35 nusikaltimai, dėl kurių JAV neišdavė Neringos Venckienės (grėsė 20 metų kalėjimo)

35 nusikaltimai, dėl kurių JAV neišdavė Neringos Venckienės (grėsė 20 metų kalėjimo)

abi.lt Logo 3

Autorius:

 abi.lt

 

Lietuvos Respublika 2015 metais kreipėsi į Jungtines Amerikos Valstijas, prašydama išduoti Neringą Venckienę dėl 39 nusikalstamų veikų.

Iki kreipimosi į JAV teismą Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės Departamentas 2017 metais nesutiko išduoti ir nesikreipė į JAV teismą dėl 19 (devyniolikos) nusikaltimų: penkių nusikaltimų pagal LR BK 154 str. 2 d. (šmeižimas); vieno nusikaltimo pagal LR BK 168 str. 1 d. (neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas); keturių nusikaltimų pagal LR BK 313 str. 2 d. (mirusiojo atminimo paniekinimas); trijų nusikaltimų pagal LR BK 236 str. 1 d. (melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą); vieno nusikaltimo pagal LR BK 153 str. (mažamečio asmens tvirkinimas); trijų nusikaltimų pagal LR BK 163 str. (piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis); vieno nusikaltimo pagal LR BK 232 str. (nepagarba teismui); vieno nusikaltimo pagal LR BK 228 str. 2 d. (piktnaudžiavimas (tarnyba)).

Jungtinių Amerikos Valstijų teismui Valstybės Departamentas perdavė spręsti dėl bendrininkavimo padarant nusikalstamą veiką, neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo; trukdymo teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai; pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui; fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo; teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymo.

2018 metais JAV teismas neišdavė dėl 16 (šešiolikos) nusikaltimų – bendrininkavimo padarant nusikalstamą veiką, neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo (LR BK 25 str. 3 d., 167 str. 1 d.).

Pagal Lietuvos Respublikos Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės Departamentui ir JAV teismui pateiktus duomenis dėl 39 nusikalstamų veikų, Jungtinės Amerikos Valstijos sutiko, kad baudžiamasis persekiojimas Neringos Venckienės atžvilgiu gali būti vykdomas dėl 4 (keturių) nusikalstamų veikų, kurios visos susijusios su 2012 m. gegužės 17 d., o dėl 35 nusikalstamų veikų JAV sutikimo dėl Neringos Venckienės baudžiamojo persekiojimo nedavė.

Galutinė subendrinta bausmė Neringai Venckienei pagal 39 kaltinimus galėjo būti dvidešimt metų laisvės atėmimo.

Facebook komentarai
});}(jQuery));