A.Maldeikienė : DĖL NELEISTINAI APLAIDAUS ATSAKINĖJIMO Į PARLAMENTINES UŽKLAUSAS

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui

2018-02-23;

DĖL NELEISTINAI APLAIDAUS ATSAKINĖJIMO Į PARLAMENTINES UŽKLAUSAS

 

Šių metų vasario 15 dieną gavau Jūsų, Ministre, pasirašytą atsakymą į mano 2017 metų gruodžio 15 dienos paklausimą bei 2018 metų vasario 2 dienos priminimą dėl laiku negauto atsakymo į ankstesnį paklausimą, kurį ruošė Tomas Milevičius, kaip suprantu, SADM Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos skyriaus patarėjas.

Primenu, kad pernai metų gruodžio 15 dienos paklausime domėjausi, kodėl iki pernai metų gruodžio 1 dienos Seimas, taigi ir aš, nesulaukėme Lietuvos demografinės, migracijos ir integracijos politikos strategijos, kas turėjo būti atlikta pagal 2017 metų balandžio 20 dienos Seimo nutarimą Nr. XIII-297 „Dėl demografijos, migracijos ir integracijos valdymo“ .

Prašiau Jūsų pasidalinti darbo grupės sudėtimi ir atliktos analizės rezultatais, o taip pat klausiau, kokioje rengimo stadijoje ta programa ir kada bus galimybė su ja susipažinti. Klausimus kartoju, nes atsakymai manęs netenkina, yra prieštaringi ir deklaratyvūs.

Mano klausimas dėl strategijos kūrimo buvo tuo labiau logiškas, kad dar pernai rugsėjo viduryje Seimo Migracijos komisijos posėdyje tamstos vadovaujamos ministerijos darbuotojai (tarpe jų ir pastarojo Jūsų atsakymo autorius Tomas Milevičius) pateikė platų nagrinėjamų klausimų spektrą ir aiškiai davė suprasti, kad darbai smarkiai juda į priekį.

Vis dėlto, kadangi nuolat domėjausi, kaip vyksta šis procesas, nuo pat pradžių mačiau, kad smarkiai vėluojama.

Dėl nežinomų priežasčių darbo grupė, kuri turėjo būti sudaryta iki gegužės 1 dienos, o liepos 1 dieną jau privalėjo pateikti pirmuosius darbo rezultatus (konkrečiai – valstybės institucijų vykdomą demografijos, ryšių su emigravusiais Lietuvos piliečiais palaikymo, migracijos ir integracijos, etc. procesų valdymo analizę) Jūsų ministerijoje buvo sudaryta tik rugpjūčio 9 dieną. Primenu, darbo grupė buvo sudarinėjama net 84 dienas jei skaičiuosime nuo Ministro pirmininko pavedimo Nr. S-27-1269, kuris buvo suformuluotas dar 2017 metų gegužės 17 dieną, bei 111 dienų, jei prisiminsime, kad tokį pavedimą Seimas Vyriausybei davė dar balandžio 20 dieną.

Nedrįstu jūsų klausti, kas jums sutrukdė atlikti tokį, tikrai ne patį sudėtingiausią darbą laiku, bet matyt turėjote daug veiklos pristatydamas visuomenei savo gerus ir atjautos kupinus darbus, tad tiesioginiam darbui laiko nebeliko.

Kiek man žinoma (nes, nors ir nebūdama atsakinga už šią sritį, manau, kad klausimas svarbus ir juo nuolat domėjausi), pirmas darbo grupės posėdis įvyko tik rugpjūčio pabaigoje ir jau tame posėdyje grupės dalyviai buvo spaudžiami vos per mėnesį pateikti sudėtingų tyrimų rezultatus bei vadovautis netinkamos kokybės pradine informacija. Būtent todėl dalis ekspertų pasipiktinę kreipėsi į Seimo narius, tarpe jų mane, aiškindami, jog darbas vyksta netinkamai. Kai kurie parašė atsistatydinimo pareiškimus.

Ar jūs, Ministre, tai žinojote? O jeigu nežinojote, ar jaučiatės galintis adekvačiai valdyti jums patikėtą ministeriją?

Taigi, dar kartą Jūsų klausiu: kokia dabartinė tikroji grupės sudėtis? Kas lankosi posėdžiuose?

Akivaizdu, pageidauju gauti ir posėdžių protokolus, kad galėčiau susipažinti, kokie klausimai nagrinėti ir kokie sprendimai priimti, nes, bent kol kas, matau tik vilkinimą, patikėtų užduočių permetinėjimą iš vienos institucijos į kitą, nesugebėjimą ne tik parengti deramos kokybės galutinį

 

 

 

dokumentą, bet net negebėjimą suvaldyti darbo eigos. Jeigu esu neteisi, prašau paaiškinti, kur ir kodėl klystu.

Primenu, dauguma darbo grupės narių (iš jų 14, arba beveik 60 proc. darbo grupės, yra vieno ar kito lygio Vyriausybės aparato darbuotojai) finansuojami mokesčių mokėtojų sunkiai suneštais mokesčiais ne tam, kad fotografuotųsi ir padedami brangiai apmokamų nedidelio išsilavinimo abiejų lyčių gražuolių (savo poziciją Jūsų pasirinktos ryšių su viešuomene specialistės“ kompetencijų klausimu Jums išsakiau Seimo salėje dar pernai balandį ir, kaip parodė gyvenimas, mano įžvalgos pasitvirtino) pasakotų savo svetainėse pasakas apie nuostabius ir gražius darbus (tai skiriame ne tik jums, bet ir daugumai sąraše minimų viceministrų), tačiau patiektų visuomenei įrodymus, kad geba nors minimaliai suvokti savo Tautos kančias ir lūkesčius.

Pabaigai noriu priminti Jums apie Jūsų ankstesnius darbus labdaros srityje ir, šį kartą retoriškai, paklausti – ar tikrai vis dar nesuprantate, kodėl tiek daug žmonių šioje šalyje sunkai dirba ir vargiai suveda galus su galais? Jeigu nesuprantate, tai dar kartą pažiūrėkite į Gabijos Vaitkevičiūtės algalapius, į visų sąraše esančių viceministrų ir jų patarėjų/padėjėjų algalapius, pasidomėkite realia, o ne menama Tomo Milevičiaus kompetencija (jo ruošti atsakymai į mano užklausą yra absoliučios nekompetencijos pavyzdys) ir , manau, turėsite atsakymą, kodėl emigruoja žmonės: jie privargo būti valdomi moraliai atgrasių veidmainių ir nekompetentingų biurokratų.

Prašau atsakyti į VISUS tekste pabrauktus ir išskirtus klausimus per Lietuvos Viešojo administravimo įstatyme apibrėžtus terminus.

Kartoju, laukiu ne atsirašinėjimų, bet labai konkrečių ir sąžiningų atsakymų, ir informuoju, kad vykdydama savo, kaip Tautos atstovės pareigas, nuo šiol visą susirašinėjimą su Jūsų ministerija viešinsiu įvairiausiais kanalais – per žiniasklaidą, televiziją, radiją, pokalbių laidose, ir t.t. ir t.t.

 

Seimo narė dr. Aušra Maldeikienė

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));