Ričardas Malinauskas : MELO KOJOS TRUMPOS

gabrio

gabrio

MELO KOJOS TRUMPOS
Praėjusią savaitę Užsienio reikalų ministras G. Landsbergis turėjo progą Seimo tribūnoje pasakyti tiesą ir ištaisyti skriaudą, padarytą VšĮ sanatorija „Belorus“ ir jos darbuotojams.
Atsakinėjant į pateiktus klausimus daugiau laiko buvo skiriama ne konkretiems teisiniams faktams, o beletristikai, kuri mažai ką turi bendro su tikrąją situacija.
Užuot pasielgęs teisingai ir sąžiningai prieš Lietuvos žmones, Užsienio reikalų ministerija
vadovas net nemirktelėdamas vardijo tikrovės neatitinkančius teiginius, klaidino ir Seimo narius, ir posėdžio transliacijos žiūrovus.
Štai apie ką kalbu:
1. G. Landsbergis teigė, kad „<…>
Užsienio reikalų ministerija

negali priimti ir nepriima sprendimų dėl sankcijų pritaikymo, tokia teisė ministerijai nėra teisės aktais suteikta.“

Tačiau tikroji tiesa ta, kad būtent LR ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas numato, kad niekas kitas, o Užsienio reikalų ministerija koordinuoja tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje. Vadinasi, sanatorijai „Belorus“ nepagrįstai ir neteisėtai pritaikius tarptautines sankcijas, Užsienio reikalų ministerija turi įstatyminę pareigą imtis veiksmų dėl sankcijų panaikinimo. Kaip girdėjote iš ministro kalbos, ministerija iki šiol nesiėmė nieko šiuo klausimu.
2. Ministras teigė, kad „<…> sankcijos sanatorijai buvo pritaikytos vadovaujantis tuo, kad sanatorija yra pavaldi prezidento reikalų valdybai, kuriai vadovauja ES sankcionuotas asmuo, t. y. sanatorija yra kontroliuojama sankcionuoto asmens V. Sheiman“
❗Gerbiamas ministre, V. Sheiman kaip fizinis asmuo sankcijų sąraše yra nuo 2011 metų. Kodėl būtent dabar, prisidengiant prieš 10 metų pritaikytomis sankcijomis, įšaldomos Sanatorijos „Belorus“ sąskaitos?
Noriu atkreipti dėmesį, kad V. Sheyman yra tik tarnautojas-biurokratas, paskirtas vadovauti institucijai, asmeniškai jis Sanatorijos „Belorus“ nekontroliuoja. Tai pačiai Reikalų valdybai be Sanatorijos „Belorus“ priklauso ne viena dešimtis visuomeninės paskirties, sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant ir sanatoriją Latvijoje.
3. G. Landsbergis teigė, kad „Prezidento reikalų valdyba ir prezidento administracijos vyriausioji ūkio valdyba yra dvi skirtingos institucijos. Sankcionuota yra Prezidento administracijos vyriausioji ūkio valdyba“.
❗ Ministras, kalbėdamas Seimo tribūnoje pripažįsta, kad 2020 m. gruodžio 17 d. ES sankcijos pritaikytos Baltarusijos Respublikos Prezidento administracijos Vyriausiajai ūkio valdybai.
Bet geriamas ministre, Vyriausioji ūkio valdyba su VšĮ sanatorija „Belorus“ neturi nieko bendro!
4. G. Landsbergio teigimu, „Užsienio reikalų ministerija įgyvendindama įstatymų nustatytą prievolę spręsti klausimus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo išimčių suteikimo priėmė sprendimus <…>. Sanatorijai pateikus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, priimtas sprendimas leisti atlikti mokėjimus sanatorijos darbuotojų darbo užmokesčiui, GPM ir socialinio draudimo įmokoms už 2021 m. sausį. Leista atsiskaityti už komunalines paslaugas bei rengiamas leidimas leisti atlikti mokėjimus pagal sutartis, susitarimus ir įsipareigojimus kurie buvo sudaryti ar atsidaro iki datos, kurią šioms sąskaitoms pradėtas taikyti šis reglamentas.“
