Apie Gintauto Pangonio metodus – „Grigiškes” jis perėmė kaip tikras reideris

Apie Gintauto Pangonio metodus – „Grigiškes” jis peremė reideriavimo metodais

Vis daugėja informacijos apie AB „Grigeo” ir „Grigeo Klaipėda” savininką Gintautą Pangonį. Vienas garsiausiu Lietuvos verslininkų, deklaravęs apie 50 mln. eurų turto, dar 2001 m. labai keistu būdu perėmė AB „Grigiškės” kontrolę.

Iš VŽ straipsnio 2000-09-14: UAB “Bitė GSM” akcininkas Danijos telekomas “Tele Danmark” iš bendrovės generalinio direktoriaus pareigų atleido Gintautą Pangonį. VŽ žiniomis, p. Pangonis atleistas dėl bendrovės turto švaistymo. Vakar p. Pangonis iš “Bitės GSM” patalpų buvo išlydėtas su apsauga. VŽ žiniomis, jo atleidimo priežastis buvo įtartinos įvairių pirkimų sutartys. “Bitės” akcininkams įtarimų kėlė įmonės pastatus statančių ar rekonstruojančių statybos bendrovių parinkimas, automobilių pirkimas, telekomunikacijų ryšių bokštų statybos.

Išvarytas iš „Bitės”, G.Pangonis greitai pasirodė AB ‘Grigiškėse”.
2001 m. pavasarį jis buvo paskirtas laikinuoju įmonės vadovu, prieš buvusią administraciją pasitelkęs „Ekskomisarų biurą”, aiškina pripažįstąs visas teisėtas priemones ir žada atsistatydinti, jei neteisėti veiksmai bus įrodyti.
LŽ rašė, kad praėjusio didžiausio šalyje Grigiškių popieriaus fabriko teritoriją pradėjo saugoti apsaugos bendrovė „Ekskomisarų biuras”. Saugos tarnybą pasamdė naujoji fabriko akcininkų valdyba, sustabdžiusi dalies įmonės vadovų įgaliojimus ir užkirtusi jiems kelią patekti į fabriko teritoriją. Dalis fabriko darbuotojų ir akcininkų „Ekskomisarų biuro” veiksmus vadina tiesiog fabriko užgrobimu.
Fabriko generalinis direktorius R.Jadenkus, laikinai nušalintas nuo pareigų, nesutinka su naujosios valdybos sudarymu bei sprendimais ir žada artimiausiu metu kreiptis į teismą. Neramumai AB „Grigiškės” prasidėjo įvykus neeiliniam akcininkų susirinkimui. Per jį buvo paleista stebėtojų taryba ir išrinkta nauja. Joje 4 vietos atiteko seniesiems akcininkams, o 5 naujiesiems, atstovaujamiems „Ginvildos investicijos”, šiuo metu turinčios 35 proc. įmonės akcijų. Naujoji stebėtojų taryba suformavo ir naują bendrovės valdybą, jos pirmininku tapo „Ginvildos investicijos” atstovas G.Pangonis, paskirtas ir laikinuoju įmonės generaliniu direktoriumi. Naujosios valdybos sprendimu laikinai buvo sustabdyti ne tik buvusio bendrovės vadovo, bet ir personalo, technikos, finansų direktorių įgaliojimai. AB „Grigiškės” generalinio direktoriaus R.Jadenkaus teigimu, nušalinti įmonės vadovai neatsisako perduoti savo įgaliojimų, tačiau mano, kad tai turėtų būti daroma nepažeidžiant įstatymų. Pasak R.Jadenkaus, nauja išrinkta stebėtojų taryba, neatleidusi valdybos, kurios kadencija baigiasi tik po 2 metų, paskyrė naują valdybą.

