FNTT viršininko hopis – girtam tampyti pavaldinius už kaklaraiščio ir šluostytis į juos savo nosį

baliuje1

baliuje1

FNTT viršininko hopis – girtam tampyti pavaldinius už kaklaraiščio ir šluostytis į juos savo nosį

Šiaulietė Nijolė Kasparė negali atsistebėti visos Šiaulių „teisėsaugos” solidarumu, kai reikia ginti šios organizuotos gaujos narių interesus.

Nuotr. : viduryje (su stikliuku) tostą sako K.Škiela, pirmas iš kairės – A.Serva su žmona

Ji puikiai pažįsta šią publiką, nes buvo ištekėjusi už tokio vietinio verslininko Antano Servos.

Moteris išsiskyrė su vyru, kai buvo jo sumušta, ir nuo to laiko pasakoja visus savo vyro ir jo gaujos nuotykius. Ji dalyvavo „baliuose” su savo vyru, kuriuose pastovus svečias buvo ir buvęs Šiaulių FNTT, o vėliau – aplinkos apsaugos šefas Kornelijus Škiela. Būtent jos vyro automobiliu girtas Škiela buvo vežiojamas po Šiaulius, pasak liudininkų, 120 km. per valandą greičiu.

Antano Servos automobiliu „Grand Cheroke” buvo vežiojamas girtas Šiaulių FNTT viršininkas Kornelijus Škiela.

Palikęs FNTT, K.Škiela „laimėjo” Aplinkos ministerijoje konkursą Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pareigoms. Konkursą laimėjo buvęs aukštas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnas, Šiaulių apygardos valdybos viršininkas Kornelijus Škiela. „Šiaulių kraštui“ Aplinkos ministerijos Personalo skyriaus specialistė Nijolė Slavinskienė sakė, kad užsiregistravę dalyvauti konkurse buvo aštuoni pretendentai, konkurse dalyvavo penki, bet iš jų egzaminą išlaikė tik vienas – K. Škiela. Konkurso apskundimo terminas baigėsi, skundų nebuvo gauta.

Apie Kornelijaus Škielos nuotykius rašė ir laikraštis „Akistata”:

Buvęs policijos darbuotojas Vytautas Nekvedavičius „Akistatai” papasakojo, kaip jo buvęs viršininkas K. Škiela klausėsi jo telefoninių pokalbių ir rinko kitas žinias. Šioje publikacijoje – skandalinga informacija apie tai, kad VRM dangsto girtaujančius savo pavaldinius, o norintieji pranešti apie negeroves neteisėtai sekami. Pirmiausia suteikime žodį pačiam sekamajam Vytautui Nekvedavičiui (37 m.). Gal kartais žmogui vaidenasi?

Kas ir dėl ko tave seka?

– Seka mano buvęs viršininkas Kornelijus Škiela, tačiau papasakosiu iš eilės. Daug metų tarnavau teisėsaugos sistemoje, iki 1997-ųjų dirbau Joniškio ekonominėje policijoje. Matyt, neblogai, nes kai 1997-ųjų gegužę Šiauliuose buvo įkurtas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių skyrius, buvau pakviestas. Gaudėme mokesčių vengiančius verslininkus, fondų lėšų grobstytojus, pinigų plovėjus ir kitokius Lietuvos ekonomikos kenkėjus. 2003 metų kovą dėl ligos buvau išleistas į pensiją.

Įtariu, kad bedirbdamas susipykai su tarnybos vadovu, jei jis tave seka?

– Atvirkščiai, nesipykome. Gal 1998-aisiais iš Šiaulių ekonominės policijos vadovauti FNTT Šiaulių skyriui perėjo Kornelijus Škiela. Su juo visus darbo metus sutariau normaliai, man išeinant į pensiją labai draugiškai atsisveikinome. Tačiau kaip Kornelijus elgiasi, Šiauliuose niekam nėra paslaptis. Kol jis blaivus – normalus mandagus žmogus, tačiau išgėręs neatpažįstamai pasikeičia. Mėgstamas Škielos „pokštas” per skyriaus pobūvius – prisigėrus sučiupti pavaldinį už kaklaryšio ir prisitempus į jį nusišluostyti nosį. Neprisnargliuoja, tačiau vis vien nemalonu. Taip pat persigėręs Kornelijus pavaldiniams mėgsta delnu trenkti „skustinį” per pakaušį, grasinti. Mėgstamiausias girto Kornelijaus kreipinys į pavaldinį – „pederaste”. Tiesa, moterų taip nevadina, tačiau joms svaido gašlius pasiūlymus. Iš verslininkų girdėjau gandą, jog gerdamas su jais Kornelijus kartą tėškė savo mobilųjį telefoną į sieną, o kitą rytą iš Šiaulių statybos verslo magnato V. ant lėkštutės gavo naują telefoną. Tai ko nemėtyti? Man išėjus į pensiją išliko ir geri ryšiai su buvusiais kolegomis. Pernai vasarą vienas jų mane nustebino prasitaręs, jog Škiela apie mane renka informaciją. Jis iš centrinės VRM kompiuterinės duomenų bazės ištraukė žinias, kiek, kada ir su kuo kirtau Lietuvos sieną, atsispausdino pažymas, kiek kokio turto mano vardu registruota. Nustebau, nes jokia ūkine, komercine ar kitokia veikla, galinčia dominti policiją, neužsiimu. Numojau ranka pagalvojęs, kad Škiela, matyt, tik norėjo pasmalsauti, kaip ir iš ko gyvena jo buvę pavaldiniai. Iš tikrųjų supykau tik vėliau, nes Kornelijus visai prarado saiką. Sužinojau, kad Škiela gavo mano telefono išklotines. Beje, ne tik mano, bet ir kai kurių savo pavaldinių – FNTT darbuotojų – telefonų išklotines.

