AR PROKURORAS ARŪNAS JUKNEVIČIUS YRA PSICHIŠKAI SVEIKAS IR AR NEPAVOJINGAS VISUOMENEI?

Arunas Juknevicius

AR PROKURORAS ARŪNAS JUKNEVIČIUS YRA PSICHIŠKAI SVEIKAS IR AR NEPAVOJINGAS VISUOMENEI?

Asta Rubinaitė

Kauno apygardos Alytaus apylinkės prokuratūros, kuriai vadovauja vyriausiasis prokuroras Stasys Kasiulis, prokuroras Arūnas Juknevičius nuo 2019-03-12 kuravo ikiteisminį tyrimą nr. 03-2-00157-19 be nusikaltimo sudėties. Aš, Asta Rubinaitė, buvau įtariamoji daugiau nei du metus, už pagalbos prašymą po užpuolimo.

Trumpai gerbiamiems skaitytojams priminsiu, kad 2019 m. Kovo mėn. 1 d. buvau užpulta nusikaltėlio. Paprašiau pagalbos pas VŠĮ „Alytaus Dzūkijos TV“ žurnalistę Dainą Baranauskaitę – Čiginskienę, kad paskambintų į policiją ir artimiesiems. Vėliau paaiškėjo, kad minėta žurnalistė yra gera buvusio advokato Antano Pliaugos draugė.

Buvęs advokatas Antanas Pliauga pasinaudojo proga sukurti man dar vieną bylą ir kreipėsi į policiją. Ko pasekoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, neva aš ne pagalbos prašiau, o atbėgau minėtoms žurnalistėms interviu duoti.

Žurnalistė Daina Baranauskaitė – Čiginskienė, piktnaudžiaudama savo visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis, pažeisdama ne vieną žurnalistikos etikos kodekso straipsnį, iškraipiusi faktus, mane šmeižė ir davė melagingus parodymus, taip sąmoningai siekiant man sukelti neigiamas pasėkmes.

Žurnalistė  Daina Baranauskaitė  – Čiginskienė liudindama pasiklydo pati savo mele

2021-11-10 Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teismo posėdžio metu žurnalistė Daina Baranauskaitė – Čiginskienė liudijo, kad apie mano pagalbos prašymą viską papasakojo A. Pliaugai.

Taip pat liudijo neva aš teigiau, kad A.Pliauga nužudė mano motiną ir kitus iškraipytus faktus. Sugalvojo įtraukti į savo susidorojimo planą ir Grigaravičių, teigdama, neva aš jai teigiau, kad jis mane apgirdė neaiškiais medikamentais. Teigė, kad aš ją persekiojau, jai vakarais skambinėjau ir ji ir jos vaikai manęs bijo. Teigė, kad mane reikia būtinai vežti gydyti.

Pokalbio įrašai liudija ką kitą

Minėtą “žurnalistę” mačiau 2019-03-01 tik 1 kartą po užpuolimo, būdama afekto būsenoje, kai prašiausi pagalbos. 2019-03-04 Paskambinau jai telefonu ir dar kartą, mes kalbėjome apie mano užpuolimą ir kad nežinomas nusikaltėlis mane užpuolimo metu apgirdė neaiškiais medikamentais, o ne gerb. Grigaravičius. Grigaravičiaus išvis niekur neminėjau ir neturėjus su juom jokių reikalų. Ji pati teigė, kad pats A. Pliauga, pas ją atvykęs ,eilinį kartą mane šmeižė, teigdamas,neva aš jį persekioju. Susitarėm susiskambinti vakare. Paskambinus, pakeltu tonu išreiškė priekaištus, kad po darbo skambinu, atsijungė. Su minėta “ žurnaliste” daugiau niekada gyvenime nebendravusi, tik 2021-11-10 teismo posėdžio metu. Manęs nepažinodama, kaip asmens, mane šmeižė netgi LL redaktoriui – žurnalistui Aurimui Drižiui, teigdama, kad aš esu psichinis ligonis ir esu gydoma priverstinai psichiatrinėse.

