Kunigas Alfonsas  Bulotas : Atimtos  Velykos, atimtos Kalėdos

velykos

velykos

 

 

Atimtos  Velykos, atimtos Kalėdos,

 

Vyrai, kam jums galvos ant pečių?  Ar kad lapų į šikną neprikristų. (Žemaičių vyskupas M. Valančius)

 

Perskaičiau tokiu pavadinimu straipsnį apie atimtas katalikams teises laisvai naudotis Šventų Velykų  ir  Šventų  Kalėdų tikėjimo laisve.  Karantinas.  Sveikatos apsaugos ministerija, vyriausybė  gali panaikinti kai kurias žmonių teises, tačiau negali drausti tikinčių teisių į  naudojimąsi  tikėjimo laisve. Todėl  Šventas Velykas galima švęsti net  miestuose, kuriuose  yra karantinas. Tokį teisminį  verdiktą  Aukščiausiame teisme išgirdo Čilės  tikintieji, valdžios veiksmus  pavadindami „neteisėtu ir savavališku veiksmu“  Ar Lietuvos  tikintieji gali  būti priverstai priversti kaip teletabiai žiūrėti per televizijos ekranus, kaip vieni ar kiti dvasininkai, tuščiose  bažnyčiose  atlieka Šventų Mišių  ritualą. ( Dalyvavimas Šventų  Mišių  aukoje  – betarpiškas  dalyvavimas ) Stebėjau Šventų Mišių  ritualą  Kovo 11 proga  vienoje  miesto pustuštėje  bažnyčioje, kurioje  „patriotiškai“  nusiteikę keletas „tikinčiųjų“  susivynioję  kaip į audeklą nuo šalčio į  trispalvę vėliavą? Kas turi pasakyti ir perspėti, kad su Lietuvos  vėliava taip nesielgiama ne tik  bažnyčioje  bet ir kitose vietose?

Airių kunigas  Patric  Hughes “IrishCatolic.com ( kovo 20d) praneša, kad kunigas  už draudimą  aukoti Šv. Mišias ( Mišių metu buvo atidarytos  bažnyčios durys) nemokės 500  Eurų  baudos, bet geriau sės į kalėjimą, naudodamasis savo konstitucine  teise, nors  ir nepaklūstant „valstybiniams“  vyskupams, kai Dievo reikia labiau klausyti nei žmogaus. „Mes tiesiog negalime atmesti Jėzaus  šventoje Eucharistijoje“ ir  „pagonių vyriausybės“  neturi  diktuoti  tikintiems sąlygų. Vienas vilnietis  kunigas  perskaitė ne savo mintis  bažnyčioje, bet  Vyskupų  konferencijos  ir  užsipultas  žiniasklaidos, prarado  Kristaus dvasininko  nuovoką, pradėdamas teisintis ir atsiprašinėti. Verbų sekmadienį  bažnyčios  apytuštės, tai kodėl nepadaryti  Verbų  procesijos  lauke  kaip įprasta.  Virusas  lauke negyvena. Ar ant  tiek  bažnyčių bendruomenių, parapijų tikintieji yra kvaili, kai jie kiekvieną  sekmadienį  auklėjais įtaigiu Kristaus evangelijos  žodžiu, netgi dėl smulkmenų dažnai  atsiprašydami, kad būtų verti dalyvauto Šventų Mišių  aukoje, ( ne rituale)  mano televizijos  ekranuose pavadintu  „teletabių“  ritualu, kai  kamerai nusisukus, kunigas  palieka Šv. Mišių auką ir bėga bumbėdamas  necenzūrinius žodžius (kamera nerodo, bet girdi) taisyti kamerą.

Šitą  Žemaičių  vyskupo  M. Valančiau  pasakymą  savo parapijiečiams, baisioje caro pasėtoje  alkoholizmo  epidemijoje, prisiminiau  todėl, kad  vienoje  televizijos laidoje, buvo  parodyta  gausi  ką tik išrinkto iš  Žemaitijos Prezidento G. Nausėdos  asmeninė senų  knygų  kolekcija  ar biblioteka  ir manau labai tiktų kaip tik dabar atverti tų senų  vyskupo  M. Valančiaus  raštų ir  leisti įsiprotinti, patarėjams, valdžios vyrams, kaip jis be  karantinų  blaivino  Žemaitiją. Tai tik vienas  ryškus  ir visiems  suprantamas  posakis. O kiek  jų guli  neatverstų, nestudijuotų. Manau  drąsaus  vyskupo metodai prieš  caro rėžimą, buvo  geresni už bet kuriuos  Briuselio  metodus.  Vytauto laikais  Lietuva dar kaip jaunamartė įsijungė  į krikščionišką  Europą.  Ką  pasakė  Šventas Tėvas  Pranciškus  Briuselio parlamentarams?  Kad jis  krikščioniškos  Europos viduryje  nemato  krikščioniškumo.  Tai  kokios  direktyvos  iš ten ateina, kai  maišydamiesi eksperimentinėse vakcinose, ES  sveikatos  sistema  kuri  tvirtina  vakcinas  bet  neatsako  už  žmonių  sveikatą. O dvasinė   sveikatai yra visos  Dievo duotos  prigimtinės  imuninės  sistemos  derinys  ir pagrindas. Išeikime drąsiai pasitikti  Šventų Velykų  su Kristaus  pergale prieš  blogį. Pagarbai  kun. Alfonsas  Bulotas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));