Giedriaus Šarkano bado streikas

sarkanas

sarkanas

Vakar, balandžio 22 d., aplankiau Giedrių Šarkaną Pravieniškėse. Radau jį susižalojusį veidą, nes prieš man atvykstant buvo netekęs sąmonės ir griuvo. Giedriaus prašymu dalinuosi pasakojimu apie jo gyvenimo sąlygas Pravieniškių kalėjime.
Su geriausiais linkėjimais,
Giedrė Jankūnaitė
Pirmadienį, balandžio 19 d., protestuodamas prieš Pravieniškių kalėjime patiriamą nežmonišką elgesį, Giedrius Šarkanas (50 m. amžiaus) pradėjo bado streiką. Jis atlieka arešto bausmę nuo kovo 19 d.
Jau penkias savaites negauna jam būtinų vaistų ir sveikatos būklę atitinkančio maitinimo. Kalėjime jis neteko keliolikos kilogramų svorio ir nuolat kenčia skausmą.
Su savimi į kalėjimą buvo pasiėmęs jam reikalingų medicininių preparatų, bet jų jam neleista naudoti. Kadangi jo vardu nėra išrašyto internetinio recepto, tai jam neduodama jokių medikamentų. Ligi šiol (04.22) nebuvo sulaukęs jam žadamos gydytojo konsultacijos, tam kad gydytojas galėtų išrašyti receptą.
Ketvirtadienį, 04.22, apalpo ir griūdamas susižalojo kaktą, nosį, lūpas, turėjo būti gabenamas į Kauno klinikas siūti nosies, kalėjime apžiūrėjęs jį medikas sąmonės praradimo priežastimis (galimu insultu ar pan.) nesidomėjo.
Kalėjime labai prastos lovos, maistas – Giedrius pradžioje bandė maitintis duona ir vandeniu. Jam ir kitiems areštą atliekantiems asmenims (skirtingai nuo nuteistųjų kalėti ilgesniam laikui) neleidžiama nieko nusipirkti parduotuvėje, neleidžiama gauti siuntinių su rūbais, knygomis ir pan.
Apgyvendintas trise labai ankštame kambaryje, kur praleidžia visą parą, išskyrus 1 valandą, skirtą pasivaikščiojimui, kurios metu turi spėti atlikti ir visa kita, pvz., paskambinti telefonu, rašyti prašymus. Kambarėlyje nėra ko veikti, nesama net radijo. Giedriui ligi šiol neleista pasinaudoti kalėjimo biblioteka.
Giedrius dėl įvairių dalykų rašo prašymus, tačiau, jo manymu, šie prašymai neregistruojami, kaip kad turėtų būti, o nukeliauja į šiukšlių dėžę. Į savo raštu pateiktus prašymus atsakymų nesulaukia: nei prašymų patenkinimo, nei paaiškinimo, kad ir kodėl prašymas atmestas.
Atliekantieji arešto bausmę turi žymiai mažiau teisių ir galimybių, nei tie, kuriems skirta laisvės atėmimo (t.y. griežtesnė) bausmė.
Facebook komentarai
});}(jQuery));