❗ Priminsiu, kad sąskaitos buvo atlaisvintos tik po Prezidentūros raginimo, po Seimo narių klausimų pateikimo Seime – tik tada staiga URM sugebėjo padaryti išimtį dėl sausio mėnesio mokesčių, darbo užmokesčio ir kitų atsiskaitymų.
Kiek darbuotojai bus priversti laukti atlyginimų už vasario mėnesį?
URM sprendimus priima gerokai vilkinant laiką ir nepaisant įstatymų numatytų terminų.
Reikėjo dviejų mėnesių ir 4 sanatorijos raštų (sausio 25 d. Nr. 78 , vasario 8 d. Nr. 118; vasario 15 d. Nr. 133; , vasario 25 d. Nr. 173) su prašymais atlaisvinti sąskaitas bei daugybės skambučių primenant, kad beveik 400 šeimų laukia sprendimo dėl savo likimo.
Ministras gyrėsi, kad tam buvo sudaryta speciali darbo grupė, šiais metais jau spėjusi surengti tris posėdžius.
Po posėdį – kas mėnesį! O sprendimai priimami itin „operatyviai“ ir „logiškai“ – kažkodėl portalas „Noriu.Noriu.Noriu“ komisijai pasirodė svarbesnis už darbuotojų algas, įmokas Sodrai ar ESO.
5. Vyšnia ant torto visoje ministro kalboje: G. Landsbergis teigė, kad „…Druskininkų savivaldybė <…>, taip pat turi instrumentų, lygiai taip pat ji yra išnuomojusi režimui, šiandien Baltarusijos režimui žemę, ant kurios ir pastatyta ta sanatorija, taip, kad aš neatmesčiau, kad ponas Malinauskas taip pat turi galimybių kažkokių tai sakykim pasiūlyti sprendimų perimti tą sanatoriją savivaldybės rankose ir galbūt ir Vyriausybė ieškotų ir prisidėtų kaip tą būtų galima padaryti.“, „<…> vienas pasiūlymas yra ir ponui Malinauskui galbūt pagalvoti apie tai, Vyriausybė savo ruožtu taip pat yra pasiūliusi ir tam tikrus pasiūlymus perteikusi, kad ta sanatorija galbūt galėtų neužsibūti režimo rankose, kol kas atsakymų jokių nėra <…>.“
❗ Ar tai, ką Seimo tribūnoje kalbėjo ministras yra nežinojimas? O gal sąmoningas klaidinimas?
Gerbiamas ministre, G. Landsbergi, prašau nurodyti, kada LR Vyriausybė svarstė šiuos klausimus ir kokius konkrečiai siūlymus dėl VšĮ sanatorija „Belorus“ LR Vyriausybė pateikė Druskininkų savivaldybei?
Variantas, kad Druskininkų savivaldybė perimtų sanatoriją, teisiškai neįmanomas. Gerbiamas ministre, pateikite, prašau, teisės aktus, pagal kuriuos tokie veiksmai būtų įmanomi?
Kiek man žinoma, tai ne savivaldos kompetencijos klausimas, o tarpvalstybiniai susitarimai.
Dėl žemės.
Žemės sklypas, ant kurio stovi sanatorija „Belorus“, yra išnuomotas Alytaus apskrities viršininko administracijos Druskininkų miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnybos bei Baltarusijos Respublikos Prezidento Reikalų valdybos 1998 m. vasario 3 d. pasirašyta Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartimi. Šios sutarties pagrindas – LR Vyriausybės susitarimas su Baltarusijos Respublikos Vyriausybe, 1996 m. balandžio 23 d. ratifikuotas LR Seimo, kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė išnuomojo 99 metams sanatorijai „Baltarusija“ priklausantį žemės sklypą Druskininkuose. Vadovaujantis LR Žemės įstatymu, šiuo metu sprendimus išnuomoti valstybę žemę priima NŽT.
Be to, to paties susitarimo pagrindu LR Vyriausybė perdavė Baltarusijos Respublikos nuosavybėn Druskininkų sanatoriją „Baltarusija“ su visais pastatais ir įrenginiais. Mainais, Baltarusijos Respublika įsipareigojo Lietuvai perduoti „Objektą 500“, esantį ant Prorvos upės, su visais įrenginiais. Taigi turtas, nesantis LR nuosavybe, pagal LR valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą negali būti privatizuojamas.
Visą ministro kalbą Seimo tribūnoje galite matyti šiame video.
Facebook komentarai
});}(jQuery));