Aldona Meilutytė : Ar mes visiškai bejėgiai pasipriešinti patyčioms?

suha

suha

Ar mes visiškai bejėgiai pasipriešinti patyčioms?

Įtariamieji Danėlius ir Petrošius, galima  manyti, susitvarkys savo reikalus, ne apie juos čia kalba. Kalbu apie mus, iš kurių valdžia, šiuo atveju STT, begėdiškai tyčiojasi. Nežinau, gal kai kas ir tiki, kad tai šventa tiesa šis  STT š.m. gegužės 5 d. paskelbtas pranešimas, jog atlikus vidinį patikrinimą buvo nustatyta, kad STT pareigūnas Renatas Martišius jokių ne tik neteisėtų ar nusikalstamų, bet ir apskritai netinkamų veiksmų nepadarė. Kaip dabar įprasta sakyti: “Vsio zakonno”. Nieko kompromituojančio nei R.Martišiaus, nei kitų aukštų valstybės valdžios pareigūnų veiksmuose nenustatyta. O gal nenorėta nustatyti? Tačiau pats STT direktorius Žydrūnas Bartkus paskelbė, kad nenustatyta.

Sakau tiesiai: negaliu tuo patikėti. Labai svarbi aplinkybė, kad STT nepaneigė R.Martišiaus susirašinėjimo tikrumo. R. Martišius susirašinėjo su kitu atsakingu STT pareigūnu – STT Vilniaus valdybos viršininko pavaduotoju Robertu Žilinsku. R.Žilinskas, kaip suprantu, yra  tiesioginis R.Martišiaus viršininkas. Taigi, kai viršininkas teiraujasi savo pavaldinio, kodėl būtent ta teisėja ikiteisminio tyrimo byloje spręs įtariamosios J.Bikulčienės suėmimo klausimą,”Kodėl ji?” – klausia R.Žilinskas, R.Martišius atsako: “Viskas OK. Su teisėju kalbėjau”. R.Žilinskas toliau teiraujasi: “Dabar kalbėjai?” R.Martišius atsako: “Taip”.

Ar šis pokalbis nerodo, kad R.Žilinskas buvo suinteresuotas iš anksto užsitikrinti, kad įtariamoji J.Bikulčienė būtų suimta ir todėl jam buvo labai svarbu žinoti, koks teisėjas spręs suėmimo klausimą. Teisėjų pavardės slepiamos – visiškai neaišku kodėl. Juk jeigu teisėjai sąžiningai atlieka savo pareigas – kodėl jie turi veikti kaip neatpažįstami asmenys, incognito?

suha

Nuotr. : teisėja Suchanskienė (dešinėje su „froilen”), kuri po STT „apdorojimo” sąmoningai pasiuntė nekaltą moterį Joaną Dikulčienė (nuotr. kairėje) į kalėjimą. Pati auka, paklausta, kokie buvo suėimimo pagrindai, atsakė : „Susirašinėjimuose minima Suchankienė Miglė. Žinokit formaliai surašė iš BPK kodekso – slėpsis, trukdys tyrimui. Dokumentai pas advokatą, bet tikrai niekas nesistengė rasti kažko panašaus į realybę. O kam? Nors tokių duomenų nei buvo tada, nei vėliau”,

Nėra aišku, bet atrodo, kad iš pradžių buvo nuspręsta, kad įtariamosios J. Bikulčienės suėmimo klausimą spręs moteris teisėja, buvusi prokurorė, bet iš tikrųjų suėmimą sankcionavo kitas teisėjas. Kažin kodėl? R.Martišius užtikrino savo viršininką: “Viskas OK. Su teisėju kalbėjau”. Ar tai nereiškia, kad su teisėju iš anksto aptartas įtariamosios suėmimo klausimo sprendimas? Ką reiškia tas pasakymas „Viskas OK“?

