Ar bus deportuotas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras Simonas Minkevičius?

Tunik1

Tunik1

 

Ar bus deportuotas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras Simonas Minkevičius?

 

 

Zenonas Volkovas

 

 

Tunik1

Kaip jau daugelis įsitikino, kur valstybės pareigūnai, ten lauk nemalonumų. Kai įsigijo automobilių apmokamą stovėjimo aikštelę, nemalonumai prasidėjo ir Klaipėdietei senjorei Aldonai Tunik (toliau Aldonai). Jinai sąžiningai ir laiku mokėjo reikiamus mokesčius valstybei, darbuotojams. Aplinkinių analogiškų a/m stovėjimo aikštelių savininkai, slėpdavo pajamas, apgaudinėdavo valstybę. Nepakentusi apgaulės, Aldona pradėjo juos viešinti. Ir ją galima suprasti. Tarkim Savivaldybei priklausiusiame „aklųjų kombinate“ įsikūrė aikštelė „Rekseda“.  Netoliese, slepiančią mokesčius, aikštelę įsikūrė, buvusioje sanitarinio autoūkio teritorijoje netgi policija, prokuratūros kieme prokuroro I.Lauciaus vairuotojas Virginijus. Senjorė Aldona, norėjusi dirbti lygiomis teisėmis, užvirė ne tik jiems, bet ir sau pragarą. Po ilgų kovų, ne tik paminėtas aikšteles, bet ir dar keletą, nesąžiningai dirbusių ir apgaudinėjusių valstybę, aikštelės buvo uždarytos. Įsivėlusi į šį teisinį nihilizmą, Aldona nusisamdė advokatą Arūną Žliobą. Viso šiam gerbiamam advokatui Aldona sukišo virš 30 000 litų. Tarkim gauna advokatas 1000 Lt, pajamų orderyje fiksuoja 100 Lt ir t.t. Kadangi advokatas A.Žlioba tinkamai neatstovavo Aldonos ir pastarasis tai pripažino, bei pažadėjo pusę t.y. 15000 Lt grąžinti. 2008-03-07 d. pagal išankstinį susitarimą Aldona atvyksta pas minėtą advokatą. Aldona žinodama jo nesąžiningumą, elgėsi apdairiai. A.Žlioba buvo pasiruošęs pinigų atgavimo iš jo pakvitavimą, kuriame pats rašydamas pakvitavimą prisipažino, kad „Aldona per įvairius laikotarpius padavė 15 000 litų kuriems nebuvo savalaikiai išrašyti kasos orderiai. Todėl patvirtinu kad gerbiamas (tik ne Aldonos –Z.V.) advokatas šiandieną _____  Arūnas Žlioba man grąžino už neatliktas paslaugas. Dėl šios sumos pretenzijų neturėsiu.“  Kadangi advokatas Aldonai pinigų ne tik kad nedavė, bet ir neparodė turintis, Aldona pakvitavimo nesirašė. 

        Pradėjo susirašinėjimas, tiksliau advokato A.Žliobos tolimesni gudravimai. Štai ką rašo A.Žlioba Aldonai: „Šiandien buvote atvykusi į Kontorą ir paprašėte grąžinti dalį civilinėse bylose sumokėtos sumos ir nutraukti teisinių paslaugų teikimo sutartį, nes bylose nebuvo pasiektas norimas rezultatas. 

      Informuojame Jus kad sutinkame dėl teisinių paslaugų nutraukimo Jūsų vadovaujamai įmonei. Taip pat dar kartą nurodome, kad Jūsų prašymas dėl įmokėtų pinigų grąžinimo turi būti pateiktas raštu, užpildžius siunčiamą formą. Dar kartą paaiškiname, kad gavę užpildytą formą ( apie pinigų gavimą Z.V.), nedelsiant Jus informuosime apie priimtą sprendimą. Pridedama: 1. Pareiškimo dėl įmokėtų (grąžintų – Z.V.)  pinigų grąžinimo forma.“ Kaip supratote, Aldona pasirašys, kad gavo pinigus, o vėliau A.Žlioba informuos apie jo primtą sprendimą. O sprendimas, jau žinant savęs gerbiamo A.Žliobos, manau būtų aiškus, kad gerbiama Aldona pinigus jau gavo, apie ką mes turime Jūsų pasirašytą pakvitavimą. Vyko pastovūs A.Žliobos ir prisipažinimai, ir atsirašinėjimai. Jeigu A.Žlioba ketino grąžinti pinigų dalį t.y. 15000 Lt, galėjo  pervesti į Aldonos sąskaitą, ko vėliau niekas nebūtų galėjęs nuginčyti, kad negrąžino.

