Dingo signatarų asmens bylos

signatai

signatai

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

 

DĖL DINGUSIŲ DOKUMENTŲ

2021-03-11 Vilnius

 

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba atstatė ir pradėjo realizuoti Lietuvos valstybės suverenitetą. Tyrinėjant pastarojo trisdešimtmečio Lietuvos istoriją, analizuojant Aukščiausiosios Tarybos vaidmenį nepriklausomybės realizavimo kelyje, susidurta su nerimą keliančiu reiškiniu – tam tikrų Aukščiausiosios Tarybos dokumentų trūkumu. 

Rengiant Signatarų klubo leidinį apie 1990 metų rinkimus į XII šaukimo LTSR Aukščiausiąją Tarybą paaiškėjo, kad yra dingę svarbūs istorinius sprendimus priėmusio Lietuvos parlamento dokumentai – šios Aukščiausiosios Tarybos deputatų asmens bylos. Jų nėra nei Lietuvos Respublikos Seimo archyve, nei kituose Lietuvos valstybės archyvuose.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo valdyba dar 2001 metais kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo valdybą, kad būtų viešai paskelbta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimais (1991-01-08 Nr.I-921 ir 1991-01-13 Nr.I-943) sudarytų komisijų veiklos medžiaga dėl 1991 m. sausio 8 d. įvykių prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Alberto Šimėno dingimo aplinkybių. Paaiškėjo, kad šių komisijų surinktos medžiagos taip pat yra dingusios iš Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, jų nėra Lietuvos valstybės archyvuose. Prokuratūra 2020-08-27 nutarimu atsisakė tirti šių dokumentų dingimo aplinkybes, nors prokuratūrai buvo pateikta informacija, kieno nurodymu ši išskirtinai svarbi ne tik Lietuvos istorijai, bet ir Sausio 13 – osios bylos tyrimui medžiaga buvo išnešta iš Aukščiausiosios Tarybos ir kur šiuo metu galimai ji yra.

Galimai dingusi, nes Lietuvos Respublikos Seimo archyvui neperduota, ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų nuolatinės komisijos medžiaga nuo 1990 metų kovo mėnesio iki 1991 metų sausio mėnesio bei beveik visa 1991-01-13 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr.I-936 sudarytos Lietuvos Respublikos Laikinosios gynybos vadovybės medžiaga. Lietuvos Respublikos Seimo archyve išsaugoti tik dalies posėdžių protokolai nuo 1991 m. liepos 31 d. 

Dingusi ir svarbi XI šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos medžiaga: 1989 metais išrinktų deputatų K. Motiekos, R. Ozolo, E. Tomaševičiaus ir Z. Vaišvilos asmens bylos, dalies 1989 metais vykusių rinkimų komisijų medžiaga, 1988-1990 metų Aukščiausiosios Tarybos komisijų darbo medžiaga, visų pirma – Komisijos Lietuvos valstybinio suvereniteto ir nepriklausomybės atkūrimo planui ir šios komisijos pirmininkų kolegijos posėdžių medžiaga. 

Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes ir suprasdami šių istorinių dokumentų svarbą bei reikšmę mūsų valstybei ir Lietuvos istorijos tyrimams, kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimą dėl LR Seimo laikinosios komisijos sudarymo minėtų XI šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos dokumentų dingimo aplinkybių išsiaiškinimo ir surastų dokumentų perdavimo LR Seimo archyvui. Į šios komisijos darbą būtina įtraukti ir Sąjūdžio remtus XI  šaukimo LTSR AT deputatus bei 1990 – 1992 metais veikusios Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatus. 

 

Priedas – 2020-08-27 prokuratūros  nutarimas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));