Štai kaip aiškinamas šių pareigūnų elgesio teisėtumas STT atlikto vidinio tyrimo išvadose:

“Dėl bendravimo su teisėju. Surinktų aplinkybių visuma patvirtina, kad nėra duomenų, jog STT pareigūnas būtų daręs neteisėtą poveikį ar kitaip siekęs paveikti teisėjus, sprendusius kardomųjų priemonių skyrimo klausimus Nacionalinio kraujo centro tyrime. Vidinio patikrinimo metu abu teisėjai patvirtino, kad dėl kardomųjų priemonių skyrimo su STT pareigūnais nebendravo ir jokio spaudimo ar poveikio nepatyrė. STT taip pat nėra gavusi pranešimų iš šių ar kitų teisėjų dėl galimo STT pareigūnų neteisėto poveikio jų nagrinėjamose bylose. Taip pat STT neturi duomenų, kad tokio pobūdžio pranešimai būtų gauti prokuratūroje ar kitose ikiteisminio tyrimo įstaigose“.

Taigi, „surinkusi aplinkybių visumą“,  STT nenustatė pareigūnų R.Martišiaus ir R. Žilinsko veiksmuose nieko blogo. Kadangi abu teisėjai patvirtino, kad ne apskritai su STT pareigūnais nebendravo, bet dėl kardomųjų priemonių skyrimo įtariamiesiems Nacionalinio kraujo centro byloje su STT pareigūnais nebendravo, ir, be to, teisėjai nėra pranešę prokurorams ar kitoms ikiteisminio tyrimo įstaigoms, kad jiems STT pareigūnai daro spaudimą ar poveikį, todėl nustatyta, kad abu pareigūnai elgėsi tinkamai, nieko kompromituojančio jų tarnybinį elgesį tame susirašinėjime nėra. Įprastas susirašinėjimas darbo klausimais… Kaip abu pareigūnai patys aiškina savo susirašinėjimą – neaišku, atrodo, kad vidinį patikrinimą atlikusių  tyrėjų šis klausimas nedomino.

Tačiau aišku, kad kiti STT pareigūnai, tie, kurie nusprendė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl advokatų ir verslininko šantažavimo STT direktorių  Ž.Bartkų ir tyrėją V.Kerbelienę, taip negalvojo: koks čia gali būti šantažavimas ar neteisėtas poveikis, jeigu žadama paskelbti susirašinėjimą, kuriame jokių kompromituojančių duomenų nėra, kuris yra visiškai teisėtas dviejų pareigūnų susirašinėjimas darbo reikalais. Reikia manyti, kad pats STT direktorius Ž.Bartkus tokio ikiteisminio tyrimo nesankcionavo, juk jis dabar skelbia, kad tas susirašinėjimas absoliučiai teisėtas. O gal žmogus pakeitė nuomonę?

Savo ataskaitoje Seime Ž.Bartkus pabrėžė, kad ypatingas dėmesys šiuo metu yra skiriamas antrus metus vykdomam tyrimui taip vadinamoje Teisėjų byloje, kurioje teisėjai, advokatai ir kiti asmenys įtariami kyšininkavimu bei kitais nusikaltimais. Bet juk tie 12 teisėjų taip pat nepranešė nei prokuratūrai, nei kitoms ikiteisminio tyrimo įstaigoms, kad jiems buvo duodami kyšiai. Lygiai kaip tie STT vidiniame tyrime apklausi du teisėjai, taip ir anie niekam nesiskundė, kad advokatai su jais tariasi dėl bylų baigties, kad už palankius sprendimus atsidėkoja… Nerašė dėl tokio advokatų elgesio skundų nei prokuratūrai, nei kitoms ikiteisminio tyrimo įstaigoms…Tad vadovaujantis ta pačia logika, netaikant dvejopų standartų, yra pagrindo laukti, kad „surinkusi aplinkybių visumą“, STT ir šių 12 teisėjų atžvilgiu nutrauks ikiteisminį tyrimą…

Mūsų praeitis – tarybiniai metai, dabar perkrikštyti į taip vadinamą „sovietmetį“. Tada klestėjo baisi veidmainystė – apsimetinėjimai ir melas .Bet net tada valdžia stengėsi, kad jos melas nors kiek būtų panašus į tiesą. Dabar to nebereikia: STT iš mūsų atvirai tyčiojasi – šlykščiais melo skrepliais spjauna mums tiesiai į veidą. O ką mes galime padaryti?

Facebook komentarai
});}(jQuery));