Valstybės tarnautojai greitai kaupia turtą

Lietuvos Prezidentui, 
Premjerei,
Seimo pirmininkei
SPC darbuotojams ir spaudai
Nuo Viktorijos Fetaimia 
 
Pranešimas dėl nepriimtino ypač pavojingų ligų platinimo  ir nesuvokiamo SPC ir darbo ministerijos vadovybės turtėjimo per pandemiją 
 
Pažiūrėkite Lietuvos žmonės, prašau,  kokiose pelėsių sporų apkrėstose patalpose – yra Kauno savivaldybė.
Aš pasibaisėjau. Tad parašiau pareiškimą policijai ir pranešu Lietuvos visuomenei, nes – yra tiesiog jau BAISU žiūrėti į visa – tai, tuo labiau, kai Kaunas buvo paskelbtas Europos kultūros sostine.
 
Be to pradėjau gilintis iš kur kas spc vadovus tokie turtai per pandemija, nes savivaldybes rūsio remontui akivaizdžiai per tiek metų lėšų buvo nesurasta …
Tad atveriu akis visiems,  kad pradėtų žiūrėti aplinkui kas darosi su Socialinių paslaugų ir darbo ministerijos viršininkais, kurie siunčia tikrinti sergančių asmenų, paprašiusių sumokėti už šildymą žiemą. 
 
Vadovė ROBERTA MOTIEČIENĖ per 2020 metus praturtėjo net 21500 eur.
Be to nemoka už stambią 84240 eur paskolą jokių įmokų nuo 2018m, vadinasi – tai yra ne paskola, o neteisėto turtėjimo išteklis.  
O ministrė Monika Navickienė , filosofijos bakalaurė, gimusi 1981 m. birželio 25 d. -2020 metais usideklaravo  turto  net už 711 162 eur? O nuo to laiko, kai pradėjo dirbti ministre pas ją jo padaugėjo nuo 2017 m. net 350,831 eur. 
 
O tuo metu Kauno savivaldybėje prie įėjimo dar nuo Tarybų Sąjungos laikų pelėsiai ant sienų auga…

Inline image

Inline image

Inline image

 

MONIKA NAVICKIENĖ, 505 Ministras Pirmininkas ir ministrai,
Turtas pagal metus (šeimos)

Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur)Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur)Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur)0 €100 000 €200 000 €300 000 €400 000 €500 000 €600 000 €700 000 €800 000 €2020201920182017

METAI Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur) Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur) Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur)
2020 711 162 0 155 876
2019 696 911 0 158 000
2018 552 331 255 330 78 318
2017 360 331 255 330 78 318
Turto palyginimas (šeimos)
Pareigybė Metai Turtas Turto vertė, EUR Turto pokytis lyginant su ankstesniais metais
505 2020 Buto daugiabučiame name vertė 79500 0
505 2020 Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė 80000 0
505 2020 Žemės sklypų vertė 97000 0
505 2020 Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma 2249 2103
505 2020 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 77938 -1062
Sutuoktinis 588 2020 Buto daugiabučiame name vertė 79500 0
Sutuoktinis 588 2020 Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė 80000 0
Sutuoktinis 588 2020 Žemės sklypų vertė 97000 0
Sutuoktinis 588 2020 Akcijų vertė 108204 2500
Sutuoktinis 588 2020 Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma 87709 11929
Sutuoktinis 588 2020 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 77938 -1062
506 2019 Buto daugiabučiame name vertė 79500 25500
506 2019 Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė 80000 80000
506 2019 Žemės sklypų vertė 97000 -60500
506 2019 Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma 146 -190
506 2019 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 79000 39841
Sutuoktinis 588 2019 Buto daugiabučiame name vertė 79500 25500
Sutuoktinis 588 2019 Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė 80000 80000
Sutuoktinis 588 2019 Žemės sklypų vertė 97000 -37500
Sutuoktinis 588 2019 Akcijų vertė 105704 105454
Sutuoktinis 588 2019 Kitų vertybinių popierių vertė 2281 2281
Sutuoktinis 588 2019 Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma 75780 75035
Sutuoktinis 588 2019 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 79000 39841
506 2018 Buto daugiabučiame name vertė 54000 0
506 2018 Nebaigto statyti statinio vertė 50000 50000
506 2018 Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė 25000 0
506 2018 Žemės sklypų vertė 157500 69500
506 2018 Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma 336 0
506 2018 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 39159 0
Sutuoktinis 588 2018 Buto daugiabučiame name vertė 54000 0
Sutuoktinis 588 2018 Nebaigto statyti statinio vertė 50000 -50000
Sutuoktinis 588 2018 Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė 25000 0
Sutuoktinis 588 2018 Žemės sklypų vertė 134500 128500
Sutuoktinis 588 2018 Kelių transporto priemonių vertė 1000 0
Sutuoktinis 588 2018 Akcijų vertė 250 0
Sutuoktinis 588 2018 Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma 745 0
Sutuoktinis 588 2018 Paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų suma 255330 0
Sutuoktinis 588 2018 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 39159 0
506 2017 Buto daugiabučiame name vertė 54000
506 2017 Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė 25000
506 2017 Žemės sklypų vertė 88000
506 2017 Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė 6000
506 2017 Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma 336
506 2017 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 39159
Sutuoktinis 588 2017 Buto daugiabučiame name vertė 54000
Sutuoktinis 588 2017 Nebaigto statyti statinio vertė 100000
Sutuoktinis 588 2017 Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė 25000
Sutuoktinis 588 2017 Žemės sklypų vertė 6000
Sutuoktinis 588 2017 Kelių transporto priemonių vertė 1000
Sutuoktinis 588 2017 Akcijų vertė 250
Sutuoktinis 588 2017 Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma 745
Sutuoktinis 588 2017 Paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų suma 255330
Sutuoktinis 588 2017 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 39159
ROBERTA MOTIEČIENĖ 
525 Valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, išskyrus žymimuosius šiame skirsnyje nurodytais kodais ir politinio (asmeninio ) pasitikėjimo valstybės tarnautojus 