– Kas tos išklotinės?

– Tai telefonus aptarnaujančios bendrovės pažyma, su kuo aš ir dabartiniai FNTT inspektoriai kalbėjomės telefonu rugsėjo mėnesį.

O kodėl turiu tikėti, kad tavo informacija teisinga? Gal informatorius paprasčiausiai suklydo?

– Matot, gauti slaptas telefonų išklotines ne taip paprasta, visada lieka pėdsakas. Reikia parašyti prašymą, nurodyti rimtą operatyvinę priežastį ir gauti teismo sankciją. Antras prašymo egzempliorius lieka teisme, tad nesunku patikrinti, lieka įrašų ir pas policijos operatyvininkus. Kadangi tikrai nevedu jokios ūkinės veiklos, esu įsitikinęs, kad Škiela suklastojo prašymą – nurodė kokį nors fiktyvų pretekstą arba rėmėsi paties sukurtu anoniminiu pranešimu.

Jei tiesa, kvepia rimtu skandalu. Ne tik skandalu – tai nusikaltimas!

– Prieš pat Naujuosius metus parašiau pareiškimą prokuratūrai, kad pažeistos mano teisės. Šiaulių apygardos prokurorė labai nenoriai ėmėsi tyrimo, sakė nenorinti veltis į politiką, mat Škiela Šiauliuose labai įtakingas, pažįsta daug valdžios žmonių, teisėjų ir prokurorų. Ką ten prokurorų – pastaruoju metu jis labai didžiavosi susidraugavęs su pačiu Mazuroniu iš prezidento R. Pakso komandos.

Ką atsakė prokuratūra?

– Prokurorė rado pretekstą netirti pareiškimo. Atrašė, kad tai ne mano telefonas, tad nėra reikalo aiškintis, ar jis buvo sekamas.

Ką žadi daryti toliau?

– Man nėra ką prarasti. Kreipiausi su nauju pareiškimu į prokuratūrą, rašysiu į Seimą, VRM vadovams, kol pagaliau liausis ta nusikalstama praktika, kad bet kuris prie VRM kompiuterio prieinantis pareigūnas gali nebaudžiamas rinkti bet kokią informaciją apie ką panorėjęs visai ne darbo tikslais.

Neigė, bet nepaneigė „Akistatos” korespondentas užsuko pas K. Škielą, kad suteiktų teisę ir jam išsakyti savo nuomonę. Ponas Kornelijus kaltinimus pavadino „blogo sapno” inspiruota nesąmone ir kalbėjo, jog V. Nekvedavičiaus yra simuliantas, vykdantis prieš jį šmeižto kampaniją. Jis pridūrė žinąs, jog V. Nekvedavičiui talkina dar vienas FNTT darbuotojas, šiuo metu simuliuojantis ligą, o kai grįšiąs į darbą, tai… Ne, su tuo darbuotoju nebūsią susidorota, paprasčiausiai, girdi, tas pareigūnas esąs labai blogas, todėl ir jis gali būti paprašytas išeiti iš FNTT, jei ne blogiau. Nuo atsakymų į konkrečius klausimus dėl neteisėto informacijos rinkimo K. Škiela išsisuko siūlydamas kreiptis į tarnybos atstovą spaudai. Kadangi taip ir liko neaišku, kas šioje istorijoje teisus, korespondentas atliko savo tyrimą ir išsiaiškino tai, ko niekaip nepajėgia sužinoti prokuratūros bei VRM FNTT pareigūnai.

Verslininkas sekė komisarą Žurnalistui paskambino verslininkas, pasivadinęs Algiu. Įspėjame, kad Algio teiginiai subjektyvūs, tai yra jo nuomonė.

