Laisvės partijos pažadų vėl verslo išlaisvinimo praktinis įgyvendinimas

uz

uz

 

2021-02-01    Nr.T-21-03

LAISVĖS PARTIJOS RINKIMINIŲ NUOSTATŲ DĖL VERSLO ATLAISVINIMO

PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS

 

Vieno iš Laisvės partijos rinkiminių šūkių „atlaisvinsime verslą“ įgyvendinimo eiga ir rezultatai vis labiau ryškėja jos realiai valdomame Vilniaus mieste.Tiesiogiai nepriskiriamo prie grynojo verslo,bet turinčio daugelį jo požymių daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų steigimo ir po jo sekusio pirmininkavimo veikla įžūlumo nestokojantiems veikėjams tampa neblogu pajamų šaltiniu organizacijose,kurių savalaikiai keliant įvairias įmokas nekankina jokie bankrotų ar nemokumo pavojai,ir kuriose darbų vykdymo sąlygos virsta dviejų asmenų susitarimo reikalu.

Prie sugebėjusių laiku prasisukti ir išlįsti iš bedarbystės liūno neabejotinai galima priskirti daugiabučio namo Tuskulėnų g.52 Vilniuje pirmininkę T.Soldatenko,pradžioje su  cityservisinių veikėjų pagalba tapusią jungtinės veiklos sutarties steigėja,jai sužlugus namo bendrijos steigėja,per septynis mėnesius ne be Užimtumo tarnybos išmokų sugebėjusia prasukti visas jos steigimo ir paslaugų tiekėjų parinkimo ir samdymo peripetijas su poros dešimčių tūkstančių eurų apyvarta,o pasibaigus išmokoms tapti legalia bendrijos vadove.Pradėjusi veiklą nuo charakteringos sau frazės per bendrijos susirinkimą „mes jauna bendrija ir negalime laikytis visų įstatymų“, taip ir nepakeitė šios nuostatos per  bendrijos veiklos penkmetį.Kiek daugiau nei pusė įstojusių į bendriją ir likusieji namo savininkai tapo vienasmeniškų užslaptintų sprendimų rangovų pasirinkime,sutarčių sudaryme, darbų vykdyme liudininkais.Pirmininkės reagavimo į namo savininkų ir gyventojų raštus tikimybė tapo arti nulinės nepriklausomai nuo rašto autorių skaičiaus.

Visiems aišku,kad tokie nuolatiniai civilinio kodekso,bendrijų įstatymo,bendrijos įstatų reikalavimų pažeidimai neįmanomi be privalančios visa tai kontroliuoti Vilniaus miesto savivaldybės realaus palaikymo.Per penkis bendrijos veiklos metus gavusi beveik 40 raštų su pastabomis dėl namo bendrijos veiklos,savivaldybės administracija užsiėmė šabloniniais atsakymais su įstatymų  ir savo prievolių apribojimų aiškinimais bei formaliais nekontroliuojamais nurodymais pirmininkei, aiškiai nujaučiant eilinį jų ignoravimą.

Namo savininkams periodiškai reikalaujant,kad savivaldybės administracijos būsto administravimo skyrius vykdytų savo pareigą patikrinti bendrijos vadovybės veiklą,tam pateikus aktualius patikrinimui klausimus,tame tarpe ankstesnių tikrinimo aktų nurodymų vykdymo,visa tai  tapdavo neskelbiamais aktais.Po eilinio savininkų pakelto skandalo savivaldybė priversdavo T.Soldatenko trumpam paskelbti aktus skelbimų lentoje ir tuo baigdavosi.Iš šešių 2017 metų patikrinimo akte nurodytų bendrijos vadovybę liečiančių priemonių su dvisavaitiniu vykdymo terminu nė viena nebuvo įtraukta net į metinius planus ir pirmoji iš jų po daugkartinių savininkų priminimų įvykdyta praėjus trims metams.

Pirmininkei vienasmeniškai užslaptinta sutartimi pasamdžius atestuotą specialistą R.Aučyną, buvo pildomi tai vienas,tai du per metus statinio apžiūros aktai su neabejotinomis pirmininkės korekcijomis, eilės defektų po metų be jokio likvidavimo nepastebint ar atvirkščiai.Apie nors vieno iš jų,pusė kurių neįtraukta į renovacijos planus,įtraukimą į metinius planus nebuvo net minčių,o kelių eurų vertės smulkiausi defektai nelikviduojami metų metais.Esminis skirtumas tik kylančioje R.Aučynos paslaugų vertėje. Kadangi jo pareigines funkcijas ir atsakomybę apibrėžiančios sutarties turinio iš pirmininkės gauti kaip visada neįmanoma,2020-11-15 el.paštu R.Aučynos paprašyta pateikti sutarties ir jo surašytų statinio apžiūros aktų kopijas-atsakymas negautas.

