Kunigas A.Bulotas : Artėjantys rinkimai – Lietuvos pasirinkimas kokia ji norės būti. Ir vieno piliečio balsas lems Lietuvos apsisprendimą.

bulotas

bulotas

Artėjantys rinkimai – Lietuvos pasirinkimas kokia ji norės būti. Ir vieno piliečio balsas lems Lietuvos apsisprendimą.

Kam atstovauja prisiekusieji Seime ir sakantys: tepadeda  man Dievas, ar globalistinių strategiškų tikslų Lietuvoje ieškantiems verslininkams, ar Lietuvos žmonėms? Skaudi sutarčių patirtis Lietuvai nuo „Telekomo“, Mažeikių naftos ir  naujo G5 „Koronės“ projekto, nuo kurio manau jokios „veryginės maskės“ ir „Astravo“ tabletės neapsaugos.

 

Perskaičiau vieną informacinį straipsnį apie gerbiamo ministro L. Linkevičiaus pasirašymą „Lietuvos ir JAV supratimo memorandumą dėl 5G tinklo“ Pabaigoje šio straipsnio rašoma, kad „Europos Komisija: visoms šalims narėms strategiškai svarbu įdiegti 5G tinklus be uždelsimo“. Tad kad suprastumėte tą „supratimo memorandumą“ be uždelsimo, kuris mane sugrąžino į skaudžius, mano kartos dar esančių gyvų prisiminimus ir patirtį – skaitykite pagal ES“ be uždelsimo kantrybe ir ištverme priešinantis blogiui, Kai  Kinijos  žvalgybos  jau seniai  naršo  po  Lietuvos piliečių tinklapius  ir biografijas su nuotraukų atvaizdais. LRT vakaro 20:30  2020 -10-08  televizijos  žinių informacija,  o su G5 naršys ir po  smegenis.

 

Šventasis Tėvas Pranciškus, dėl vairuotojų sukeliamų avarijų, paskelbė kaip būtiną nuodėmės išpažinimą išpažintyje – vairuotųjų piktnaudžiavimą technika,  kaip greičio viršijimą – pažeidžiantį Dievo įsakymą – NEŽUDYK.  Ar jūs ponas ministre L. Linkevičiau, skatinamas kaip rašo  žiniasklaida, pasirašyti Lietuvos ir „JAV supratimo memorandumą dėl 5G tinklo“ kuris daugeliui mokslininkų dar kelia nepasitikėjimą, nepažeidžiate Dievo įsakymo NEŽUDYK ir ar nepažeidžiate priesaikos duotos tikinčios Lietuvos piliečiams? Darydamas tokią sutartį Lietuvos valstybės vardu, duokite ministre L. Linkevičiau rimtų mokslininkų garantijas,  man kaip rinkėjui ir Lietuvos piliečiams, kurie už jus garantavo rinkimuose, kad tokia sutartis nekenks piliečių sveikatai? Turiu teisę kaip rinkėjas ir nukentėjęs nuo aukšto dažnio spinduliuotės, jūsų paklausti, nes lietuviai tik po rinkimų pamato, kad būna apgauti „užstrigus“ kompiuteriams.  Rusijos povandeninis laivas „Kursk“ buvo naujausia  saugiausia  Rusijos technologija. Tik kai paskandino dešimtis laivo komandos narių, buvo ieškoma  priežasčių. Matome, kai po kiek laiko yra atšaukiama kai kurių techniškai pavojingų automobilių naudojimas ir gamyba,( O ką skelbė gamintojų  reklamose, blizgančius  automobilius apsikabinusios  merginos ?) Kinijos  telefonų  gamyba? Pigūs ir patrauklūs, bet tam, kad plačiai paplistų piliečių sekimas, žvalgybos tikslai ir t.t. Tad koks tikslas diegti skvarbų  G5 ryšį pavojingą ( turi būti svarstymai ir diskusijos) žmonių sveikatai? Technologijos gerai, jeigu jos nekenkia sveikatai. Kaip kad plaučių rentgeno nuotraukų negalima prisidirbti daug ar valandas sėdėti prie kompiuterio. Nuo nelaimių niekas nėra apsaugotas, bet akivaizdžiai rinktis nesaugumą – negalima. Pagal Romos teisę ir bažnyčios kanonus „ jeigu yra bent mažiausia abejonė dėl piliečių sveikatos, pasirenkama saugesnė pusė“  5G manau dar yra tik sutarčių ir , eksperimentų lygmenyje? Kiek jau tokių antenų, nesilaikant saugumo yra pristatyta Lietuvoje? Kaimo gyventojai priešinasi, nes gyvuliai bėga nuo pavojingų zonų o politikams, verslininkams – „tinka.“

 