– Pernykščio rugsėjo 24-ąją atvažiavau į FNTT Šiaulių skyrių, – pasakojo Algis. – Norėjau pasikalbėti su Škiela, tačiau negalėjau, nes komisaras atrodė išgėręs. Ir elgėsi jis lyg girtas – nerišliai kalbėjo, buvo ūmus, piktas. Kai paprašiau pasikalbėti, pasiūliau suteikti informacijos, man pasiūlė dingti. REKLAMA Verslininkas prisipažįsta dėl tokio priėmimo supykęs, nutaręs negailėti savo laiko ir pasižiūrėti, kas būsią toliau. Sėdėdamas savo mašinoje Algis sako pamatęs pas K. Škielą užeinantį Šiauliuose žinomą verslininką, su kuriuo vėliau sėdo į automobilį ir nuvažiavo į kavinę „Pušelė”. Čia papietavo, išgėrė. Kavinėje dar buvo komisaras K. bei komisaras inspektorius M.

Linksminosi malūne

Pamatęs, jog pasisotinęs ir, anot jo, dar girtesnis K. Škiela grįžta į darbą, Algis nutarė komisarą įskųsti. Į mobilųjį telefoną įsidėjęs kitą kortelę jis paskambino VRM generaliniam inspektoriui Juliui Jasaičiui ir papasakojo apie K. Škielos elgesį. Nors J. Jasaitis net kelis kartus ragino prisistatyti, Algis neišdrįso ir dėl to šiandien labai džiaugiasi – informacija apie skambutį, Algio nuomone, nutekėjo iki K. Škielos. Paskambinęs verslininkas sakosi be reikalo šalęs savo automobilyje netoli FNTT Šiaulių skyriaus pastato – per valandą patikrinti skundo niekas iš pareigūnų taip ir nepasirodė. Apie 15-16 valandą K. Škiela sėdo į tarnybinį automobilį „Škoda”, FNTT vairuotojas jį nuvežė pas pažįstamą verslininką, o pastarasis – į Šeduvos (Radviliškio r.) restoraną „Šeduvos malūnas”. Algis vėl sekė, teigia matęs, kad K. Škiela „Šeduvos malūne” su keliais Šiaulių verslininkais girtavo iki vėlaus vakaro. Pažeidėjui atidavė pagarbą

– Namo K. Škielą vežė verslininkas juodu visureigiu „Grand Jeep cherokee”, – toliau pasakojo sekliu tapęs Algis.

– Su tokiu įtakingu keleiviu vairuotojas jautėsi nebaudžiamas – į Šiaulius įlėkė tik truputį lėčiau nei liūdnai pagarsėjęs prezidento patarėjas R. Ačas per Kelmės rajono kaimą – kokių 120 kilometrų per valandą greičiu, tačiau centrinė Šiaulių Tilžės gatvė – ne kaimas, čia galėjo pasipainioti koks pėstysis, be to, R. Ačas vairavo bent jau blaivus. Toks „lakūno” akiplėšiškumas didmiestyje negalėjo likti nepastebėtas – džipą ėmė vytis policijos mašina. Ne taip lengvai policininkams sekėsi pagauti Tilžės gatve tiesiog skrendantį visureigį. Vijosi pusę miesto. Tačiau pamatę, ką sustabdė, pareigūnai atidavė pagarbą ir leido važiuoti toliau – visai kaip R. Ačui.

Algis sakosi nufotografavęs mieste lėkusį džipą ir į redakciją atsiuntė nuotrauką. Vietoj patikrinimo – medžioklė Kitą dieną po persekiojimo Algis sako vėl iš smalsumo užsukęs į Šiaulių FNTT. Nuojauta neapgavo – pasak Algio, K. Škiela buvo smarkiai pagiringas. – Aš ir vėl paskambinau VRM generaliniam inspektoriui J. Jasaičiui, tačiau ir vėl nebuvo jokios reakcijos. Niekieno netrukdomas K. Škiela apie pusiaudienį išvažiavo. Vėliau iš savų šaltinių sužinojau, jog tądien jis nuvyko į Šilutės rajoną, kur su aukščiausio rango pareigūnais, tarp kurių buvo ir pats kancleris, medžiojo antis. J. Jasaitis „Akistatai” nepaneigė rugsėjo 24-ąją ir 25-ąją sulaukęs dviejų skambučių dėl K. Škielos elgesio. – Iš tikrųjų pirmąją dieną apie 16 valandą man paskambino neprisistatęs pilietis iš Šiaulių ir informavo, kad FNTT Šiaulių skyriaus vadovas K. Škiela yra girtas darbo vietoje, – „Akistatai” papasakojo generalinis inspektorius. Pasak J. Jasaičio, jis fiziškai nebūtų spėjęs iki darbo dienos pabaigos nuvykti į Šiaulius, tad apie skambutį nedelsdamas informavo K. Škielos viršininkus – FNTT tarnybos viršininko pavaduotoją V. Grendelį. Kitą dieną sulaukęs antrojo skambučio J. Jasaitis vėl informavo V. Grendelį. Generalinis inspektorius sako girdėjęs, jog FNTT vadovai K. Škielos girtumą bandė nustatyti jam paskambinę… telefonu.

Facebook komentarai
});}(jQuery));