Gavę savivaldybės administracijos 2020-01-15 raštą Nr.A51-3624 sužinojome,kad Aplinkos ministerijos 2019-10-09 rašto Nr.(14)-D8-3229 nurodymas atlikti bendrijos veiklos patikrinimą vis tik paskutinę tų metų dieną įvykdytas,užmiršus įpareigojimą „apie išvadas informuoti pareiškėją“,taip kad patikrinimo rezultatai buvo ir liko kaip įprasta užslaptinti..

Namo savininkų išreikalautasis eilinis namo techninės priežiūros vykdymo patikrinimas įvyko 2021-01-28 ir ryškiai  atskleidė jame dalyvavusių penkių asmenų tikslus.Du dalyvavę namo savininkų atstovai atvykusio R.Aučynos pradžioje paklausė,ar jis neatsinešė mūsų prašytų dokumentų.Į tai jis atsakė,kad negali atsiminti kiekvieno iš šimto jo prižiūrimų objektų,kad dirba išmtinai su pirmininke ir neprivalo bendrauti su jo veiklą realiai apmokančiais savininkais  bei pagrąsino įjungsiąs diktofoną.Atvykus BAS specialistei E .Laiconienei buvo apeita didesnė dalis namo bendrųjų patalpų su neįprasta apžiūros eiga-namo savininkai ištisai demonstravo niekaip nelikviduojamus namo defektus ir neatitikimą statinio apžiūros aktų įrašams,o ponai R.Aučyna ir E.Laiconienė atliko pirmininkės gynybos funkcijas įtikinėjant,kad viskas ne taip jau blogai,evakuacinių išėjimų užmūrijimas ir užrakinimas pirmininkės iniciatyva yra nieko tokio,užrašai ant sandėliukų ir techninių patalpų nelabai būtini,tambūro durų išėmimas ir skylė laukinėse duryse maža problema,valdybos narių laiptinių aukštų būklė nedaug blogesnė už eilinių savininkų ir pan.T.Soldatenko pareiškimai apžiūros dalyviams „ko ten eini,ko dar nematei“,“vandens apskaitos mazgo durų rakto neduosiu nes nenoriu“,“koks tavo reikalas“ dėl betvarkės silpnų srovių skydeliuose ir telekomunikacinių įmonių savivaliavimo,“nepatinka-parduok butą ir kraustykis“ ir pan. sulaukė  kontroliuoti privalančių asmenų nutylėjimo.Nes „reikia skubėti į kitą objektą“ ir atsakymų į žmonėms rūpimus klausimus kaip visada nebus.

Nepilną valandą didelėje įtampoje vykusio susitikimo rezultatai neabejotinai bus solidžiai įforminti ir gal netgi neužslaptinti,tačiau šį kartą tikrai įdomu kaip tai atrodys.Kai tokiems „niekams“ kaip dalies objektų,tame tarpe inžinierinių ar konteinerinių mazgų ir pusės rūsio apžiūra,dokumentacijos būklė,savivaldybės prierašų ir metinių planų vykdymas, statinio apžiūros aktuose nustatytų defektų šalinimas nebuvo laiko, ir visa tai tikėtinai bus įprastai įvertinta kaip nepriekaištingos būklės.Gal tik nebus BAS įprastos frazės“skyrius nekontroliuos Bendrijos pirmininkės veiklos,susijusios su informacijos teikimu patalpų savininkams,kol nepateiksite duomenų,patvirtinančių,jog teisės aktų nustatyta tvarka kreipėtės į Bendrijos pirmininkę“,nes į užduotą klausimą,ar tikrai neužtenka penkių egzempliorių raštų pirmininkei-trijų į jos pašto dėžutes ir dviejų  skelbimų lentose,ir ką vis tik savininkui daryti,jei nei Bendrijų įstatyme,nei bendrijos įstatuose nenurodyta kaip bendrijos nariui teikti informaciją valdybai-neatsakyta.

Neaišku tik tai,ar DGNSB Tuskulėnų 52 pavyzdžiu dideliu tempu didinantiems savo atlygį be darbo laiko ir apimčių kitimo bendrijų pirmininkams šūkis „atlaisvinkime verslą“ nuo įstatymų,patikrinimo aktų ir privalomųjų statinio būklės reikalavimų vykdymo galioja visoms savivaldybėje vyraujančių Laisvės ir Konservatorių partijų veikėjų kontroliuojamoms namų bendrijoms,ar tik šiai užsislaptinimu ir nepakantumu oponentams išsiskiriančiai,bendrijos įstatų nuostatoms dėl privalomo išsilavinimo neatitinkančiai pirmininkei.

Evaldas Cibulskas,Tuskulėnų 52-57

evaldas.c1@gmail.com,8686-79790

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));