2021-11-10 teismo posėdžio metu paklausiau minėtos žurnalistės, ar aš jos prašiau pagalbos paskambinti į policiją ir artimiesiems. Vis dėl to pati patvirtino, kad prašiau pagalbos, buvau su suplėšytais drabužiais, purvina, su suveltais plaukais ir suprakaitavus, afekto būsenoje.

Kita žurnalistė taip pat liudijo, kad aš prašiau, kad Daina man padėtų ir leistų paskambinti į policiją ir artimiesiems, kadangi savo telefono neturėjau.

Logiškai mąstant

Abi liudytojos teismo posėdžio metu liudijo, kad prašiau pagalbos paskambinti į policiją ir artimiesiems, paklausti ar jiems nieko neatsitiko. Tai kaip aš galėjau teigti, kad Antanas Pliauga nužudė mano motiną? Nėra jokios logikos ! Taip išeina, kad aš prašiau žurnalistės paskambinti nužudytajai (motinai) ir su ja netgi kalbėjau?

Prokuroras Arūnas Juknevičius nesugebėjo (tiksliau sakant piktybiškai nenorėjo) to suvokti net tris metus! Ir už pagalbos prašymą, pasinaudodamas tarnybine padėtimi, mane ir mano šeimą kankina 3 metus.

Prokuroras Arūnas Juknevičius paskyrė kuo daugiau bausmių

Prokuroras neteisėtai prijungė šmeižikišką ikiteisminio tyrimo medžiagą nr. 01-1-48816-18, kuris, nepasitvirtinus įtarimams, prokurorės Lauros Mačiulytės – Valaitės 2019-02-22 sprendimu buvo nutrauktas. Vėliau nieks neapskundė.

Buvo paskirtos, kaip kokiai žmogžudei,4 kardomasios priemonės. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumento paėmimas, reg. policijos įstaigoje 2 kartus į savaitę. Po 2019-10-17 užpuolimo 2019-10-24, vos likus gyvai su daugybiniais kūno sužalojimais, nutraukus nuo lašelinės, praradinėjančia sąmonę, su šlapimo pūsle, nevaikščiojančią iš Kauno klinikų, AAVPK tyrėja Violeta Aušiūraitienė su paprastu automobiliu įsimetė, kaip bulvių maišą, ir atvežė į nusikaltėlių palatą, esančią Alytaus ligoninėje. Paskyrė 2 parų sulaikymą ir mane nevaikščiojančią (nesugebėjau nieko nei perskaityti, nei pasirašyti), saugojo policijos pareigūnė 2 paras. Prokuroras sistemingai teigė, kad gulėdama ligoninėse, vilkinu ikiteisminio tyrimo procesą.

Nepaisant to, kad man inkriminuojamas nesunkus nusikaltimas (BK 154 str. 2 d.) ir kadangi esu neteista, tai pagal LR BK 55 str., jeigu netgi būčiau atlikus minėtą nusikaltimą, man būtų grėsusi tik bauda. Prokuroras, galimai sąmoningai, man skyrė, kuo įmanoma daugiau priemonių, kurios ne tik suvaržė mano teisę į laisvę, bet pakirto garbę ir orumą.

Už pagalbos prašymą, nėra jokios baudžiamosios atsakomybės ir nesvarbu, kokio statuso ar išsilavinimo žmogaus, yra prašoma.

