37 mln. eurų „moralinės skriaudos” žydams I.Šimonytė perves kelių apsukrių asmenų fondui

simos

simos

GKofmanasMaskvoje
GKofmanas Maskvoje

MORALINĖS SKOLOS GRĄŽINIMAS ARBA KIEK KAINUOJA MORALĖ PONAI PRISIEKUSIEJI ?

Praėjus 11 metų nuo Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymo priėmimo ir baigiantis kompensacijos lėšų išmokėjimui,  Lietuva ir vėl yra priversta iš naujo grįžti prie „moralinės skolos“, nors 2011 metų įstatymo redakcijoje buvo įtvirtinta, kad suma galutinė ir jokių pretenzijų ateityje nebus reiškiama.

Simbolinę moralinės skolos sumą 37 mln. eurų skubama įteisinti įstatymu skubos tvarka.

Kodėl skubama, kokia ekstremali situacija nutiko ??? Bankrutavo bankai, kuriuose buvo laikomos lėšos, ar lėšos išvaistytos ??? Ar skubama dėl to, kad nuo 2022 m. gruodžio 14 d. keičiasi Amerikos žydų komiteto vadovybė, ir gali keistis požiūris ir nuomonės ???

Lietuvos moralinė skola iš valstybės biudžeto, anot LR Vyriausybės ministrės pirmininkės I. Šimonytės, ir vėl išmokama privačiam fondui, valdomam kelių asmenų: Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės (toliau tekste – LŽB) pirmininkės Faina Kukliansky, ir save Lietuvoje tituluojančiu rabinu Amerikos piliečiu Andrew Baker. Fondas yra valdomas šių asmenų be kadencijos terminų.

Manome, kad prieš skubant įstatymu įteisinti naują injekciją Fondui iš Lietuvos valstybės biudžeto, privaloma įvertinti LŽB veiklos metodus Lietuvos  žydų bendruomenių, turinčių kitą nuomonę,  atžvilgiu, ir sąsajas su rusų oligarchais, kuriems yra taikytos sankcijos dėl artimų ryšių su Vladimiru Putinu.

Pateikiame Jums informaciją apie Europos žydų kongresą, kurio veikloje aktyviai dalyvauja  LŽB pirmininkė  Faina Kukliansky.  Europos žydų kongreso sudėtyje yra tokios valstybės, kaip Lietuva (Kongreso dalyve – LŽB ir jos atstovė F.Kukliansky);  Rusija, Baltarusija, Ukrainos žydų bendruomenės  Donbase ir Luhanske, remiančios Rusijos veiksmus Ukrainoje. Europos žydų kongreso ilgametis vadovas nuo 2007 metų Večiaslavas (Moše) Kantor (nuotr. viršuje su V.Putinu) – rusų oligarchas, turintis dvi pilietybes (Rusijos ir Jungtinės Karalystės). 2020 m. spalio 27 d. išrinktas naujai kadencijai be konkurencijos.

2022 m. balandžio mėn  po tragedijos Ukrainos mieste Bučoje, Večiaslavui (Moše) Kantor pritaikytos sankcijos. Sankcijas pritaikė Jungtinė Karalystė, Italija, Lenkija. Rusijoje Večiaslavas (Moše) Kantor valdo koncerną „AKRON“, kuris turi svarbią strateginę reikšmę Kremliui, o Vladimiras Putinas naudoja šią kompaniją karo mašinos prieš Ukrainą palaikymui. Večiaslavas (Moše) Kantor artimas Vladimiro Putino bičiulis.  Šiltą bičiulystę tarp Večiaslavas (Moše) Kantor ir  LŽB pirmininkės Fainos Kukliansky puikiai iliustruoja prie šio viešo pareiškimo prisegama nuotrauka. (šaltinis: https://www.lzb.lt/ ).

Nors Europos žydų kongresas viešu pareiškimu 2022 m. rugsėjį prašė panaikinti sankcijas Večiaslavui (Moše) Kantor, primenant jo nuopelnus  kovoje su antisemitizmu bei ksenofobija, tačiau nežiūrint šių pareiškimų sankcijos nepanaikintos. Rusijos žydų bendruomenių ir Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės veikla ir prioritetai: buvusios SSR kariuomenės veteranų rėmimas ir SSR kariuomenės laimėjimų šlovinimas, nuolatinė kova su antisemitizmu, kovos veiksmus derinant su Europos žydų kongresu, kuris brėžia kovos gaires su antisemitizmu, Rusijos žydų bendruomenėse.

