R.Grinevičius įspėja policiją nevykdyti nusikalstamų bilotaičių įsakymų

polis

polis

ATVIRAS LAIŠKAS PAREIGŪNAMS
2021.06.12
Gerb. policijos ir kiti statutiniai pareigūnai, broliai, seserys, tėvai, giminės, kaimynai. Lietuva maža valstybė – jūs visada buvote, esate ir išliksite mūsų tautos dalimi. Šiuo Lietuvai sunkiu vertybinio pasirinkimo metu, globalistinių pasaulio jėgų ir jų vietininkų Lietuvoje, t.y. degradavusios valdžios dėka, verčiant jus tiesiogiai konfliktuoti su tauta, siekiama jus priversti ginti mažą grupelę susikompromitavusių asmenų.
Taip, tai skaudi, bet akivaizdi tiesa. Prisiminkite, kiekvienas iš jūsų Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 17 straipsnyje, Pareigūno priesaika, ištartus žodžius, kuriuos pasakėte tapdami pareigūnais: „ Aš, (vardas, pavardė) prisiekiu būti ištikimas ( ištikima ) Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, negailėti jėgų gindamas ( gindama) žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus, sąžiningai atlikti man patikėtas pareigas ir visada saugoti gerą vidaus tarnybos sistemos pareigūno vardą. Tepadeda man Dievas.
Mes tikime, kad kiekvienas iš jūsų skaitėte Konstituciją. Mes tikime Jūsų išsilavinimu bei teisinių žinių išmanymu. Ką sako Konstitucija?
Konstitucija neleidžia visiškai uždrausti konstitucinių žmogaus teisių realizavimo. Konstitucija leidžia nepaprastosios padėties ar kitais ypatingais atvejais laikinai apriboti kai kurias konstitucines žmogaus teises, tačiau ji net nepaprastosios padėties metu nenumato galimybės, kad jų realizavimas galėtų būti visiškai uždraustas. .
Ekstremaliosios situacijos metu šiuo metu Lietuvos Vyriausybė apriboja, o kartais visai draudžia šias konstitucines žmogaus teises ir laisves: 1) susirinkimų laisvę (Konstitucijos 36 str.), 2) teisę į darbą ir verslą nemažam ūkio segmentui (Konstitucijos 48 str.), 3) teisę į sveikatą, kai nenurodytam laikui atidedamos kai kurios medicinos paslaugos (Konstitucijos 53 str.), 4) judėjimo laisvę toje pačioje ar skirtingose savivaldybėse (Konstitucijos 32 str.) ir kitas. Minėtas besąlygiškas judėjimo draudimas pažeidžiantis ir Konstitucijos 21 straipsnį buvo naudojamas ir Lietuvoje.
Bet kokie ribojimai turėtų būti proporcingi siekiamam tikslui ir jais negalima visiškai uždrausti konstitucinių teisių realizavimo,o ypač ribojimai į susirinkimų laisvę (Konstitucijos 36 str.) Konstatuojame ,kad tai Lietuvoje jau vyksta. Piliečiams nebuvo leista mitinge prie LR Seimo išreikšti savo nuomonę taikiu,civilizuotu būdu. Todėl įvardinti Lietuvos Respubliką demokratine valstybe darosi sunkiau.
Diktatūra dideliais žingsniais įteisinama. Konstituciją atitiktų tokia tvarka, jei įstatymuose būtų numatyta, jog laikinųjų specialiųjų teisinių režimų (karantino ir ekstremaliosios situacijos) metu taikomi konstitucinių žmogaus teisių (numatytų Konstitucijos 145 straipsnyje ir kiti) laikini apribojimai būtų sankcionuoti Seimo analogiškai tai tvarkai, kuri numatyta Konstitucijos 144 straipsnyje.
Be to, pabrėžiame , kad dalis šių ribojimų nebuvo paskelbta Teisės aktų registre. Tai teisinės valstybės konstitucinių principų pažeidimai. Kiekvienas iš jūsų matydamas tai, ne savo noru tampate pareigūnu pažeidusiu priesaiką, o tai jau sąžinės ir principingumo reikalas. Lietuvos istorija ankščiau ar vėliau tai įvertins, kaip įvertino pokario, bei sovietų okupacijos laikotarpį istoriniuose dokumentuose.
Dėl nurodytų priežasčių prašome policijos ir kitų statutinių pareigūnų, jų vadovybės apskrityse, bei komisariatuose vykdyti dabar galiojančių su specialiaisiais teisiniais režimais susijusių teisės aktų priežiūrą, bei įstatymais nepagrįstą administracinę teiseną piliečių atžvilgiu remiantis priesaikos žodžiais
„ gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, negailėti jėgų gindamas ( gindama) žmogaus teises ir laisves“
Bendromis jėgomis apginkime žmogaus teises ir laisves. Nepalikite istorijos šešėlio savo vaikų, anūkų atmintyje. Kiekvienas asmeniškai nuspręskite, kas jums brangu – TAUTA, VALSTYBĖ, vaikų ateitis, ar suklaidinti, prievartaujami tampate visuomenės priešais . Mes tikime jumis ir didžiuosimės, jei jūs pasirinksite eiti su tauta, taip sugrąžindami vieni kitų pasitikėjimą ir pagarbą.
Jūs visada buvote ir būsite mums reikalingi tikroje kovoje su nusikaltimais, saugant mus bei mūsų turtą. Tegul šūkis GINTI, SAUGOTI, PADĖTI – turi tikrąją prasmę. Kviečiame visus jus ir jūsų šeimas dalyvauti protesto piketuose iki 15 asmenų visame Vilniuje birželio 15,16,17 dienomis prie LR Seimo,Vyriausybės, ir kitų valstybinių įstaigų.
Vieno iš piketų Vilniuje organizatorius Raimondas Grinevičius
Facebook komentarai
});}(jQuery));