Nerašyčiau šio atsiliepimo, jei nebūčiau šioje srityje kaip diplomuotas radijo technikos specialistas, išradėjas turintis autorines teises ( yra diplomuotų kunigų gydytojų, technikų, mokytojų, universiteto dėstytojų, architektų, karininkų. muzikų, meno specialistų, rašytojų, socialinių mokslų daktarų ir t.t.) daugelį metų dirbęs su aukšto dažnio aparatūra, jos skleidžiamomis bangomis ir pats tris metus dalyvavęs aukšto rango tarybinių karininkų – išradėjų konferencijose diegiant ir sukuriant naujas piliečių sekimo  ir klausymo  ryšių technologijas kai nereikia jokių mikrofonų ar vadinamų „blakių“ kišenėse ar patalpose, kurių dar tada Lietuva nežinojo. Buvau tik tarybinės kariuomenės „rekrūtas“ kaip ir visi to meto vaikinai. Bet jau prieš kariuomenę mano susidomėjimas radijo technika ir kai kurie pasiekimai kaip išradėjo srityje, atkreipė ir kariuomenės vadovybės dėmesį į mano radijo techninę veiklą. Tad tarnyba prasidėjo kaip specialisto radijo ryšių batalione,  ir buvau įtrauktas į racionalizatorių išradėjų konferencijos sudėtį su aukšto rango karininkais  ir be to, tarnybą tris metus atlikau su įvairia radiotechnine to meto TSRS geriausia karine  aparatūra ir mačiau kaip nuo tos aparatūros, nors buvo taikomos visos techninės saugos priemonės, kareiviai po keleto metų tarnybos išeidavo „iš rikiuotės“-susirgdavo.  Sveikata nelabai rūpinosi. Neseniai palaidojau savo tarnybos draugą, tarnavusį tris metus beveik be gero poilsio – miegas ir darbas su galingais radijo siųstuvais kaip aukščiausios  kategorijos specialistas. Priežastis – spinduliuotė ir vėžys. Karinei sistemai buvo svarbu iš gerų specialistų kuo daugiau išspausti naudos. Šiandieną manau iš technologijų išspausti pinigų, rizikuojant piliečių sveikata.

 

Gal ir negrįšime į tokius nuostabius Tarpukario Lietuvos istorinius prisiminimus, kur dar važiuojant iš Kauno link Utenos, pakelėse matosi išsaugoti atmintini pašto tarnautojų nameliai, nuo kelionės pailsėti arkliams ir paštininkams. O okupuotos Lietuvos ir dar pirmaisiais nepriklausomybės metais, neišdraskius Lietuvos pašto ryšio tinklus, kaip pagrindinio  Sąjūdžio ryšininko, ir jų šūkio; „VIEŠUMAS IR ATVIRUMAS  PILIEČIAMS“ ir kaip uolūs to meto paštų darbuotojai pasiekdavo laiku kiekvieną  Lietuvos gyventoją. Netgi siaučiant pūgai, laiškanešys su laidinio telefono pagalba, priimta ir ranka užrašyta skubia telegrama, pasiekdavo kaimo gyventoją. Paštai buvo kultūros, bendravimo, ir saugiausio privataus ryšio ( išskyrus KGB cenzūrą) manau nuo „Adomo ir Ievos „ biblinių laikų patikima įstaiga. Bet kokia kad ir mažiausia radijo spinduliuotė veika žmogaus biologinį kūną.

 

