Ar daugiau kardinolui V. Sladkevičiui garbės bus „pridedant“ ar „atimant“?

unnamed

unnamed

 

 

 Ar daugiau kardinolui V. Sladkevičiui garbės bus „pridedant“ ar „atimant“?

 

„ Niekas man nepridės ir neatims garbės daugiau nei Dievo man duota“  garsiai Kauno šventųjų apaštalų  Petro ir Pauliaus Arkikatedroje bazilikoje, minėdamas savo kunigystė jubiliejų yra paskęs kardinolas V. Sladkevičius.

 

Kardinolui  V. Sladkevičiui  asmeniškai  buvo  pristatyta KGB bylos  iš  Rusijos, jį  ir  kitų  jį dominusių  asmenų.  Būkite  ramūs, jis nekeršys. Tik mirusieji kartais būna  stipresni  už gyvuosius  ir „lazda turi du galus.“

 

Skubos tvarka buvo atleistas iš LGGRTC direktorius Adas Jakubauskas.  Pagal straipsnį („Laisvas laikraštis“  genocido tyrimo centras „dešimtmečiais“ klastojo istoriją )

 

Prieš keletą metų televizijos vakaro žinios rodė kai Prezidentas teikė apdovanojimą vienam garsiam KGB asmeniui. Teikiant Prezidentui valstybinį apdovanojimą, vienuolė  N.Sadūnaitė, priėjo prie Prezidento ir pasakė: „Prezidente nevalia jam teikti apdovanojimą “  Prezidentas nesustabdė apdovanojimo.  Romos  imperijos laikais, jeigu kelyje Vestalės  ( skaisčiam – netekėjusių gyvenimui pasiaukojusios mergaitės ) sutikdavo vedamus  surakintus vergus ir kuri nors iš vestalių paliesdavo vergą, jam sutekdavo  laisvę. Čia, nukentėjusi nuo KGB disidentė vienuolė, informuoja  „nežinantį“  Prezidentą.  Ir koks moralas? Vienuolės, katalikų bažnyčia, Lietuvos gyventojai nukentėję  nuo KGB  asmenų smurtinės veiklos.  Šiam KGB asmeniui – valstybinis apdovanojimas?  Išdavystė visam Rezistenciniam Lietuvos pasipriešinimui. Rezistentai su kelių eurų pakeltomis „ubagėlių“, pensijomis tyli.

 

Iškilmingai Šventinamas kryžius partizanų žūties vietoje. Po visų apeigų ir kalbų ir padėkų, prieina prie manęs moteris ir sako: „kapelione, čia vienas iš tų organizatorių draugų kurie žudė partizanus, todėl  taip greitai manomai  surado šią vietą. O gal čia tik skaudi apgaulė? Ar buvo  atidžiai patikrinta? Už „patriotinę“ jo  veiklą  jis apdovanojamas  prezidentūroje. O anie jo draugai už partizanų žudynes  taip pat  buvo apdovanoti Maskvos.

 

Kam pasakyti, kad Morta, gavo rezistento iš LGGRTC  pažymėjimą tik dėl to, kad darbavosi bažnyčioje ir galimai sekė kunigą? Sąjūdžio pradžioje rajoniniame laikraštyje aprašytas KGB kolaborantas, Jonas ir tapęs  sąjūdiečiu apdovanojamas Prezidentūroje ir LGGRTC  išduoda  rezistento pažymėjimą? Kam šiuos dalykus pateikti, kad istoriniai faktai būtų peržiūrimi? Manau tai ir buvo vienas iš direktorių, Adas Jakubauskas kuris ėmėsi darbo, kad net susidomėjo kitų valstybių ambasadoriai ir darbuotojai, kuriems  direktorius pasakė, kad čia yra Lietuvos istorija. Kunigui Henrikui paskambino darbuotoja iš LGGRTC, kad gana ilgai yra užsigulėjusi byla, dėl  jūsų pripažinimo rezistentu. Direktorius parašė kunigui dėl pasitikslinimo  kodėl taip ilgai nesprendžiama? Yra pateiktų garbingų, garbingais ordinais  apdovanotų  disidentų,  kunigo  pogrindinės veiklos  draugų prašymas ir mes norime tą prašymą išspręsti, taip kalbėjo darbuotoja. Prasidėjo susirašinėjimas kunigo su pačiu direktoriumi prašant kunigo papildomos medžiagos. Medžiagos buvo pristatyta daugiau nei reikalauja anketa. Manomai reikia „savo“ direktoriaus, kaip kad buvo ankščiau,  asmenims tampant dokumentus  maišais po įvairias palėpes.  Manau, kad čia tik  maža dalis paminėtų skubotų  faktų kaip buvo  prieinama  prie  dokumentų  klastočių neleistiniems  asmenims, ir manau skubotai  atleidžiant ir LGGRTC  direktorių. Nejaugi tiek daug balsavusių Seime  prieš direktoriaus Ado Jakubausko atleidimą yra susitepusių  su KGB, bijant, kad  gali būti paviešinti, kaip „Marija“ ,“Magnolija“, „Fermeris“, „Dėdulė“. „Kazimieras“, „Linelis“, „Šatrija“…  Televizijos  pranešėjai kalba apie pribrendusią  būtinybe  kurti  prie vyriausybės  nepriklausomą  kontrolinį  padalinį  Valstybės  saugumo  sistemoms. Taip yra užsienio  šalyse taip buvo  privačių asmenų Sausio 13 kontroliuojama TSRS  kariuomenės  veikla  keliuose. Prie  karinių miestelių, perklausomi  ir daromi  karinių  radijo stočių įrašai, komandiniai  nurodymai  kariniams daliniams.  Deja sausio 13 Lietuvos  bylai tai buvo neįdomu. Matosi kaip ir LGGRTC  direktoriaus  Ado  Jakubausko  aktyvi veikla  tapo „neįdomi“ o kai kam „žalinga“, susirūpinus net  užsienio

agentams. Kas  saugo Lietuvos saugumą? Pagarbiai kardinolo V. Sladkevičiaus sekretorius  kun. A. Bulotas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));