      Aldona dėl A.Žliobos galimo sukčiavimo, kreipėsi į įvairias instancijas. Štai vienas atsakymas iš Lietuvos advokatūros, pasirašytas tarybos pirmininko pavaduotojos Ingridos Montvydienės.  „Informuojame, kad Lietuvos advokatūroje gavus 2008-08-25 Klaipėdos m. apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr.30-2-00071-08 dėl Arūno Žliobos veiksmų, buvo atnaujintas Jūsų 2008-03-12 skundo nagrinėjimas. Skundas dėl advokato A.Žliobos profesinė veiklos buvo išnagrinėtas 2008-10-16 Advokatų tarybos posėdyje.

      Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad A.Žlioba jokios neteisėtos veiklos, susijusios su buhalterijos duomenų tvarkymu, neatliko ir neklastosjo dokumentų, kaip teigiama Jūsų skunde. Atsižvelgiam į tai, kad advokato A.Žliobos veiksmuose taip pat nenustatyta nei Advokatūros įstatymo, nei Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatų pažeidimų, galinčių būti advokato drausminės atsakomybės pagrindu, Advokatų taryba nusprendė nekelti advokatui A.Žliobai drausminės bylos.“ 

       Jeigu pats A.Žlioba save vadina gerbiamu, tai ačiū dievui taip nemano Lietuvos advokatūra. Vis šis tas Aldonos laimėta, nes jai rašant atsakymus jinai įvardijama kaip gerbiama, nors mūsų manymu pagrįsti jos skundai tinkamai nenagrinėjami, vyksta tik atsirašinėjimai, kaip sakant viena ranka rašo gerbiama Aldona, kita ranka su mazgote senjorei per veidą.

       2008-03-19 Klaipėdos m.apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-2-00071-08 pagal BK 222 str. 1 d., dėl advokato  A.Žliobos galimai apgaulingos apskaitos tvarkymo. 2008-07-15 ikiteisminio tyrimo Nr.30-2-00071-08 mežiagoje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai suklastotų 2006-06-05 ir 2006-06-07 teisinių paslaugų sutarčių pagal BK 300 str. 1 d.

       Klaipėdos m. apylinkės prokuratūros l.e. 4-ojo sk.vyriausiojo prokuroro pareigas Donato Blinstrubio 2009-06-04 nutarimu minėtas ikiteisminis tyrimas nutrauktas, konstatavus, kad nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimų, numatytų LR BK 222 str. 1 d ir 300 str. 1 d., požymių.

Tunik2

        Kadangi po Aldonos skundo, ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus vyriausiasis prokuroras Zenonas Burokas konstatavo, kad patikrinus minėto tyrimo Nr.30-2-00071-08 medžiagą, nustatyta, kad tyrimas byloje atliktas neišsamiai, neištirtos visos tyrimui reikšmingos aplinkybės, specialistas neatliko advokato A.Žliobos kontoros finansinių dokumentų tyrimo, netgi netikrino, ar visos lėšos , gautos iš Aldonos buvo užpajamuotos adv.A.Žliobos kontoroje atstovavimo minėtai Aldonai laikotarpiu, todėl prokuroro D.Blinstrubio 2009-06-04 nutarimas yra nepagrįstas ir naikintinas.

      Ir kas gali paneigti, kad šis prokuroras, piktybiškai nieko netyręs ar iš vis neturintis kvalifikacijos,  nutraukęs ikiteisminį tyrimą, neturėjo naudos. 

       Aldonos susirašinėjimas su „teisinės“ valstybės pareigūnais pastoviai tęsiasi.  Štai Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2015-07-17 d.sprendimas Nr.454, pasirašytas netgi pačio tarybos pirmininko Igno Vėgėlės. Kuriame teigiama, kad Aldonos rašytus Seimo nariui V.Gailiui 4 raštus išnagrinėjo. Kadangi 2015-02-17 adv.A.Žlioba savo paaiškinime nurodė, kad Aldonos skundas dėl tų pačių aplinkybių  Advokatų tarybos posėdyje išnagrinėtas dar 2008-10-16. advokatų tarybai buvo pateikti A.Žliobos  aplinkybes pateikti aplinkybes paaiškinantys dokumentai ir rašytiniai bei žodiniai paaiškinimai. Nuspręsta advokatui A.Žliobai nekelti netgi drausminės bylos. Prirašyta dar aibės šikpopierų, kokios instancijos neva tyrė Aldonos skundus kurie nepasitvirtino ir jais toliau netirdami vadovaujasi.