G.Kohmanas Maskvoje

Palyginus Kremliui artimų žydų bendruomenių Rusijoje veiklą ir LŽB veiklą (SSR kariuomenės kovų minėjimus ir veteranų rėmimas, Holokausto minėjimus ir kitą veiklą) susidaro įspūdis, kad scenarijų LŽB ir Rusijos bendruomenėms veikti rašo tas pat scenaristas, režisuoja tas pat režisierius. Atkreipiame Lietuvos visuomenės dėmesį, kad Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės valdybos ir Geros valios fondo valdybos narys yra Rusijos pilietis, SSR armijos karininkas Genadij Kofman (ilgametis Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas) aktyvus SSR armijos laimėjimų švenčių organizatorius ir dalyvis.

Naujos redakcijos įstatymo projekte, naujai įtvirtinamos kompensacijos lėšų panaudojimo galimybės: INVESTUOTI. Akivaizdu, kad Nauja redakcija pildoma pagal Geros valios fondo įstatus ir steigėjų norus. O taip vadinamą „moralinę skriaudą“ už fizinių asmenų nekilnojamąjį turtą ir bešeimininkį turtą, numatyta išmokėti ne mažiau 5 mln., bet ne daugiau 10 mln. eurų.  Jeigu susidarys sąrašas, ir jeigu bus pateikti pagal Fondo norus ir įsivaizdavimą tinkami dokumentai. Nes įstatyme nėra numatyti jokie kriterijai, kuriais turi vadovautis Fondas nustatant tinkamus paveldėtojus ar savininkus, bei turto kilmę ir dokumentus. Anot Vyriausybės vicekanclerio Rolando Kriščiūno, „jeigu atsiras vienam turtui septyni paveldėtojai, tai jie ir dalinsis tarpusavyje simboliškai išmokėtą sumą“. Taigi,  jokių sąrašų nėra, nėra net preliminaraus pareiškėjų bei turto sąrašo, bet, už tai yra puikiai žinoma, kad ne mažiau 5 mln., ir ne daugiau 10 mln. eurų. O, likusi moralinės skolos dalis 27 mln. eurų , galbūt ir daugiau, jeigu liks neišmokėta „moralinė skola“ paveldėtojams, tai jau investicijoms arba tarpusavio dalyboms.  LR Vyriausybė atvėrė duris Valstybei priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo Fondui natūra, nesvarbu kokios paskirties, nes matote, įstatyme nėra numatyta kokios rūšies valstybei priklausantis turtas gali būti perduotas. Ar kas nors iš verslininkų turėjo tokias šiltnamio sąlygas Lietuvoje, kad pagal  įstaigos įstatus būtų kuriamas ir redaguojamas įstatymas ???

LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete 2022-12-07, kaip ir prieš 11 metų skambėjo tos pačios abstrakčios frazės – „moralinė žala, klaidų atitaisymas“, neva tai komitetas buvo įveltas į „žydų bendruomenių tarpusavio rietenas“, ir kad „Seimas nėra vieta šioms rietenoms, jiems nesvarbu, kaip susitars bendruomenės, ne mūsų laukas“ (L. Slušnys).

Po iškilaus Rabbi Elchonon Baron, kuris užima vadovaujančias pareigas Tarptautiniame moralinio ir dvasinio kapinių gelbėjimo judėjime, didžiosios litvakų ješivos Izraelyje vadovo ir litvakų „rabinų karališkosios šeimos” palikuonio pasisakymo 2022-12-07 Seimo teisės ir teisėtvarkos komitete, kuriuo rabinas prašė stabdyti įstatymo priėmimą 90 dienų, kadangi šiame procese trūksta skaidrumo ir dėmesio žydų religinėms bendruomenėms, kad per skubūs žingsniai gali būti suprantami kaip kišimasis į žydų reikalus, komiteto pirmininkas S. Šedbaras išsitraukė neaiškios kilmės raštą, neva patvirtinanti, kad Rabbi Elchonon Baron neturi teisės atstovauti jo nurodytų žydų organizacijų, taip pažeminant ir paneigiant kitą nuomonę. Vėliau paaiškėjo, kad ši raštą ponas S.Šedbaras gavo asmeniškai, ne per Seimo kanceliarijos dokumentų skyrių, ir kiti komiteto nariai apie tokį raštą nieko nežino.