„Tai buvo padaryta kategoriškai prieštaraujant keturiems stebėtojų tarybos nariams ir pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymą”, – įsitikinęs bendrovės generalinis direktorius. Jam atstovaujančio teisininko Donato Jurgučio teigimu, pagal Akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnį atleidus senąją valdybą, nauja turi būti renkama dviejų trečdalių balsų dauguma, o šiuo atveju tai buvo padaryta paprasta balsų dauguma.
„Ruošiamės skųsti teismui stebėtojų tarybos priimtą nutarimą, taip pat prašyti teismo sustabdyti bet kokius naujos valdybos, o ji mūsų požiūriu yra neteisėta, veiksmus”, – sakė teisininkas. Didžiausiu netikėtumu bendrovės generalinis direktorius vadina naujosios valdybos sprendimą nusamdyti „Ekskomisarų biurą”, šiuo metu saugantį įmonę.
„Man tai buvo labai netikėta, – teigė R.Jadenkus. – Tai sužinojome vėlų penktadienio vakarą. Kai kitą dieną atvažiavome į gamyklą, nebuvome įleisti”. Pasak vadovo, bendrovėje yra savi apsaugos darbuotojai. Vienas iš „Ekskomisarų biuro” vadovų Petras Liubertas įmonės generaliniam direktoriui praėjusį šeštadienį aiškino, jog su AB „Grigiškės” sudaryta saugos sutartis, tačiau pripažino, kad ant sutarties nėra būtino dalyko – užsakovo antspaudo, tik laikinojo direktoriaus G.Pangonio parašas. Vakar laikinasis direktorius LŽ aiškino, kad antspaudas… nebūtinas, užtenka ir jo patvirtinto parašo.
Naujoji „Grigiškių” vadovybė, norėdama „pranešti apie bendrovėje susidariusią padėtį”, surengė spaudos konferenciją. Laikinojo įmonės generalinio direktoriaus G.Pangonio teigimu, kai kurių „Grigiškių” vadovų įgaliojimai buvo sustabdyti, nes jų veikla „buvo didžiausias trukdymas atlikti finansinę reviziją”. Pasak laikinojo vadovo, apie R.Jadenkaus ir kitų atleidimą bus kalbama tik po atlikto bendrovės audito. Paklaustas, ar toks sprendimas buvo priimtas ne todėl, jog šie žmonės atsisakė parduoti turimas įmonės akcijas, G.Pangonis patvirtino tokią informaciją. „Taip. Jie blokavo mūsų valdybos sprendimus, tiesiog neįleido mūsų, ir pradėjo derėtis dėl akcijų pirkimo nerealia kaina”, – sakė laikinasis vadovas.
Oficialiai pateiktais duomenimis, šiuo metu didžiausias AB „Grigiškės” akcininkas yra bankas „Snoras”, turintis 29 proc. akcijų, ir „Ginvildos investicija”, turinti apie 8 proc. Apie 18 proc. akcijų priklauso nušalintiems įmonės vadovams, iš jų maždaug 8 proc. turi generalinis direktorius. Kitas akcijas valdo daugiau kaip 4 tūkst. smulkiųjų akcininkų. Beje, direktoriaus R.Jadenkaus teigimu, iki skandalingojo akcininkų susirinkimo įmonės vadovams priklausė 35 proc. akcijų. Po tam tikrų „Ginvildos investicijos” pasiūlymų prieš pat susirinkimą šis skaičius sumažėjo. Laikinasis generalinis direktorius G.Pangonis patvirtino, jog „Ginvildos investicija” per metus ketina įsigyti 51 proc. „Grigiškių” akcijų.
Paklaustas, kokie interesai atvedė „Ginvildos investiciją” į Grigiškes, G.Pangonis sakė: „Turbūt kaip ir kiekvienas akcininkas nori uždirbti pinigų”. Pasidomėjus, ar tai nesusiję su planais vėliau įmonę parduoti, laikinasis vadovas teigė, jog „Ginvildos investicijos” tikslas – rasti strateginį partnerį, kad bendrovei atsivertų papildomos rinkos. „Kaip žinote, pasaulyje rinkos yra padalytos ir „Grigiškės” atrodo gana mažos, lyginant su kitais popieriaus pramonės gigantais”, – teigė jis. G.Pangonis nepaneigė galimybės, jog „Grigiškės” gali būti parduotos. „Nebūtinai viską parduoti. Tai gali būti ir partneris. Yra įmonių, kurios domisi”, sakė „Ginvildos investicijos” atstovas. Šiuo metu sklinda gandai, jog už „Grigiškių” akcijas supirkinėjančios bendrovės slepiasi agresyvūs Estijos verslininkai, turintys panašią gamyklą ir norintys tapti vienvaldžiais Baltijos šalių rinkoje. Tokius spėjimus vakar G.Pangonis atmetė. Draudimai Laikinasis AB „Grigiškės” generalinis direktorius teigė, jog samdyti „Ekskomisarų biurą” naujoji administracija buvo priversta. „Nemanau, kad buvę vadovai būtų pavojingi žmonės, bet kadangi pasigirdo kalbų, klausimų, ar nebijome, jog fabrikas gali sustoti, valdyba priėmė sprendimą imtis papildomų atsargumo priemonių”, – sakė G.Pangonis. Jis taip pat teigė, jog generaliniam direktoriui R.Jadenkui į įmonę įeiti leidžiama. „Jis tik negali eiti kur nori ir kada nori”, – sakė G.Pangonis. Beje, tuo įsitikino ir LŽ žurnalistai, apsaugos sutikti prie įmonės vartų ir nulydėti iki vadovo kabineto. Ten taip pat budėjo du „Ekskomisarų biuro” darbuotojai.

Facebook komentarai
});}(jQuery));