Labai svarbu pažymėti, kad Antanas Pliauga man, grąsindamas susidoroti, tikrai nemelavo

Labai svarbu pažymėti, kad buvęs advokatas A. Pliauga, kuris buvo VGTPT paskirtas atstovauti paveldėjimo byloje, kurią tik žlugdė ir neatliko procesinių veiksmų, kuriuos privalėjo. Man minėto advokato paslaugų atsisakius ir laimėjus paveldėjimo bylą, nuo 2018 m. A.Pliauga sistemingai rašinėjo ant manęs neadekvačius pareiškimus su labai sunkiais kaltinimais, siekdamas, kad aš būčiau nekaltai nuteista ir pasodinta į kalėjimą. Nepavykus nekaltai pasodinti į kalėjimą, sistemingai šmeižė visiems, neva aš esu išprotėjusi. Teigė, turintis įtakingų pažinčių ir grąsino mane, psichiškai sveiką, uždaryti iki gyvos galvos į psichiatrinį kalėjimą.

Dar 2018 m. vasarą Antanas Pliauga su savo dukra teisėja Živile Janavičiene, sistemingai grąsino mane uždaryti į psiciatrinę. Teigė, kad jis turi įtakingų pažinčių, esą Alytaus policija, prokuratūra, teismas yra visi savi. Taip pat teigė, kad aš esu tik paprastut paprasta moterytė ir man jau niekas nepadės. Nors prieš tai pats Antanas Pliauga mane sistemingai girdavo, kad aš esu labai protinga ir netgi siųlė praleisti laiką šiltuose kraštuose. Kuomet Antanas Pliauga dar buvo advokatu ir buvo man VGTPT paskirtas atstovauti paveldėjimo byloje, pastoviai kviesdavosi į savo kabinetą po darbo ir netgi jį užrakindavo. Taip pat kviesdavosi ir į automobilį.

Buvęs advokatas Antanas Pliauga, kuris yra už savo netinkamą elgesį nekartą baustas advokatūros, o Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos 2021 m. balandžio mėn. 13 d. sprendimu, Antanas Pliauga išbrauktas iš asmenų, pripažintų advokatais, sąrašo bei išbrauktas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo nuo 2021m. balandžio mėn. 13 dienos. A. Pliauga vedė bendrą ūkį (kartu gyveno) su dukra teisėja Živile Janavičiene, kuri dirba Alytaus apylinkės teisme, ir Dainiumi Janavičiumi. Pastarasis dirbęs AAVPK pareigūnu, atliko ikiteisminius tyrimus bendradarbiaujant su prokuroru Arūnu Juknevičiumi.

Prokuroro Arūno Juknevičiaus žmona, teisėja Snaigė Juknevičienė, dirba Alytaus apylinkės teisme.

Man gulint kardiologijos skyriuje Alytaus S. Kudirkos ligoninėje, 2020-01-08 gavau iš tyrėjos Violetos Aušiūraitienės kvietimą atvykti į teismo posėdį, kuris turėjo įvykti 2020-01-14 16 val. Parašiau prašymą, kad teismo posėdį atidėtų, kadangi tuo metu gulėjau ligoninėje. Atsakymo jokio negavau. 2020-01-16 prievartos būdu atvykę AAVPK policijos pareigūnai įteikė nutartį 2019-12-31, kurioje teigiama, kad Prokuroro prašymas patenkintas, dėl mano patalpinimo į Utenos psichiatrinį ekspertinį skyrių. Apie minėtą teismo posėdį, nebuvau informuota, nei raštu, nei žodžiu. Apie mistinį 2020-01-14 teismo posėdį, nėra jokių žinių iki šiol.

2019-12-31, dar neturėdama  išvados, teisėja Asta Jakučiūnienė, prokuroro žmonos teisėjos Snaigės Juknevičienės bendradarbė, nusprendė patalpinti mane į Utenos ekspertinį skyrių. 2021-02-15 Alytaus apylinkės teismo teisėja Asta Jakučiūnienė, neturėdama Utenos psichiatrinio ekspertinio skyriaus ekspertizės akto, patenkino prokuroro prašymą mane patalpinti į Rokiškio psichiatrinį kalėjimą. Buvau įkalinta (negydyta), tarp psichiškai nesveikų asmenų, kurie įvykdę po keliatą žiaurių nužudymų (sukapojo kirviu du vyrus), smurto atvejų ir t.t. Su tokiais asmenimis, budama psichiškai sveika, aš turėjau miegoti vienoje palatoje. 2021-03-08 Kauno apygardos teismo nutartimi. 2021-03-09 buvau išlaisvinta iš minėto psichiatrinio kalėjimo.

