Algirdas Endriukaitis : DĖL SISTEMINIO ŽMONIŲ PRIEVARTAVIMO IR NAUJO KANKINIMO BŪDO ČEČĖNIJOJE

1530021014_Briedis_naujiena_Karas._Cecenijos_tragedija_foto

1530021014_Briedis_naujiena_Karas._Cecenijos_tragedija_foto

Kreipimasis į ESBO

 

DĖL SISTEMINIO ŽMONIŲ PRIEVARTAVIMO IR NAUJO KANKINIMO BŪDO ČEČĖNIJOJE

Iš Čečėnijos pastoviai gauname informaciją apie ten vykdomą totalų žmonių persekiojimą ir prievartavimą. Formali Čečėnijos administracija neigia savo vykdomą beprecedentinį ir žiaurų žmonių prievartavimą už nuomonės pasakymą arba kerštauja už tokių asmenų giminių buvimą Vakarų Europos šalyse kas iškart interpretuojama  kaip nelojalumo ženklas esamam režimui.

Žmonės dėl represijų nedrįsta kreiptis į tarptautines žmogaus teisių gynimo organizacijas, o visos vietinės administracijos institucijos absoliučiai pavaldžios vietinei administracijai ir intensyviai vykdo jų nurodymus. Iš kitos pusės, prievartos veiksmus atliekantys pareigūnai veikia anonimiškai ir viešoji, oficialioji administracija apie prievartos veiksmus arba dingusį asmenį atsako, kad čia jie nieko nedarė, nieko nežino ir todėl nieko padėti negali.

Pateikiame porą šio mėnesio epizodų. Rugsėjo 7 dieną 19-metis jaunuolis S. Tepsurkajevas ,,nežinomų“ asmenų buvo pagrobtas. Jis buvo mušamas ir jo atžvilgiu panaudotas iki šiol nežinomas kankinimo būdas. Jis buvo išrengtas nuogai ir verčiamas per savo išeinamąją angą sėstis ant šampano dydžio butelio. Visa tai buvo filmuojama ir rodoma tikslu įbauginti kitus, kad jie nedrįstų ką nors pasakyti dėl administracijos pareigūnų nusikalstamų veiksmų. Šitokį negirdėtą istorijoje kankinimo veiksmą teko patirti pirmą kartą ir tokia praktika yra Čečėnijoje egzistuojančio žiaurumo, prievartavimo ir akivaizdaus nusikaltimo sisteminis simptomas, kurio kasdienybė ne kiekvienu, retu atveju patenka į civilizuoto pasaulio žinojimą ir dar mažiau į teisinės humanitarinės atsakomybės lauką pagal pripažintą imperatyvinį civilizuotų tautų teisės principą elementariai gerbi žmogaus teises.

8 rugsėjo A. Zakajevas, čečėnų egzilio vyriausybės vadovas, pasmerkė minėtą faktą. Iškart keletas A. Zakajevo giminaičių, gyvenančių Čečėnijoje ,,nežinomų“ asmenų buvo iš namų pagrobti, kažkur nuvežti, ir psichologiškai prievartauti. Be jokio paaiškinimo iš jų pareikalauta ,,atsiprašyti“ už A. Zakajevo minėtos privartos vertinimą ir atsisakyti giminystės su A. Zakajevu.

Prievartavimas su atvirais grasinimais ir bauginimais yra tarptautinės teisės draudžiamas elgesys, t. y. nusikaltimas žmoniškumui. Čečėnija ir jos administracija nėra tas subjektas, kuris išimtinai tik savo nuostata ir prerogatyva daro tokius nusikaltimus žmoniškumui. D. Britanijoje žinomos Rusijos dvi cheminės atakos prieš Litvinenką ir Skripalį parodo kas formuluoja ir duoda sisteminį nusikaltimų vykdymų pavyzdį ir idėją. Tą patį galima pasakyti ir dėl Navalnio Rusijos teritorijoje smurto.

Tarptautinėje teisėje yra jus cogens principas, Tai civilizuotų tautų teisės nuostata, kad genocidas ir nusikaltimai žmoniškumui yra kategoriškai ir imperatyviai privalo būti išnagrinėjami ir juos pažeidę asmenys turi būti nubausti. Tokio pobūdžio nusikaltimams besąlygiškai netaikoma senatis.

Primintina, kad Tarptautinio Niurnbergo karo tribunolo nuostatos galioja ir šiandien kaip tarptautinės teisės normos. Šio Tribunolo Statuto 6 straipsnis kalba apie atsakomybę už persekiojimą politiniu, rasiniu ar religiniu pagrindu. Niurnbergo Tribunolo 1 principas nurodo: ,,Bet kuris asmuo, padaręs veiką, kuri laikoma nusikaltimu pagal tarptautinę teisę, yra traukiamas atsakomybėn ir baudžiamas.“

Beje, šiame teisės akto 4 principe yra nuostata dėl atsakomybės ir vykdant kieno nors įsakymą. Mūsų atveju, kaip žinoma iš praktikos, represijos vykdomos Čečėnijos administratorių R. Kadyrovo ir M. Daudovo nuostatomis, todėl paaiškinimas, kad tai atlieka kažkas kitas be jų nurodymų neįtikėtina. Lygiai taip žinoma, kad Stalinas asmeniškai žmonių nešaudė kaip ir Hitleris žydų, bet kaip vadovai tai siekė ir organizavo ir už tą veiką atsakingi baudžiamąja tvarka.

Čečėnams dabar svarbu kaupti faktus, galimai ir neviešinant, bet ateis laikas, kai organizatoriai, įkvepėjai  ir sprendėjai atsakys pagal tarptautinę teisę be senaties, nes nusikaltimai akivaizdūs. Šiuo atveju Čečėnijos vadovų ir represijų vykdytojų atsakomybė yra tapati.

Prašome Jūsų teisiškai įvertinti šiuos ir kitus žinomus nusikaltimų žmoniškumui Čečėnijoje faktus ir pareikalauti Rusijos, kaip ESBO nario, viešo paaiškinimo dėl sąmoningo šiurkštaus humanitarinės teisės nuostatų nesilaikymo..

 

Algirdas Endriukaitis

Tarptautinės parlamentarų grupės Čečėnijos problemoms generalinis sekretorius

 

2020-09-21

Facebook komentarai
});}(jQuery));