Artūras Račas : Ar Dalią Grybauskaitę galima vadinti girtuokle, o A.Ramanausko advokatą A.Čekanavičių ligoniu, priklausomu nuo išgerto pigaus vyno kiekio? Etikos komisija leidžia, bet tik tuo atveju, jei D.Grybauskaitė ir Ą.Čekanavičius jums nepatinka


Ar Dalią Grybauskaitę galima vadinti girtuokle, o A.Ramanausko advokatą A.Čekanavičių ligoniu, priklausomu nuo išgerto pigaus vyno kiekio? Etikos komisija leidžia, bet tik tuo atveju, jei D.Grybauskaitė ir Ą.Čekanavičius jums nepatinka

Artūras Račas

Kaip galvojate, jei parašyčiau, kad Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė yra girtuoklė ir jos politika priklauso nuo mėnulio fazių ir išgerto pigaus vyno kiekio ir tokią savo „nuomonę“ argumentuočiau tuo, kad man nepatinka prezidentės vykdoma politika, kiek laiko truktų, kol koks nors tapinas kreiptųsi į kokį nors leišį, kad šis iškeltų man baudžiamąją bylą?

O jei parašyčiau, kad nuo mėnulio fazių ir pigaus vyno priklausoma girtuoklė yra Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, o jos narys, A.Ramanausko advokatas Ažuolas Čekanavičius, kartu su komisijos pirmininku Viktoru Trofimišinu, pavyzdžiui, parsidavinėja po Baltuoju tiltu, nes jų „pragertas protelis kužda“, kad tai yra geriausiais būdas užsdirbti pinigų ir kad jie yra „niekada neišsiblaivantys žmonės“ ir „ligoniai“, pragėrę savo karjerą“, ir savo teiginius argumentuočiau tuo, kad man nepatinka kvaili, konformistiški ir nieko bendro su etika neturintys tos komisijos sprendimai? Kiek laiko truktų, kol ta „Etikos“ komisija pasklebtų mane neetišku ir bandytų kaip delfiai iš manęs prisiteisti vieną kitą tūkstantėlį už jų garbės ir orumo žeminimą?

Atsakykite į šiuo klausimus patys. Nes aš jau pavargau į juos atsakinėti ir man nuoširdžiai gėda už tuos, kurie kaip jie patys skelbia, užsiima Lietuvos žiniasklaidos savireguliacija ir priima sprendimus dėl etikos.

Bet nors ir pavargau, vis tiek manau, kad tos „Etikos“ komisijos niekingus sprendimus ir jų „etiką“ reikia viešinti. Todėl ir rašau.

Nes visai neseniai ta komisija nusprendė, kad delfių „apžvalgininkė“ Sandra Vilimaitė turi teisę vadinti mane „girtuokliu“, „niekada neiišsiblaivančiu žmogumi“, priklausomu nuo mėnulio fazių ir išgerto pigaus vyno kiekiu“, „ligoniu“, kuriam kužda „jo pragertas protelis“. Etikos komisijos sprendimu, tai visiškai etiška, nes tokiai padugnių leksikai S. Vilimaitė buvo išprovokuota „kritiškais pasisakymais jos atžvilgiu“.

Kalbant trumpiau, „Etikos“ komisija paskelbė, kad pagal jos etikos ir teisės supratimą, jei kas nors tave kritikuoja ir tau ta kritika nepatinka, gali viešai dergtis ir šmeižti tave kritikuojantį asmenį. Nesvarbu, ar ta kritika buvo pagrįsta, ar ne. Svarbiau tikriausiai yra, kas kritikuoja, kur dirba kritikuojamas asmuo ir koks tavo asmeninis supratimas apie etiką.

Taip, kritikavau S.Vilimaitę, už jos, mano nuomone, kvailą ir faktais nepagrįstą tekstą, pateikdamas tikrus faktus ir nuorodas, taip, rašiau, kad krutų portalo „apžvalgininkai“ negali apsieiti be terminų „subinė“, „gluškaimio šikinykas“, nes tikriausiai tokia yra portalo politika ir „Etikos komisija“ jau seniai pripažino, kad dergimasis komentaruose atitinka visas jų supratimo apie etiką normas.

O bet tačiau, nei S.Vilimaitė, nei „Etikos“ komisija neginčijo mano pateiktų įrodymų, kad „apžvalgininkė“ nedraugauja su faktais ir rašo nesąmones, pagardindama jas padugnių leksika. Nes ne ponų tai reikalas tikrinti faktus, ponams už tai algos nemoka.

Ponai iš „Etikos“ komisijos pasitenkino tuo, kad kreipėsi į S.Vilimaitę prašydami jos „nepasiduoti emocijoms, nepriklausomai nuo to, kad apie ją ir jos darbą atsiliepta kritiškai“.

Jei atvirai, esu sužavėtas tokiu teisinės ir etinės minties šedevru, ypač turint galvoje tai, kad tą pačią dieną ta pati „Etikos“ komisija nusprendė, kad kitas krūtų portalo „apžvalgininkas“ A.Užkalnis, pavadinęs mane „nestabiliu idiotu“ Etikos kodeksą pažeidė. Matyt, „Etikos“ komisijos sprendimui įtakos turėjo tai, kad pastaruoju metu šio „apžvalgininko“ kūrybos nekritikavau.

Todėl žinokite, „nestabiliais idiotais“ žmonių vadinti negalima, bet „girtuokliais“, „ligoniais“, priklausomais nuo mėnulio fazių ir išgerto pigaus vyno kiekio, darančiais tai, ką jiems kužda „pragertas protelis“ etiška ir leistina.

Nes taip skelbia Lietuvos visuomenės informavimo etikos komisija.

etika

Facebook komentarai
});}(jQuery));