Mobilus ryšys, karo metu visai sunaikinamas ir belieka tik laidų ryšulys ant nugaros ir telefono ragelis. Mobilieji telefonai karo metu turi ir neigiamą  paskirtį – blokuojant ryšį, kad piliečiai nežinotų tikros šalies padėties. Panašiai buvo Kinijoje šio  gripo epidemijos metu, užblokuojant  piliečių  mobilus telefonus skleisti teisingą informaciją.  Atominio karo metu – tik vielinis ryšys o įvairių judančių technologijų elektronika yra sunaikinama. ( Astravo atominė elektrinė ? Ar avarijos metu padės tos dalinamos tabletės ?) Ir manau, kad komjaunimo ir partiniai bilietai viso to neišmokino ir tik per klaidas manau patenkant  asmenims, kuriais pasaulio galingosios komisijos pasinaudoja,  tokiais pritariančiais  asmenimis,  darant eksperimentus su žmonėmis. Įpareigotam ar „vasališkai“ pakviestam ministrui, manau prieš vykstant Į JAV, buvo tikslinga nuvykti pas žemiečius ir pasimokyti iš jų kaip jie sugebėjo išprašyti JAV vandens teršėjus –„skalūnininkus“ iš Lietuvos. Arba paskaityti  Niurbergo kodekso 6 straipsnį, kuris skelbia, kad eksperimento  rizika niekada neturi viršyti humanitarinio problemos sprendimo.  Be tų ES galingųjų Lietuva jau 30 metų negali nusistatyti net savo geografinės platumos biologinio laiko, kas turi įtakos į žmogaus sveikatą. Ar šito nereikia Lietuvos žmonėms?  Kaip už Jus  balsuoti? Akivaizdus pavyzdys su technologijomis  pasirodė Vilniuje, kai didesnė liūtis sugadino kompiuterių darbą ir ligoniai keletą dienų negalėjo nusipirkti, vaistų ar gydytojai nerado ligos istorijų kompiuteriuose.(medikai skelbia, kad laiku kreipkitės į gydytojus) Kitas puikus pavyzdys profesoriaus, vilniečio gydytojo B. Danio, kuris ligonių istorijas registruoja ir popierinėse  pažymose, kaip kad kartais nerandant svarbių dokumentų valstybiniuose archyvuose, juos suranda kruopščiai ir sąžiningai vedamose archyvinėse bažnyčios, parapijų knygose. Tai tūkstančių metų patikrintos ir archyvuose saugomos technologijos. Kito neišmintingo kauniečio mediko iš grožio kabineto, buvo pavogtos  iš kompiuterių moterų nuotraukos. Tai pavadinkime „mažais“ nepatogumais, bet kai įtraukiama visa  Lietuva į neaiškius, nesąžiningus  net pavojingus  projektus ? Technologiniai įsilaužėliai gali viską negrįžtamai sunaikinti. Manau kad neigiamą poveikį parodo ir šių dienų technologijos su jaunimo stuburo iškrypimais nuo mobilių telefonų, regėjimo sutrikimai, atminties silpimas, prarandamas asmeninis bendravimas, sutrinka normalus bendravimas  šeimoje, kai kiekvienas vaikas užsisklendęs maigo telefoną ar valandas praleidžia prie kompiuterio, socialinių įgūdžių netekimas. Ar reikia Lietuvai tokių „gėrybių“ kai dabar Lietuva apraizgyta antenomis. Netgi ant gyvenamų daugiabučių  namų  yra po keletą retransliacinių antenų ir naudojantis bažnyčių bokštais, kai ten susirinkusius maldai žmones, neigiamai veiktų aukšto dažnio spinduliuotė. Kas tai? Ar tai didesnis bažnyčios „atsinaujinimas“ Dievo  garbei ar velniui? Už kieno Lietuvą atstovaujantis  ministras, Lietuvos vardu, kaip mini žiniasklaida,  sutikęs pasirašyti G5 sutartį? Gimęs pamačiau du pasaulius: iš tėvų laisvą Lietuvą o iš okupanto –okupuotą, ir pasiryžau viską daryti vardan laisvos Lietuvos, atsisakant mokykloje vaikiškos  tarybinės spaliuko žvaigždutės ir pionierių stovyklos, , pasaulietiškos karjeros, jauno žmogaus šeimos, vyskupams kviečiant kad nebūtų Lietuvos  katalikų bažnyčioje raudonųjų kunigų nei vyskupų, (LKBK ) kad iš Lietuvos su paskutiniu Rusijos kareiviu išvyktų ir okupanto avangardas komunistai, komjaunuoliai  ( vaikiškos svajonės) ten kur jų vadovai, palikdami laisvą Lietuvą.

 

Politikai slepiantys KGB nusikaltimus  – teisiškai manau tampa taip pat „nusikaltėliais“. Vaiko ašaromis, brolio nužudymu  besitęsiant teisėjos ir kandidatės į Seimą N. Venckienės, amžiaus byloje nuo Garliavos iki JAV ( pagal Šventą Raštą tokie nusikaltimai prieš „mažutėlių papiktinimą“ skamba labai žiauriai: papiktintojui  būtų daug geriau, kad jam ant kaklo užkabintų asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą.“) gal per rinkimus  išvalys „pūlinius“ teismuose, prokuratūroje, policijoje ir „įsimėšlinusius“ kalbose premjerus, ( apie mėšlą ir ….š …kalbėjusį  Seime premjerą S. Skvernelį)  ir manau padėtį padės pakeisti tik nauji „Drąsių“ piliečių rinkimai, padėsiantys ir Prezidentui padaryti, pagal jo rinkiminius pažadus,  kitokią  Lietuvą , nei dabar ji yra, su paskutine vieta Europos sąjungoje  moksleivių savižudybe, nesiliaujančia emigracija, oriu senjorų skurdu, „apsimėšlinusiu“ premjeru, su antrankiais vedžiojamais teisėjais.

Pagarbiai, būsimo Seimo kandidatų  rinkėjas  pil. kun. maj. A.Bulotas.

 

P.S.  Baigėsi rinkimų į Seimą kandidatų pasisakymai televizijos laidose. Iš visų partijų kandidatų, tik vienos partijos pilietė  užsiminė, ( nes laikas pasisakymui baigėsi ) kad Lietuvoje  kai kur šimtais procentų viršijama leistina aukštų dažnių spinduliuotė. Dėl  diegiamo G5 ryšio katastrofos su piliečiais nesitariama? Nesitaria ir  Kinija  parodydama, kad ji jau seniai šeimininkauja po mūsų  tinklapius  ir asmenų biografijas. ( Vakaro  LRT 9:30 žinių laida 2020 10 08 ) O tokių klausimų LRT kandidatams neuždavė. Neuždavė  manau visiems kandidatams suprantamo ir svarbaus  klausimo, kokia  gynybos  sistema apgynė Lietuvą Sausio 13?

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));