Utenos psichiatrinio ekspertinio skyriaus ekspertės naudojosi ikiteisminio tyrimo šmeižikiška medžiaga nr. 01-1-48816-18, kuris 2019-02-22 buvo nutrauktas nepasitvirtinus įtarimams. Taip pat iš kitos pateiktos šmeižikiškos medžiagos, kuri nėra pagrįsta jokiais objektyviais duomenimis. Iš pateiktos šmeižikiškos medžiagos ir atliko Utenos psichiatrinio ekspertinio skyriaus ekpertės psichologinę, psichiatrinę ekspertizę. Nebuvo vertinta, kad prieš ir po minėtos “ekspertizės” man 7 Psichiatrai ir 2 Psichologai tyrinėdami nenustatė jokios psichikos sutrikimo ligos. Taip pat perėjau 3 komisijas dėl suteikimo neįgalumo, kuriose dalyvavo po 5 įvairios srities gydytojus. Gulėjau sistemingai kardiologijos skyriuose nuo 2019-10-24 iki 2020-07-16 turėdama nedarbingumą. Visą minėtą laikotarpį buvau gydytojų žinioje. Vėliau, dėl širdies problemų, bet ne dėl kokių tai psichikos sutrikimo ligų, suteikė neįgalumą.

Alytaus apylinkės teismo teisėja Vilma Dapkevičienė, akivaizdžiai nekaltai, vadovaujantis šmeižtu, mane nuteisė 2 kartus ! Užsimerkė į pateiktus faktinius įrodymus (audio, video įrašus, įvairius dokumentus, kurie įrodo mano nekaltumą), dėl Antano Pliaugos, žurnalistės Dainos Baranauskaitės – Čiginskienės, prokuroro Arūno Juknevičiaus ir AAVPK pareigūnų atliktus veiksmus, kurie atitinka nevienam LR BK straipsniui.

Teismo posėdžio metu A. Pliauga teigė, kad aš kenkiu Jų visai sistemai, policijai, prokuratūrai, teismui, medikams…

Antanas Pliauga yra nebaudžiamas, nes Alytaus teisėsauga yra sava?

Antanas Pliauga daugiau nei 20 metų dirbo milicininku, vėliau daugiau nei 20 metų dirbo advokatu. Sistemingai bendravo su policijos pareigūnais, prokurorais, teisėjais, advokatais.

A.Pliaugos dukra Živilė Janavičienė, dirbusi AAVPK pareigūne, advokate, šiuo metu dirba Alytaus apylinkės teismo teisėja.

Živilės Janavičienės vyras Dainius Janavičius dirbo AAVPK pareigūnu ir kartu su prokuroru Arūnu Juknevičiumi tyrinėjo bylas.

Prokuroro Arūno Juknevičiaus, žmona yra Alytaus apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė. Jos bendradarbės teisėjos, Vaidutė Stangvilienė (buvusi teisėja), Asta Jakučiūnienė, Vilma Dapkevičienė, akivaizdžiai priėmė neteisėtai, selektyviai, teismo nutartis, kurios buvo naudingos Antanui Pliaugai ir prokurorui Arūnui Juknevičiui. Taip pat teismo posėdžio metu, A. Pliauga davęs priesaiką, davė melagingus parodymus ir eilinį kartą mane šmeižė. Teisėja Vilma Dapkevičienė to “nematė”.

Alytaus apylinkės teismo pirmininkės Irmutės Kliučinskienės vyras dibo (galimai iki šiol dirba) AAVPK pareigūnu. Irmutė Kliučinskienė į pateiktus mano skundus visiškai nereagavo.