Įdomu ir tai, kad greituoju būdu buvo suorganizuoti vienų komiteto posėdžio dalyvių įgaliojimus paneigiantys raštai, kitų – palaikymai, išskirtinis dėmesys skirtas LŽB pirmininkei, suteikiant jai galimybė  ne nuotoliniu būdu sudalyvauti komiteto posėdyje, nes jai taip patogiau ir maloniau. Arogantiškas Adrew Baker pasisakymas Rabbi Elchonon Baron atžvilgiu ir priminimas, kad buvo siūlyta Rabbi Elchonon Baron nedalyvauti posėdyje, kaip turinčiam kitą nuomonę, tik patvirtino, kad naujos redakcijos Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių turtą įstatymo priėmimas skubos tvarka yra įtartinas, ir kad įstatymas ir vėl yra taisomas bei pritaikomas pagal Fondo valdytojų norus. Susidaro įspūdis, kad visas Vyriausybės aparatas nenuilstamai, periodiškai, kai tik baigiasi valstybės biudžeto lėšų mokėjimo Fondui terminai, kažkieno užsakymu išsijuosiąs dirba vienam privačiam juridiniam asmeniui, palengvintu greituoju būdu vėl gauti pinigų neva „moralinei skolai“ atlyginti.  Įstatyme nenumatyta jokių kriterijų dėl lėšų skirstymo ir naudojimo, jokių teisių bei garantijų Lietuvos žydų  religinėms bendruomenėms gauti kompensacijos lėšas.

Kai kurių Vyriausybės ir Seimo narių teiginiai, kad „mes nesikišam į bendruomenių ginčus“, „tegul patys aiškinasi“, yra ne kas kita, kaip pažeminimas, kaip kaulo numetimas alkaniems. Mes gyvename teisinėje valstybėje, kurioje įstatymai privalo būti aiškiai reglamentuoti, o ne numesti bendruomenių kiršinimui.

Gerbiamieji LR Vyriausybės nariai ir Konservatorių partiją atstovaujantys Seimo nariai, Jūs jau įsikišot į Lietuvos žydų bendruomenės reikalus priimdami tokį „Geros valios aktą“, suskaldėt ir taip trapią Lietuvos žydų bendruomenę, sudarėt visas sąlygas sunaikinti Lietuvos žydų religinį paveldą ir dabartinį Lietuvos žydų bendruomenės gyvenimą paversdami farsu ir pasityčiojimu iš žydų religijos. Toks Geros valios akto modelis, išmokant kompensacijos lėšas per privatų Fondą, Europoje buvo pritaikytas tik tose possovietinėse valstybėse, kuriose korupcijos apraiškos yra itin didelės. Tai ar ne laikas sustoti ir susimąstyti – ką Jūs darote? Kodėl  prieš primdami įstatymus neišsiaiškinate kokios problemos ir pasekmės kils Jums nubalsavus už vieną ar kitą įstatymą?

Izraelio ambasada Lietuvoje, Amerikos ambasada Lietuvoje, Vokietijos ambasada Lietuvoje sveikindami Geros valios aktą, nesuvokia tikrojo pasirinkto modelio ydingumo į ateity. Ta menama Gera valia jau yra virtusi pasityčiojimu iš Lietuvos žydų religijos, bendruomenių istorijos ir istorinio teisingumo.

Manome, kad yra sukurtas antikonstitucinis, diskriminacinis, korupcinis modelis, siekiant naudos Fondo steigėjams ir valdybos nariams finansuoti, todėl būtinas vėl teikiamo ir esamo įstatymo antikorupcinis vertinimas ir išsamus jau išmokėtų lėšų bei perduoto valstybės turto auditas ir tyrimas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti.

Į Lietuvos teisės sistemos istorija, turėtų būti įrašyta „AUKSO RAIDĖMIS“ šis Geros valios politinis aktas, kuris, mūsų nuomone, sukūrė šiltnamio sąlygas ir privilegijas vienam juridiniam asmeniui, o iš tikrųjų grupelei asmenų, turtėti Lietuvos valstybės sąskaita. Geros valios politiniu aktu buvo pamintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos vertybės, Lietuvos tradicinių religinių bendruomenių teisės, lygiateisiškumo principai, išskiriant vieną tautybę visų kitų atžvilgiu.

Propagandinė Holokausto industrijos kampanija, kuriai pasiduoda LR Vyriausybės nariai, bei manipuliavimas valstybės tarnautojais, dvigubų standartų taikymas, faktų neigimas pavyko ir vyksta.

Šaltiniai: https://jewlife.ru/organizations/rek/https://www.vesty.co.il/main/article/bkub3rj79https://rg.ru/2016/01/19/congress-site.htmlhttps://www.lzb.lt/.

Kauno žydų religinės bendruomenės

Vardu

Vadovas Maušas Bairakas

Facebook komentarai
});}(jQuery));