Algirdo Paleckio senelis savo drąsiais leidimais iš Arkties platybių išgelbėjo 200 lietuvių tremtinių vaikų, rizikuodamas sėsti į kalėjimą

Algirdo Paleckio senelis savo drąsiais leidimais iš Arkties platybių išgelbėjo 200 lietuvių tremtinių vaikų, rizikuodamas sėsti į kalėjimą

Posted: August 19, 2015 in Uncategorized

121213005_Algirdas-Paleckis

Nuotr. Algirdo Paleckio senelis Justas Vincas Paleckis savo leidimais išgelbėjo apie 200 vaikų nuo mirties.

Apie 30 proc. Lenos deltos tremtinių išmirė nuo ligų ir epidemijų.

Vien nuo vidurių šiltinės epidemijos mirė apie 700 žmonių.

Išmirus tėvams, liko daug vaikų našlaičių, kuriais nebuvo kam rūpintis.

Lietuvoje buvo susirūpinta visiškais našlaičiais.

Keturiasdešimt našlaičių vaikų, tarp jų ir buvusio ministro Aravičiaus vaikai, buvo parvežti į Lietuvą.

Žinoma Kauno labdarybės veikėja Marija Nemeikštaitė pasakojo, kad, karui pasibaigus, ir atsinaujinus pašto susisiekimui su tremtiniais, iš Sibiro pradėjo plaukti žinios apie tremtyje atsiradusius našlaičius.

Tuo reikalu buvo kreiptasi į Raudonojo Kryžiaus draugiją ir į J.Paleckį.

Buvo gautas leidimas vykti į Sibirą, surankioti našlaičius ir parvežti juos į Lietuvą.

Lėšas kelionei duodavo Raudonojo Kryžiaus draugija ir privatūs asmenys, susirūpinę savo giminių našlaičiais.

Daugiausia našlaičių iš Sibiro parvežė Jakūbėnaitė.

Ji aplankė Irkutską, Bykovo iškyšulį (Lenos žiotyse), Altajaus ir Krasnojarsko kraštus  bei kitas tolimas vietoves.

Buvo siunčiami žmonės ir į Komijos kraštą, iš kur, be kitų, buvo parvežti du Vytauto Putvio vaikai – visiški našlaičiai.

Buvo leidžiama išvežti našlaičius iki 14 metų.

Parveždavo ir vyresnius, daugiavaikių šeimų vaikus, bei turinčius motinas ir net abu tėvus.

IŠ VISO, NEMEIKŠAITĖS ŽODŽIAIS, BUVO PARGABENTA IR IŠGELBĖTA APIE 200 VAIKŲ.

Vėliau leidimai vežti našlaičius iš Sibiro buvo nutraukti.

Zigmas Toliušis

Mano kalėjimai. p.240-241

Facebook komentarai
});}(jQuery));