Visa informacija apie pareigūnus gauta iš viešosios erdvės.

Dėl prokuroro Arūno Juknevičiaus tarnybinio pažeidimo svarstymo pagrindžiantys motyvai ir pagrindai

Arūno Juknevičiaus teisiniu išsilavinimu ir kompetencija verčia abejoti ir tas faktas, kad, dar dirbdamas Alytuje vyriausiuoju prokuroru, neiišlaikęs eilinės atestacijos, buvo pažemintas pareigose. Taip pat dėl muštynių su pavaldiniu prokuroru Kostu Vinersku, dėl minėto gavo papeikimą. Prokuroras Kostas Vinerskas “Lietuvos Žinioms” tvirtino;

“Jo nuomone, po to, kas įvyko, dirbti kartu su A.Juknevičiumi sunkiai įmanoma. Be to, esą reikėtų spręsti klausimą, ar negebantis tramdyti emocijų ir pavaldinius kumščiais auklėjantis A.Juknevičius gali eiti įstaigos vadovo pareigas, ar turi teisę nešioti ginklą, nekeldamas pavojaus aplinkiniams.”

„Nejaugi turėjau stovėti ir laukti, kol mane baigs talžyti. Tik gyniausi nuo savo viršininko agresijos”, – teigė pavaldinys.”

Prokurorai, būdami pareigūnais, kurie privalo atstovauti (ginti) Lietuvos Respublikos įstatymus, privalo laikytis prokuratūros etikos kodeksų. Pagal Etikos kodeksą privalantys „vengti tarnybos ir ne tarnybos metu žodžiais arba savo elgesiu paniekinti ar žeminti prokuroro, kaip valstybės pareigūno ir prokuratūros, kaip valstybės institucijos, vardą”.

Prokuroras Arūnas Juknevičius, organizuodamas ir vadovaudamas ikiteisminiam tyrimui nr 03-2-00157-19 (be nusikaltimo fakto), bei jį kontroliuodamas prokuroras Arūnas Juknevičius neužtikrino, kad objektyviai būtini ikiteisminio tyrimo veiksmai būtų atlikti laiku, tam tikrų veiksmų iš viso neatliko, todėl nevykdė jam nustatytos pareigos užtikrinti, kad ikiteisminis tyrimas būtų atliktas per trumpiausią terminą ir išsamiai. Skaitau, kad tokiais veiksmais, mano nuomone, atliko ne tik tarnybinį nusižengimą, veikdamas nerūpestingai, neobjektyviai, bet ir atliko veiksmus, kurie atitinka ne vienam LR baudžiamojo kodekso straipsniui.

Ar gali tokios kompetencijos prokuroras Arūnas Juknevičius atstovauti (ginti) Lietuvos Respublikos įstatymus ?

Prokuroras Arūnas Juknevičius, siekia, kad mane psichiškai sveiką, už pagalbos prašymą, įkalintų į Rokiškio psichiatrinį kalėjimą.

Nors LR teisės aktai numato, kad priverstinai yra gydomi tik psichiškai nesveiki ir pavongi asmenys visuomenėje.

Kas ištikrųjų yra psichiškai nesveikas ir pavojingas visuomenėje?

Ar aš, prašydama pagalbos ir padėkojusi už pagalbą?

Ar prokuroras Arūnas Juknevičius, kuris pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, sistemingai man grąsino ir kankina beveik tris metus, ne tik mane, bet ir mano šeimą?

Kuris būdamas vyr. Prokuroru, darbo metu smurtavo prieš pavaldinį prokurorą Kostą Vinerską, kuriam prireikė net medikų pagalbos.

Tai ar nereikėtų susirūpinti pačio prokuroro Arūno Juknevičiaus sveikata ir jo veiksmais?

Facebook komentarai
});}(jQuery));