Vakcinų Osvencimas. Kun.majoras Alfonsas Bulotas

gauja

Vakcinų Osvencimas. Kun.majoras Alfonsas Bulotas

 

image

 

Legenda. Kai broliai išplaukdavo į Kuršių marias žvejoti ir juos užklupus tamsiai audrai, sesuo išeidavo su žibintu rankose ant Naglio kalno ir iškėlusi aukštai žibintą, broliams rodydavo kelią į krantą. Kai pavargdavo iškeltos rankos, sesuo jas pririšdavo prie pušies ir taip laikydavo, kol broliai pasiekdavo krantą….

Visą okupacinį laikotarpį ar tai carų, ar tai švedų, ar komunistinės okupacijos metu, kaip švyturys mūsų tautoje, buvo mūsų gilus tikėjimas Dievu, žmogiškomis vertybėmis: nemeluok, nevok, laikykis duoto žodžio, priesaikos tvirtumo – tauta kovojo. Istorija tai mini, nes be moralinių vertybių tautą mindžiotų svetimi…

Daugelio dalyvių ir liudininkų atmintyje dar neišblėsę Sąjūdžio mitingai ir Sausio 13 naktis. Sąjūdžio vadovai svarbiausius Sąjūdžio dokumentus patikėjo saugoti bažnyčios šviesuliui ir tikinčios Lietuvos moralinei asmenybei kardinolui V.Sladkevičiui. Sunkių lūžių ir permainų laiku dažnai politikai ieškojo į sudėtingus klausimus atsakymų pas kardinolą. Atsisveikinimo kalboje palydint į amžinybę kardinolą V. Sladkevičių, profesorius V. Landsbergis prie Kauno katedros kalbėjo: „Kai mes atvykdavome pas kardinolą su daugeliu svarbių klausimų – jis jau turėdavo į juos atsakymus.“ Tad ir pirmaisiais nepriklausomybės metais, daugelis svarbių Lietuvai politikų, kaip prezidentai lankydavosi pas kardinolą. Nuotraukoje matote kaip kardinolas laiko abiejų prezidentų rankas ir tai manau kaip ta sesuo legendoje ant Naglio kalno, kol rankose laikydavo žibintą, broliai surasdavo kelią. Taip ir kardinolas kol laikė vadovų rankas savo delnuose, Lietuva dar vis yrėsi pirmyn. Sava Konstitucija, savas Lietuvos piliečio pasas, valstybinė Lietuvos kalba. Išėjo rusų kariuomenė, sukurtas valstybinis Lietuvos prestižas – Litas, draugiški santykiai su kaimynais…

Užgesus kardinolo būties šviesai, šviesą pasiglemžė KGB šmėkla, su palaikančiais „Fermeriais” ir „Dėdulėmis.“ Tada jie mus nupirko. Taip kalbėjo trumpame Sąjūdžio paminėjimo video įraše buvusi komunistinio „Komjaunimo tiesa“ ( L.R. ) žurnalistė Birutė V. Ji nesitikėjo, kaip kalba video įraše, kad bus įleista į Sąjūdžio suvažiavimą, bet giminaitės dėka ji pateko. Kokia euforija ir kokia laisvė po to rašyti. O toliau?

Toliau jie mus nupirko (Į Sąjūdį neįsileidome komunistų ir komjaunuolių – Lietuvos Prezidentė „Maskvos paslaptis“? Išdavystė!).

Ne už dyką ir Antaviliuose išdygo kalėjimas, ne už dyką buvo žudomi kunigai ir pensininkai. Parduota politikams sielovada, (vyriausiojo kariuomenės kapeliono tarnystė buvo parduota politikams už 8 milijonus litų) tyrimas užgesintas. Banditai persirenginėjo pakelės pareigūnais, Valstybės saugumo smegenyse įsitaisė KGB agentai, savanorių gretose maištininkai prieš Lietuvos respubliką, teisėjų neišaiškinamos dešimtmečių bylos, nepajėgiant paklausi vaiko kaip liudininko, kuris dar nemoka meluoti, kaip kad dideli dėdės su jiems pavestais įstatymais moka manipuliuoti.

Mitingai, piketai, maršai užgožiami provokatorių akmenimis nematant to „apakusiems“ pareigūnams, už kelis eurus atlyginimo, pataikaujant politikams. Aktyvią pilietišką poziciją išreiškiantiems asmenims, kaip Astrai Astrauskaitei, ir kitiems aktyviems piliečiams, keliamos baudžiamos bylos. Praregėkite politikai ir pareigūnai, pažvelgę į šias nuotraukas. Apkvailino „Dėdulė“ partizanus ir politinius kalinius, disidentus, įpiršdamas „Magnoliją.“

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20211101_110442.jpg
Laisvos Lietuvos moralinė asmenybė jo Eminencija kardinolas V. Sladkevičius

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ekrano kopija (263).png

„Maskvos Paslaptis“ Prezidentė, su KGB šleifais -„Fermeriu“ ir „Dėdule“

 

Pagarbiai, Laisvės kovų dalyvis, kardinolo sekretorius, maj. kun. Alfonsas Bulotas

Facebook komentarai
});}(jQuery));