      Daugelis nebesupranta, kas čia dedasi toje mūsų „teisinėje“ Lietuvėlėje. Lietuvos generalinės prokuratūros prokurorai: Burokas, Jasaitis, Gudžiūnas išsamiai patikrinę  bylas, radę aibes pažeidimų, tyrimus vėl atnaujina, po kiek laiko Klaipėdos prokurorai, vėl nutraukia. Ir visi patenkinmti išskyrus senjorę Aldoną, kuri teigia, kad jeigu įvyko biznis „mieždu sebia“ (tarp savų) niekur teisybės žmogus neberas. Dėl  motinos mulkinimo, su šiuo advokatu kalbėjosi atvykęs į Lietuvą ir Aldonos sūnus, dirbantis Londono aukščiausiajame teisme. Advokatas paguodė, kad gali atidirbti kitose motinos bylose, bet pinigų nebegrąžinsiąs. A.Žlioba taip pat nepaaiškino kur senjorės Aldonos pinigėliai „išsiparino“. Gal pinigėliai „suėjo“ kotedžo,  Giruliuose prie jūros, statyboms, gal besaikiai prabangiam kabinetui įsirengti, gal pakišoms ir t.t. Senjorė Aldona žinodama, kad iš adv. A.Žliobos skolos nebeatgaus, norint atstatyti teisingumą, siūlo jiems kompromisą. Dėl advokato kaltės atsiradusios skolos 10 000 eurų „Sodrai“, ją padengti įpareigoti patį A.Žliobą.  Tiek „Sodra“, tiek advokatas prižiūrimi valstybės ir lai aiškinasi tarpusavyje.  Mums yra žinomų atvejų, kai nusisamdžius advokatą, šis nueina tarkim pas skriaudiką ananstolį ir problemą išsprendžia be teismų. Taip galėtų būti ir šiuo atveju.  Kiekvienas advokatas yra apdraustas 100 000 Litų. Čia anot Aldonos vyksta gišeftas ir su teisėjais. Pvz. Prieš teismo posėdį, kad teisėjas Egidijus Mickevičius nepatenkintų Aldonos pareiškimo ir žala nebūtų išskaičiuota iš draudėjo, vėliau galimai regreso tvarka iš pačio A.Žliuobos, šis sustabdo ar laikinai nutraukia draudimo sutartį. Praėjus posėdžiui vėl atnaujina. Kiek kartų tai darė A.Žliuoba, tikslių duomenų neturime. Viso, kaip teigia Aldona, jau įvyko 48 posėdžiai. Argi tai ne išsityčiojimas iš garbios senjorės? 

      Advokato profesinė veikla neabejotinai priskiriama prie sričių, turinčių ypatingai svarbą visuomenei, todėl valstybė kelia specialius griežtesnius elgesio standartus asmenims, užsiimantiems advokato profesine veikla. Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai įpareigoja advokatą sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis duotos advokato priesaikos, įstatymų ir etikos kodekso reikalavimų, elgtis dorai ir pilietiškai. Etikos kodekso 1,2 punktas reikalauja advokato profesinėje veikloje laikytis teisinių ir moralinių įpareigojimų klientui, teismams bei kitoms institucijoms, advokato profesijai ir visuomenei. Minėto kodekso 1,3 punkte nurodyta, kad advokatas visada privalo saugoti profesinę garbę ir orumą ir nediskridituoti advokato vardo, duotos priesaikos ir teisingumo idėjos. Etikos kodekso 6,6 punkte nurodyta, jog advokatas privalo konsultuoti, ginti klientą ar jam atstovauti sąžiningai, rūpestingai ir protingai.

      Ar sąžiningai elgiasi advokatas A.Žlioba, Klaipėdos prokurorai, teisėjai ir pats Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė, prieštaraudamas Lietuvos generalinės prokuratūros prokurorams, spręskite patys. Mes pasiliekame teisę ginti garbingą, sąžiningą pilietišką senjorę Aldoną Tunik.               

 

P.s.Dar Aldona nori priminti, kad advokatas A.Žlioba už laikytas 2 automašinas jos apmokamoje aikštelėje, atsiimdamas naktį mašinas sargui pasakė, kad dieną atsiskaitys su pačia Aldona. Sargas žinodamas, kad tai advokatas A.Žlioba patikėjo jo žodžiais. Deja lyg šiol nėra atsiskaitęs.  

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));