 

Turtas pagal metus (šeimos)

Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur)Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur)Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur)0 €20 000 €40 000 €60 000 €80 000 €100 000 €120 000 €202020192018

METAI Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur) Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur) Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur)
2020 101 740 0 84 240
2019 84 240 0 84 240
2018 84 240 0 84 240

 

Turto palyginimas (šeimos)
Pareigybė Metai Turtas Turto vertė, EUR Turto pokytis lyginant su ankstesniais metais
525 2020 Buto daugiabučiame name vertė 42120 0
525 2020 Kelių transporto priemonių vertė 17500 17500
525 2020 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 42120 0
Sutuoktinis 588 2020 Buto daugiabučiame name vertė 42120 0
Sutuoktinis 588 2020 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 42120 0
525 2019 Buto daugiabučiame name vertė 42120 0
525 2019 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 42120 0
Sutuoktinis 588 2019 Buto daugiabučiame name vertė 42120 0
Sutuoktinis 588 2019 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 42120 0
525 2018 Buto daugiabučiame name vertė 42120
525 2018 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 42120
Sutuoktinis 588 2018 Buto daugiabučiame name vertė 42120
Sutuoktinis 588 2018 Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma 42120

Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 45 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė tam, kas pažeidė Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą, kurio pagrindu ir paskelbtas karantininis režimas bei nustatyti atitinkami ribojimai. Būtent šių ribojimų nesilaikymas ir užtraukia administracinę atsakomybę. Griežtesnė atsakomybė numatyta šio straipsnio 3 dalyje tam, kas, pažeidęs įstatymą, sukėlė pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms. Už šį administracinį nusižengimą gali būti skiriama bauda iki 560 eurų fiziniam asmeniui ir iki 3000 eurų juridinio asmens vadovui.
 
Bet tų pinigų ir baudų tikrai – yra neįmanoma net taikyti tiems valstybės turbo naikinimo  ir lėšų nusavinimo  mąstams kurie dabar vyksta.
 
Prašau Lietuvos Presidento su Premjere ir Seimo pirmininke atimti iš KLauno savivaldybės licenziją teiskti socialines paslaugas, nes išskyrus ligas ir stresą die NIEKO žmonėms negali duoti.
O darbo ministrės – filosofės ir Kauno SPC vadovės sukrautus per pandemiją turtus reiklauju nedelsiant audituoti. 
Ir aišku reikalauju Lietuvos valstybės sumokėti man už apmyžtus šunų vazonus, nes ne tam aš kuriu Kaune tvarką ir grožį.
 
Pasibaisėjusi,
 
Viktorija Fetaimia
Facebook komentarai
});}(jQuery));