I.Šimonytė ir Dulkys uždraudė lietuviams grįžti į Lietuvą – kodėl jie dar be antrankių?

laisves

laisves

I.Šimonytė uždraudė lietuviams grįžti į Lietuvą – kodėl ji dar be antrankių?

Aurimas Drižius

Ingridos Šimonytės vyriausybė šią savaitę nusprendė nebeįleisti į Lietuvą grįžtančių Lietuvos piliečių, jeigu jie neturi covid-19 testo.

Ką šiems žmonės daryti, jeigu jie nori grįžti namo?

Žinoma, kad žmonių vyriausybė apie tai nepagalvojo – tiesiog nurodyta, kad tokie žmonės negali būti įleisti.

Man vis tiek keista – ką veikia mūsų prokuratūra, kurios užduotis – ginti viešąjį interesą ir prižiūrėti, kaip valstybės įstaigos laikosi įstatymų?

Juk mes turime aukščiausiąjį teisės aktą, kuris yra taikomas tiesiogiai – LR Konstituciją.

Konstitucijos 32 straipsnis sako : 

Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos.
Šios teisės negali būti varžomos kitaip, kaip tik įstatymu ir jeigu tai būtina valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą.
Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą.
Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje.

Šimonytė ir Dulkys remiasi užkrečiamųjų ligų ir kontrolės įstatymu, kuris leidžia į LR teritoriją neįsileisti tik svetimų valstybių piliečių. tai yra šio įstatymo 21 str. ako :

b) riboti arba laikinai uždrausti gyventojų išvykimą už jų gyvenamosios vietos savivaldybės ribų ir judėjimą joje bei ne Lietuvos Respublikos piliečių atvykimą į Lietuvos Respublikos teritoriją;

 

Šimonytė ir Dulkys priemė nutarimą, kuriuo:

Nuo 2021 m. kovo 10 d. visi vežėjų organizuojamais ir vykdomais reisais grįžtantys ar atvykstantys asmenys turi turėti ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą.

Visi vežėjai, kelionių organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys ir vykdantys keleivių ar turistų vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo užtikrinti, kad į transporto priemones nepatektų keleiviai ar turistai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo atsakymo.

Kokios rūšies tyrimas galioja atvykus į Lietuvą (atliekant patikrą oro ar jūrų uoste)?

Atvykstantiems / grįžtantiems į Lietuvą privaloma turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos pažymą ar tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atsakymo formą (su vertimu į lietuvių, anglų ar rusų kalbą) apie ne seniau nei 48 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą PGR tyrimą ar antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas).

https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/covid-19-tyrimu-rusys-kada-kokio-tyrimo-reikalaujama

Kiatip sakant, LR vyriausybė priėmė nusikalstamą ir neteisėtą sprendimą, kuriuo uždrausta LR piliečiams grįžti namo.

Tai nusikaltimas, kuris Baudžiamajame kodekse apibūdinamas kaip „piktnaudžiavimas”.

Kodėl prokurorai dar neuždėjo antrankių Šimonytei ir Dulkiui – bus proga paklausti pirmadienį.

 

Advokatas Domantas Skebas tai labai paprastai paaiškino : „Pagal teisės aktų hierarchijos principus, Vyriausybės nutarimai negali prieštarauti įstatymui. Juose turi atsispindėti įstatymo vykdymo klausimai, o ne kuriami nauji žmogaus teisių ir laisvių apribojimai.

Nagrinėjamu atveju žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas nustato Vyriausybės teisę riboti arba laikinai uždrausti tik ne Lietuvos piliečių atvykimą į šalies teritoriją. Mūsų šalies pilietį, nepriklausomai nuo to, turės jis neigiamą testą ar neturės, kad ir kokiu transportu jis vyktų, vis tiek teks įleisti į Lietuvą. Tačiau iškils nauja problema – ką toliau su juo daryti ir kokią atsakomybę taikyti už tai, jog jis nesiteikė pasidaryti testo. Minėtas įstatymas nenumato jam tokio įpareigojimo. Tokia pareiga gali būti numatyta tik darbo santykiuose arba įtariamiems, kad serga, turėjo sąlytį ar nešioja ligos sukėlėjus. Taigi atsakomybę taikančių pareigūnų žvilgsnis bus nukreiptas į vežėją – jis bus kaltinamas, kad į transporto priemonę leido patekti testo neturinčiam asmeniui.

Vežėjas, tikėtina, į tai atsakys – aš ne pareigūnas, ne mano funkcija yra taikyti prievartos priemones ir vykdyti asmenų judėjimo kontrolę. Be to, tai įvyko užsienyje, o Vyriausybės nutarimas galioja tik Lietuvos teritorijoje bei laivuose ir lėktuvuose su Lietuvos vėliava. Šis nutarimas negalioja užsienio valstybės autobusų stotyje, kur keleivis pateko į autobusą.

Vyriausybė pabrėžia, kad, taikydama ribojimus, iš esmės kopijuoja kitų valstybių veiksmus ir sprendimus, tačiau neįvertina, kad Lietuvoje galioja nacionalinis įstatymas, o ne kitų valstybių elgesio pavyzdžiai…vyriausybė, imdamasi teisingo ir siektino tikslo riboti viruso patekimą į mūsų šalį, šį tikslą turėtų įgyvendinti teisėtomis ir nediskriminacinėmis priemonėmis. Nėra aišku, kodėl asmuo, važiuojantis autobusu, yra labiau pavojingas ir tikrintinas, nei asmuo, kuris atvyksta savo transportu.

Šiuo metu tiek avialinijos, tiek vežėjai autobusais yra itin sunkioje verslo padėtyje, o Vyriausybė, užuot padėjusi, pramušė dar vieną skylę ir taip skęstančiame jų verslo laive.

Facebook komentarai
});}(jQuery));