių kitų organizacijų, judėjimų ar susivienijimų sudedamoji dalis. Bendradarbiavimas su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, politinėmis partijomis, profesinėmis sąjungomis vyksta esant bendriems tikslams ir lygiavertės partnerystės pagrindais. Su neformalia grupe B3 asociaciją sieja bendras darbas  parašų rinkimo iniciatyvoje dėl absurdiškų migracijos įstatymo pataisų atšaukimo. Pažymėtina, kad prie šios iniciatyvos gali prisijungti bet kuri politinė jėga ar atskiras asmuo, tai – pilietinės visuomenės iniciatyva.

Asociacija neplanuoja tapti jokios politinės partijos sudedamąja dalimi, taip pat  artimiausiu metu nėra planuojamas politinės partijos steigimas asociacijos pagrindu. Asociacijos tikslas – veikti Lietuvos labui, keliant piliečiams, bendruomenėms ir visai Tautai aktualius klausimus, burti neabejingus žmones šių klausimų sprendimui. 

Esame priversti pranešti, kad VSD ataskaitoje pateikti teiginiai, jog „Prorusiškomis pažiūromis garsėjančių Mariaus Jonaičio ir Vitalijaus Balkaus įsteigta asociacija „Nacionalinis interesas“ pasisako prieš priverstinį imigrantų iš Azijos ir Afrikos priėmimą. Dėl kilusios migrantų krizės jie kaltina JAV ir jos sąjungininkes. Viešai pritaria Rusijos veiksmams Sirijoje.“  iš dalies yra Asociacija ir visi jos nariai laikomės griežto neutraliteto provakarietiškumo ar prorusiškumo klausimu. Mes manome,  kad  pirmiausiai turi būti sprendžiamos Lietuvos Vienintelis teiginys, minimas ataskaitoje, su kuriuo mes sutinkame, kad „Nacionalinis interesas“ nuosekliai pasisako prieš priverstinę imigraciją, nes toks migracijos problemos sprendimo būdas yra neetiškas pačių migrantų atžvilgiu ir sukels sunkias pasekmes migrantus 

Taip pat esame priversti teigti, kad asociacija „Nacionalinis interesas“ niekuomet viešai nėra pasisakiusi ne tik karo Sirijoje klausimu, tačiau, būdama orientuota į praktinę veiklą mūsų Tėvynės  labui, nenagrinėja abstrakčių geopolitinių klausimų apskritai. Karo Sirijoje klausimas mums, kaip ir visai Europai, pirmiausiai svarbus dėl nelegalios migracijos problemos. 

Klaidinga manyti, kad asociacija „Nacionalinis interesas“ yra išimtinai priverstinės migracijos sustabdymo klausimą kelianti organizacija. „Nacionalinio intereso“ vertybinės nuostatos atsispindi organizacijos programoje „Nauja alternatyva – tautinė kairė“ ir apima taip pat socialinius-ekonominius, kultūros išsaugojimo, aplinkosaugos ir kt. klausimus.

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));